ZADITEN silmätipat, liuos 0,25 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 11.05.2017 23:10:26)

Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos

Ketotifeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinunlla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Zaditen-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zaditen-silmätippoja
 3. Miten Zaditen-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset.
 5. Zaditen-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zaditen-silmätipat sisältävät ketotifeenia, joka on allergialääke.

Zaditen-silmätippoja käytetään kausittaisesta allergiasta johtuvien silmäoireiden hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zaditen-silmätippoja

Jos olet allerginen (yliherkkä) ketotifeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja Zaditen

Jos käytät muita silmätippoja, odota 5 minuuttia lääkkeiden tiputtamisen välillä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkkeitä, joita käytetään

 • masennuksen (depression) hoitoon
 • allergian hoitoon (esim. antihistamiineja).

Zaditen ruuan, ja juoman ja alkoholin kanssa

Zaditen-silmätipat saattavat voimistaa alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Zaditen-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulla on näön hämärtymistä tai uneliaisuutta Zaditen-silmätippojen käytön jälkeen, odota kunnes oireet häviävät, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Zaditen-silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia

Zaditen-silmätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia, joka saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. Pehmeät piilolinssit on poistettava silmistä ennen Zaditen-silmätippojen tiputtamista, koska ne voivat värjäytyä. Piilolinssit voidaan asettaa takaisin 15 minuutin kuluttua silmätippojen tiputtamisesta.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille, iäkkäille ja lapsille (3 vuoden ikäisille ja sitä vanhemmille) on yksi tippa silmään (silmiin) kahdesti päivässä (aamulla ja illalla).

Käyttöohjeet

 1. Pese kädet.
 2. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärkeä avaamisen jälkeen.
 3. Kallista päätä taaksepäin (kuva 1).
 4. Vedä alaluomea varovasti alas toisella kädellä ja pidä se alhaalla. Pidä toisella kädellä pulloa ylösalaisin hoidettavan silmän yläpuolella. Purista varovasti, kunnes silmään putoaa yksi tippa (kuva 2).
 5. Sulje silmät ja paina sormen kärjellä silmänurkkaa noin 1-2 minuuttia. Tämä estää tipan valumista kyynelkanavan kautta kurkkuun ja suurin osa tipasta jää silmään (kuva 3). Toista kohdat Miten valmistetta käytetään-5 tarvittaessa toiselle silmälle.
 6. Sulje pullo käytön jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos käytät enemmän Zaditen-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Vaikka joitakin Zaditen-silmätippoja joutuisi vahingossa suuhun, vaaraa ei ole. Älä myöskään huolestu, jos saat tiputtimesta vahingossa useamman tipan silmääsi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Jos unohdat laittaa Zaditen-silmätippoja

Jos olet unohtanut laittaa silmätippoja, laita väliin jäänyt annos mahdollisimman pian ja jatka sitten tavanmukaista annostelua.

Älä laita kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu.

Yleinen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 10 potilaasta)

 • silmien ärsytys tai särky
 • silmätulehdus

Melko harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 100 potilaasta)

 • näön hämärtyminen silmätippojen laiton yhteydessä
 • silmien kuivuus
 • luomivaivat
 • sidekalvotulehdus
 • lisääntynyt silmän valoherkkyys
 • näkyvä silmän pinnan alainen verenvuoto
 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • ihottuma (joka saattaa olla myös kutisevaa)
 • ekseema (kutiseva, punoittava, kuumottava ihottuma)
 • suun kuivuus
 • allerginen reaktio (mukaan lukien kasvojen ja silmäluomien turvotus) ja olemassa olevan allergisen sairaustilan, kuten astman tai ihottuman, paheneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pullo itse ei ole steriili, mutta sen sisältö on steriili pullon avaamiseen saakka.

Silmätipat on käytettävä neljän viikon kuluessa pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zaditen-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on ketotifeeni (fumaraattina). 1 ml sisältää 0,345 mg ketotifeenifumaraattia, joka vastaa 0,25 mg ketotifeenia.
 • Muut aineet ovat glyseroli (E 422), natriumhydroksidi (E 524), injektionesteisiin käytettävä vesi ja bentsalkoniumkloridi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zaditen on kirkas, väritön tai heikosti kellertävä liuos. Liuos on 5 ml:n pullossa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Myyntiluvan haltija:

Laboratoires THEA – 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 – Ranska

Lopputuotteesta vastaava valmistaja Suomessa:

Excelvision – 27 rue de la Lombardière – 07100 Annonay – Ranska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Espanja: Zaditen colirio

Irlanti: Zaditen 0.25mg/ml, eye drops, solution

Islanti: Zaditen

Italia: Zaditen 0,25 mg/ml collirio soluzione , 1 flacone da 5 ml

Itävalta: Zaditen 0,025% - Augentropfen

Kreikka: Zaditor οfθaλµικές staγόνeς

Luxemburg: Zaditen 0,25 mg/ml, collyre en solution

Norja: Zaditen

Portugali: Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução

Ranska: Zalergonium, 0,25 mg/ml, collyre en solution

Ruotsi: Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning

Saksa: Zaditen ophtha 0,25 mg/ml Augentropfen

Suomi: Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos

Tanska: Zaditen

Tsekki: Zaditen 0,025%

Yhdistynyt kuningaskunta: Zaditen 0.25 mg/ml, eye drops, solution

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.3.2016

Yrityksen yhteystiedot:

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

info@thea-nordic.com
www.thea-nordic.fi
+46 1933 3780
Tukkuliike: Oriola