MINIMS ATROPINE SULPHATE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 19.06.2019 19:05:49)

Pakkauseloste: Tietoa potilaalleMinims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

atropiinisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minims Atropine Sulphate -silmätipat on ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Minims Atropine Sulphate -silmätippoja

3. Miten Minims Atropine Sulphate -silmätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minims Atropine Sulphate -silmätippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minims Atropine Sulphate sisältää mustuaista laajentavaa ja silmän sädekehää lamauttavaa ainetta.

Sitä käytetään silmän mustuaisen laajentamiseen.

Lääkäri tai silmälääkäri voi käyttää tätä lääkettä tutkiakseen silmääsi tarkemmin tai silmän sarveiskalvon, värikalvon tai sädekehän tulehdusten hoidossa sekä taittovirheiden tutkimiseen lapsilla.

Tämä lääke on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja iäkkäille.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Minims Atropine Sulphate -silmätippoja

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (atropiinisulfaatille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on ollut ahdaskulmaglaukooma (jolloin silmänsisäinen paine saattaa äkillisesti kohota, kun mustuainen laajenee).

Muut lääkevalmisteet ja Minims Atropine Sulphate

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri tai silmälääkäri saattaa käyttää näitä tippoja tai määrätä sinulle vaihtoehtoista lääkettä.

Piilolinssit

Lääkäri pyytää sinua poistamaan piilolinssit silmistäsi ennen tippojen käyttöä. Tämän valmisteen vaikutuksesta piilolinsseihin ei ole tietoa. Siksi voit käyttää piilolinssejä vasta, kun tippojen vaikutus on hävinnyt.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten kaikkien silmätippojen käytön yhteydessä, näkösi voi sumentua tippojen tiputtamisen jälkeen.

Älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin näkösi on kirkas.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai silmälääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai silmälääkäriltä, jos olet epävarma.

Tipat ovat erityisessä kertakäyttöisessä “Minims”-säiliössä, jolla voidaan tarvittaessa hoitaa kummatkin silmät. Käytön jälkeen säiliö on hävitettävä.

Annostus

Tavanomainen annos on yksi tippa kumpaankin silmään. Tarvittaessa lääkäri tai silmälääkäri voi kehottaa sinua käyttämään enemmän kuin yhden tipan.

Antotapa

Jos tiputat tipat silmiin itse, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita:

  1. Pese kädet
  2. Käytä peiliä apuna, jotta näet mitä olet tekemässä
  3. Kuivaa silmät varovasti paperipyyhkeellä, ja kierrä Minims-yksikön korkki irti.
  4. Vedä varovasti alaluomea alaspäin, ja tiputa varovasti 1 tai 2 tippaa alaluomen sisäpuolelle.
  5. Sulje silmä ja räpäytä muutama kerta, jotta neste leviää silmän pinnalle.
  6. Sulje silmäluomet. On hyvä painaa silmän sisänurkkaa varovasti sormella 3 minuutin ajan. Tämä estää liuosta valumasta nenään ja nieluun. Näin kannattaa tehdä varsinkin lapsille, iäkkäille ja riskiryhmään kuuluville potilaille.
  7. Toista vaiheet 4, 5 ja 6 toiseen silmään. Hävitä Minims-säiliö käytön jälkeen, vaikka liuosta
    olisi vielä jäljellä.

Käytä tätä lääkettä tämän pakkausselosteen ohjeiden mukaan ja juuri siten kuin lääkäri tai silmälääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai silmälääkäriltä, jos olet epävarma.

Jos silmäsi pahenevat tai eivät parane muutaman viikon hoidon jälkeen, ota yhteys lääkäriin tai silmälääkäriin.

Jos käytät enemmän Minims Atropine Sulphate -silmätippoja kuin sinun pitäisi, yliannostus on hyvin epätodennäköinen. Jos sinulle ilmaantuu äkillistä huonovointisuutta tippojen käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin, silmälääkäriin tai lähimmän sairaalaan ensiapuun.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Minims Atropine Sulphate -silmätippoja, käytä niitä heti muistaessasi ja jatka hoitoa entiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai silmälääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

• suun ja ihon kuivuus

• punoitus

• lämmön nousu

• virtsaamisvaikeudet

• ummetus

• sydämen sykkeen nopeutuminen

• ohimenevä näön hämärtyminen

Haittavaikutukset ovat todennäköisempiä lapsilla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, silmälääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tipat ovat kertakäyttöisessä “Minims”-säiliössä, jolla voidaan tarvittaessa hoitaa kummatkin silmät.

Yksittäiset avatut kerta-annossäiliöt tulee käyttää välittömästi ja hävittää jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minims Atropine Sulphate sisältää

- Vaikuttava aine on atropiinisulfaatti 10 mg/ml.

- Muut aineet ovat kloorivetyhappo ja steriili vesi.

Lääke ei sisällä säilytysaineita, sillä se on pakattu steriileihin kerta-annossäiliöihin.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Minims Atropine Sulphate silmätipat on pakattu muovisiin kerta-annospakkauksiin joissa on kierrettävä vetokorkki.

Pakkauskoko: 20 x 0,5 ml

Myyntiluvan haltija

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irlanti

Valmistaja

Laboratoire Chauvin S.A.

Z.I. Ripotier

07200 Aubenas - Ranska

Edustaja

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

SE-118 25 Tukholma

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.03.2019

Yrityksen yhteystiedot:

BAUSCH + LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

customerservice.nordic@bausch.com
www.bausch.se
+46 8 6169500
Tukkuliike: Tamro