HERPOLIPS emulsiovoide 50 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 07.07.2016 16:20:09)

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoide
Asikloviiri

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Herpolips 50mg/g
emulsiovoide huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

 • Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 14 päivän jälkeen.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Herpolips 50 mg/g -emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta
 3. Miten Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ HERPOLIPS 50 mg/g -EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Herpolips 50 mg/g emulsiovoide on lääke viruksen aiheuttamiin infektioihin.
Lääkettä käytetään Herpes simplex -viruksen aiheuttamien huulirokahtumien hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT HERPOLIPS 50 mg/g -EMULSIOVOIDETTA

Älä käytä Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen (yliherkkä) asikloviirille valasikloviirille, propyleeniglykolille tai jollekin Herpolips 50 mg/g emulsiovoiteen muulle aineelle (katso kohta Tärkeää tietoa Herpolips 50 mg/g emulsiovoiteen sisältämistä aineista).

Ole erityisen varovainen Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen suhteen

Kerro lääkärille jos sinulla on tai on ollut jokin sairaus, erityisesti vakava immuunivasteen puutos, esim.
- AIDS-potilaat
- potilaat, jotka ovat saaneet luuydinsiirteen.
Näissä tapauksissa lääkäri saattaa määrätä sinulle mieluummin tablettihoidon.

- Älä käytä Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta limakalvoille (esim. suuhun, emättimeen). Voidetta ei saa myöskään joutua silmiin.
- Jos sinulla on genitaaliherpes (sukuelinten ihon ja limakalvojen infektio), sinun on pidättäydyttävä sukupuoliyhteydestä, kunnes haavoja tai rakkuloita ei enää ilmene, jotta infektio ei leviä partneriisi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Ilmoita lääkärille tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät, tarkista apteekkihenkilökunnalta tai lääkäriltä ennen kuin käytät Herpolips 50 mg/g emulsiovoidetta.
Herpolips emulsiovoidetta tulisi käyttää vain jos hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit. Tulee myös huomioida, että asikloviiriemulsiovoiteen vaikutukset koko elimistöön ovat mitättömät kun emulsiovoidetta levitetään paikallisesti iholle.

Asikloviiri erittyy äidinmaitoon. Tämän vaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa. Ota siksi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan jos imetät.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Herpolips 50 mg/g –emulsiovoiteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tietoa. Tällaiset vaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Tärkeää tietoa Herpolips 50 mg/g emulsiovoiteen sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää propyleeniglykolia ja setyylialkoholia. Nämä voivat aiheuttaa ihonärsytystä ja paikallisia ihoreaktioita (esim. kontakti-ihottumaa).

3. MITEN HERPOLIPS 50 mg/g EMULSIOVOIDETTA KÄYTETÄÄN

Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta sivellään huulten rokahtumakohtiin 5 kertaa päivässä noin neljän tunnin väliajoin, ei kuitenkaan yöaikaan. Valmisteen käyttö tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa infektion alettua. Hoitoa tulee jatkaa viiden päivän ajan. Jos parantuminen on vielä kesken viiden päivän kuluttua, hoitoa voidaan jatkaa enintään toiset viisi päivää.

Levitä emulsiovoidetta ohuelti rokahtumakohtiin.

Jos sinusta tuntuu, että Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi:
Jos olet käyttänyt suositeltua enemmän Herpolips 50 mg/g emulsiovoidetta tai epäilet yliannostusta tai väärinkäyttöä, ota yhteyttä lääkäriin, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Jos unohdat käyttää Herpolips 50 mg/g -emulsiovoidetta
Jos olet vasta hiljattain unohtanut käyttää emulsiovoidetta ihollesi, jatka hoitoa ja levitä heti voidetta suositeltu annos. Muissa tapauksissa odota seuraavaa käyttökertaa.
Älä käytä kaksinkertaista voideannosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, Herpolips 50 mg/g -emulsiovoiteella voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset on jaettu seuraaviin yleisyysluokkiin:

Hyvin yleiset useammin kuin yhdellä 10:stä potilaasta
Yleiset harvemmin kuin yhdellä 10:stä, mutta useammin kuin yhdellä 100:sta potilaasta
Melko harvinaiset harvemmin kuin yhdellä 100:sta, mutta useammin kuin yhdellä 1000:sta potilaasta
Harvinaiset harvemmin kuin yhdellä 1000:sta, mutta useammin kuin yhdellä 10 000:sta potilaasta
Hyvin harvinaiset harvemmin kuin yhdellä 10 000:sta potilaasta, mukaan lukien yksittäiset tapaukset

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinaiset: Välittömät vakavat allergiset reaktiot, mukaan lukien angioedeema (kielen ja/tai kasvojen turvotus) sekä urtikaria (nokkosihottuma).

Iho ja ihonalainen kudos
Melko harvinaiset: Ohimenevä polttelu tai kirvely voiteen sivelykohdasssa. Ihon lievä kuivuminen, hilseily tai kutina.
Harvinaiset: Ihoreaktiot, kuten punoitus, kontakti-ihottuma voiteen levittämisen jälkeen.
Yliherkkyystestit ovat osoittaneet, että yliherkkyys johtui useimmin voidepohjan aineosista kuin asikloviiristä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. HERPOLIPS 50 mg/g -EMULSIOVOITEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista neuvoa käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Herpolips sisältää
Vaikuttava aine on asikloviiri. 1 gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiriä, mikä vastaa 5 grammaa asikloviiriä 100 grammassa emulsiovoidetta.
Muut aineet ovat makrogolistearaatti, dimetikoni, setyylialkoholi, nestemäinen parafiini, valkovaseliini, propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Herpolips 50 mg/g on emulsiovoidemuotoinen lääke. Herpolips 50 mg/g emulsiovoide on pakattu alumiiniputkiloon, jossa on polyeteenikorkki. Putkilo sisältää 2, 3 tai 5 grammaa emulsiovoidetta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel, Saksa
Puh.: +49 6101 60 30

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 16.11.2011

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro