BECLONASAL AQUA nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 07.07.2016 16:08:47)

 

PAKKAUSSELOSTE

Beclonasal Aqua 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio
Beklometasonidipropionaatti

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua.
- Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Beclonasal Aqua -nenäsumutetta huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 3 viikossa.
- Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys
lääkäriin tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Beclonasal Aqua -nenäsumute on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Beclonasal Aqua -nenäsumutetta
3. Miten Beclonasal Aqua -nenäsumutetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Beclonasal Aqua -nenäsumutteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ BECLONASAL AQUA -NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidien ryhmään. Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti nenän limakalvon tulehdusta ja turvotusta.

Tätä lääkettä käytetään lääkärin toteaman uusiutuvan kausiluonteisen allergisen nuhan hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BECLONASAL AQUA -NENÄSUMUTETTA

Älä käytä Beclonasal Aqua -nenäsumutetta, jos:
- olet allerginen (yliherkkä) beklometasonidipropionaatille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Beclonasal Aqua -nenäsumutteen suhteen, jos sinulla on:
- nenäontelossa haavaumia tai tulehduksia
- erityisen vaikeat nuhaoireet
- nuhaoireita joihin liittyy hengenahdistusta
- jatkuva ympärivuotinen nuha
- kuumeinen tai märkäinen nuha
- taipumus toistuviin nenäverenvuotoihin
- astma
- ollut nenän vamma tai nenäleikkaus
- hoitamaton sieni-, bakteeri- tai verenkierron kautta laajalle levinnyt virusinfektio tai tuberkuloosi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Beclonasal Aqua -nenäsumutteen samanaikainen käyttö joko suun kautta otettavien tai keuhkoihin sisäänhengitettävien kortisonivalmisteiden kanssa voi aiheuttaa lisämunuaisen toiminnan heikkenemistä.

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Muista mainita Beclonasal Aqua -nenäsumutteeen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Valmisteen käyttö raskauden tai imetyksen aikana ei ole suositeltavaa. Jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta tai imettämistä Beclonasal Aqua -nenäsumutteen käytön aikana, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Beclonasal Aqua -nenäsumutteen sisältämistä aineista

Lääkkeen sisältämä bentsalkoniumkloridi on ärsyttävä aine, joka saattaa aiheuttaa iho-oireita ja bronkospasmia (keuhkoputkien supistelua).

Valmiste sisältää myös vedetöntä glukoosia 50,5 mg/ml. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN BECLONASAL AQUA -NENÄSUMUTETTA KÄYTETÄÄN

Annostus

Tätä lääkettä käytetään lääkärin toteaman uusiutuvan kausiluonteisen allergisen nuhan hoitoon. Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti. Nenäsumute ei lievitä välittömästi nenän tukkoisuutta eikä vuotamista. Paras teho saavutetaan muutaman päivän käytön jälkeen.

Aikuiset ja yli 14-vuotiaat: 1 - 2 sumutusta (50 - 100 mikrog) kumpaankin sieraimeen kaksi kertaa vuorokaudessa enintään 3 kuukauden ajan. Enimmäisannos on 400 mikrogrammaa (8 sumutusta) vuorokaudessa. Valmisteen käyttöä ei tule jatkaa yli 3 viikkoa, jos oireet eivät ole merkittävästi lieventyneet.

Alle 14-vuotiaille vain lääkärin määräyksellä.


Käyttöohje

1. Niistä nenä.

2. Ravista pulloa hyvin ja poista suojakorkki.

3. Pidä pulloa kuten kuvassa 1; pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kärkiosa etu- ja keskisormen välissä.

Sumutus: Paina nenäkappaletta pullon pohjaa kohti. Sumuta ensimmäisellä käyttökerralla 3-6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Jos valmistetta ei ole käytetty vähään aikaan, on hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1-2 koesumutuksella.

4. Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 2 mukaisesti ja sulje toinen sierain sormella painamalla. Pidä pää hieman eteenpäin taivutettuna. Sumuta kerran ja hengitä samalla sisään nenän kautta rauhallisesti ja pitkään.
5. Ota nenäkappale pois sieraimesta ja hengitä ulos suun kautta. Jos lääke tuntuu valuvan sieraimesta ulos, hengitä sisään nenän kautta kevyesti niiskauttamalla.
6. Toista kohdat 4 ja 5, kun otat annoksen toiseen sieraimeen.
7. Jos otat 2 suihketta kumpaankin sieraimeen, toista vaiheet 4, 5 ja 6.
8. Pyyhi nenäkappale ja laita suojakorkki paikalleen.

Puhdistusta varten voit irrottaa nenäkappaleen pullosta varovasti vetämällä (kuva 3). Huuhtele nenäkappale ja suojakorkki lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti. Aseta osat paikoilleen.

Jos otat enemmän Beclonasal Aqua -nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

Liian suurten Beclonasal Aqua -annosten pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa lisämunuaisen vajaatoimintaa, jolloin elimistön oma kortisonituotanto voi vähentyä. Noudata annostusohjetta.Ota yhteys lääkäriin, jos otat (tai joku muu ottaa) vahingossa liian suuren annoksen lääkettä, ja saa siitä oireita

Jos unohdat ottaa Beclonasal Aqua -nenäsumutetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos ajallaan. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Nenäsumutteen käytön jälkeen voi ilmetä aivastelua ja nenän ärsytystä.

Nenäsumute voi myös harvinaisena haittavaikutuksena aiheuttaa nenän ja nielun kuivumista ja nielun ärsytystä, nenän limakalvon haavaumia, nenäverenvuotoa ja nenän väliseinän puhkeamisen. Joillakin henkilöillä voi esiintyä päänsärkyä ja epämiellyttävää hajua tai makua. Lisäksi voi ilmetä allergisia reaktioita, kuten ihottumia, nokkosihottumaa, kutinaa ja punoitusta sekä silmien, kasvojen, huulien ja kurkun turvotusta sekä silmänsisäisen paineen nousua, glaukoomaa.

Kerro lääkärille, jos nenäsumutteen käytön jälkeen ilmenee seuraavia oireita
- nenän tai nielun arkuus tai voimakas nenäverenvuoto
- silmäoireet, jotka poikkeavat aikaisemmista siitepölyallergian yhteydessä esiintyvistä oireista, erityisesti kipu tai sumentunut näkö.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. BECLONASAL AQUA -NENÄSUMUTTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Avattu pullo säilyy 6 kuukautta.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Beclonasal Aqua -nenäsumute sisältää

- Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 50 mikrogrammaa.
- Muut aineet ovat polysorbaatti 80, vedetön glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi- tai kloorivetyhappoliuos (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen suspensio. Suihke: hienojakoinen sumute.

Pakkauskoko: 1 x 23 ml, sisältää 200 annosta.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

16.10.2007

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola