BECLOMET EASYHALER inhalaatiojauhe 200 mikrog/annos, 400 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,7 mt, 15.12.2017 19:03:58)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe

beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla onkysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Beclomet Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta
 3. Miten Beclomet Easyhaler ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclomet Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Beclomet Easyhaler on ja mihin sitä käytetään

Beclomet Easyhaler on tulehdusta hoitava lääke, jota käytetään astman oireiden ennaltaehkäisemiseen. Se kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään.

Beklometasonidipropionaatti ei pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2‑agonistia).

Beklometasonijauhe on pakattu Easyhaler‑nimiseen antolaitteeseen. Jauhe hengitetään keuhkoihin antolaitteen suukappaleen kautta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclomet Easyhaleria

Älä käytä Beclomet Easyhaler ‑valmistetta

 • jos olet allerginen beklometasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6), joka on laktoosi (sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennenkuin käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta, jos sinulla on

 • keuhkotuberkuloosi
 • hoitamaton bakteeri-, virus- tai sienitulehdus suussa, hengitysteissä tai silmissä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Beclomet Easyhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

 • Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Beclomet Easyhaler -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Erityisesti kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • nenään annettavia kortikosteroidivalmisteita
 • kortikosteroiditabletteja.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Beclomet Easyhaler ‑valmisteella ei ole todettu haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Beclomet Easyhaler sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (4 mg/annos 100 mikrogramman vahvuudessa, 7 mg/annos 200 mikrogramman vahvuudessa ja 14 mg/annos 400 mikrogramman vahvuudessa). Laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.

3. Miten Beclomet Easyhaler ‑valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Katso kohta ”Näin käytät Easyhaleria” pakkausselosteen lopussa.

Lääkkeen vaikutus alkaa muutamassa päivässä, mutta täysi teho saavutetaan vasta muutaman hoitoviikon jälkeen. Beclomet Easyhaler ‑valmistetta pitää käyttää säännöllisesti astmaan liittyvän tulehduksen ennaltaehkäisemiseksi. Jatka lääkkeen käyttöä ohjeen mukaan, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.

Lääkettä otetaan yleensä 1–2 annosta 2–4 kertaa vuorokaudessa.

Tavanomainen aloitusannos
Aikuiset: 400–1600 mikrogrammaa vuorokaudessa.
6–12-vuotiaat lapset: 400–800 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Lääkärisi saattaa aika ajoin muuttaa annostustasi, jotta löydetään pieninmahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa (ylläpitoannos).

Jos Beclomet Easyhaler on määrätty lapsellesi, varmistu että hän osaa käyttää sitä oikein.

Hoitavan Beclomet Easyhaler ‑valmisteen lisäksi tarvitset myös keuhkoputkia avaavaa lääkettä
Beklometasoni ei pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaalääkettä (beeta2‑agonistia) akuuttien astmaoireiden varalta.

Jos käytät säännöllisesti keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2‑agonistia), hengitä sitä keuhkoihisi ennen hoitavaa Beclomet Easyhaler ‑valmistetta.

Astman oireiden paheneminen hoidon aikana
Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana
 • joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin
 • avaava lääkkeesi ei auta yhtä hyvin kuin aiemmin.

Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

Kortikosteroiditablettien korvaaminen Beclomet Easyhaler ‑valmisteella
Kerro lääkärille, jos käytät kortikosteroiditabletteja (esim. kortisonitabletteja) astman hoitoon. Lääkäri voi pyytää sinua lopettamaan tablettihoidon asteittain annosta pienentäen muutaman viikon kuluessa. Jos olosi on huono tämän siirtymävaiheen aikana, ota yhteys lääkäriin, mutta älä lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä.

Jos käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Beclomet Easyhaler ‑valmistetta

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin voit tai voit myös ottaa seuraavan annoksen sen normaalina ottoajankohtana. Lääke on parasta ottaa aina samaan vuorokauden aikaan.

Jos lopetat Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käytön

Älä lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, astmasi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

 • kipeä kurkku, kurkun ärsytys, äänen käheys, yskä sekä suun tai nielun sieni-infektiot (sammas). Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, älä keskeytä Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä. Ota yhteys lääkäriin.

Voit ennaltaehkäistä yllä mainittuja haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi hyvin vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • hengenahdistus välittömästi lääkkeenoton jälkeen: keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy
  • lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttö
  • ota nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä
  • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Tuntemattomat

Yleisyys ei ole tiedossa, mutta seuraavia oireita saattaa myös esiintyä

 • vakava allerginen reaktio: jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä, toimi seuraavasti
  • lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttö
  • hakeudu välittömästi lääkäriin.
 • lisämunuaisen toiminnan heikkeneminen
 • kasvuhäiriöt lapsilla ja nuorilla
 • epänormaalin korkeat kortisoli-hormonipitoisuudet elimistössä (Cushingin oireyhtymä tai sen kaltaiset oireet)
 • yliaktiivisuus, unihäiriöt, hermostuneisuus, masentuneisuus, aggressiivisuus tai käyttäytymismuutokset. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.
 • silmäsairaudet (harmaakaihi tai silmänpainetauti), näön hämärtyminen
 • eosinofiilinen keuhkokuume
 • mustelmataipumus
 • ihon oheneminen
 • luun mineraalitiheyden lasku.

Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin näistä haittavaikutuksista tai jos niiden mahdollisuus huolestuttaa sinua, keskustele lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Beclomet Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: säilytä avaamattomassa laminaattipussissa.

Laminaattipussin avaamisen jälkeen: säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle. Easyhaler‑valmisteen säilyttämistä suojakotelossa suositellaan.

Vaihda Beclomet Easyhaler uuteen viimeistään 6 kuukautta laminaattipussin avaamisen jälkeen. Merkitse tähän pussin avaamispäivämäärä muistamisen helpottamiseksi:_______________

Jos Beclomet Easyhaler kastuu, vaihda se uuteen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beclomet Easyhaler sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 100, 200 tai 400 mikrogrammaa.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta
 • 2 x 200 annosta

Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta

Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 100 annosta + suojakotelo
 • 100 annosta
 • 2 x 100 annosta

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.5.2017

NÄIN KÄYTÄT EASYHALERIA

Beclomet Easyhaleria on helppo käyttää. Lue aluksi seuraavat ohjeet. Niissä kerrotaan,mitä sinun tulee tehdä ja mihin kiinnittää huomiota.

EASYHALERIN KÄYTTÖÖNOTTO
Easyhaler (Kuva 1) on pakattu laminaattipussiin, jotta jauhe pysyy kuivana. Älä avaa pussia ennen kuin otat Easyhalerin käyttöön.

Voit käyttää Easyhaleria suojakotelon kanssa tai ilman sitä. Jos et käytä suojakoteloa, siirry kohtaan ”Annoksen ottaminen Beclomet Easyhalerista”
(katso b-kuvat).

Avaa suojakotelo ja työnnä Easyhaler koteloon (Kuva 2). Varmista, että suojus on Easyhalerin suukappaleen päällä (se estää Easyhalerin lataamisen vahingossa).

Jos et käytä Easyhaleria heti, sulje suojakotelo.

ANNOKSEN OTTAMINEN BECLOMET EASYHALERISTA
Jos käytät myös avaavaa lääkettä, ota sitä ensin. Jos käytät suojakoteloa, avaa se.

Poista suukappaleen suojus.
A) Ravista
Ravista Easyhaleria voimakkaasti ylös ja alas 3–5 kertaa (Kuva 3a tai 3b), jotta jauhe liikkuu kunnolla ja saat oikean annoksen. Pidä Easyhaler ravistamisen jälkeen pystyasennossa.

B) Naksauta
Paina Easyhaleria kerran peukalon ja etusormen välissä kunnes kuulet naksahduksen (Kuva 4a tai 4b) ja anna laitteen palautua alkuperäiseen asentoon. Jauhe siirtyy suukappaleen sisällä olevaan inhalaatiokanavaan. Pidä laite edelleen pystyasennossa.

Jos epäilet ladanneesi useamman kuin yhden annoksen, katso kohta HUOM! (kuva 6a tai 6b).

C) Hengitä sisään
Istuma-asennossa tai seisten

 • hengitä ulos tavalliseen tapaan (mutta ÄLÄ Easyhaleriin)
 • aseta suukappale suuhun hampaiden väliin ja sulje huulet tiiviisti suukappaleen ympärille
 • hengitä sisään voimakkaasti ja syvään Easyhalerin kautta (kuva 5a tai 5b)
 • ota Easyhaler pois suusta pidätä hengitystä vähintään 5 sekuntia ja hengitä sitten tavalliseen tapaan.

Pidä huolta, että et hengitä Easyhaleriin, koska se voi johtaa Easyhalerin tukkeutumiseen. Katso kohta HUOM! (Kuva 6a tai 6b).

Jos sinulle on määrätty enemmän kuin yksi annos kerralla, toista kohdat A, B ja C.

Laita suojus takaisin suukappaleen päälle. Jos käytät suojakoteloa, sulje se.

Huuhtele suu ja nielu vedellä tai harjaa hampaat. Älä niele huuhteluvettä vaan sylje se pois. Näin vähennät sieni-infektion (sammaksen) riskiä.

HUOM!
Jos lataat annoksen vahingossa tai useamman kuin yhden annoksen kerrallaan tai jos hengität Easyhaleriin, poista jauhe koputtamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä vasten (kuva 6a tai 6b). Näin varmistat oikean annoksen. Aloita tämän jälkeen alusta ja toista kohdat A, B ja C.

PUHDISTAMINEN
Puhdista suukappale vähintään kerran viikossa puhtaalla kuivalla kankaalla tai pehmeällä paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä tai muuta nestettä, sillä jauhe ei saa kostua. Jos käytät suojakoteloa, voit ottaa Easyhalerin pois kotelosta pyyhkimistä varten. Kun laitat sen takaisin suojakoteloon, laita suojus suukappaleen päälle, jotta et vahingossa lataa annosta.

EASYHALERIN VAIHTO UUTEEN
Easyhalerissa on annoslaskuri, josta näkyy montako annosta on jäljellä (Kuva 7a tai 7b). Laskuri liikahtaa joka viidennen annoksen lataamisen jälkeen. Laskurin näyttö muuttuu punaiseksi, kun jäljellä on 20 annosta. Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriin uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0, Easyhaler on vaihdettava uuteen, vaikka jauhetta vielä näkyykin inhalaattorin takaseinässä olevasta kirkkaasta ikkunasta (Kuva 8).
Säilytä suojakotelo seuraavaa Easyhaleria varten.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola