HIPEKSAL tabletti, kalvopäällysteinen 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 30.11.2019 19:03:53)

HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen
Metenamiinihippuraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hipeksal on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Hipeksal-tablettien käyttöä

3. Miten Hipeksal-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hipeksal-tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hipeksal-valmistetta käytetään akuuttien virtsatieinfektioiden jatkohoidossa.

Metenamiinihippuraatti on metenamiinin ja hippuurihapon suola. Metenamiini hajoaa happamassa ympäristössä formaldehydiksi, joka yhdessä hippuurihapon kanssa vaikuttaa antiseptisesti useimpiin virtsatieinfektioita aiheuttaviin bakteereihin virtsarakossa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hipeksal-valmistetta

- jos olet allerginen (yliherkkä) metenamiinihippuraatille tai Hipeksal-tablettien jollekin muulle aineelle

- jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta sekä vaikea nestevajaus.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Jos useita lääkkeitä käytetään samanaikaisesti, saattaa ilmetä yhteisvaikutuksia, joiden seurauksena lääkkeiden vaikutukset voivat joko voimistua tai heiketä.

Hipeksal-valmiste ei sovi käytettäväksi yhdessä sulfavalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmiste on ollut laajassa käytössä ilman haitallisia vaikutuksia. Mitään viitteitä haitallisista sikiövaikutuksista ei käytön aikana ole tullut esiin. Metenamiini erittyy vähäisessä määrin äidinmaitoon. Lääkettä voidaan lääkärin harkinnan mukaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutuksia

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Hipeksal-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa ja 6–12-vuotiaille 1/2–1 tablettia 2 kertaa vuorokaudessa.

Tabletti voidaan puolittaa tai murskata, ja se voidaan ottaa maidon tai hedelmämehun kanssa.

Jos otat Hipeksal-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut yliannostuksen Hipeksal-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Hipeksal-valmisteen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Hipeksal voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hipeksal-valmisteen käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia: mahan ärsytys, pahoinvointi, oksentelu, ihottuma, rakkoärsytys. Jos pitkäaikaisessa hoidossa käytetään suuria annoksia, hoitoon voi liittyä verivirtsaisuutta, jolloin lääkitys on keskeytettävä. Kasteleville potilaille valmiste saattaa virtsaan erittyessään aiheuttaa ihon ärsytystä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä valmiste huoneenlämmössä (+15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hipeksal sisältää?

- Vaikuttava aine on metenamiinihippuraatti (1 g).

- Muut aineet ovat povidoni, magnesiumstearaatti, makrogoli 6000, hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, steariinihappo, titaanidioksidi (E 171) ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus

Valkoinen tai melkein valkoinen jakouurteinen, kalvopäällysteinen, ovaali tabletti. Tabletin massa on noin 1079 mg, korkeus noin 7,5 mm, pituus noin 20 mm ja halkaisija noin 9 mm.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Production site Oranienburg, Lehnitzstraβe 70–98, 16515 Oranienburg, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 26.9.2016.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro