OPATANOL silmätipat, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,6 mt, 16.12.2020 19:11:39)

Opatanol 1 mg/ml silmätipat, liuos

olopatadiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Opatanol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Opatanolia

3. Miten Opatanolia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Opatanolin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Opatanol-silmätippoja käytetään kausiluonteisen allergisen sidekalvotulehduksen oireiden hoitoon.

Allerginen sidekalvotulehdus. Jotkut aineet (allergeenit), kuten siitepölyt, huonepöly tai eläinpöly, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, joihin liittyy silmän kutinaa, punoitusta ja turvotusta.

Opatanol on lääke, joka on tarkoitettu silmän allergisten sairauksien hoitoon. Se vaikuttaa lievittämällä allergista reaktiota.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Opatanolia

 • jos olet allerginen olopatadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Älä käytä Opatanolia imetyksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Opatanolia.

Ota piilolinssit silmistä ennen kuin käytät Opatanolia.

Lapset

 • Älä käytä Opatanol-silmätippoja alle 3-vuotiaille lapsille. Tätä lääkettä ei saa antaa alle 3-vuotiaille lapsille, koska valmisteen turvallisuudesta ja tehosta alle 3-vuotiaille ei ole tietoja saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Opatanol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita samanaikaisesti, pidä ainakin 5 minuuttia taukoa lääkkeiden ottamisen välillä. Silmävoide pitää annostella viimeisenä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Opatanolia imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Saatat huomata, että näkösi hämärtyy joksikin aikaa Opatanolin käytön jälkeen. Älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin näkösi on kirkastunut.

Opatanol sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,5 mg per 5 ml, joka vastaa 0,1 mg/ml.

Opatanolissa oleva säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Opatanol sisältää dinatriumfosfaattidodekahydraattia

Tämä lääkevalmiste sisältää 16,72 mg fosfaatteja (63,05 mg:ssa dinatriumfosfaattidodekahydraattia) per 5 ml:n pullo, joka vastaa 3,34 mg/ml.

Jos sinulla on vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tippa silmään tai silmiin kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla.

Käytä tätä annostusta, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Käytä Opatanol-silmätippoja molempiin silmiin vain, jos lääkäri on niin määrännyt. Käytä tippoja niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.

Käytä Opatanol-silmätippoja vain tippoina silmiin.

KÄÄNNÄ SIVUA SAADAKSESI LISÄÄ OHJEITA.

Käännä.

Miten Opatanol-silmätippoja käytetään (jatkuu)

Kuinka paljon lääkettä on käytettävä
katso sivu 1

 • Ota esiin Opatanol-pullo ja peili.
 • Pese kädet.
 • Ota pullo ja kierrä korkki auki.
 • Jos pullon kaulassa oleva sinettisuljin on irtonainen, poista se ennen valmisteen käyttöä.
 • Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä.
 • Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella silmäluomea alaspäin, kunnes silmän ja silmäluomen väliin muodostuu 'tasku'. Tippa tipautetaan tähän taskuun (kuva 1).
 • Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna.
 • Älä kosketa tiputuskärjellä silmää, silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita äläkä muita pintoja, sillä niistä voi siirtyä bakteereja pulloon jääviin tippoihin.
 • Paina pullon pohjaa varovasti ja vapauta yksi Opatanol-tippa kerrallaan.
 • Älä purista pulloa, sillä se on suunniteltu siten, että kevyt painallus pullon pohjasta riittää (kuva 2).
 • Jos molemmat silmät tarvitsevat hoitoa, toista samat vaiheet toiseen silmään.
 • Kierrä pullon korkki tiukasti kiinni heti käytön jälkeen.

Ellei tippa mene silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät enemmän Opatanolia kuin sinun pitäisi

Huuhtele kaikki lääke pois lämpimällä vedellä. Älä tiputa uusia tippoja silmiin ennen kuin on aika ottaa seuraava annos.

Jos unohdat käyttää Opatanolia

Tiputa yksi tippa silmään heti kun muistat, ja palaa sitten normaaliin annostelurytmiin. Jos on jo melkein uuden annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin ennen kuin palaat takaisin normaaliin annostelurytmiin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Opatanolin käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Opatanolin on havaittu aiheuttaneen seuraavia haittavaikutuksia

Yleiset, esiintyy alle 1 potilaalla 10:stä

Silmät: silmäkipu, silmien ärsytys, silmien kuivuminen, silmien epämukavuus ja epänormaalit tuntemukset

Yleisoireet: päänsärky, väsymys, kuiva nenä, paha maku.

Melko harvinaiset, esiintyy alle 1 potilaalla 100:sta

Silmät: sumentunut, alentunut tai epänormaali näkö, sarveiskalvon häiriö, silmän pinnan tulehdus ja mahdollinen silmän pinnan vaurio. sidekalvon tulehdus, silmien eritys, valoherkkyys, kyynelnesteen erittymisen lisääntyminen, kutisevat silmät, silmän punoitus, silmäluomien epänormaalius, kutina, punoitus, turvotus tai hilseily.

Yleisoireet: epänormaali tai alentunut tuntoaisti, huimaus, valuva nenä, kuiva iho, ihotulehdus.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Silmät: silmien turvotus, sarveiskalvon turvotus, pupillien koon muutos

Yleisoireet: hengenahdistus, allergisten vaikutusten lisääntyminen, kasvojen turvotus, uneliaisuus, yleinen heikotus, pahoinvointi, oksentelu, nenän sivuontelotulehdus, ihon punoitus ja kutina.

Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa potilaille, joiden silmissä on vakavia sarveiskalvovaurioita, on hoidon aikana muodostunut kalkkeutumien aiheuttamia samentumia sarveiskalvoon.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Infektioiden estämiseksi hävitä pullo 4 viikon kuluttua siitä, kun olet avannut sen ensimmäisen kerran ja ota uusi pullo käyttöön. Merkitse pullon avaamispäivä pullon etiketissä ja pahvikotelossa olevaan tilaan.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Opatanol sisältää

 • Vaikuttava aine on olopatadiini. Yksi millilitra liuosta sisältää 1 mg olopatadiinia (hydrokloridina).
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, natriumkloridi, dinatriumfosfaattidodekahydraatti (E339), kloorivetyhappo (E507) ja/tai natriumkloridi (E524) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Opatanol on kirkas, väritön liuos, ja se toimitetaan pakkauksissa, joissa on joko yksi tai kolme kierrekorkilla suljettua 5 ml:n muovipulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlanti

Valmistaja

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Espanja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksa

Siegfried El Masnou, S.A.

Camil Fabra 58

El Masnou

08320 Barcelona

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08/2022

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com