EVRA depotlaastari 203/33,9 mikrog/24 h

Lataa äänitiedostona, MP3 (13,9 mt, 22.11.2019 00:53:51)

EVRA 203 mikrog/24 tuntia + 33,9 mikrog/24 tuntia depotlaastari
norelgestromiini/etinyyliestradioli

Tärkeitä tietoja hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista:

 • Oikein käytettyinä ne ovat yksi luotettavimmista palautuvista raskaudenehkäisykeinoista.
 • Ne lisäävät hieman laskimo- ja valtimoveritulppien riskiä varsinkin ensimmäisen käyttövuoden aikana tai kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen.
 • Tarkkaile vointiasi ja mene lääkäriin, jos sinulla esiintyy veritulpan oireita (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Veritulpat”).

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä EVRA on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVRA-depotlaastareita
 3. Miten EVRA-depotlaastareita käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. EVRA-depotlaastareiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

EVRA sisältää kahta erityyppistä sukupuolihormonia, norelgestromiini-nimistä progestiinia ja etinyyliestradioli-nimistä estrogeenia.

Koska EVRA-depotlaastareissa on kahta hormonia, sitä kutsutaan hormonaaliseksi yhdistelmäehkäisyvalmisteeksi.

Sitä käytetään raskauden ehkäisyyn.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Yleistä
Ennen kuin aloitat EVRA-depotlaastareiden käyttämisen, lue veritulppia koskevat tiedot kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. On erityisen tärkeää, että luet veritulpan oireita kuvaavan kohdan – ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä “Veritulpat”).

Milloin sinun ei pidä käyttää EVRA-depotlaastareita
Sinun ei pidä käyttää EVRA-depotlaastareita, jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista. Jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista, sinun on kerrottava siitä lääkärille. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, mitkä muut ehkäisymenetelmät olisivat sopivampia.

 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonistossa (syvä laskimotukos), keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muualla elimistössä
 • jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus – esimerkiksi C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, Faktori V Leiden tai fosfolipidivasta-aineet
 • joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta ”Veritulpat")
 • jos sinulla on joskus ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) angina pectoris (sairaus, joka aiheuttaa vaikeaa rintakipua ja joka voi olla sydänkohtauksen ensimmäinen merkki) tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA – ohimenevän aivohalvauksen oireita)
 • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, jotka saattavat lisätä tukosten muodostumisen riskiä valtimoissasi:
  • vaikea diabetes, joka on vaurioittanut verisuonia
  • hyvin korkea verenpaine
  • hyvin korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)
  • sairaus nimeltä hyperhomokystinemia (veren homokysteiinirunsaus)
 • jos sinulla on (tai on joskus ollut) sellainen migreenin tyyppi, jota kutsutaan auralliseksi migreeniksi
 • jos olet allerginen norelgestromiinille, etinyyliestradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on joskus epäilty rintasyöpää, kohtusyöpää, kohdunkaulan syöpää tai emätinsyöpää
 • jos sinulla on joskus ollut maksakasvain tai maksasairaus, jonka vuoksi maksasi ei toimi kunnolla
 • jos sinulla on selittämätöntä emätinverenvuotoa
 • jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää sisältäviä lääkevalmisteita (ks. myös kohta "Muut lääkevalmisteet ja EVRA").


Älä käytä tätä lääkettä, jos mikä tahansa yllä kuvatuista tiloista koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Milloin on oltava erityisen varovainen EVRA-depotlaastareiden suhteen

Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

 • jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai aivohalvaus (ks. kohta ”Veritulpat” alempana).


Näiden vakavien haittavaikutusten kuvauksen löydät kohdasta "Miten tunnistan veritulpan".


Varoitukset ja varotoimet
Ennen tämän lääkkeen käyttöä sinun on käytävä lääkärintarkastuksessa.

Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista sairauksista koskee sinua.
Kerro lääkärille myös silloin, jos jokin näistä sairauksista kehittyy tai pahenee sinä aikana, kun käytät EVRA-depotlaastareita

 • jos sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistotulehdus)
 • jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – immuunipuolustusjärjestelmää heikentävä sairaus)
 • jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS – munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö)
 • jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen, punasoluihin liittyvä sairaus)
 • jos sinulla on suurentunut veren rasva-arvo (hypertriglyseridemia) tai jos tätä tilaa on esiintynyt suvussasi. Hypertriglyseridemiaan on liitetty suurentunut haimatulehduksen (pankreatiitin) kehittymisen riski.
 • jos joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Veritulpat”)
 • jos olet juuri synnyttänyt, sinulla on suurentunut veritulppariski. Kysy lääkäriltä, kuinka pian synnytyksen jälkeen voit aloittaa EVRA-depotlaastareiden käytön.
 • jos sinulla on ihonalainen verisuonitulehdus (pinnallinen laskimontukkotulehdus)
 • jos sinulla on suonikohjuja
 • ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia. Estrogeeneja sisältävät valmisteet saattavat aiheuttaa tai pahentaa perinnöllisen tai hankinnaisen angioedeeman oireita.
   

VERITULPAT

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi EVRA-depotlaastareiden, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia ongelmia.

Veritulppia voi kehittyä:

 • laskimoihin (tällöin puhutaan laskimotromboosista, laskimotromboemboliasta tai laskimoveritulpista)
 • valtimoihin (tällöin puhutaan valtimotromboosista, valtimotromboemboliasta tai valtimoveritulpista).


Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa esiintyy vakavia, pysyviä vaikutuksia tai hyvin harvoin veritulpat voivat johtaa kuolemaan.

On tärkeää muistaa, että haitallisen veritulpan saamisen riski EVRA-valmisteen käytön vuoksi on kaiken kaikkiaan pieni.

MITEN TUNNISTAN VERITULPAN


Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista ja merkeistä.

Onko sinulla jokin näistä merkeistä? Mikä sairaus sinulla mahdollisesti on?
 • toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen turvotus jalassa varsinkin, kun siihen liittyy
  • kivun tai arkuuden tunne jalassa; tämä voi tuntua ainoastaan seistessä tai kävellessä
  • lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa
  • jalan ihon värin muuttuminen, esim. kalpeaksi, punaiseksi tai siniseksi
Syvä laskimoveritulppa
 • äkillinen selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys
 • äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla veriysköksiä
 • pistävä rintakipu, joka voi lisääntyä syvään hengitettäessä
 • vaikea pyörrytys tai huimaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
 • vaikea vatsakipu

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä oireista, esimerkiksi yskä ja hengenahdistus, voidaan sekoittaa lievempiin sairauksiin, kuten hengitystieinfektioon (esim. tavalliseen flunssaan).

Keuhkoembolia (keuhkoveritulppa)

Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

 • välitön näön menetys tai
 • kivuton näön hämärtyminen, mikä voi edetä näön menetykseen
Verkkokalvon laskimotukos (veritulppa silmässä)
 • rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne, painon tunne
 • puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana
 • täysinäisyyden tunne, ruoansulatushäiriöt tai tukehtumisen tunne
 • ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan
 • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus
 • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus ja hengenahdistus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
Sydänkohtaus
 • äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous, varsinkin vartalon yhdellä puolella
 • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet
 • äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa silmissä
 • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaatiokyvyn menetys
 • äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä syytä
 • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus

Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisia ja toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä, mutta sinun pitää silti mennä välittömästi lääkäriin, sillä sinulla voi olla toisen aivohalvauksen riski.

Aivohalvaus
 • raajan turvotus ja värin muuttuminen sinertäväksi
 • vaikea vatsakipu (akuutti vatsa)
Muita verisuonia tukkivat veritulpat


LASKIMOVERITULPA

Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

 • Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) lisääntynyt riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.
 • Jos jalan laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotukoksen (SLT).
 • Jos hyytymä lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi saada aikaan keuhkoveritulpan.
 • Hyvin harvoin tällainen hyytymä voi muodostua jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).


Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?
Laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin sen vuoden aikana, jolloin yhdistelmäehkäisyvalmistetta käytetään ensimmäisen kerran. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman korkeampi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.

Kun lopetat EVRA-depotlaastareiden käytön, veritulppariski palautuu normaalille tasolle muutaman viikon kuluessa.

Kuinka suuri on veritulpan kehittymisen riski?
Tämä riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.

Kaiken kaikkiaan veritulpan kehittymisen riski jalkaan (syvä laskimotukos) tai keuhkoihin (keuhkoveritulppa) EVRA-depotlaastareita käytettäessä on pieni.

 • 10 000 naisesta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, noin kahdelle (2) naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • 10 000 naisesta, jotka käyttävät levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, noin 5–7 naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • 10 000 naisesta, jotka käyttävät etonorgestreelia tai norelgestromiinia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi EVRA-depotlaastareita, noin 6–12 naiselle kehittyy veritulppa vuoden aikana.
 • Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempää kohta "Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa").
  Veritulpan saamisen riski vuoden aikana
Naiset, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisytablettia/-laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana Noin 2 naista 10 000:sta
Naiset, jotka käyttävät levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta Noin 5–7 naista 10 000:sta
Naiset, jotka käyttävät EVRA-depotlaastareita Noin 6–12 naista 10 000:sta


Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa
Veritulpan riski EVRA-depotlaastareita käytettäessä on pieni, mutta jotkin tilat tai sairaudet suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:

 • jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)
 • jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.
 • jos joudut leikkaukseen, jos joudut olemaan vuodelevossa pitkään jonkin vamman tai sairauden takia tai jos sinulla on kipsi jalassa. EVRA-depotlaastareiden käyttö on ehkä lopetettava muutamaa viikkoa ennen leikkausta tai siksi aikaa, kun et pääse juuri liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa EVRA-depotlaastareiden käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.
 • iän myötä (erityisesti yli 35-vuotiailla)
 • jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.


Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.

Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.

On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että EVRA-depotlaastareiden käyttö on lopetettava.

Jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät EVRA-depotlaastareita, esimerkiksi lähisukulaisellasi todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi nousee huomattavasti, kerro lääkärille.

VALTIMOVERITULPA

Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoon muodostunut veritulppakin voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.

Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulppa
On tärkeää huomata, että EVRA-depotlaastareiden käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:

 • iän myötä (yli 35 ikävuoden jälkeen)
 • jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi EVRA-depotlaastareita, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35-vuotias, lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään muun tyyppistä raskaudenehkäisyä.
 • jos olet ylipainoinen
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.
 • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli- tai triglyseridiarvot)
 • jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)
 • jos sinulla on diabetes.

 

Jos yllä mainituista tilanteista useampi kuin yksi koskee sinua tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.

Jos jokin yllä olevista tilanteista muuttuu sinä aikana, kun käytät EVRA-depotlaastareita, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi nousee huomattavasti, kerro lääkärille.

Psyykkiset häiriöt
Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös EVRA-depotlaastareita, käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät EVRA-depotlaastareita, jos sinulla on jokin alla luetelluista tiloista tai jos jokin niistä pahenee tai ilmenee ensimmäistä kertaa EVRA-depotlaastareiden käytön aikana:

 • epäilet olevasi raskaana
 • sinulla on päänsärkyä, joka pahenee tai jota esiintyy aiempaa tiheämmin
 • painat 90 kg tai enemmän
 • sinulla on korkea verenpaine tai verenpaineesi kohoaa
 • sinulla on sappirakkosairaus, kuten sappikiviä tai sappirakon tulehdus
 • sinulla on porfyriaksi kutsuttu aineenvaihduntasairaus
 • sinulla on Sydenhamin korea (tanssitauti), johon liittyy äkillisiä kehon liikkeitä
 • sinulla on ollut raskaudenaikainen rakkulainen ihottuma (raskausrokahtuma eli ”herpes gestationis”)
 • sinulla on huonokuuloisuutta
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on masennus
 • sinulla on epilepsia tai mikä tahansa muu sairaus, joka voi aiheuttaa kouristuskohtauksia
 • sinulla on maksasairaus, johon liittyy ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta
 • sinulla on tai on ollut kellanruskeita läiskiä, joita kutsutaan myös raskausajan maksaläiskiksi (kloasma), erityisesti kasvojen iholla. Nämä läiskät eivät ehkä häviä täysin EVRA-depotlaastareiden käytön lopettamisenkaan jälkeen. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteilyltä. Tämä saattaa estää läiskien muodostumisen tai niiden pahenemisen.
 • sinulla on munuaisten toimintahäiriöitä.


Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä kuvatuista tiloista sinua, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen EVRA-depotlaastareiden käyttöä.

Sukupuolitaudit
Tämä lääke ei suojaa HIV-infektiolta (AIDS) tai miltään muulta sukupuolitaudilta, kuten klamydialta, genitaaliherpekseltä, visvasyylältä, tippurilta, B-hepatiitilta ja kupalta. Käytä aina kondomia suojaamaan itseäsi tartunnalta.

Laboratoriokokeet

 • Jos sinulle on tarpeen tehdä veri- tai virtsakokeita, ilmoita lääkärille tai laboratoriohenkilöstölle, että käytät EVRA-depotlaastareita, koska hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.


Lapset ja nuoret
EVRA-depotlaastareita ei ole tutkittu lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. EVRA-depotlaastareita ei saa käyttää lapsille tai nuorille, joiden kuukautiset eivät ole vielä alkaneet.

Muut lääkevalmisteet ja EVRA
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä EVRA-depotlaastareita, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät lääkevalmisteita, jotka sisältävät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää, dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää, koska nämä valmisteet saattavat suurentaa verinäytteestä tehtävän maksan toimintakokeen tulosta (ALAT-maksaentsyymipitoisuus suurenee). Lääkäri määrää sinulle toisentyyppisen ehkäisymenetelmän ennen kuin aloitat hoidon näillä lääkevalmisteilla. EVRA-depotlaastareiden käyttöä voidaan jatkaa noin 2 viikon kuluttua tällaisen hoidon päättymisestä. Ks. kohta "Milloin sinun ei pidä käyttää EVRA-depotlaastareita".

Eräät lääkkeet ja rohdosvalmisteet voivat estää EVRA-depotlaastareita vaikuttamasta oikealla tavalla, joten saatat tulla raskaaksi tai sinulle saattaa tulla odottamatonta vuotoa.
Tällaisia lääkkeitä ovat

 • jotkin HIV:n/AIDS ja C-hepatiitti-virusinfektion hoitoon käytettävät retroviruslääkkeet (ns. proteaasin estäjät ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät eli NNRTI-lääkkeet, kuten ritonaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
 • infektiolääkkeet (kuten rifampisiini ja griseofulviini)
 • kouristuskohtauksia estävät lääkkeet (kuten barbituraatit, topiramaatti, fenytoiini, karbamatsepiini, primidoni, okskarbatsepiini ja felbamaatti)
 • bosentaani (keuhkoverisuonissa todetun korkean verenpaineen hoitoon)
 • mäkikuisma (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon).


Jos käytät jotakin yllä mainituista lääkkeistä, saatat tarvita jonkin toisen luotettavan ehkäisymenetelmän (esim. kondomi, pessaari tai ehkäisyvaahto). Jotkin mainituista lääkkeistä voivat vaikuttaa ehkäisytehoon jopa 28 päivää sen jälkeen, kun olet lopettanut niiden käytön. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa toisen ehkäisymenetelmän käytöstä, jos käytät EVRA-depotlaastareita samanaikaisesti jonkin yllä mainitun lääkkeen kanssa.

EVRA voi heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa. Tällaisia lääkkeitä voivat olla

 • siklosporiinia sisältävät lääkevalmisteet
 • lamotrigiini epilepsian hoitoon (tämä voi lisätä kouristuskohtausten riskiä.)


Lääkäri saattaa katsoa toisen lääkkeen annostuksen muuttamisen tarpeelliseksi. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Raskaus ja imetys

 • Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.
 • Lopeta tämän lääkkeen käyttö heti, jos tulet raskaaksi.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät tai suunnittelet imettämistä.


Jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Voit ajaa ja käyttää koneita tämän lääkkeen käytön aikana.

Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvät riskit
Seuraavat tiedot perustuvat yhdistelmäehkäisytabletteja koskeviin tietoihin. Koska EVRA-depotlaastari sisältää samanlaisia hormoneja kuin yhdistelmäehkäisytabletitkin, sillä oletetaan olevan samat riskit. Kaikkiin yhdistelmäehkäisytabletteihin liittyy haittoja, jotka voivat johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.

Ei ole osoitettu, että depotlaastarit, kuten EVRA, olisivat turvallisempia kuin suun kautta otettavat yhdistelmäehkäisytabletit.

Hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet ja syöpä

Kohdunkaulan syöpä

Kohdunkaulan syöpää esiintyy useammin hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla. Tämä saattaa kuitenkin johtua muista tekijöistä, kuten sukupuolitaudeista.

Rintasyöpä
Rintasyöpää on todettu useammin hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla. On kuitenkin mahdollista, että hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet eivät aiheuta rintasyövän lisääntymistä naisilla. Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävät naiset saattavat käydä lääkärintarkastuksessa muita useammin, minkä vuoksi rintasyöpä heidän kohdallaan todennäköisemmin havaitaan. Suurentunut rintasyövän riski pienenee vähitellen, kun hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö lopetetaan. Kymmenen vuoden kuluttua rintasyövän esiintymismahdollisuus on sama kuin sellaisilla ihmisillä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita.

Maksasyöpä
Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on todettu harvinaisissa tapauksissa hyvänlaatuisia maksakasvaimia. Pahanlaatuisia maksakasvaimia (syöpiä) on todettu vielä harvemmin. Maksakasvain voi aiheuttaa sisäisen verenvuodon, josta seuraa voimakas vatsakipu. Jos tällaista esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Jos et noudata ohjeita, raskaaksi tulemisen riski saattaa kasvaa.
 • Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • Pidä aina varalla muita kuin hormonaalisia ehkäisyvalmisteita (kuten kondomi tai ehkäisyvaahto tai -sieni) laastarin käyttöön liittyvien virheiden varalta.


Käytettävien laastareiden määrä

 • Viikot 1, 2 ja 3: Kiinnitä yksi laastari ja jätä se paikalleen tarkalleen seitsemän päivän ajaksi.
 • Viikko 4: Älä kiinnitä laastaria tällä viikolla.


Jos et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta edellisen kuukautiskiertosi aikana

 • Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön seuraavien kuukautisten ensimmäisenä päivänä.
 • Jos yksi tai useampi päivä on kulunut kuukautisiesi alkamisesta, keskustele lääkärisi kanssa tilapäisestä ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käytöstä.


Siirtyminen ehkäisytablettien käytöstä EVRA-depotlaastareiden käyttöön
Jos siirryt ehkäisytablettien käytöstä EVRA-depotlaastareiden käyttöön:

 • Odota, kunnes kuukautisesi alkavat.
 • Kiinnitä ensimmäinen laastari kuukautisten ensimmäisten 24 tunnin aikana.


Jos laastari kiinnitetään kuukautisten alkamispäivän (päivä 1) jälkeen:

 • Sinun on käytettävä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään 8 asti, jolloin vaihdat laastarin.


Jos kuukautiset eivät ala viiden päivän kuluessa viimeisen ehkäisytabletin ottamisesta, pyydä lääkäriltä ohjeita ennen EVRA-depotlaastareiden käytön aloittamista.

Siirtyminen pelkkää progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista tai implantaatin tai injektioina annettavan ehkäisyvalmisteen käytöstä EVRA-depotlaastareiden käyttöön

 • Voit siirtyä EVRA-depotlaastareiden käyttöön pelkkää progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista minä päivänä tahansa, implantaatista sen poistopäivänä tai injektiona annettavasta ehkäisyvalmisteesta sinä päivänä, jolloin seuraava injektio on tarkoitus antaa.
 • Kiinnitä laastari ensimmäisenä päivänä pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen, implantaatin poistamispäivänä tai päivänä, jolloin seuraava ehkäisyinjektio on tarkoitus pistää.
 • Käytä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään 8 asti, jolloin vaihdat laastarin.


Ennen 20. raskausviikkoa tapahtuneen keskenmenon tai abortin jälkeen

 • Neuvottele lääkärisi kanssa.
 • Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön heti.


Jos yksi tai useampi päivä on kulunut keskenmenosta tai abortista, kun aloitat tämän lääkkeen käytön, keskustele lääkärisi kanssa tilapäisestä ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käytöstä.

20. raskausviikon jälkeen tapahtuneen keskenmenon tai abortin jälkeen

 • Neuvottele lääkärisi kanssa.


Voit aloittaa tämän lääkkeen käytön päivänä 21 abortin tai keskenmenon jälkeen tai seuraavien kuukautisten ensimmäisenä päivänä sen mukaan, kumpi näistä tulee ensin.

Synnytyksen jälkeen

 • Neuvottele lääkärisi kanssa.
 • Jos olet synnyttänyt etkä imetä, voit aloittaa tämän lääkkeen käytön aikaisintaan 4 viikon kuluttua synnytyksestä.
 • Jos aloitat käytön myöhemmin kuin 4 viikon kuluttua synnytyksestä, käytä ensimmäisten 7 päivän ajan tämän lääkkeen lisäksi jotakin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.


Jos olet ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen, odota ensimmäisiä kuukautisia tai mene lääkärin vastaanotolle, jotta voidaan varmistaa, ettet ole raskaana ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

Jos imetät

 • Neuvottele lääkärisi kanssa.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät tai jos suunnittelet imettämistä (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Raskaus ja imetys").


Tärkeää tietoa laastarin käytöstä

 • Vaihda EVRA aina samana viikonpäivänä, sillä se on suunniteltu vaikuttamaan seitsemän päivän ajan.
 • Älä koskaan pidä enempää kuin seitsemän laastaritonta päivää peräkkäin.
 • Käytä vain yhtä laastaria kerrallaan.
 • Älä leikkaa tai muulla tavoin vaurioita laastaria.
 • Älä kiinnitä laastaria punoittavalle, ärtyneelle äläkä rikkoontuneelle iholle.
 • Laastarin on kiinnityttävä ihoon tiukasti, jotta se toimisi oikein.
 • Paina laastaria voimakkaasti ihoa vasten, kunnes sen reunat tarttuvat kiinni.
 • Älä käytä ihovoiteita, öljyjä, kosteusemulsioita, puuteria tai meikkiä kohdassa, johon kiinnität laastarin tai jonka lähellä laastari on jo kiinni, sillä ne voivat heikentää laastarin kiinnittymistä.
 • Älä laita uutta laastaria samalle ihoalueelle, jolla poistamasi laastari oli. Siitä saattaisi aiheutua herkemmin ihon ärtymistä.
 • Tarkista päivittäin, ettei laastari ole irronnut.
 • Älä lopeta laastareiden käyttöä, vaikka et olisi usein sukupuoliyhteydessä.

Käyttöohjeet

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät EVRA-depotlaastareita, odota siihen päivään asti, jolloin kuukautisesi alkavat.
 • Kiinnitä ensimmäinen laastari kuukautistesi ensimmäisten 24 tunnin aikana.
 • Jos kiinnität laastarin kuukautistesi alkamispäivän jälkeen, käytä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää päivään 8 asti, jolloin vaihdat laastarin.
 • Päivä, jolloin kiinnität ensimmäisen laastarisi, on päivä 1. Laastarinvaihtopäiväsi tulee olemaan tänä samana viikonpäivänä joka viikko.
Valitse laastarin kiinnityskohta vartaloltasi.
 • Kiinnitä laastari aina puhtaalle, kuivalle ja karvattomalle iholle.
 • Kiinnitä laastari pakaraan, vatsaan, olkavarren ulkosivulle tai yläselkään kohtaan, jossa tiukka vaatetus ei hankaa sitä.
 • Älä koskaan kiinnitä laastaria rintoihisi.
Repäise suojapussi auki sormin.
 • Repäise suojapussi auki reunaa pitkin (älä käytä saksia).
 • Ota kiinni laastarin kulmasta ja vedä se varovasti pois pussista.
 • Laastarin suojana on läpinäkyvä suojakalvo.
 • Laastarit voivat joskus tarttua kiinni pussin sisäpintaan – ole varovainen, että et vahingossa irrota läpinäkyvää suojakalvoa ottaessasi laastaria pussista.
 • Vedä sitten puolet läpinäkyvästä suojakalvosta irti kuvan osoittamalla tavalla. Älä kosketa liimapintaa.
Aseta laastari ihollesi.
 • Poista sitten suojakalvon toinen puolisko.
 • Paina laastaria voimakkaasti kämmenelläsi 10 sekunnin ajan.
 • Varmista, että laastarin reunat tarttuvat kunnolla kiinni.
Käytä laastaria seitsemän päivää (yhden viikon ajan).
 • Poista käytetty laastari ensimmäisenä laastarinvaihtopäivänä (päivä 8).
 • Kiinnitä uusi laastari välittömästi.
Poista käytetty laastari päivänä 15 (viikko 3).
 • Kiinnitä uusi laastari.
 • Laastareita käytetään siis yhteensä kolmen viikon ajan.
 • Ärsytyksen välttämiseksi älä kiinnitä uutta laastaria edellisen laastarin kiinnityskohtaan.
Älä käytä laastaria viikon 4 aikana (päivät 22–28).
 • Sinulla tulisi olla kuukautiset tämän ajanjakson aikana.
 • Sinulla on raskauden ehkäisy tämän viikon aikana ainoastaan, jos otat seuraavan laastarin käyttöön aikataulun mukaisesti.
Aloita seuraava neljän viikon jakso
 • Kiinnitä uusi laastari normaalina laastarinvaihtopäivänäsi (päivää 28 seuraava päivä).
 • Kiinnitä laastari riippumatta siitä, milloin kuukautisesi alkavat tai päättyvät.


Jos haluat muuttaa laastarinvaihtopäiväsi toiseksi viikonpäiväksi, keskustele siitä lääkärisi kanssa.
Sinun on käytettävä laastareita meneillään olevan jakson loppuun saakka ja poistettava kolmas laastari oikeana päivänä. Viikolla 4 voit valita uuden laastarinvaihtopäivän ja kiinnittää ensimmäisen laastarin valitsemanasi päivänä. Laastarin poistamisen ja uuden laastarin kiinnittämisen välinen aika ei saa koskaan ylittää 7:ää päivää.

Jos haluat siirtää kuukautisia, kiinnitä laastari viikon 4 alussa (päivänä 22) sen sijaan, että pitäisit viikolla 4 laastarittoman jakson. Sinulla saattaa esiintyä vähäistä vuotoa tai läpäisyvuotoa. Voit käyttää enintään 6 laastaria peräkkäin (eli yhtäjaksoisesti korkeintaan 6 viikkoa). Kun olet käyttänyt 6 laastaria peräkkäin (eli yhtäjaksoisesti 6 viikkoa), älä käytä laastaria viikolla 7. Kiinnitä uusi laastari 7 päivän laastarittoman jakson jälkeen, jolloin kyseinen päivä on uuden laastarijakson ensimmäinen päivä. Käänny lääkärin puoleen ennen kuin päätät siirtää kuukautisia.

Päivittäiset toimet ja laastarien käyttö

 • Tavanomaisten toimien, kuten suihkussa, kylvyssä tai saunassa käynnin tai liikunnan, ei pitäisi vaikuttaa laastarin toimintaan.
 • Laastari on suunniteltu pysymään paikallaan tämäntyyppisten toimien aikana.
 • Tarkista kuitenkin näiden toimien jälkeen, ettei laastari ole irronnut.


Jos sinun on kiinnitettävä laastari uuteen paikkaan muuna kuin laastarinvaihtopäivänä
Jos käyttämäsi laastari aiheuttaa ihon ärtymistä tai tuntuu epämukavalta

 • voit irrottaa laastarin ja laittaa uuden laastarin eri paikkaan, jossa sinun on pidettävä sitä seuraavaan laastarinvaihtopäivään asti
 • kerrallaan voit käyttää vain yhtä laastaria.


Jos sinun on vaikea muistaa laastarin vaihto

 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa siitä, miten laastarin vaihdon voisi tehdä helpommaksi, tai muiden ehkäisymenetelmien käytöstä.


Jos laastari on ollut osittain tai kokonaan irti
alle yhden vuorokauden
(enintään 24 tuntia):

 • Yritä kiinnittää se uudelleen tai kiinnitä uusi laastari välittömästi.
 • Lisäehkäisyä ei tarvita.
 • ”Laastarinvaihtopäivä” pysyy samana.
 • Älä yritä kiinnittää laastaria uudelleen, jos
  • liimapinta ei ole enää tarttuva
  • se on tarttunut itseensä tai johonkin muuhun pintaan
  • siihen on tarttunut muuta materiaalia
  • se on irronnut osittain tai kokonaan toisen kerran.
 • Älä käytä laastarin kiinnittämiseen teippiä tai sidetarvikkeita.
 • Jos et saa laastaria kiinnitetyksi uudelleen, kiinnitä uusi laastari välittömästi.


yli yhden vuorokauden (24 tuntia tai kauemmin) tai et ole varma ajasta:

 • Aloita uusi neljän viikon jakso välittömästi kiinnittämällä uusi laastari.
 • Sinulla on nyt uusi päivä 1 ja uusi laastarinvaihtopäivä.
 • Sinun täytyy käyttää jotakin ei-hormonaalista lisäehkäisymenetelmää uuden jakson ensimmäisen viikon ajan.
  Voit tulla raskaaksi, jos et noudata näitä ohjeita.


Jos unohdat vaihtaa laastarin

minkä tahansa laastarijakson alussa (viikko 1 [päivä 1]):

Jos unohdat kiinnittää laastarin, sinulla saattaa olla erittäin suuri riski tulla raskaaksi.

 • Käytä ei-hormonaalista lisäehkäisyä yhden viikon ajan.
 • Kiinnitä uuden jakson ensimmäinen laastari heti kun muistat.
 • Sinulla on nyt uusi laastarinvaihtopäivä ja uusi päivä 1.


laastarijakson keskellä (viikko 2 tai 3):
Jos laastarin vaihto unohtuu yhden tai kahden vuorokauden ajaksi (enintään 48 tuntia)

 • kiinnitä uusi laastari niin pian kuin muistat
 • kiinnitä seuraava laastari normaalina ”laastarinvaihtopäivänä”.


Lisäehkäisyä ei tarvita.

yli kahden vuorokauden ajaksi (48 tuntia tai kauemmin)

 • Jos laastarin vaihto unohtuu yli kahden vuorokauden ajaksi, saatat tulla raskaaksi.
 • Aloita uusi neljän viikon jakso kiinnittämällä uusi laastari niin pian kuin muistat.
 • Sinulla on nyt uusi laastarinvaihtopäivä ja uusi päivä 1.
 • Käytä lisäehkäisyä uuden jakson ensimmäisen viikon ajan.


laastarijakson lopussa (viikko 4):
Jos unohdat poistaa laastarin

 • poista se heti kun muistat
 • aloita seuraava jakso normaalina laastarinvaihtopäivänä, joka on päivää 28 seuraava päivä.
  Lisäehkäisyä ei tarvita.


Jos vuoto jää kokonaan pois tai sinulla esiintyy epäsäännöllistä vuotoa EVRA-depotlaastareiden käytön yhteydessä
Tämä lääke saattaa aiheuttaa odottamatonta emätinverenvuotoa tai tiputteluvuotoa niiden viikkojen aikana, jolloin käytät laastaria.

 • Tämä loppuu yleensä muutaman ensimmäisen kierron jälkeen.
 • Myös käyttöohjeesta poikkeava laastareiden käyttö voi aiheuttaa tiputteluvuotoa tai vähäistä vuotoa.
 • Jatka tämän lääkkeen käyttöä ja jos vuoto jatkuu kauemmin kuin kolmen ensimmäisen kierron ajan, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


Jos kuukautisesi jäävät pois EVRA-depotlaastarittoman viikon (viikko 4) aikana, jatka kuitenkin laastarien käyttöä tavanomaisena laastarinvaihtopäivänä.

 • Jos olet käyttänyt tätä lääkettä käyttöohjeen mukaisesti eivätkä kuukautisesi ole alkaneet, tämä ei välttämättä tarkoita, että olet raskaana.
 • Jos kuitenkin kahdet peräkkäiset kuukautiset jäävät pois, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen, sillä saatat olla raskaana.


Jos käytät enemmän EVRA-depotlaastareita kuin sinun pitäisi (useampaa kuin yhtä EVRA-depotlaastaria kerrallaan)
Irrota laastarit ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

Liian monen laastarin käyttö saattaa aiheuttaa

 • pahoinvointia ja oksentelua
 • emätinverenvuotoa.


Jos lopetat EVRA-depotlaastareiden käytön
Sinulla voi esiintyä epäsäännöllistä tai heikkoa kuukautisvuotoa tai vuoto voi jäädä kokonaan pois. Tämä on tyypillistä ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja erityisesti, jos kuukautisesi eivät olleet säännölliset ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea ja pitkäkestoinen, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua EVRA-depotlaastareista, kerro lääkärille.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu mikä tahansa seuraavista angioedeeman oireista: kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).
Laskimoveritulppien (laskimotromboembolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian) riski on suurentunut kaikilla hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla. Lisätietoja hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä: ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EVRA-depotlaastareita”.


Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 naisella 10:stä):

 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • rintojen arkuus.


Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 10:stä):

 • emättimen hiivasieni-infektio
 • mielialahäiriöt, kuten masennus, mielialan muutos tai mielialan vaihtelu, ahdistuneisuus, itkuisuus
 • huimaus
 • migreeni
 • vatsakipu tai vatsan turvotus
 • oksentelu tai ripuli
 • akne, ihottuma, ihon kutina tai ihoärsytys
 • lihaskouristukset
 • rintarauhasvaivat, kuten kipu, rintojen suurentuminen tai kyhmyt rinnoissa
 • kuukautisvuodon muutokset, kohdun kouristelu, kivuliaat kuukautiset, eritevuoto emättimestä
 • laastarin kiinnityskohdan ihoreaktiot, kuten punoitus, ärsytys, kutina tai ihottuma
 • väsymys tai yleinen huonovointisuus
 • painonnousu.


Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 100:sta):

 • allerginen reaktio, nokkosihottuma
 • turvotus, joka johtuu nesteen kertymisestä elimistöön
 • korkea veren rasvapitoisuus (kuten kolesteroli- tai triglyseridipitoisuus)
 • univaikeudet (unettomuus)
 • vähentynyt seksuaalinen halukkuus
 • ihottuma, ihon punoitus
 • poikkeava maidoneritys
 • kuukautisia edeltävä oireyhtymä (PMS)
 • emättimen kuivuus
 • laastarin kiinnityskohdan muut ihoreaktiot
 • turvotus
 • korkea verenpaine tai verenpaineen kohoaminen
 • lisääntynyt ruokahalu
 • hiustenlähtö
 • herkistyminen auringonvalolle.


Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 naisella 1 000:sta):

 • haitalliset veritulpat laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:
  • jalassa (ts. syvä laskimotukos)
  • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)
  • sydänkohtaus
  • aivohalvaus
  • pienet tai ohimenevät aivohalvausta muistuttavat oireet (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)
  • maksassa, mahassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä
   Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on muita tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).
 • rinta-, kohdunkaula- tai maksasyöpä
 • iho-oireet, kuten rakkulainen tai haavainen ihottuma, laastarin kiinnityskohdassa
 • syöpään liittymätön (hyvänlaatuinen) rintarauhasen tai maksan kasvain
 • kohdun sidekudoskasvaimet
 • vihaisuus tai turhautuneisuus
 • lisääntynyt seksuaalinen halukkuus
 • makuaistin poikkeavuudet
 • piilolasien käyttöön liittyvät ongelmat
 • äkillinen, voimakas verenpaineen nousu (hypertensiivinen kriisi)
 • sappirakon tai paksusuolen tulehdus
 • kohdunkaulan solumuutokset
 • ruskeat pilkut tai läiskät kasvoissa
 • sappikivet tai sappitiehyen tukos
 • ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus
 • verensokeri- tai insuliinipitoisuuksien poikkeavuudet
 • vaikea-asteinen allerginen reaktio, johon saattaa liittyä kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoamista, josta voi aiheutua nielemis- tai hengitysvaikeuksia
 • ihottuma, johon liittyy aristavia, punaisia kyhmyjä säärissä ja reisissä
 • ihon kutina
 • suomuinen, hilseilevä, kutiseva ja punoittava iho
 • maidonerityksen loppuminen
 • eritevuoto emättimestä
 • nesteen kertyminen jalkoihin
 • nesteen kertyminen elimistöön
 • käsivarsien, käsien, jalkojen tai jalkaterien turpoaminen.


Jos sinulla on vatsavaivoja

 • Oksentelun tai ripulin ei pitäisi vaikuttaa EVRA-depotlaastareista saamiesi hormonien määrään.
 • Vatsavaivojen yhteydessä et tarvitse lisäehkäisyä.

Sinulla voi esiintyä tiputteluvuotoa, vähäistä vuotoa, rintojen arkuutta tai pahoinvointia ensimmäisten kolmen kuukauden ajan. Yleensä tilanne palautuu normaaliksi, mutta jos näin ei käy, keskustele tilanteesta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jääty

Laastareissa on vielä käytön jälkeenkin hormoneja, joten suojele ympäristöä ja hävitä käytetyt laastarit huolellisesti. Käytetyn laastarin hävittämiseksi

 • avaa tarraetiketti suojapussin ulkopinnasta
 • aseta käytetty laastari avatun tarraetiketin paikalle siten, että liimapinta peittää suojapussiin tummennetulla merkityn alueen
 • kiinnitä tarraetiketti sen jälkeen takaisin niin, että käytetty laastari jää sen alle. Hävitä laastari pitäen se poissa lasten ulottuvilta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Evra sisältää
Vaikuttavat aineet ovat norelgestromiini ja etinyyliestradioli. Yksi 20 cm2:n depotlaastari sisältää 6 mg norelgestromiinia ja 600 mikrogrammaa etinyyliestradiolia. Vaikuttavia aineita vapautuu 7 vuorokauden aikana siten, että keskimäärin 203 mikrogrammaa norelgestromiinia ja 34 mikrogrammaa etinyyliestradiolia vapautuu kunkin 24 tunnin jakson aikana.

Muut aineet ovat: Taustakerros: LDPE‑ulkokerros, polyesterisisäkerros. Keskikerros: polyisobuteeni/polybuteeniliima, krospovidoni, polyesterikuitukangas, lauryylilaktaatti. Kolmas kerros: polyeteenitereftalaattikalvo (PET), polydimetyylisiloksaanipinnoite.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Evra on ohut beigenvärinen muovinen depotlaastari, johon on leimattu teksti "EVRA". Sen tarttuva liimapinta kiinnitetään ihoon sen jälkeen, kun läpinäkyvä muovinen suojakalvo on poistettu.

Evra-depotlaastareita on saatavana seuraavina pakkauskokoina:  koteloissa on 3 tai 9 laastaria yksittäispakattuina pinnoitelaminoituihin suojapusseihin, jotka on liitetty kolmen nipuiksi läpinäkyvällä rei'itetyllä muovikelmulla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Unkari

Valmistaja:
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
Beerse B-2340
Belgia

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.11.2022.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
+358105793700
Tukkuliike: Oriola