BECLONASAL FORTE AQUA nenäsumute, suspensio 100 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 06.07.2016 18:42:15)

PAKKAUSSELOSTE

BECLONASAL FORTE AQUA 100 mikrog/annos nenäsumute, suspensio
beklometasonidipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Beclonasal Forte Aqua on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Beclonasal Forte Aquaa
 3. Miten Beclonasal Forte Aquaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclonasal Forte Aquan säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ BECLONASAL FORTE AQUA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Beclonasal-valmisteiden sisältämä beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidien ryhmään. Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti nenän limakalvon tulehdusta ja turvotusta.

Tätä lääkettä käytetään kausiluonteisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan hoitoon, kortisonia vaativan ns. vasomotorisen nuhan hoitoon sekä nenäpolyyppien uusiutumisen ehkäisyyn polyyppien poistotoimenpiteiden jälkeen.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BECLONASAL FORTE AQUAA

Älä käytä Beclonasal Forte Aquaa

 • jos olet allerginen (yliherkkä) beklometasonidipropionaatille tai jollekin Beclonasal Forte Aquan muulle aineelle
 • alle 6 vuotiaalle lapselle.

Ole erityisen varovainen Beclonasal Forte Aquan suhteen

 • jos sinulla on nenäontelossa haavaumia tai tulehduksia
 • jos sinulla on taipumus toistuviin nenäverenvuotoihin
 • jos sinulla on ollut nenän vamma tai nenäleikkaus
 • jos sinulla on hoitamaton sieni-, bakteeri- tai systeeminen virusinfektio
 • jos sinulla on astma, jota hoidetaan kortikosteroideilla.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Muista mainita Beclonasal Forte Aquan käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Beclonasal Forte Aqua ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Beclonasal Forte Aquan sisältämistä aineista
Lääkkeen sisältämä bentsalkoniumkloridi on ärsyttävä aine, joka voi aiheuttaa ihoreaktioita tai bronkospasmia.

3. MITEN BECLONASAL FORTE AQUAA KÄYTETÄÄN

Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston. Noudata tarkoin lääkärin ohjetta. Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tavanomainen annos aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille on 1-2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa tai 1 suihke kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Vuorokausiannos ei normaalisti saa olla enempää kuin 4 suihketta (400 mikrog). Hoidossa tulisi käyttää pienintä annosta, jolla oireet saadaan tehokkaasti hallittua.

Tätä lääkettä käytetään allergisen ja vasomotorisen nuhan hoitoon ja ehkäisyyn. Lääkettä pitää muistaa käyttää säännöllisesti.

Nenäsumute ei lievitä välittömästi nenän tukkoisuutta eikä vuotamista. Paras teho saavutetaan muutaman päivän käytön jälkeen.

Tämä lääke ei poista silmien yliherkkyysoireita. Lääkäri saattaa siksi määrätä eri lääkkeen poistamaan silmäoireita.

Käyttöohje

1. Niistä nenä.
2. Ravista pulloa hyvin ja poista suojakorkki.
3. Pidä pulloa kuten kuvassa 1; pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kärkiosa etu- ja keskisormen välissä.

Sumutus: Paina nenäkappaletta pullon pohjaa kohti. Sumuta ensimmäisellä käyttökerralla 3-6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi. Jos valmistetta ei ole käytetty vähään aikaan, on hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1-2 koesumutuksella.

Kuva 1

4. Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 2 mukaisesti ja sulje toinen sierain sormella painamalla. Pidä pää hieman eteenpäin taivutettuna. Sumuta kerran ja hengitä samalla sisään nenän kautta rauhallisesti ja pitkään.
5. Ota nenäkappale pois sieraimesta ja hengitä ulos suun kautta. Jos lääke tuntuu valuvan sieraimesta ulos, hengitä sisään nenän kautta kevyesti niiskauttamalla.
6. Toista kohdat 4 ja 5, kun otat annoksen toiseen sieraimeen.
7. Jos otat 2 suihketta kumpaankin sieraimeen, toista vaiheet 4, 5 ja 6.
8. Pyyhi nenäkappale ja laita suojakorkki paikalleen.

Kuva 2

Puhdistusta varten voit irrottaa nenäkappaleen pullosta varovasti vetämällä (kuva 3). Huuhtele nenäkappale ja suojakorkki lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti. Aseta osat paikoilleen.

Kuva 3

Jos käytät Beclonasal Forte Aquaa enemmän kuin pitäisi
On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Sinun pitää ottaa lääkettä vain sen verran kuin lääkäri määrää; runsaampi tai vähäisempi käyttö saattaa pahentaa oireitasi.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977, vaihde 09 4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat käyttää Beclonasal Forta Aquaa
Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Beclonasal Forte Aqua voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • nenän ärsytys, aivastelu.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • allergiset reaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, kutina ja punoitus sekä silmien, kasvojen, huulien ja kurkun turvotus
 • epämiellyttävä haju ja maku, päänsärky
 • nenän ja nielun kuivuminen, nielun ärsytys, nenän limakalvon haavaumat, nenäverenvuoto.

Milloin tulee ottaa yhteys lääkäriin:

 • nenän tai nielun arkuus tai voimakas nenäverenvuoto
 • silmäoireet, jotka poikkeavat aikaisemmista oireista, erityisesti kipu tai sumentunut näkö.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. BECLONASAL FORTE AQUAN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Beclonasal-valmisteet säilytetään huoneenlämmössä (15–25 °C). Valmistetta ei saa säilyttää kylmässä, eikä se saa jäätyä.

Avattu pullo tulee käyttää kuuden (6) kuukauden kuluttua ensimmäisestä käytöstä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Beclonasal Forte Aqua sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti. Yksi annos sisältää 100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia.
 • Muut aineet ovat polysorbaatti 80, vedetön glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Nenäsumute on valkoinen tai melkein valkoinen suspensio, suihke hienojakoinen sumute. Pakkauskoko 23 ml, sisältää 200 annosta. Pakkaus on HDPE-muovipullo, jonka suulle on kiinnitetty pumppu. Pakkauksessa lisäksi muovinen nenäkappale ja nenäkappaleen suojus.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 12.6.2011.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola