SYMBICORT TURBUHALER MITE inhalaatiojauhe

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 30.03.2021 19:06:03)

Symbicort Turbuhaler mite inhalaatiojauhe

budesonidi, formoterolifumaraattidihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Symbicort Turbuhaler mite on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta
 3. Miten Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Symbicort Turbuhaler mite on lääkeannostelija, jota käytetään astman hoitoon aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille. Se sisältää kahta eri lääkettä; budesonidia ja formoterolifumaraattidihydraattia.

 • Budesonidi kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan kortikosteroideiksi. Se vaikuttaa vähentämällä ja estämällä turvotusta ja tulehdusta keuhkoissasi.
 • Formoterolifumaraattidihydraatti kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan pitkävaikutteisiksi beeta2-adrenoseptoriagonisteiksi tai keuhkoputkia avaaviksi lääkkeiksi. Se laajentaa hengitysteitä, jolloin sinun on helpompi hengittää.

Tämä lääke ei sovi vaikeaa astmaa sairastaville potilaille. Sitä voidaan määrätä astman hoitoon kahdella eri hoitotavalla:

a) Joillekin potilaille määrätään kaksi erillistä lääkeannostelijaa: Symbicort Turbuhaler mite ja erillinen oirelääke

 • Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.
 • Erillistä oirelääkettä käytetään astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi.

b) Joillekin potilaille määrätään Symbicort Turbuhaler mite ainoaksi lääkeannostelijaksi

 • Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.
 • Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta käytetään myös, kun tarvitaan ylimääräisiä annoksia astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi. Erillistä oirelääkettä ei tarvita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta:

 • jos olet allerginen budesonidille, formoterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa), eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta, jos:

 • olet diabeetikko
 • sinulla on jokin keuhkotulehdus
 • sinulla on korkea verenpaine tai sinulla on joskus ollut sydänvaivoja (mukaan lukien epäsäännöllinen sydämen syke, hyvin nopea pulssi, valtimoiden ahtautumaa tai sydämen vajaatoiminta)
 • sairastat kilpirauhasen tai lisämunuaisten vajaatoimintaa
 • sinulla on matala veren kaliumpitoisuus
 • sinulla on vaikea maksasairaus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Symbicort Turbuhaler mite
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • beetasalpaajia (kuten atenololi tai propranololi korkean verenpaineen hoitoon), mukaan lukien silmätipat (kuten timololi glaukooman hoitoon)
 • rytmihäiriölääkkeitä (kuten kinidiini)
 • digoksiinin kaltaisia lääkkeitä, jota käytetään tavallisesti sydämen vajaatoimintaan
 • diureetteja eli nesteenpoistolääkkeitä (kuten furosemidi). Niitä käytetään korkean verenpaineen hoitoon.
 • suun kautta otettavia kortisonitabletteja (kuten prednisoloni)
 • ksantiinijohdannaisia (kuten teofylliini tai aminofylliini). Näitä käytetään useimmiten astman hoitoon.
 • muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä (kuten salbutamoli)
 • trisyklisiä masennuslääkkeitä (kuten amitriptyliini) ja masennuslääke nefatsodonia
 • fentiatsiinijohdannaisia (kuten klooripromatsiini ja proklooriperatsiini)
 • HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja HIV-proteaasinestäjiksi kutsuttuja lääkkeitä (kuten ritonaviiri)
 • infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, klaritromysiini ja telitromysiini)
 • Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten levodopa)
 • kilpirauhaslääkkeitä (kuten levotyroksiini).

Jos käytät jotakin yllämainituista lääkkeistä tai et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Jos olet raskaana tai aiot tulla raskaaksi, kerro lääkärille ennen Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttöä – älä käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta, ellei lääkäri siihen sinua kehota.
 • Jos tulet raskaaksi Symbicort Turbuhaler mite -hoidon aikana, älä keskeytä lääkitystäsi, vaan ota välittömästi yhteys lääkärin.
 • Jos imetät, neuvottele lääkärin kanssa ennen Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Symbicort Turbuhaler mite -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Symbicort Turbuhaler mite sisältää laktoosia
Symbicort Turbuhaler mite sisältää laktoosia, joka on eräs sokerilaji. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • On tärkeää käyttää Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta joka päivä, vaikka astmaoireita ei esiintyisikään.
 • Lääkäri haluaa sinun käyvän säännöllisesti astmakontrolleissa.

Jos olet käyttänyt steroiditabletteja astmaan tai keuhkoahtaumatautiin, lääkäri saattaa vähentää käyttämiesi tablettien määrää, kun aloitat Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käytön. Jos olet käyttänyt suun kautta otettavia steroiditabletteja pitkän ajan, lääkäri saattaa tehdä sinulle verikokeita aika ajoin. Kun suun kautta otettavien steroiditablettien määrää vähennetään, sinulla saattaa esiintyä yleistä huonovointisuutta, vaikka keuhko-oireesi paranevatkin. Nenäsi saattaa olla tukkoinen tai vuotaa ja sinulla voi esiintyä heikkoutta, nivel- tai lihaskipuja ja ihottumaa (ekseemaa). Jos jokin tällainen oire vaivaa sinua tai jos sinulla on päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia tai oksentelua, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos saat allergia- tai niveltulehdusoireita, sinulle voidaan määrätä joku toinen lääke. Jos mietit, kannattaako Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttöä jatkaa, kerro asiasta lääkärille.

Lääkäri saattaa määrätä sinulle steroiditabletteja normaalin hoitosi lisäksi stressitilanteiden ajaksi (esimerkiksi, jos sinulla on hengitystieinfektio tai ennen kirurgista toimenpidettä).

Tärkeää tietoa astmaoireistasi
Jos tunnet hengenahdistusta tai hengityksesi vinkuu Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käytön aikana, sinun tulee jatkaa lääkitystäsi ja ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä lääkäriin, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Ota yhteys välittömästi lääkäriin, jos:

 • hengityksesi vaikeutuu ja heräät usein öisiin astmaoireisiin
 • alat tuntea aamuisin hengenahdistusta tai se kestää tavallista pitempään.

Nämä oireet voivat merkitä, että astmasi ei ole hoitotasapainossa ja saatat tarvita toista lääkettä tai lisähoitoa välittömästi.

Astma
Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta voidaan määrätä astmaan kahdella eri hoitotavalla. Symbicort Turbuhaler mite -annos ja sen ajoitus määräytyy hoitotavan mukaisesti.

a) Jos sinulle on määrätty Symbicort Turbuhaler mite ja erillinen oirelääke, lue kappale
"a) Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen ja erillisen oirelääkkeen käyttö".

b) Jos sinulle on määrätty Symbicort Turbuhaler mite ainoaksi lääkeannostelijaksi, lue kappale
"b) Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttö ainoana astmalääkeannostelijana".

a) Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen ja erillisen oirelääkkeen käyttö
Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta käytetään joka päivä.
Se estää astmaoireita.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 1 tai 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.
 • Lääkäri saattaa nostaa annoksen 4 inhalaatioon kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Nuoret (12-17 -vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 1 tai 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Lapset (6-11 -vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.

Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. Lääkäri säätää lääkkeesi annostuksen pienimpään annokseen, jolla astmaoireet pysyvät hallinnassa. Älä kuitenkaan muuta annostasi sopimatta siitä ensiksi lääkärin (tai astmahoitajan) kanssa.

Käytä erillistä oirelääkettä astmaoireiden hoitoon
Pidä oirelääke aina mukanasi tarpeen varalta. Älä käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta astmaoireiden hoitoon – käytä oirelääkettäsi.

b) Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttö ainoana astmalääkeannostelijana
Käytä tätä hoitotapaa vain jos lääkäri on niin määrännyt ja olet vähintään 12-vuotias.

Käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta joka päivä. Se estää astmaoireita. Voit ottaa:

 • 1 inhalaation aamuin illoin
  tai
 • 2 inhalaatiota aamuisin
  tai
 • 2 inhalaatiota iltaisin.

Käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta oirelääkkeenä astmaoireiden ilmaantuessa

 • Astmaoireiden ilmaantuessa ota 1 inhalaatio ja odota muutama minuutti.
 • Jos et voi paremmin, ota toinen inhalaatio.
 • Älä ota enempää kuin 6 inhalaatiota yhdellä kertaa.

Pidä aina Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria mukanasi tarpeen varalta.

Yli 8 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvita. Lääkäri saattaa kuitenkin sallia käytettävän 12 inhalaatiota päivässä lyhyen aikaa.

Jos tarvitset säännöllisesti enemmän kuin 8 inhalaatiota päivässä, varaa aika lääkärille. Hänen täytyy mahdollisesti muuttaa lääkitystäsi.

Älä koskaan käytä enempää kuin 12 inhalaatiota vuorokaudessa.

Jos harrastat liikuntaa ja saat astmaoireita, käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta tämän ohjeen mukaisesti. Älä kuitenkaan käytä Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta ennen liikuntaa ehkäisemään astmaoireita.

Uuden Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorin käyttökuntoon saattaminen
Ennen kuin käytät uutta Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, tulee se saattaa käyttökuntoon:

 • Kierrä suojahylsy irti ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
 • Pidä Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.
 • Kierrä rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee. Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (sillä, mihin suuntaan kiertää ensin ei ole merkitystä). Turbuhalerista pitäisi kuulua naksahdus. Sillä, kuuluuko naksahdus ensimmäisellä vai toisella kierrolla, ei ole merkitystä.
 • Toista tämä kiertämällä punaista rengasta kumpaankin suuntaan.
 • Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori on nyt ladattu ja valmis käytettäväksi.

Kuinka otan lääkeannoksen
Aina kun sinun täytyy ottaa lääkeannos, seuraa alla olevia ohjeita.

1. Kierrä suojahylsy auki ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.

2. Pidä Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.

3. Älä pidä kiinni suukappaleesta ladatessasi Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria. Ladataksesi Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoriin annoksen kierrä punaista rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee.

Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (aloituskääntösuunnalla ei ole merkitystä). Naksahduksen pitäisi kuulua. Sillä, kuuluuko naksahdus ensimmäisellä vai toisella kierrolla, ei ole merkitystä. Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori on nyt ladattu ja käyttövalmis. Lataa Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori vain silloin, kun sitä tarvitset.

4. Älä pidä Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria suusi läheisyydessä. Hengitä rauhallisesti ulos (niin kauan kuin mahdollista). Älä hengitä Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoriin.

5. Aseta suukappale hampaiden väliin ja sulje huulet. Hengitä voimakkaasti ja syvään sisään suukappaleen kautta. Älä pure suukappaletta.

6. Ota Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori pois suusta ennen uloshengitystä. Hengitä rauhallisesti ulos. Lääkkeen määrä on hyvin pieni, joten et välttämättä tunne makua lääkkeenoton jälkeen. Noudattaessasi näitä ohjeita, voit olla varma, että olet saanut lääkeannoksen ja se on nyt keuhkoissasi.

7. Jos sinun täytyy ottaa toinen lääkeannos, toista kohdat kaksi-kuusi.

8. Sulje suojahylsy huolellisesti käytön jälkeen.

9. Huuhtele suu vedellä päivittäisen aamu- ja/tai ilta-annoksen jälkeen ja sylje vesi pois.

Älä yritä poistaa tai vääntää suukappaletta; se on kiinnitetty Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoriin ja sitä ei pidä poistaa. Älä käytä Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria, jos se on vaurioitunut tai suukappale irtoaa.

Kuten kaikkien inhalaattorien kyseessä ollessa, hoitohenkilöiden on varmistettava, että lapset, joille on määrätty Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta, käyttävät oikeanlaista edellä kuvattua inhalaatiotekniikkaa.

Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorin puhdistaminen
Pyyhi suukappaleen ulkopinta kerran viikossa kuivalla paperipyyhkeellä. Älä koskaan käytä vettä tai muita nesteitä.

Milloin ottaa uusi inhalaattori käyttöön

 • Annoslaskurista näkyy kuinka monta annosta (inhalaatiota) Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorissa on jäljellä. Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori sisältää joko 60 tai 120 annosta.

 • Annoslaskurissa on merkinnät 10 annoksen välein, siksi se ei näytä kaikkia annoksia.
 • Kun punainen merkki näkyy ensimmäisen kerran annoslaskurin reunassa, on jäljellä noin 20 annosta. Kun jäljellä on 10 annosta, annoslaskurin tausta on punainen. Kun punaisella taustalla oleva "0" näkyy annoslaskurin keskellä, tulee sinun ottaa uusi Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori käyttöön.

Huom!

 • Vaikka Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattori olisikin tyhjä, niin rengasta voi yhä kiertää ja naksahdus kuulua.
 • Ääni, joka kuuluu Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattoria ravistettaessa, tulee kuivausaineesta, ei lääkeaineesta. Siksi kyseinen ääni ei osoita lääkeaineen määrää Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorissa.
 • Jos lataat vahingossa Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorin useamman kuin yhden kerran ennen lääkkeenottoa, saat kuitenkin vain yhden annoksen. Annoslaskuri rekisteröi kuitenkin ladatun annoksen.

Jos käytät enemmän Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä ylitä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet käyttänyt Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta enemmän kuin pitäisi, tavallisimmat oireet, joita voi ilmaantua ovat vapina, päänsärky ja sydämentykytys.

Jos unohdat ottaa Symbicort Turbuhaler mite -annoksen

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin seuraavan lääkeannoksen aika on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos jonkin seuraavista oireista ilmaantuu:

 • kasvojen turvotus, erityisesti suun ympärillä (kieli ja/tai kurkku ja/tai nielemisvaikeudet) tai nokkosrokko yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema) ja/tai äkillinen pyörtymisen tunne. Tämä saattaa olla allerginen reaktio. Tätä tapahtuu harvoin ja se koskee harvempaa kuin 1 potilasta tuhannesta.
 • äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus välittömästi inhalaattorin käytön jälkeen. Jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista, lopeta Symbicort Turbuhaler mite -inhalaattorin käyttö välittömästi ja käytä kohtausten hoitoon tarkoitettua normaalia inhalaattoriasi. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sillä hoidon muuttaminen voi olla tarpeen. Tätä tapahtuu hyvin harvoin, alle yhdellä henkilöllä 10 000:sta.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestä)

 • sydämentykytys (tuntemus sydämen lyönneistä), vapina tai tärinä. Jos näitä vaikutuksia esiintyy, ne ovat yleensä lieviä ja tavallisesti häviävät, kun Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttöä jatketaan.
 • sammas (sienitulehdus suussa). Sen todennäköisyys pienenee, jos huuhtelet suun vedellä jokaisen Symbicort Turbuhaler mite -valmisteen käyttökerran jälkeen.
 • lievä kurkun ärsytys, yskiminen, käheys
 • päänsärky.

Melko harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle sadasta)

 • levottomuus, hermostuneisuus, kiihtymys
 • unihäiriöt
 • huimauksen tunne
 • pahoinvointi
 • nopea sydämen syke
 • ihon mustelmat
 • lihaskouristukset
 • näön hämärtyminen.

Harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle tuhannesta)

 • ihottuma, kutina
 • bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa vinkumista). Jos vinkuminen ilmaantuu heti Symbicort Turbuhaler mite -annoksen jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi).
 • veren matala kaliumpitoisuus
 • epäsäännöllinen sydämen syke.

Hyvin harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestätuhannesta)

 • masennus
 • käytöshäiriöt, etenkin lapsilla
 • rintakipu tai ahdistus rinnassa (angina pectoris)
 • verensokerin nousu (glukoosi)
 • makuaistin muutokset, kuten epämiellyttävä maku suussa
 • verenpaineen muutokset.

Inhaloitavat kortikosteroidit voivat vaikuttaa elimistön normaaliin steroidihormonien tuotantoon, erityisesti käytettäessä pitkään korkeita annoksia. Vaikutuksia ovat mm:

 • luun mineraalitiheyden muutokset (luiden haurastuminen)
 • kaihi (silmän linssin samentuminen)
 • glaukooma (silmänpaineen nousu)
 • lasten ja nuorten pituuskasvun hidastuminen
 • vaikutus lisämunuaisiin (munuaisten vierellä olevat pienet rauhaset).

Nämä vaikutukset ovat epätodennäköisempiä inhaloitavista kortikosteroideista kuin kortisonitableteista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Symbicort Turbuhaler mite sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat budesonidi ja formoterolifumaraattidihydraatti. 1 annos (inhalaatio) sisältää 100 mikrogrammaa budesonidia ja 6 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia. Jokainen inhaloitu annos sisältää 80 mikrogrammaa budesonidia ja 4,5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Symbicort Turbuhaler mite on lääkeannostelija, jonka sisältämä inhalaatiojauhe on valkoista.
Yksi punaisella kierrettävällä renkaalla varustettu valkoinen inhalaattori sisältää joko 60 tai 120 annosta. Kierrettävässä renkaassa on pistekirjoituksella merkitty numerokoodi 6, joka on tarkoitettu erottamaan muista AstraZenecan inhaloitavista tuotteista.

Symbicort Turbuhaler mite -valmistetta on saatavilla 1, 2, 3, 10 tai 18 Turbuhalerin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:
AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 4
02600 Espoo
Suomi

Valmistaja:
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Jäsenvaltion nimi Kauppanimi
Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Unkari Symbicort mite Turbuhaler 80/4,5 µg/inhalaatio
Suomi Symbicort Turbuhaler mite 80/4,5 µg/inhalaatio
Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia, Tšekin tasavalta Symbicort Turbuhaler 80/4,5 µg/inhalaatio
Viro Symbicort Turbuhaler, 80/4,5 µg
Alankomaat, Ranska, Slovakia Symbicort Turbuhaler 100/6 µg/inhalaatio
Belgia, Itävalta, Luxemburg, Saksa Symbicort mite Turbohaler 80/4,5 µg/inhalaatio
Portugali Symbicort Turbohaler 80/4,5 µg/inhalaatio
Irlanti, Iso-Britannia, Malta Symbicort Turbohaler 100/6 µg/inhalaatio
Italia Symbicort mite 80/4,5 µg/inhalaatio


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.10.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Oriola