BECLOMET EASYHALER inhalaatiojauhe 200 mikrog/annos, 400 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,4 mt, 05.06.2021 19:00:54)

QR Code to URL: www.oeh.fi/befi

Easyhalerin käyttöohjeet löytyvät pakkausselosteen lopusta, skannaamalla QR-koodi tai osoitteesta www.oeh.fi/befi

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe

beklometasonidipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Beclomet Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta
 3. Miten Beclomet Easyhaler ‑valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclomet Easyhaler ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Beclomet Easyhaler on tulehdusta hoitava lääke, jota käytetään astman oireiden ennaltaehkäisemiseen. Se kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään.

Beklometasonidipropionaatti ei pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2‑agonistia).

Beklometasonijauhe on pakattu Easyhaler‑nimiseen antolaitteeseen. Jauhe hengitetään keuhkoihin antolaitteen suukappaleen kautta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Beclomet Easyhaler ‑valmistetta
 • jos olet allerginen beklometasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa), joka on laktoosi (sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta, jos sinulla on

 • keuhkotuberkuloosi
 • hoitamaton bakteeri-, virus- tai sienitulehdus suussa, hengitysteissä tai silmissä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Beclomet Easyhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

 • Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Beclomet Easyhaler -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Erityisesti kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • nenään annettavia kortikosteroidivalmisteita
 • kortikosteroiditabletteja.
Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Beclomet Easyhaler ‑valmisteella ei ole todettu haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Beclomet Easyhaler sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) (4 mg/annos 100 mikrogramman vahvuudessa, 7 mg/annos 200 mikrogramman vahvuudessa ja 14 mg/annos 400 mikrogramman vahvuudessa). Laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen vaikutus alkaa muutamassa päivässä, mutta täysi teho saavutetaan vasta muutaman hoitoviikon jälkeen. Beclomet Easyhaler ‑valmistetta pitää käyttää säännöllisesti astmaan liittyvän tulehduksen ennaltaehkäisemiseksi. Jatka lääkkeen käyttöä ohjeen mukaan, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.

Lääkettä otetaan yleensä 1–2 annosta 2–4 kertaa vuorokaudessa.

Tavanomainen aloitusannos

Aikuiset: 400–1 600 mikrogrammaa vuorokaudessa.

6–12-vuotiaat lapset: 400–800 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Lääkärisi saattaa aika ajoin muuttaa annostustasi, jotta löydetään pienin mahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa (ylläpitoannos).

Jos Beclomet Easyhaler on määrätty lapsellesi, varmistu että hän osaa käyttää sitä oikein.

Hoitavan Beclomet Easyhaler ‑valmisteen lisäksi tarvitset myös keuhkoputkia avaavaa lääkettä

Beklometasoni ei pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2‑agonistia) akuuttien astmaoireiden varalta.

Jos käytät säännöllisesti keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2‑agonistia), hengitä sitä keuhkoihisi ennen hoitavaa Beclomet Easyhaler ‑valmistetta.

Astman oireiden paheneminen hoidon aikana

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana
 • joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin
 • avaava lääkkeesi ei auta yhtä hyvin kuin aiemmin.

Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

Kortikosteroiditablettien korvaaminen Beclomet Easyhaler ‑valmisteella

Kerro lääkärille, jos käytät kortikosteroiditabletteja (esim. kortisonitabletteja) astman hoitoon. Lääkäri voi pyytää sinua lopettamaan tablettihoidon asteittain annosta pienentäen muutaman viikon kuluessa. Jos olosi on huono tämän siirtymävaiheen aikana, ota yhteys lääkäriin, mutta älä lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä.

Jos käytät Beclomet Easyhaler ‑valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Beclomet Easyhaler ‑valmistetta

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin voit tai voit myös ottaa seuraavan annoksen sen normaalina ottoajankohtana. Lääke on parasta ottaa aina samaan vuorokauden aikaan.

Jos lopetat Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käytön

Älä lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, astmasi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteen lopussa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • kipeä kurkku, kurkun ärsytys, äänen käheys, yskä sekä suun tai nielun sieni-infektiot (sammas).

Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, älä keskeytä Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttöä. Ota yhteys lääkäriin.

Voit ennaltaehkäistä yllä mainittuja haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi hyvin vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • hengenahdistus välittömästi lääkkeenoton jälkeen: keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy
  • lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttö
  • ota nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä
  • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • vakava allerginen reaktio: jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä, toimi seuraavasti
  • lopeta Beclomet Easyhaler ‑valmisteen käyttö
  • hakeudu välittömästi lääkäriin.

lisämunuaisen toiminnan heikkeneminen

 • kasvuhäiriöt lapsilla ja nuorilla
 • epänormaalin korkeat kortisoli-hormonipitoisuudet elimistössä (Cushingin oireyhtymä tai sen kaltaiset oireet)
 • yliaktiivisuus, unihäiriöt, hermostuneisuus, masentuneisuus, aggressiivisuus tai käyttäytymismuutokset. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.
 • silmäsairaudet (harmaakaihi tai silmänpainetauti), näön hämärtyminen
 • eosinofiilinen keuhkokuume
 • mustelmataipumus
 • ihon oheneminen
 • luun mineraalitiheyden lasku.

Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin näistä haittavaikutuksista tai jos niiden mahdollisuus huolestuttaa sinua, keskustele lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: säilytä avaamattomassa foliopussissa.

Foliopussin avaamisen jälkeen: säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle. Easyhaler‑valmisteen säilyttämistä suojakotelossa suositellaan.

Vaihda Beclomet Easyhaler uuteen viimeistään 6 kuukautta foliopussin avaamisen jälkeen. Kirjoita foliopussin avaamispäivämäärä muistiin, jotta muistat sen myöhemmin.

Jos Beclomet Easyhaler kastuu, vaihda se uuteen.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beclomet Easyhaler sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 100, 200 tai 400 mikrogrammaa.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta
 • 2 x 200 annosta

Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta

Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 100 annosta + suojakotelo
 • 100 annosta
 • 2 x 100 annosta

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.2.2021

 

Yksityiskohtaista ja päivitettyä tietoa tuotteen käytöstä saa skannaamalla QR-koodin (joka on myös ulkopakkauksessa ja inhalaattorin etiketissä) älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavilla myös seuraavassa osoitteessa : www.oeh .fi/befi

QR Code to URL: www.oe h.fi/befi

Ohjeet käyttäjälle

Tietoa Easyhaler-inhalaattorista

Beclomet Easyhaler voi olla erilainen kuin aiemmin käyttämäsi inhalaattorit. Tästä syystä on erittäin tärkeää käyttää inhalaattoria oikein, sillä inhalaattorista ei välttämättä saa oikeaa lääkeannosta, jos sitä käytetään virheellisesti. Jos näin käy, vointisi saattaa heikentyä huomattavasti tai astman hoitoa ei välttämättä saada riittävälle tasolle.

Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää, miten inhalaattoria käytetään oikein. Varmista, että ymmärrät, miten inhalaattoria kuuluu käyttää. Jos olet epävarma, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Kuten muidenkin inhalaattorien kohdalla, huoltajien on varmistettava, että Beclomet Easyhaleria käyttävät lapset noudattavat oikeaa, jäljempänä kuvattua inhalaatiotekniikkaa. Voit myös katsoa opastusvideon osoitteessa www.oeh.fi/befi

Easyhalerin käyttöönotto

Easyhaler on pakattu foliopussiin. Älä avaa foliopussia ennen kuin otat lääkkeen käyttöön, jotta inhalaattorissa oleva jauhe pysyy kuivana.

Kun olet valmis aloittamaan hoidon, avaa pussi ja merkitse päivämäärä esim. kalenteriin.

Inhalaattori on käytettävä 6 kuukauden kuluessa foliopussin avaamisesta.

image2.jpeg

NÄIN KÄYTÄT INHALAATTORIA OIKEIN

Vaihe 1: RAVISTA

• Poista suukappaleen suojus.

• Ravista inhalaattoria 3‑5 kertaa pystyasennossa.

RAVISTA x 3–5

image3.jpeg

Tärkeää

• On tärkeää pitää inhalaattori pystyasennossa.

• Jos lataat inhalaattorin vahingossa ravistaessasi sitä, poista jauhe suukappaleesta jäljempänä kuvatulla tavalla.

Vaihe 2: LATAA

• Pidä inhalaattori edelleen pystyasennossa etusormen ja peukalon välissä.

• Paina, kunnes kuulet naksahduksen, ja anna inhalaattorin
palautua alkuperäiseen asentoon. Tämä lataa annoksen.

Lataa inhalaattori vain kerran.

LATAA x 1

image4.jpeg

Tärkeää

• Inhalaattori ei lataudu, jos suukappaleen suojus on paikoillaan.

• Lataa inhalaattori vain kerran.

• Jos lataat inhalaattorin vahingossa useamman kerran, poista jauhe suukappaleesta
jäljempänä kuvatulla tavalla.

• Lataa annos naksauttamalla ennen kuin hengität sisään, älä samanaikaisesti.

• Pidä inhalaattori pystyasennossa, kun lataat inhalaattorin ja hengität
annoksen keuhkoihin. Jos kallistat inhalaattoria, jauhe voi valua ulos ennen kuin ehdit inhaloida sen.

Vaihe 3: HENGITÄ SISÄÄN

• Pidä inhalaattori edelleen pystyasennossa.

• Hengitä ulos normaalisti.

• Aseta suukappale suuhun hampaiden väliin ja
paina huulet tiukasti sen ympärille.

• Hengitä sisään voimakkaasti ja syvään.

• Ota inhalaattori pois suusta, pidätä hengitystä
vähintään 5 sekuntia ja hengitä sitten ulos normaalisti.

HENGITÄ SISÄÄN

image5.jpeg

Tärkeää

• Varmista, että suukappale on tarpeeksi syvällä suussa, jotta
lääke kulkeutuu keuhkoihin.

• Varmista, että huulesi ovat tiukasti suukappaleen ympärillä.

• Älä hengitä inhalaattoriin. Tämä on tärkeää muistaa, sillä inhalaattori voi tukkeutua. Jos olet hengittänyt inhalaattoriin, poista jauhe suukappaleesta jäljempänä kuvatulla tavalla.

Jos tarvitset toisen annoksen, toista kohdat Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään-3 Ravista-Lataa-Hengitä sisään.

Inhalaattorin käytön jälkeen:

• Aseta suojus takaisin suukappaleen päälle. Se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.

• Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois ja/tai harjaa hampaat. Tämä voi estää sammaksen kehittymistä ja äänen käheytymistä.

Jauheen poistaminen suukappaleesta

Jos lataat inhalaattorin vahingossa tai useammin kuin kerran tai jos hengität inhalaattoriin, tyhjennä suukappale.

• Poista jauhe kopauttamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä vasten.

• Toista sen jälkeen ravistamis-, lataus- ja sisäänhengitysvaiheet.

image6.jpeg

Easyhalerin puhdistaminen

Pidä inhalaattori kuivana ja puhtaana. Voit pyyhkiä inhalaattorin suukappaleen tarvittaessa kuivalla kankaalla tai paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä, sillä Easyhalerin jauhe on herkkä kosteudelle.

Easyhalerin käyttö suojakotelon kanssa

Voit käyttää inhalaattoria suojakotelon kanssa. Tämä parantaa tuotteen kestävyyttä. Kun asetat inhalaattorin suojakoteloon ensimmäistä kertaa,
varmista, että inhalaattorin suukappaletta peittää suojus, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.
Voit käyttää inhalaattoria ottamatta sitä pois suojakotelosta.

Noudata edellä annettuja ohjeita: 1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.

Muista:

 • Pidä inhalaattori pystyasennossa lataamisen aikana.
 • Aseta suukappaleen suojus takaisin paikoilleen annoksen ottamisen jälkeen, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.

image7.jpeg

Milloin Easyhaler on vaihdettava uuteen

Annoslaskurista näkyy, montako annosta on jäljellä. Laskuri liikahtaa joka viidennen lataamisen jälkeen. Annoslaskuri alkaa muuttua punaiseksi,
kun jäljellä on 20 annosta.

Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriin uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0 (nolla), Easyhaler on vaihdettava uuteen.

Jos käytät suojakoteloa, voit säilyttää sen ja asettaa siihen uuden inhalaattorin.

image8.jpeg

Muista

 • 1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.
 • Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois ja/tai harjaa hampaat.
 • Älä kastele inhalaattoria. Suojaa inhalaattori kosteudelta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola