ORUDIS geeli 2,5 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 25.04.2020 19:04:25)

ORUDIS® 2,5 % geeli

ketoprofeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Orudis-geeli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Orudis-geeliä
 3. Miten Orudis-geeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Orudis-geelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Orudis sisältää vaikuttavana aineena ketoprofeenia, joka kuuluu tulehduskipulääkkeiden ryhmään (NSAID). Orudis-geeli on kipua ja tulehdusta lievittävä valmiste.
Orudis-geeliä käytetään lievien ja kohtalaisen voimakkaiden paikallisten kiputilojen hoitoon lihas- ja nivelvammojen yhteydessä, kuten esim. urheiluvammat.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Orudis-geeliä

 • jos tiedossa on aikaisemmin esiintynyt allergia ketoprofeenille, tiaprofeenihapolle, fenofibraatille, UV-estäjille tai hajuvesille
 • jos sinulla on ollut astmaan, heinänuhaan tai nokkosrokkoon viittaavia oireita ketoprofeenin, asetyylisalisyylihapon tai muun tulehduskipulääkkeen käytön yhteydessä tai jos olet allerginen tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos kipukohdan iholla on ihottumaa, aknea tai iho on tulehtunut, geeliä ei saa käyttää. Geeliä ei pidä levittää myöskään avoimiin haavoihin.
 • jos sinulla on sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa tai astma, johon liittyy pitkäaikaista nuhaa tai nenän sivuonteloiden tulehdusta ja/tai nenän polyyppitautia. Neuvottele lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat Orudis-geelin käytön.

Lopeta Orudis-geelin käyttö heti, jos sinulla esiintyy ihoreaktioita, mukaan lukien oktokryleenia sisältävien tuotteiden samanaikaisen käytön aikana. (Oktokryleeni on eräs apuaine, jota käytetään useissa kosmeettisissa ja hygieniatuotteissa kuten shampoissa, after-shave tuotteissa, suihku- ja kylpygeeleissä, ihovoiteissa, huulipunissa, ikääntymistä estävissä voiteissa, meikin poistajissa sekä hiussuihkeissa, joiden tarkoituksena on viivyttää valovaurioita.)

Älä altista hoidettavia ihoalueita auringonvalolle tai solariumin UV-säteilylle hoidon aikana ja 2 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.
Orudis-geeliä ei pidä käyttää alle 12-vuotiaille lapsille, sillä tietoja geelin vaikutuksista lapsiin ei ole.

Varoitukset ja varotoimet
Geeli on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Varo geelin joutumista limakalvoille (silmiin, huuliin jne.). Orudis-geelin kanssa kosketuksissa olevien alueiden altistuminen auringonvalolle (myös utuiselle auringonvalolle) tai UVA-säteilylle voi aikaansaada vakavia ihoreaktioita (herkistyminen valolle). Sen vuoksi on välttämätöntä, että:

 • suojaat hoidetut alueet vaatetuksella hoidon aikana ja 2 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen valolle herkistymisen riskin välttämiseksi.
 • peset kätesi perusteellisesti jokaisen Orudis-geelin käyttökerran jälkeen.

Jos sinulla esiintyy ihoreaktioita, lopeta hoito välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Suositeltua hoidon kestoa ei pidä ylittää, koska riski kosketusihottumaan ja valoherkkyysreaktioihin lisääntyy ajan kuluessa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Orudis-geeliä ei pidä käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Ketoprofeenin käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska sen erittymisestä äidinmaitoon ja sen vaikutuksesta lapseen ei ole tietoa. Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Geeliä hierotaan kevyesti kipeytyneelle alueelle tavallisesti 2–3 kertaa päivässä. Suurin suositeltava annos on 15 g vuorokaudessa (7,5 g vastaa noin 14 cm geeliä). Levitettävän geelin määrä riippuu kipeytyneen alueen laajuudesta. Hoitoa ei pidä jatkaa viikkoa pidempään. Aluetta ei saa peittää ennen kuin geeli on imeytynyt. Pese kätesi perusteellisesti jokaisen Orudis-geelin käyttökerran jälkeen.

Jos käytät enemmän Orudis geeliä kuin sinun pitäisi
Jos geeliä on otettu suun kautta tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 0800 147111) riskien arvioimiseksi ja lisätietojen saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Orudis-valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos

 • sinulla ilmenee angioedeeman oireita (yleisyys tuntematon), kuten
  • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
  • nielemis- tai hengitysvaikeuksia
  • nokkosrokkoa
 • sinulla ilmenee vakavia iho-ongelmia (yleisyys tuntematon), kuten
  • missä tahansa ihoalueella rakkuloita, hilseilyä tai verenvuotoa, johon saattaa liittyä ihottumaa (mukaan lukien huulet, silmät, suu, nenä, sukupuolielimet, kädet tai jalat)
  • sinulla saattaa myös samanaikaisesti olla flunssan kaltaisia oireita, kuten kuumetta, vilunväristyksiä tai lihassärkyä.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • paikalliset ihoreaktiot, kuten punoitus, ihottuma, kutina ja polttava tunne.

Harvinaiset (voivat esiintyä alle 1 henkilöllä tuhannesta)

 • vakavia ihoreaktioita auringonvalolle altistumisen yhteydessä ja allergisia ihoreaktioita, kuten nokkosrokkoa, on ilmoitettu. Vakavampia reaktioita, kuten rakkulaista tai flyktenulaarista ihottumaa, joka saattaa levitä tai yleistyä, on esiintynyt harvoin.

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestätuhannesta)

 • aiemman munuaisten vajaatoiminnan paheneminen.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • anafylaktinen sokki ja allergiset reaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Orudis-geeliä säilytetään alle 25 °C:ssa. Älä käytä geeliä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Orudis-geeli sisältää

Orudis-geelin vaikuttava aine on ketoprofeeni. Yksi gramma geeliä sisältää 25 mg ketoprofeenia. Muut aineet ovat etanoli (96 %) (313 mg/g), karbomeeri, trietanoliamiini, laventeliöljy ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Läpinäkyvä, väritön ja laventelin tuoksuinen geeli.
30 g, 2 x 30 g, 60 g, 2 x 60 g ja 100 g tuubi. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy 
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
Sanofi Winthrop Industrie
196, rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.4.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro