ASPIRIN ZIPP rakeet 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 30.04.2023 22:21:02)

ASPIRIN® ZIPP 500 mg rakeet

Asetyylisalisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Aspirin Zipp rakeet ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita

3. Miten Aspirin Zipp rakeita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Aspirin Zipp rakeiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Aspirin Zipp sisältää vaikuttavana aineena asetyylisalisyylihappoa. Sitä käytetään särky- ja kuumelääkkeenä. Vilustumistaudeissa sitä käytetään lievittämään päänsärkyä ja kuumetta. Aspirin Zipp rakeita voidaan myös käyttää kuukautiskipujen ja reumasairauksien hoitoon. Pienempinä annoksina lääke vaikuttaa myös veren hyytymiseen.

Kun rakeet ovat hajonneet mahalaukussa, vaikuttava aine imeytyy nopeasti. Lääkkeen särkyä lievittävä vaikutus alkaa nopeimmillaan 20 minuutissa, yleensä hitaammin.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 5 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Aspirin Zipp rakeita

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille).
 • jos olet saanut astmakohtauksen salisylaateista tai tulehduskipulääkkeistä.
 • jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. pieni verihiutalemäärä tai verenvuototauti eli hemofilia).
 • jos sinulla on / on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava.
 • jos sinulla on vaikea munuaisten, maksan tai sydämen vajaatoiminta.
 • jos käytät viikossa metotreksaattia 15 mg tai enemmän.
 • raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet

 • jos käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariinia ja muuta kumariinijohdosta tai hepariinia); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua.
 • jos sinulla on todettu maksa- tai munuaissairauksia tai verenkiertohäiriöitä (kuten munuaisverisuonisairaus, ahtauttava sydämen vajaatoiminta, nestevajaus, suurehko leikkaus, verenmyrkytys tai vakava verenvuoto), sillä asetyylisalisyylihappo voi lisätä munuaisten toimintahäiriön tai äkillisen munuaisten vajaatoiminnan riskiä. Muiden tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten toiminnanvajauspotilailla.
 • jos sinulla on pitkäaikaisia tai usein toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia.
 • jos olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä.
 • jos sinulla on / on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia.
 • jos sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos tai fenyyliketonuria.
 • jos yrität tulla raskaaksi. Valmiste kuuluu tulehduskipulääkkeiden lääkeryhmään, joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.
 • jos olet raskaana tai imetät. Kahden ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana valmistetta on käytettävä varoen ja valmisteen käyttö on kielletty viimeisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky” jäljempänä).

Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.

Asetyylisalisyylihappo saattaa pieninä annoksina laukaista kihtikohtauksen, jos sinulla on kihtitaipumus.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita.

Lapset ja nuoret

Asetyylisalisyylihappovalmisteita ei suositella lapsille eikä nuorille kuumeisten tai kuumeettomien virusinfektioiden hoitoon ilman lääkärin määräystä, koska ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa erityisesti influenssa A:n, influenssa B:n ja vesirokon yhteydessä. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Zipp rakeet

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Zipp rakeita käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini ja muut kumariinijohdokset tai hepariini)
 • suun kautta tai ruiskeena annosteltavat kortisonivalmisteet. Aspirin Zipp rakeiden ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
 • muut samankaltaiset tulehduskipulääkkeet
 • tietyt diabeteslääkkeet (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi)
 • metotreksaatti (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
 • sulfonamideja (sulfaa) sisältävät antibioottivalmisteet
 • digoksiini (sydänlääke)
 • barbituraatit (esim. epilepsialääke fenobarbitaali)
 • litiumia sisältävät lääkkeet (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
 • epilepsialääke natriumvalproaatti
 • nesteenpoistossa käytettävät lääkkeet (esim. spironolaktoni, furosemidi)
 • virtsahapon eritystä lisäävät kihtilääkkeet (probenesidi)
 • tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja AT II -salpaajat).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Aspirin Zipp rakeet ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

 • Aspirin Zipp rakeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
 • rakeet tulisi mieluiten ottaa aterian jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus – viimeinen kolmannes

Aspirin Zipp rakeita ei saa käyttää kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana, sillä se voi vahingoittaa syntymätöntä lasta tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselle sydän- ja munuaisvaurioita. Se voi altistaa sekä äidin että lapsen verenvuodoille ja viivästyttää synnytyksen käynnistymistä tai pitkittää sen kestoa.

Raskaus – ensimmäinen ja toinen kolmannes

Sinun ei pidä ottaa Aspirin Zipp rakeita raskauden ensimmäisen 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja lääkärin ohjeistamaa. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä mahdollista annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Aspirin Zipp rakeita käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, jotka voivat johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden vähäiseen määrään (oligohydramnion) tai vauvan sydämessä olevan ductus arteriosus -nimisen verisuonen kaventumiseen. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

Asetyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksenaikaisesta käytöstä neuvotella lääkärin kanssa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aspirin Zipp valmisteen ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Aspirin Zipp rakeet sisältävät aspartaamia ja natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 5 mg aspartaamia per annospussia. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei

kykene poistamaan sitä riittävästi.

Tämä valmiste sisältää 19 mg natriumia per annospussi, joka vastaa 1 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annostus

Valmistetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 3 - 5 vuorokautta pidempään ilman lääkärin määräystä. Kun hoito on aloitettu lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa, hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.

Aikuiset: 500 mg - 1000 mg kerta-annoksena (eli 1 - 2 annospussillista); annos voidaan toistaa tarvittaessa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Enimmäisannosta 4000 mg (8 annospussia) /vuorokaudessa ei saa ylittää.

Käyttö lapsille ja nuorille

Vähintään 12-vuotiaat lapset: 500 mg kerta-annoksena (eli 1 annospussillinen); annos voidaan toistaa tarvittaessa aikaisintaan 4 tunnin kuluttua, korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Aspirin Zipp rakeita suositellaan käytettävksi alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin suosituksesta. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille.

Antotapa

Annosrakeet kaadetaan suoraan kielelle. Rakeiden annetaan liueta suussa olevaan sylkeen ennen annoksen nielemistä. Vettä voidaan ottaalääkkeen ottamisen yhteydessä, mutta se ei ole välttämätöntä. Rakeet tulisi mieluiten ottaa aterian jälkeen.

Jos otat enemmän Aspirin Zipp rakeita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireina voi kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset esitettyjen haittavaikutusten lisäksi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Koska asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään. Verenvuoto voi aiheuttaa raudanpuutosanemiaa.

Harvinaiset haittavaikutukset (1 - 10 potilaalla kymmenestä tuhannesta):

 • Ruoansulatuskanavan tulehdus ja haavaumat.
 • Harvoin tai erittäin harvoin ilmaantuu hengenvaarallisia verenvuotoja.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • Verenvuoto ja reikä ruoansulatuskanavassa.
 • Vaikeat yliherkkyysreaktiot ja vaikeat ihoreaktiot.
 • Maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen nousu.
 • Verensokerin lasku.
 • Verihiutaleiden (trombosyyttien) niukkuus.
 • Vakavaa glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutosta (G6PD) sairastavilla potilailla punasolujen hajoamista (hemolyysiä).
 • Munuaisten toiminnan häiriöt ja äkillinen munuaisten vajaatoiminta.

Esiintymistiheys ei tiedossa (esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon valossa):

 • Ruoansulatuskanavan oireita, kuten ruoansulatusvaivoja ja mahakipuja, pahoinvointia, ripulia, oksentelua. Suolen kuroumat (etenkin pitkäkestoisen hoidon yhteydessä).
 • Allergisia oireita, kuten ihottumaa, nuhaa tai asetyylisalisyylihapon vaikutuksesta paheneva hengitystiesairaus.
 • Turvotuksen lisääntyminen sydämen toiminnanvajauksen yhteydessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aspirin Zipp rakeet sisältävät

 • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo 500 mg.
 • Muut aineet ovat mannitoli, natriumvetykarbonaatti, mononatriumdivetysitraatti, askorbiinihappo, kola-aromi (arabikumi, maltodekstriini), appelsiiniaromi (arabikumi, maltodekstriini), sitruunahappo, aspartaami (E951, fenyylialaniinin lähde).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoiset rakeet.

Pakkaukset: 10 ja 20 annospussia pahvikotelossa.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Saksa tai

Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen

edustaja:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73 02151 Espoo. Puhelin 020 78521.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2023

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro