LAMISIL DERMGEL geeli 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (5 mt, 04.06.2024 00:22:33)

Lamisil DermGel 1 % geeli

terbinafiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane viikon kuluessa hoidon lopettamisesta tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lamisil DermGel on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil DermGel ‑geeliä

3. Miten Lamisil DermGel ‑geeliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Lamisil DermGel ‑geelin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lamisil DermGel on sienilääke ihon sieni-infektion hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sienen.

Lamisil DermGel -geeliä käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi viikon kuluessa hoidon lopettamisesta.

Jos et ole varma infektion aiheuttajasta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen saadaksesi neuvoja ennen Lamisil DermGel ‑geelin käyttämistä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lamisil DermGel ‑geeliä

 • jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkä käytä Lamisil DermGel ‑geeliä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil DermGel -geeliä.

 • Lamisil DermGel on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.
 • Älä käytä valmistetta suuhun tai niele sitä.
 • Älä käytä geeliä kasvoille, silmiin tai vaurioituneelle iholle, missä alkoholi saattaa aiheuttaa ärsytystä. Jos geeliä joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

Lapset ja nuoret

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Lamisil DermGeliä.

Muut lääkevalmisteet ja Lamisil DermGel

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil DermGel ‑geelin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lamisil DermGel ‑geeliä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamisil DermGel ‑geelin käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lamisil DermGel ‑geeli sisältää butyylihydroksitolueenia

Lamisil DermGel sisältää butyylihydroksitolueenia (E 321), joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Se voi myös ärsyttää silmiä ja limakalvoja.

Lamisil DermGel ‑geeli sisältää 96 %:sta etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg/g 96 %:sta etanolia (alkoholia).

Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Lamisil DermGel ‑geeli sisältää bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 5 mg/g bentsyylialkoholia.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä Lamisil DermGel ‑geeliä hoidettavalle ihoalueelle kerran päivässä viikon ajan alla olevan ohjeen mukaisesti.

Käyttöohjeet

Vain aikuiset:

 • Puhdista ja kuivaa hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue ja pese kädet.
 • Kierrä korkki auki ja jos käytät geeliä ensimmäistä kertaa, puhkaise putkilon suu korkin terävällä päällä.
 • Purista putkiloa kevyesti levittääksesi hoidettavalle ihoalueelle ja sitä ympäröivälle ihoalueelle ohuen geelikerroksen.
 • Hiero geeli kevyesti ihoon.
 • Kierrä korkki takaisin putkiloon.
 • Pese kädet geelin levittämisen jälkeen, koska infektio saattaa muutoin levitä toiselle ihoalueelle tai muihin ihmisiin.

Jos hoidat ihopoimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina geelin levittämisen yhteydessä.

Miten usein ja kuinka kauan geeliä levitetään

Tavallinen annos aikuisille varpaiden välisen sienitulehduksen ja jalkasilsan (tinea pedis) hoitoon: Levitä Lamisil DermGel -geeliä hoidettavalle ihoalueelle kerran päivässä viikon ajan.

Jos lääke on lääkärin määräämä, noudata lääkärisi antamia ohjeita, jotka ovat apteekissa kirjoitetussa ohjelipussa.

Käytä valmistetta suositellun hoitojakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua, jos valmistetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Valmisteen pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä.

Jos et havaitse paranemista viikon kuluessa Lamisil DermGel ‑hoidon lopettamisen jälkeen, ota yhteyttä apteekkihenkilökuntaan varmistaaksesi, että olet käyttänyt valmistetta oikein, tai lääkäriin oikean diagnoosin varmistamiseksi.

Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva geeli 16 viikon kuluttua putkilon ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Hoitoa edistäviä tekijöitä

Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yritä olla raapimatta sitä, koska siitä voi aiheutua lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.

Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi äläkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein välttyäksesi infektion uusiutumiselta.

Jos unohdat käyttää Lamisil DermGel ‑geeliä

Jos unohdat levittää geeliä iholle, levitä sitä mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika levittää seuraava geeliannos iholle, käytä geeliä tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Käytä geeliä käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumisriskiä.

Jos vahingossa nielet geeliä

Käänny heti lääkärin puoleen, jotta saat toimintaohjeet. Valmisteen sisältämä alkoholi tulee ottaa huomioon.

Jos geeliä pääsee vahingossa silmiin

Huuhtele silmät huolellisesti juoksevalla vedellä. Mene lääkäriin, jos epämiellyttävät tuntemukset silmissä jatkuvat.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil DermGelille, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa. Näitä on raportoitu, mutta niiden esiintymistaajuus on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Jos sinulla on näitä oireita, lopeta Lamisil DermGelin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi.

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

Hoidetun alueen ihon hilseily ja kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

Ihovauriot, rupimuodostus, iho-oireet, ihon värin muutokset, punaisuus, polttelu, kipu tai ärsytys hoidetulla ihoalueella.

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

Ihon kuivuminen, ekseema, oireiden paheneminen, kosketusihottuma (eräänlainen ihotulehdus).

Jos Lamisil DermGel -geeliä on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

Esiintymistaajuudeltaan tuntemattomat haittavaikutukset (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

Ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja putkilossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Kierrä putkilon korkki kiinni käytön jälkeen. Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva geeli 16 viikon kuluttua putkilon ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamisil DermGel sisältää

 • Vaikuttava aine on terbinafiini. Yksi gramma Lamisil DermGel ‑geeliä sisältää 10 mg terbinafiinia (1 % w/w).
 • Muut aineet ovat puhdistettu vesi, etanoli 96 %, isopropyylimyristaatti, polysorbaatti 20, karbomeeri, sorbitaanilauraatti, bentsyylialkoholi, natriumhydroksidi, butyylihydroksitolueeni (E 321).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lamisil DermGel on valkoinen tai luonnonvalkoinen kiiltävä geeli.

Lamisil DermGel 1 % ‑geeliä on saatavana 15 g:n alumiiniputkilossa tai laminoidussa putkilossa, jossa on kierrekorkki.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Ruotsi

 

Valmistaja

Karo Healthcare AB 
Klara Norra Kyrkogata 33 
111 22 Stockholm 
Ruotsi 
 

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Tanska

 

Delpharm Huningue SAS

26 Rue de la Chapelle

68330 Huningue, France

 

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichl 13

6391 Fieberbrunn, Austria

 

Novartis (Hellas) S.A.C.l.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 14451 Athens, Greece

 

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

800058 Torre Annunziata (NA), Italy

 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,

23 Rue Francois Jacob,

92500 Rueil Malmaison, France

 

Haleon Belgium n.v./s.a.

Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgium

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

Ronda de Santan María, 158

Barberá del Vallés

08210 Barcelona, Spain

  

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München, Germany

 

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München, Germany

                                                 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.03.2024

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille. ©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.


 

Yrityksen yhteystiedot:

KARO PHARMA AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sweden

info@karopharma.se
www.karopharma.se
+46 10 330 23 10
Tukkuliike: Tamro