GYNO-DAKTARIN emätinpuikko, kapseli, pehmeä 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 31.08.2021 19:01:35)

Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä

mikonatsolinitraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Gyno-Daktarin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gyno-Daktarin-valmistetta
 3. Miten Gyno-Daktarin-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Gyno-Daktarin-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Gyno-Daktarin-emätinpuikkojen sisältämä mikonatsoli tehoaa hiiva- ja muiden sienten aiheuttamiin tulehduksiin.

Gyno-Daktarin-emätinpuikkoja käytetään emättimen hiivasieni- ja muiden tulehdusten hoitoon. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, punoitus tai valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Gyno-Daktarin-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Jos kutina ja punoitus pahenevat hoidon aloittamisen jälkeen, saatat olla yliherkkä valmisteelle. Tällaisessa tapauksessa hoito on lopetettava ja otettava yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Gyno-Daktarin-valmistetta.

Gyno-Daktarin-hoitoa ei tule aloittaa ilman lääkärin määräystä, jos kyseessä on ensimmäinen emättimen hiivasienitulehdus, kolmannen kerran puolen vuoden aikana uusiutunut tulehdus tai alle 16-vuotias potilas.

Tartunnan ehkäisemiseksi hoidon aikana on huolehdittava erityisen hyvin henkilökohtaisesta hygieniasta sekä pidettävä pesuvälineet ja pyyhkeet vain omassa käytössä.

Tulehduksen uusiutumisen välttämiseksi myös sukupuolikumppanin mahdollinen tulehdus on hoidettava samanaikaisesti. Tarvittaessa voi kysyä lisäohjeita lääkäriltä.

Gyno-Daktarin saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita, kun käytät Gyno-Daktarin-valmistetta. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kumisten ehkäisyvälineiden käyttö
Gyno-Daktarin-hoidon aikana raskauden ehkäisyyn ei tule käyttää kumista valmistettuja ehkäisyvälineitä, kuten pessaaria (emättimeen asetettava kuminen ehkäisyväline) tai kondomia, koska Gyno-Daktarin-emätinpuikot saattavat vaurioittaa kumia ja heikentää näiden välineiden raskautta ehkäisevää tai taudeilta suojaavaa tehoa. Hoidon aikana ehkäisyyn tulee käyttää muita kuin kumista valmistettuja ehkäisyvälineitä.

Muut lääkevalmisteet ja Gyno-Daktarin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, kuten

 • veren hyytymistä estävää lääkitystä (esim. varfariinia)
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä
 • fenytoiinia epilepsiaan.

Gyno-Daktarin sisältää natriumetyyli- ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaattia
Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Gyno-Daktarin-emätinpuikko on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan paikallisesti emättimeen.

Aseta sormin yksi emätinpuikko syvälle emättimeen kolmena peräkkäisenä iltana juuri ennen nukkumaanmenoa. Asettaminen käy helpoiten makuuasennossa, ja puikko pysyy hyvin paikoillaan.

Jatka hoito loppuun, vaikka kutina, valkovuoto ja punoitus loppuisivatkin jo aikaisemmin. Gyno-Daktarin-emätinpuikkoja voidaan käyttää myös kuukautisten aikana.

Jos tulehdusoireet pitkittyvät tai uusiutuvat, on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Jos käytät enemmän Gyno-Daktarin-valmistetta kuin sinun pitäisi
Yleensä ei ole syytä huoleen, jos on käyttänyt Gyno-Daktarin-emätinpuikkoja useammin kuin lääkäri on määrännyt. Ota varmuuden vuoksi yhteys lääkäriin, jos olet ottanut lääkettä vahingossa suun kautta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Gyno-Daktarin on yleensä hyvin siedetty lääke. Etenkin hoidon alussa saattaa joskus esiintyä punoitusta, kutinaa, kuumotusta tai emättimen paikallista ärsytystä. Yleensä nämä oireet häviävät itsestään. Jos nämä oireet ovat todella kiusallisia tai jos lisäksi esiintyy myös nokkosrokkoa tai ihottumia, hoito on syytä lopettaa ja ottaa yhteys lääkäriin.

Lopeta Gyno-Daktarin-valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavan allergisen reaktion oireita:

 • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Haittavaikutukset
Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sukupuolielinten kutina naisilla, emättimen kuumotus, epämukava tunne sukupuolielimissä.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 • virtsatietulehdus 
 • päänsärky
 • vatsakipu, ylävatsakipu, pahoinvointi, alavatsakipu
 • ihottuma
 • virtsaamisvaivat
 • kuukautiskivut, vuoto emättimestä, verenvuoto emättimestä, emätinkipu.

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ruusufinni, kasvojen turvotus, nokkosihottuma.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • yliherkkyys, mukaan lukien anafylaktiset reaktiot (vakava allerginen reaktio)
 • angioedeema (ihoallergia, joka aiheuttaa ihonalaisen kudoksen turpoamista), kutina
 • emättimen ärsytys
 • reaktiot antopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa 
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gyno-Daktarin sisältää

 • Vaikuttava aine on mikonatsolinitraatti.
 • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini, valkovaseliini, liivate, glyseroli, titaanidioksidi (E171), natriumetyyli- ja natriumpropyyliparahydroksibentsoaatti (E215, E217).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Emätinpuikko on valkoinen tai melkein valkoinen, munanmuotoinen, pehmeä liivatekapseli. Gyno-Daktarin -emätinpuikkoja on saatavana 3 liivatekapselin pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo.

Valmistaja

Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Ranska.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.7.2021

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro