TERRA-CORTRIL-P korva-/silmätipat, suspensio 5 mg/ml+15 mg/ml+10 000 IU/ml, korva-/silmävoide 5 mg/g+10 mg/g+10 000 IU/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 26.01.2019 19:04:17)

Terra-Cortril-P korva-/silmätipat, suspensio

Terra-Cortril-P korva-/silmävoide

oksitetrasykliini, hydrokortisoniasetaatti ja polymyksiini-B

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Terra-Cortril-P on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Terra-Cortril-P-valmistetta
 3. Miten Terra-Cortril-P-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Terra-Cortril-P-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oksitetrasykliini ja polymyksiini ovat bakteereita tappavia antibiootteja. Hydrokortisonin vaikutus sen sijaan perustuu tulehdusta rauhoittavaan vaikutukseen.

Terra-Cortril-P on tarkoitettu erilaisten silmän, ulkokorvan ja korvakäytävän bakteeritulehdusten hoitoon.

Tällaisia silmätulehduksia ovat esimerkiksi luomi-, sidekalvo-, sarveiskalvo- ja värikalvotulehdukset, silmän kovakalvon tulehdus ja silmän kovakalvoa ympäröivän sidekudoksen tulehdus.

Korvatulehduksia ovat korvakäytävätulehdukset, paiseet, märkärupi, ulkokorvatulehdus sekä korvakäytävän tulehtuneet ihottumat.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Terra-Cortril-P-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on silmän tai korvan virus- tai sieni-infektio, tuberkuloosi tai silmän mykobakteeritulehdus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Terra-Cortril-P-valmisteen käyttöä ei suositella korvan tärykalvon puhkeamisen jälkeen eikä jälkihoitona, kun on kysymyksessä onnistunut vierasesineen (esim. roskan) poisto silmästä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Terra-Cortril-P-valmistetta.

Kortikosteroideja (hydrokortisoni) sisältävien silmälääkkeiden pitkäaikainen käyttö saattaa pahimmillaan johtaa silmänpainetautiin (glaukoomaan). Mikäli hoitoa jatketaan pitempään kuin 10 päivää, lääkärin on seurattava silmänpainettasi.

Antibioottien käyttö saattaa aiheuttaa vastustuskykyisten bakteerien liikakasvua, minkä vuoksi lääkärin on seurattava tilaasi säännöllisesti. Jos hoito ei tunnu auttavan, käänny lääkärin puoleen uudelleen.

Muut lääkevalmisteet ja Terra-Cortril-P

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Terra-Cortril-P-valmisteen turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole varmistettu. Paikallisesti käytettävän Terra-Cortril-P-valmisteen lääkeainepitoisuudet äidissä ja/tai sikiössä ovat kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä ne olisivat suun kautta annossa.

Tämän ryhmän lääkkeitä tulisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkäri arvioi saavutettavat hyödyt suuremmiksi kuin mahdolliset riskit.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten muitakin silmätippoja tai -voiteita käytettäessä, näkökyky voi sumentua hetkeksi. Odota, että näkökykysi on jälleen normaali, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Korva-/silmätipat

Ravista tippaputkiloa hyvin ennen käyttöä. Tiputa alaluomen sisäpuolen alapohjukkaan 1−2 tippaa tai korvakäytävään 2−4 tippaa kolmesti vuorokaudessa. Kun annostelet tippoja, varo, ettet kosketa tippaputkilon kärjellä tulehduskohtaa. Jatka hoitoa vielä muutaman päivän ajan oireiden häviämisen jälkeen.

15 ml:n pakkauskoko on tarkoitettu ainoastaan ulkokorvatulehdusten hoitoon.

Korva-/silmävoide

Silmät: Purista 1 cm voidetta 2−3 kertaa vuorokaudessa alaluomen sisäpuolen alapohjukkaan.

Korvat: Purista 1 cm voidetta 3−4 kertaa vuorokaudessa korvakäytävään; voidetta voi käyttää tamponin kanssa. Kun annostelet voidetta, varo, ettet kosketa putkilon kärjellä tulehduskohtaa. Jatka hoitoa vielä muutaman päivän ajan oireiden häviämisen jälkeen.

Voide-/ 5ml:n tippaputkilon avaamisohjeet:

 1. Kierrä korkki tyvestään saakka auki. Vältä puristamasta voideputkiloa, sillä voide/tipat saattavat tulla paineella ulos suojakalvon avaamisen jälkeen.
 2. Poista tyveen jäänyt muovinen suojarengas. Voit hävittää suojarenkaan.
 3. Kierrä valkoinen korkki takaisin paikoilleen. Korkin sisällä oleva piikki puhkaisee putkilon suojakalvon.
 4. Korkin päällä on pienempi korkki aukolle, josta voidetta/ tippoja annostellaan.
 5. Poista tämä korkki ennen annostelua. Voide-/ tippaputkilo on nyt käyttövalmis.

Käyttö lapsille

Jos suun kautta annettavia tetrasykliinejä käytetään hampaiden kehitysvaiheen aikana (raskauden jälkipuoliskolla, imeväisiässä ja ensimmäisten kahdeksan elinvuoden aikana) hampaat saattavat vaurioitua pysyvästi ja luuston kehitys hidastua. Vaikka nämä vaikutukset ovat tetrasykliinien paikallisessa (esim. silmätipat) käytössä pienten lääkeainepitoisuuksien vuoksi epätodennäköisiä, niiden riski on kuitenkin pidettävä mielessä.

Jos sinulla ilmenee paikallisia ärsytysoireita, lopeta Terra-Cortril-P-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin korvaavan hoidon saamiseksi.

Jos käytät enemmän Terra-Cortril-P-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät liikaa Terra-Cortril-P-valmistetta tai vaikkapa lapsi on käyttänyt/ ottanut sitä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Terra-Cortril-P-valmistetta

Ota unohtunut annos mahdollisimman pian. Jos kuitenkin seuraavan annoksen aika on jo lähellä, jätä unohtunut annos väliin ja jatka hoitoa normaalin annostusaikataulun mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Terra-Cortril-P on yleensä hyvin siedetty. Valmisteen aineosat voivat kuitenkin aiheuttaa allergisia reaktioita, kuten kosketusihottumaa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat lisääntynyt kyynelnesteen erittyminen, ohimenevä kirvely, polte tai vierasesineen tunne silmässä, silmänpaineen nousu sekä näön hämärtyminen.

Joissakin tapauksissa Terra-Cortril-P-valmisteen kaltaiset valmisteet ovat aiheuttaneet haittavaikutuksena bakteeri- ja sienitulehduksia. Niiden riski on aina pidettävä mielessä pitkäaikaishoidossa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Käytä avattu pakkaus kuukauden kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Terra-Cortril-P sisältää

Terra-Cortril-P korva-/silmätipat

Yksi millilitra sisältää:

 • Vaikuttavat aineet ovat: 5 mg oksitetrasykliiniä (oksitetrasykliinihydrokloridina), 15 mg hydrokortisoniasetaattia ja 10 000 ky polymyksiini-B:tä (polymyksiini-B-sulfaattina).
 • Muut aineet ovat: 20 mg alumiinitristearaattia, ad 1 ml nestemäistä parafiiniä.

Terra-Cortril-P korva-/silmävoide

Yksi gramma sisältää:

 • Vaikuttavat aineet ovat: 5 mg oksitetrasykliiniä (oksitetrasykliinihydrokloridina), 10 mg hydrokortisoniasetaattia ja 10 000 ky polymyksiini-B:tä (polymyksiini-B-sulfaattina).
 • Muut aineet ovat: ad 1 ml nestemäistä parafiinia, valkovaseliinia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakkauskoot

Korva-/silmätipat: 5 ml:n ja 15 ml:n alumiiniputkilo.

Korva-/silmävoide: 3,5 g:n alumiiniputkilo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Kuvaus

Korva-/silmätipat: Keltainen tai beige tasakoosteinen suspensio.

Korva-/silmävoide: Keltainen tai beige tasakoosteinen voide.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

puh: (09) 430 040

Valmistaja

Farmasierra Manufacturing S.L.

Carretera de Irún, Km. 26, 200

28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.4.2021

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu