BECLOMET EASYHALER inhalaatiojauhe 200 mikrog/annos, 400 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 06.07.2016 18:35:05)

PAKKAUSSELOSTE

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla onkysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Beclomet Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Beclomet Easyhaleria
3. Miten Beclomet Easyhaleria käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Beclomet Easyhalerin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ BECLOMET EASYHALER ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Beclomet Easyhaler on tulehdusta hoitava lääke, jota käytetään astman oireiden ennaltaehkäisemiseen. Se kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään.

Beklometasoni EI pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia).

Beklometasonijauhe on pakattu Easyhaler-nimiseen inhalaattoriin. Jauhe hengitetään keuhkoihin inhalaattorin suukappaleen kautta.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BECLOMET EASYHALERIA

Älä käytä Beclomet Easyhaleria, jos olet allerginen (yliherkkä):
- beklometasonille tai Beclomet Easyhalerin jollekin muulle aineelle.

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Ole erityisen varovainen Beclomet Easyhalerin suhteen
Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on:
- keuhkotuberkuloosi
- hoitamaton bakteeri-, virus- tai sienitulehdus suussa, hengitysteissä tai silmissä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille, jos käytät:
- nenään annosteltavia kortikosteroidivalmisteita
- kortikosteroiditabletteja.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Beclomet Easyhalerin ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Beclomet Easyhalerin sisältämistä aineista
Valmiste sisältää niin vähän laktoosia (4 mg /annos 100 mikrogramman vahvuudessa, 7 mg/annos 200 mikrogramman vahvuudessa ja 14 mg/annos 400 mikrogramman vahvuudessa), että laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkärisi on kertonut sinulle, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.


3. MITEN BECLOMET EASYHALERIA KÄYTETÄÄN

Katso kohta ”Näin käytät Easyhaleria” selosteen lopussa.

Lääkkeen vaikutus alkaa muutamassa päivässä, mutta täysi teho saavutetaan vasta muutaman hoitoviikon jälkeen. Beclomet Easyhaleria pitää käyttää säännöllisesti astmaan liittyvän tulehduksen ennaltaehkäisemiseksi. Jatka lääkkeen käyttöä ohjeen mukaan, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.

Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan hoitoannoksen ja vahvuuden. Noudata huolellisesti lääkärisi antamia ohjeita. Lääkettä otetaan yleensä 1–2 annosta 2–4 kertaa vuorokaudessa.

Tavallinen aloitusannos:
Aikuiset: 400–1600 mikrogrammaa vuorokaudessa.
6–12-vuotiaat lapset: 400–800 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Lääkärisi saattaa aika ajoin muuttaa annostustasi, jotta löydetään pienin mahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa (ylläpitoannos).

Jos Beclomet Easyhaler on määrätty lapsellesi varmistu, että hän osaa käyttää sitä oikein.

Hoitavan Beclomet Easyhalerin lisäksi tarvitset myös keuhkoputkia avaavaa lääkettä:
Beklometasoni EI pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia) akuuttien astmaoireiden varalta.

Jos käytät säännöllisesti keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia), hengitä sitä keuhkoihisi ennen hoitavaa Beclomet Easyhaleria.

Astman oireiden paheneminen hoidon aikana:
Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos:
- hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana
- joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin
- avaava lääkkeesi ei auta yhtä hyvin kuin aiemmin.

Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

Kortikosteroiditablettien korvaaminen Beclomet Easyhalerilla:
Kerro lääkärille, jos käytät kortikosteroiditabletteja (esim. kortisonitabletteja) astman hoitoon. Lääkäri voi pyytää sinua lopettamaan tablettihoidon asteittain annosta pienentäen muutaman viikon kuluessa. Jos olosi on huono tämän siirtymävaiheen aikana, ota yhteys lääkäriin, mutta älä lopeta Beclomet Easyhalerin käyttöä.

Jos käytät Beclomet Easyhaleria enemmän kuin pitäisi
On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos unohdat ottaa Beclomet Easyhaleria
Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin voit tai voit myös ottaa seuraavan annoksen sen normaalina ottoajankohtana. Lääke on parasta ottaa aina samaan vuorokauden aikaan.

Jos lopetat Beclomet Easyhalerin käytön
Älä lopeta Beclomet Easyhalerin käyttöä neuvottelematta ensin lääkärisi kanssa. Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, astmasi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Beclomet Easyhaler voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (alle yhdelle 10:stä, mutta useammalle kuin yhdelle 100:sta)

Kipeä kurkku, kurkun ärsytys, äänen käheys, yskä sekä suun tai nielun sieni-infektiot (sammas). Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, älä keskeytä Beclomet Easyhalerin käyttöä. Ota yhteys lääkäriin.

Voit ennaltaehkäistä yllä mainittuja haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi hyvin vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdelle 1 000:sta, mutta useammalle kuin yhdelle 10 000:sta)

Keuhkokuume (keuhkoeosinofilia), kasvuhäiriöt lapsilla, mustelmataipumus ja ihon oheneminen. Lisämunuaisen toiminnan heikkeneminen, luun mineraalitiheyden lasku, harmaakaihi tai silmänpainetauti.

Yleisyys ei ole tiedossa, mutta seuraavia oireita saattaa myös esiintyä:
- Unihäiriöitä, masentuneisuutta tai huolestuneisuutta, levottomuutta, hermostuneisuutta, kiihtyneisyyttä tai ärtyisyyttä. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.

Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin näistä harvinaisista haittavaikutuksista tai jos niiden mahdollisuus huolestuttaa sinua, keskustele lääkärin kanssa.

Harvinainen vakava allerginen reaktio:
Jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä toimi seuraavasti:
- lopeta Beclomet Easyhalerin käyttö
- hakeudu välittömästi lääkäriin.

Hengenahdistus välittömästi lääkkeenoton jälkeen:
Keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy:
- lopeta Beclomet Easyhalerin käyttö
- ota nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä
- hakeudu välittömästi lääkäriin.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. BECLOMET EASYHALERIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: säilytä avaamattomassa laminaattipussissa.

Laminaattipussin avaamisen jälkeen: säilytä alle 25 °C suojassa kosteudelta. Easyhalerin säilyttämistä suojakotelossa suositellaan.

Vaihda Beclomet Easyhaler uuteen viimeistään 6 kuukautta laminaattipussin avaamisen jälkeen. Merkitse tähän pussin avaamispäivämäärä muistamisen helpottamiseksi:_______________

Jos Beclomet Easyhaler kastuu, vaihda se uuteen.

Lääkettä ei tule käyttää etikettiin ja pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Beclomet Easyhaler sisältää
- Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti. Yksi annos sisältää 100, 200 tai 400 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia.
- Muu aine on laktoosimonohydraatti (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Beclomet Easyhaler 100 ja 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe
- 200 annosta + suojakotelo
- 200 annosta
- 2 x 200 annosta

Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe
- 100 annosta + suojakotelo
- 100 annosta
- 2 x 100 annosta.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 9.2.2011.

NÄIN KÄYTÄT EASYHALERIA
Beclomet Easyhaleria on helppo käyttää. Lue aluksi seuraavat ohjeet. Niissä kerrotaan,
mitä sinun tulee tehdä ja mihin kiinnittää huomiota.

EASYHALERIN KÄYTTÖÖNOTTO
Easyhaler (Kuva 1) on pakattu laminaattipussiin, jotta jauhe pysyy kuivana. Älä avaa pussia ennen kuin otat Easyhalerin käyttöön.

Voit käyttää Easyhaleria suojakotelon kanssa tai ilman sitä. Jos et käytä suojakoteloa, siirry kohtaan ”Annoksen ottaminen Beclomet Easyhalerista” (katso b-kuvat).

Avaa suojakotelo ja työnnä Easyhaler koteloon (Kuva 2). Varmista, että suojus on Easyhalerin suukappaleen päällä (se estää Easyhalerin lataamisen vahingossa).

Jos et käytä Easyhaleria heti, sulje suojakotelo.

ANNOKSEN OTTAMINEN BECLOMET EASYHALERISTA
Jos käytät myös avaavaa lääkettä, ota sitä ensin. Jos käytät suojakoteloa, avaa se.

Poista suukappaleen suojus.
A) Ravista
Ravista Easyhaleria voimakkaasti ylös ja alas 3–5 kertaa (Kuva 3a tai 3b), jotta jauhe
liikkuu kunnolla ja saat oikean annoksen. Pidä Easyhaler ravistamisen jälkeen pystyasennossa.

B) Naksauta
Paina Easyhaleria kerran peukalon ja etusormen välissä kunnes kuulet naksahduksen
(Kuva 4a tai 4b) ja anna laitteen palautua alkuperäiseen asentoon. Jauhe siirtyy
suukappaleen sisällä olevaan inhalaatiokanavaan. Pidä laite edelleen pystyasennossa.

Jos epäilet ladanneesi useamman kuin yhden annoksen, katso kohta HUOM! (kuva 6a tai 6b).


C) Hengitä sisään
Istuma-asennossa tai seisten
- hengitä ulos tavalliseen tapaan (mutta ÄLÄ Easyhaleriin)
- aseta suukappale suuhun hampaiden
- väliin ja sulje huulet tiiviisti suukappaleen
- ympärille
- hengitä sisään voimakkaasti ja syvään Easyhalerin kautta (kuva 5a tai 5b)
- ota Easyhaler pois suusta
- pidätä hengitystä vähintään 5 sekuntia
- ja hengitä sitten tavalliseen tapaan.

Pidä huolta, että et hengitä Easyhaleriin, koska se voi johtaa Easyhalerin tukkeutumiseen. Katso kohta HUOM! (Kuva 6a tai 6b).

Jos sinulle on määrätty enemmän kuin yksi annos kerralla, toista kohdat A, B ja C.

Laita suojus takaisin suukappaleen päälle. Jos käytät suojakoteloa, sulje se.

Huuhtele suu ja nielu vedellä tai harjaa hampaat. Älä niele huuhteluvettä vaan sylje se pois. Näin vähennät sieni-infektion (sammaksen) riskiä.

HUOM!
Jos lataat annoksen vahingossa tai useamman kuin yhden annoksen kerrallaan tai jos hengität Easyhaleriin, poista jauhe koputtamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä vasten (kuva 6a tai 6b). Näin varmistat oikean annoksen. Aloita tämän jälkeen alusta ja toista kohdat A, B ja C.

PUHDISTAMINEN
Puhdista suukappale vähintään kerran viikossa puhtaalla kuivalla kankaalla tai pehmeällä paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä tai muuta nestettä, sillä jauhe ei saa kostua. Jos käytät suojakoteloa, voit ottaa Easyhalerin pois kotelosta pyyhkimistä varten. Kun laitat sen takaisin suojakoteloon, laita suojus suukappaleen päälle, jotta et vahingossa lataa annosta.

EASYHALERIN VAIHTO UUTEEN
Easyhalerissa on annoslaskuri, josta näkyy montako annosta on jäljellä (Kuva 7a tai 7b). Laskuri liikahtaa joka viidennen annoksen lataamisen jälkeen. Laskurin näyttö muuttuu punaiseksi, kun jäljellä on 20 annosta. Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriisi uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0, Easyhaler on vaihdettava uuteen, vaikka jauhetta vielä näkyykin inhalaattorin takaseinässä olevasta kirkkaasta ikkunasta (Kuva 8).
Säilytä suojakotelo seuraavaa Easyhaleria varten.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola