SOLARAZE geeli 3 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 22.11.2019 23:54:52)

Solaraze 3 % geeli

diklofenaakkinatrium 3 % w/w

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Solaraze on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Solarazea
 3. Miten Solarazea käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Solarazen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Solaraze on steroideihin kuulumaton ihogeeli tulehdusta vastaan. Iholle levitettävällä Solaraze-geelillä hoidetaan aktiinista keratoosia eli aurinkokeratoosia, joka aiheutuu pitkäaikaisesta auringolle altistumisesta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Solarazea

 • jos olet allerginen diklofenaakille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on ollut aspiriinin tai muun steroideihin kuulumattoman tulehduskipulääkkeen ottamisen jälkeen allerginen reaktio, kuten ihottuma (nokkosihottuma), hengitysvaikeuksia (vinkuva hengitys) tai vuotava nuha (allerginen nuha)
 • jos sinulla on meneillään raskauden viimeinen kolmannes.

Varoitukset ja varotoimet

 • Systeemisten haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida poissulkea, jos Solarazea käytetään suurille ihoalueille ja pitkän aikaa. Käänny lääkärin puoleen, jos:
  • sinulla on tai on ollut mahahaava tai verenvuotoa mahalaukussa
  • sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia
  • sinulla on verenvuotohäiriöitä tai saat helposti mustelmia.
 • Vältä auringolle altistumista, myös solariumissa, kun käytät Solarazea. Keskeytä käyttö, jos ihoreaktioita esiintyy.
 • Älä levitä haavoihin, tulehtuneelle iholle tai ihottumaan.
 • Älä päästä Solarazea silmiin eikä nenän tai suun sisäpuolelle. Älä niele geeliä. Jos olet vahingossa niellyt Solarazea, ota heti yhteyttä lääkäriin.
 • Keskeytä Solarazen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu laaja-alainen ihottuma.
 • Diklofenakkia sisältävien valmisteiden iholle levittämisen jälkeen voit käyttää läpäisevää (ei-okklusiivistä) sidettä. Älä käytä ilmatiivistä okkluusiosidettä.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet tai saatat olla raskaana. Solarazea tulee käyttää harkiten raskauden ensimmäisen kuuden kuukauden ajan, mutta sitä ei saa käyttää kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana.

Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät. Solarazea voidaan käyttää varoen imetyksen aikana, mutta sitä ei saa levittää rintoihin.

Jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät, ja lääkäri katsoo hoidon tarpeelliseksi, Solarazea levitetään alueelle, joka kattaa korkeintaan kolmasosan kehostasi, ja sitä saa käyttää enintään kolmen viikon ajan.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Solaraze sisältää bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per gramma. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

 • Solaraze ei sovellu lapsille.
 • Käytä geeliä lääkärin ohjeen mukaan.
 • Puhkaise putkilon alumiinikalvo korkilla ennen käyttöä.
 • Levitä kevyesti pieni määrä geeliä ihon hoidettavalle alueelle. Tarvittava geelimäärä riippuu hoidettavan alueen koosta. Yleensä 0,5 grammaa geeliä (noin herneen kokoinen annos) riittää yhdelle alueelle (5 cm x 5 cm). Vuorokaudessa ei tulisi kuitenkaan ylittää 8 g kokonaismäärää.
 • Voit levittää Solarazea kahdesti päivässä, ellei lääkärisi määrää toisin. Saatat huomata lievän viileyden tunteen levittäessäsi geeliä ihollesi.
 • Hoitojakso on yleensä 60–90 päivää. Maksimivaikutus on havaittu lähempänä 90 hoitopäivää olevilla hoitokerroilla. Täydellinen paraneminen tapahtuu ehkä vasta kuukauden kuluttua hoidon lopettamisesta.
 • Pese kätesi geelin levittämisen jälkeen, ellei käsiäsi ole tarkoitus hoitaa geelillä.

Jos käytät Solerazea enemmän kuin sinun pitäisi

Pese ylimääräinen geeli pois vedellä.

Jos unohdat käyttää Solerazea

Jatka käyttöä ohjeen mukaan, mutta älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Jos sinulla on jokin seuraavista haittavaikutuksista, keskeytä Solarazen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian:

ihottuma (nokkosihottuma); hengitysvaikeuksia (vinkuva hengitys); kasvojen turvotusta; vuotava nenä (allerginen nuha). Nämä oireet osoittavat, että saatat olla allerginen Solarazelle.

Jos jokin seuraavista haittavaikutuksista on voimakas tai kestää useita päiviä, keskeytä Solarazen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi: kutina, ihottuma, ihon punoitus, tulehdus, kosketusihottuma, kipu ja rakkulat.

Muut yleiset haittavaikutukset: (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

Ärsytys tai kihelmöinti hoitoalueella, sidekalvotulehdus, allergia, kivun tunne ihoa kosketettaessa, pistely, lihaskipu, ihotulehdus, ekseema, kuiva iho, turvotus, ihottuma (ml. hilseileva tai rakkulainen ihottuma), roikkuva iho ja ihohaavat.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

Silmäkipu, vuotavat/kuivat silmät, vatsakipu, ripuli, huonovointisuus, hiustenlähtö, kasvojen turvotus, liiallinen verenvuoto tai ihon rasvaisuus, tuhkarokon kaltainen ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta)

Ihottuma, jossa isoja rakkuloita.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta)

Verenvuoto vatsassa, munuaishäiriöitä, hengitysvaikeuksia (astma), tulehtunut ihottuma, ihon valonarkuus.

Hiusten väliaikaisia värimuutoksia on ilmoitettu esiintyneen käsittelykohdassa. Väri palautuu yleensä, kun hoito lopetetaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

 Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

www.fimea.fi

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä putkilossa tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (’EXP’). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ºC.

Kestoaika avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Solaraze sisältää

 • Vaikuttava aine on diklofenaakkinatrium. Yksi gramma geeliä sisältää 30 mg diklofenaakkinatriumia.
 • Muut aineet ovat natriumhyaluronaatti, bentsyylialkoholi, makrogolimonometyylieetteri 350 ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Solaraze-geeli on kirkas, läpinäkyvä, väritön tai vaaleankeltainen geeli, joka on pakattu 25, 50, 60, 90 tai 100 gramman putkiloon.

Myyntiluvan haltija

Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, Espanja

Valmistaja

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstasse 3, D-21465 Reinbek, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Orion Pharma, +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.10.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola