GYNO-DAKTARIN emätinvoide 2 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 08.07.2016 00:11:14)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide

mikonatsolinitraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
 1. Mitä Gyno-Daktarin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gyno-Daktarinia
 3. Miten Gyno-Daktarinia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Gyno-Daktarinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Gyno-Daktarin on ja mihin sitä käytetään

Gyno-Daktarin -emätinvoiteen sisältämä mikonatsoli tehoaa hiiva- ja muiden sienten aiheuttamiin tulehduksiin. Lisäksi se tehoaa eräiden grampositiivisten bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin.

Gyno-Daktarin -emätinvoidetta käytetään hiivasienen ja muiden sienten aiheuttamien tulehdusten paikallishoitoon emättimessä ja ulkoisissa sukuelimissä. Sienitulehduksen oireita voivat olla mm. kutina, punoitus tai valkovuoto.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gyno-Daktarinia

Älä käytä Gyno-Daktarinia
 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineellemuille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Jos kutina ja punoitus pahenevat hoidon aloittamisen jälkeen, saatat olla yliherkkä valmisteelle. Tällaisessa tapauksessa hoito on lopetettava ja otettava yhteys lääkäriin.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Gyno-Daktarinia.
Gyno-Daktarin -hoitoa ei tule aloittaa ilman lääkärin määräystä, jos kyseessä on ensimmäinen emättimen hiivasienitulehdus, kolmannen kerran puolen vuoden aikana uusiutunut tulehdus tai alle 16-vuotias potilas.

Tartunnan ehkäisemiseksi hoidon aikana on huolehdittava erityisen hyvin henkilökohtaisesta hygieniasta sekä pidettävä pesuvälineet ja pyyhkeet vain omassa käytössä.

Tulehduksen uusiutumisen välttämiseksi myös sukupuolikumppanin mahdollinen tulehdus on hoidettava samanaikaisesti. Tarvittaessa voi kysyä lisäohjeita lääkäriltä.

Gyno-Daktarin saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita kun käytät Gyno-Daktarinia. Ks. kohta 4.

Bentsoehappo voi ärsyttää lievästi ihoa, silmiä ja limakalvoja. Butyylihydroksianisoli voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

Gyno-Daktarin -valmistetta ei saa käyttää samaan aikaan lateksista valmistettujen kondomien tai pessaarien kanssa, koska Gyno-Daktarin voi vahingoittaa lateksisia valmisteita ja heikentää niiden tehoa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kumisten ehkäisyvälineiden käyttö

Raskauden ehkäisyyn Gyno-Daktarin -hoidon aikana ei tule käyttää kumista valmistettuja ehkäisyvälineitä, kuten pessaaria (emättimeen asetettava kuminen ehkäisyväline) tai kondomia, koska Gyno-Daktarin saattaa vaurioittaa kumia ja heikentää näiden välineiden raskautta ehkäisevää tai taudeilta suojaavaa tehoa. Hoidon aikana ehkäisyyn tulee käyttää muita kuin kumista valmistettuja ehkäisyvälineitä.

Muut lääkevalmisteet ja Gyno-Daktarin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Veren hyytymistä estävät lääkkeet: Ennen Gyno-Daktarin -hoidon aloittamista keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät veren hyytymistä estävää lääkitystä, kuten varfariinia.

Muut lääkkeet: Joidenkin muiden lääkkeiden vaikutus tai haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti mikonatsolin kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen muiden lääkkeiden käyttöä.


3. Miten Gyno-Daktarinia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Emätintulehdukset: 1 asetinruiskullinen voidetta emättimeen iltaisin viikon ajan.
Lääke tulee asettaa juuri ennen nukkumaanmenoa, koska makuuasennossa voide pysyy paremmin emättimessä. Hoitoa tulee jatkaa koko viikon ajan, vaikka kutina, punoitus tai valkovuoto loppuisivatkin jo aikaisemmin. Hoitoa tulisi jatkaa myös kuukautisten aikana.

Ulkoisten sukuelinten tulehdukset: Gyno-Daktarin -emätinvoidetta levitetään ohuelti tulehtuneelle ihoalueelle 1−2 kertaa päivässä (naisilla ulkoisiin sukuelimiin ja peräaukkoon, miehillä terskaan ja esinahkaan). Hoito kestää yleensä vähintään 1−2 viikkoa.

Lääkäri on myös voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun kuin tässä mainitun ohjeen. Lääkärin ohjetta on aina noudatettava.

Jos hoito ei muutaman päivän hoidon jälkeen selvästi poista oireita, ota yhteyttä lääkäriin.

Käyttöohjeet

1. Kierrä voideputken korkki auki ja lävistä putken sinetti korkissa olevan kärjen avulla.
2. Ota annosruiskupakkauksesta yksi kertakäyttöinen annosruisku ja kierrä se voideputken päähän niin, että annosruiskun vihreällä viivalla merkitty pää asettuu tukevasti voideputken suun kierteiden ympärille.
Annosruiskun kiertäminen voidenputken päähän

3. Paina varovasti voideputkesta voidetta ruiskuun, kunnes ruiskun mäntä on noussut merkkiviivan kohdalle ("STOP"). Irrota annosruisku voideputkesta ja sulje voideputki.
Ruiskun täyttäminen voiteella

4. Annosruisku viedään helpoimmin emättimeen selinmakuuasennossa, polvet koukussa ja jalat vähän erillään. Vie ruisku mahdollisimman syvälle emättimeen ja paina mäntä ruiskuun niin, että voide joutuu emättimeen. Vedä ruisku ulos mäntä sisäänpainettuna ja hävitä käytetty annosruisku (ei kuitenkaan WC:n kautta).
Ruiskun vieminen emättimeen

Jos käytät enemmän Gyno-Daktarinia kuin sinun pitäisi

Gyno-Daktarin -emätinvoiteen paikallinen yliannostus ei yleensä ole vaarallista. Lääkäriin on syytä ottaa yhteys varmuuden vuoksi, jos Gyno-Daktarin -emätinvoidetta on otettu vahingossa suun kautta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ohjeet lääkärille: Jos potilas on niellyt suuria määriä Gyno-Daktarin -emätinvoidetta, tulee aloittaa asianmukainen supportiivinen hoito. Jos potilas on käyttänyt samanaikaisesti esim. suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai fenytoiinia, voi niiden vaikutus muuttua tai haittavaikutukset lisääntyä.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Gyno-Daktarin -emätinvoide on yleensä hyvin siedetty lääke. Etenkin hoidon alussa saattaa joskus esiintyä punoitusta, kutinaa, kuumotusta tai emättimen paikallista ärsytystä. Yleensä nämä oireet häviävät itsestään. Jos nämä oireet ovat todella kiusallisia tai jos lisäksi esiintyy myös nokkosrokkoa tai ihottumia, hoito on syytä lopettaa ja ottaa yhteys lääkäriin.

Vakavia allergisia reaktioita on raportoitu Gyno-Daktarinin käytön yhteydessä. Vakavan allergisen reaktion oireita voi olla
 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Lopeta Gyno-Daktarinin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin mikäli huomaat tai epäilet jotain näistä oireista.

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä):

 • päänsärky
 • sukupuolielinten kutina naisilla, emättimen kuumotus, epämukava tunne sukupuolielimissä.

Yleiset (enintään yhdellä potilaalla 10:stä):

 • vatsakipu, ylävatsakipu, pahoinvointi
 • kuukautiskivut.

Melko harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla 100:sta):

 • virtsatietulehdus
 • ihottuma, mukaan lukien kutiseva ihottuma
 • virtsaamisvaivat
 • vuoto emättimestä, verenvuoto emättimestä, emätinkipu.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

 • yliherkkyys, mukaan lukien anafylaktiset reaktiot (vakava allerginen reaktio)
 • angioedeema (ihoallergia, joka aiheuttaa ihonalaisen kudoksen turpoamista), kutina
 • emättimen ärsytys
 • reaktiot antopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Gyno-Daktarinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gyno-Daktarin sisältää
 • Vaikuttava aine on mikonatsolinitraatti. Gyno-Daktarin 2 % -emätinvoide sisältää 20 mg/g mikonatsolinitraattia.
 • Muut aineet ovat polyetyleeniglykolistearaatti ja glykolistearaatti, oleoyylimakrogoliglyseridit, nestemäinen parafiini, bentsoehappo, butyylihydroksianisoli ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Emätinvoide on valkoinen, tasa-aineinen emulsiovoide.
Gyno-Daktarin -emätinvoidetta on saatavilla 40 g pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.1.2016

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro