MYFORTIC enterotabletti 180 mg, 360 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 12.06.2021 19:05:06)

Myfortic 180 mg enterotabletti

Myfortic 360 mg enterotabletti

mykofenolihappo (mykofenolaattinatriumina)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Myfortic on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Myforticia

3. Miten Myforticia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Myforticin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Myforticin vaikuttava aine on mykofenolihappo. Tämä kuuluu immunosuppressantteihin.

Myforticia käytetään estämään elimistöäsi hylkimästä munuaissiirrännäistä.

Myforticia käytetään yhdessä siklosporiinia ja kortikosteroideja sisältävien lääkkeiden kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

VAROITUS

Mykofenolaatti aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia ja keskenmenoja. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti ja testin tuloksen on oltava negatiivinen. Sinun on myös noudatettava lääkärin antamia ehkäisyä koskevia ohjeita.

Lääkäri kertoo sinulle ja antaa kirjallista tietoa erityisesti mykofenolaatin vaikutuksista sikiöön. Lue tiedot tarkkaan ja noudata annettuja ohjeita.

Jos jokin kohta näistä ohjeista jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selvittämään asia sinulle ennen kuin otat mykofenolaattia. Ks. myös lisätietoja tämän kohdan otsikoiden ”Varoitukset ja varotoimet” sekä ”Raskaus ja imetys” alta.

Älä ota Myforticia:

 • jos olet allerginen mykofenolihapolle, mykofenolinatriumille, mykofenolaattimofetiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi etkä ole ennen ensimmäisen lääkemääräyksen saamista tehnyt raskaustestiä ja saanut siitä negatiivista (ei raskaana) testitulosta, koska mykofenolaatti aiheuttaa epämuodostumia ja keskenmenoja
 • jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista tai epäilet olevasi raskaana
 • jos et käytä tehokasta ehkäisymenetelmää (ks. Myfortic-hoitoa saavien naisten ja miesten ehkäisy)
 • jos imetät (ks. myös kohta ”Raskaus ja Imetys”).

Kerro lääkärillesi ennen Myforticin ottamista, jos jokin yllä mainituista kohdista koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Myforticia:

 • jos sinulla on tai on aiemmin ollut vakavia ruuansulatuskanavan ongelmia, esim. mahahaava
 • jos sinulla on harvinainen perinnöllinen entsyymivajaus hypoksantiini-guaniini fosforibosyyli-transferaasista (HGPRT) kuten Lesch-Nyhanin tai Kelley-Seegmillerin oireyhtymät.

Huomioi myös:

 • Myfortic heikentää elimistösi puolustusmekanismeja auringonvaloa vastaan ja lisää siten riskiä sairastua ihosyöpään. Tämän takia sinun tulee rajoittaa altistumistasi auringonvalolle ja UV-valolle käyttämällä suojaavia vaatteita sekä levittämällä iholle useasti aurinkovoidetta, jossa on korkea suojakerroin. Kysy lääkäriltä neuvoa, miten suojautua auringonvalolta.
 • jos sinulla on hepatiitti B tai C, Myfortic saattaa lisätä riskiä näiden sairauksien uudelleenaktivoitumiselle. Lääkäri voi haluta ottaa verikokeita ja seurata vointiasi näihin sairauksiin viittaavien laboratorioarvojen tai oireiden varalta. Jos saat jotain oireita (kellertävä iho ja silmänvalkuaiset, pahoinvointi, heikentynyt ruokahalu, tumma virtsa), kerro heti asiasta lääkärille.
 • jos sinulla on pitkittynyt yskä tai hengästyt, varsinkin muiden immunosuppressanttien käytön yhteydessä, kerro asiasta välittömästi lääkärille.
 • lääkäri saattaa haluta tarkistaa veren vasta-ainetason Myfortic-hoidon aikana erityisesti tulehduksien uusiutuessa, varsinkin jos käytät myös muita immunosuppressantteja, ja kertoo sinulle, mikäli voit jatkaa Myforticin käyttöä.
 • jos sinulla on tulehdusoireita (esim. kuume, kurkkukipu), odottamattomia mustelmia ja/tai verenvuotoa, sinun pitää kertoa näistä oireista välittömästi lääkärillesi.
 • lääkäri saattaa haluta tarkistaa valkosolujesi määrän Myfortic-hoidon aikana, ja kertoo sinulle, mikäli voit jatkaa Myforticin käyttöä.
 • vaikuttava aine mykofenolihappo ei ole sama lääke kuin samanlaiselta kuulostava mykofenolaattimofetiili. Sinun ei pidä vaihtaa lääkkeiden välillä ilman lääkärin määräystä.
 • Myforticin käyttö raskauden aikana saattaa vahingoittaa sikiötä (ks. myös ”Raskaus ja imetys”) ja lisätä keskenmenon (spontaanin abortin) vaaraa.

Lapset ja nuoret

Myforticin käyttöä lapsille ja nuorille ei suositella tietojen puutteiden vuoksi.

Iäkkäät potilaat

Myforticia voidaan käyttää iäkkäille potilaille (65 vuotta tai vanhemmat) ilman annostuksen muuttamista.

Muut lääkevalmisteet ja Myfortic

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Erityisesti sinun tulee keskustella lääkärin kanssa, jos käytät jotakin alla mainituista:

 • muita immunosuppressantteja kuten atsatiopriinia tai takrolimuusia
 • lääkkeitä korkean kolesterolin hoitoon kuten kolestyramiinia
 • aktiivista lääkehiiltä, jota käytetään ruuansulatusongelmiin kuten ripuliin, kipeään vatsaan ja ilmavaivoihin
 • magnesiumia ja alumiinia sisältäviä antasideja
 • lääkkeitä virusinfektioiden hoitoon kuten asikloviiria tai gansikloviiria

Kerro myös lääkärillesi, jos suunnittelet rokotteiden ottamista.

Et saa luovuttaa verta Myfortic-hoidon aikana etkä vähintään 6 viikkoon hoidon lopettamisen jälkeen. Miehet eivät saa luovuttaa siemennestettä Myfortic-hoidon aikana eivätkä vähintään 90 päivään hoidon lopettamisen jälkeen.

Myfortic ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa Myforticin ruuan kanssa tai tyhjään mahaan. Sinun tulee kuitenkin valita toinen näistä vaihtoehdoista ja noudattaa joka päivä tätä samaa tapaa, jotta lääkeaineen imeytyminen pysyy samanlaisena.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri kertoo sinulle raskauteen liittyvistä riskeistä ja muista elinsiirteen hylkimisenestoon käytettävistä hoitovaihtoehdoista

 • jos suunnittelet raskaaksi tulemista
 • jos kuukautisesi jäävät tai epäilet niiden jääneen tulematta, jos sinulla on epätavallista kuukautisvuotoa tai epäilet, että olet raskaana
 • jos olet sukupuoliyhteydessä etkä käytä tehokasta ehkäisymenetelmää.

Jos tulet raskaaksi mykofenolaattihoidon aikana, sinun on ilmoitettava siitä heti lääkärille. Jatka kuitenkin mykofenolaattihoitoa, kunnes pääset lääkärin vastaanotolle.

Raskaus

Mykofenolaatti aiheuttaa hyvin usein keskenmenon (50 %) ja sikiölle vaikeita synnynnäisiä epämuodostumia (23–27 %). Raportoituja synnynnäisiä epämuodostumia ovat olleet korvien, silmien, kasvojen (huuli- ja suulakihalkio), sormien kehityksen, sydämen, ruokatorven (nielun mahaan yhdistävän kanavan), munuaisten ja hermoston (esimerkiksi selkäydintyrä, jossa selkärangan luiden kehitys on poikkeava) epämuodostumat. Vauvallasi saattaa olla yksi tai useita tällaisia epämuodostumia.

Jos olet nainen ja saatat tulla raskaaksi, sinun on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskaustesti, jonka tuloksen pitää olla negatiivinen, ja sinun on noudatettava lääkärin antamia raskauden ehkäisyä koskevia ohjeita. Lääkäri saattaa tehdä useamman kuin yhden raskaustestin varmistaakseen ennen hoitoa, että et ole raskaana.

Imetys

Älä käytä Myfortic-valmistetta, jos imetät. Pieniä lääkeainemääriä saattaa kulkeutua äidinmaitoon.

Myfortic-hoitoa saavien naisten ehkäisy

Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä Myfortic-valmisteen kanssa tehokasta ehkäisymenetelmää:

 • ennen Myfortic-hoidon aloittamista
 • koko Myfortic-hoidon ajan
 • 6 viikon ajan Myfortic-hoidon loputtua.

Keskustele lääkärin kanssa sinulle parhaiten soveltuvasta ehkäisymenetelmästä. Tämä riippuu henkilökohtaisesta tilanteestasi. Kahta ehkäisymenetelmää suositellaan käytettäväksi, jotta minimoidaan tahattoman raskauden riski. Jos epäilet, että ehkäisysi on saattanut pettää tai jos olet unohtanut ottaa ehkäisytabletin, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin.

Et voi tulla raskaaksi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • sinulla on ollut vaihdevuodet: olet vähintään 50 vuotta ja viimeisistä kuukautisista on kulunut enemmän kuin vuosi (jos kuukautiset ovat jääneet pois syöpähoitojen seurauksena, raskaaksi tulo on edelleen mahdollista)
 • munanjohtimesi ja molemmat munasarjasi on kirurgisesti poistettu (molemminpuolinen salpingo-ooforektomia)
 • kohtusi on kirurgisesti poistettu (hysterektomia)
 • munasarjasi eivät enää toimi (ennenaikainen munasarjojen toimintahäiriö, jonka gynekologi on vahvistanut)
 • sinulla on yksi seuraavista harvinaisista synnynnäisistä tiloista, joka estää raskaaksi tulon: XY-genotyyppi, Turnerin oireyhtymä tai kohdun synnynnäinen puuttuminen
 • olet lapsi tai teini-ikäinen nuori, jolla kuukautiset eivät ole vielä alkaneet.

Myfortic-hoitoa saavien miesten ehkäisy

Saatavilla oleva näyttö ei osoita epämuodostumien tai keskenmenojen riskin lisääntyneen isän käyttäessä mykofenolaattia. Riskiä ei voida kuitenkaan kokonaan sulkea pois. Varotoimenpiteenä sinun tai sinun naispuolisen kumppanisi on suositeltavaa käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja 90 päivän ajan Myforticin käytön lopettamisen jälkeen. Jos suunnittelet lapsen hankkimista, keskustele mahdollisista riskeistä lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Myforticilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Myfortic sisältää natriumia

Myfortic 180 mg sisältää 13 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 0,65 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Myfortic 360 mg sisältää 26 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 1,3 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Myfortic sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi (laktoosi, galaktoosi tai glukoosi mukaan luettuna), keskustele lääkärin kanssa ennen Myforticin ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Myfortic-valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Myfortic-valmistetta määrää sinulle ainoastaan lääkäri, jolla on kokemusta elinsiirtopotilaiden hoidosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten paljon sinun tulee ottaa

Suositeltu päivittäinen Myfortic-annos on 1440 mg. Ensimmäinen 720 mg annos annetaan 72 tunnin kuluessa munuaisensiirron jälkeen.

180 mg tabletit

Suositeltu annos on 8 tablettia vuorokaudessa jaettuna kahteen 720 mg:n osa-annokseen, eli neljä 180 mg:n tablettia aamulla ja neljä illalla.

360 mg tabletit

Suositeltu annos on 4 tablettia vuorokaudessa jaettuna kahteen 720 mg:n osa-annokseen, eli kaksi 360 mg:n tablettia aamulla ja kaksi illalla.

Jos sinulla on vakavia munuaisongelmia

Päivittäinen annoksesi ei saisi ylittää 1440 mg (8 tablettia 180 mg:n tai 4 tablettia 360 mg:n Myforticia).

Myforticin ottaminen

Niele tabletit kokonaisina vesilasillisen kera.

Älä jaa tai murskaa tabletteja.

Älä ota tabletteja, jotka ovat rikki tai hajonneet osiin.

Hoitoa jatketaan niin pitkään kuin tarvitset immunosuppressiota, jotta estettäisiin elimistöäsi hylkimästä munuaissiirrännäistä.

Jos otat enemmän Myforticia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Lääkärin apu saattaa olla tarpeen. Ota tabletit mukaasi ja näytä ne lääkärille tai sairaalahenkilökunnalle. Jos sinulla ei ole enää tabletteja jäljellä, ota tyhjä pakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa Myforticia

Jos unohdat ottaa lääkkeesi, ota se heti kun huomaat unohduksen, paitsi jos alkaa olla aika ottaa seuraava annos. Silloin otat seuraavan annoksen normaalin aikataulun mukaan. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Myforticin käytön

Älä lopeta itse lääkitystä, ainoastaan lääkärin määräyksestä. Myfortic-hoidon lopettaminen saattaa lisätä siirteen hyljintäreaktion mahdollisuutta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Iäkkäät potilaat voivat kokea enemmän haittavaikutuksia heikentyneen puolustusjärjestelmän takia.

Immunosuppressantit, Myfortic mukaan lukien, estävät elimistön luonnollisia puolustusmekanismeja estääkseen elimistöäsi hylkimästä siirrännäistä. Siksi elimistö ei myöskään pysty torjumaan infektioita yhtä tehokkaasti kuin normaalisti. Myfortic-hoidon aikana voi kehittyä tavallista enemmän erilaisia infektioita esim. aivoissa, iholla, suussa, mahassa ja suolistossa, keuhkoissa ja virtsateissä.

Lääkärisi seuraa säännöllisin verikokein mahdollisia verisolujesi määrissä tapahtuvia muutoksia sekä veriarvojasi (esim. sokeri-, rasva- ja kolesteroliarvoja).

Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia:

 • infektio-oireet kuten kuume, vilunväristykset, hikoileminen, väsymyksen tunne, uneliaisuus tai voimattomuuden tunne. Myfortic-lääkityksen aikana voit sairastua tavallista enemmän virus, bakteeri ja sieni-infektioihin. Ne voivat kohdistua eri elinjärjestelmiin, yleisimmin munuaisiin, virtsarakkoon, ylä- ja/tai alahengitysteihin.
 • verta oksennuksessa tai ulosteessa, mustat ulosteet, vatsan tai suolen haavauma.
 • turvonneita imusolmukkeita, uuden ihonkasvaimen kehittyminen tai olemassa olevan ihokasvaimen suureneminen tai muutoksia luomessa. Immunosuppressiivista hoitoa saavilla potilailla on suurentunut riski sairastua syöpään. Hyvin pienelle osalle Myforticia saavista potilaista on kehittynyt iho- tai imusolmukesyöpä.

Keskustele lääkärin kanssa välittömästi, jos havaitset jonkin näistä yllämainituista haittavaikutuksista.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleisiä (vähintään 1 potilaalla 10:stä)

 • valkosolumäärän niukkuus
 • alhainen veren kalsiumpitoisuus (hypokalsemia)
 • alhainen veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
 • korkea virtsahappopitoisuus veressä (hyperurikemia)
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • ahdistuneisuus
 • ripuli
 • nivelkivut (ns. artralgia).

Yleisiä (alle 1 potilaalla 10:stä)

 • punasolumäärän niukkuus, joka saattaa johtaa väsymykseen, hengästyneisyyteen ja kalpeaksi muuttumiseen (anemia)
 • verihiutaleiden niukkuus, joka saattaa johtaa odottamattomiin verenvuotoihin ja mustelmiin (trombosytopenia)
 • korkea veren kaliumpitoisuus (hyperkalemia)
 • alhainen veren magnesiumpitoisuus (hypomagnesemia)
 • huimaus
 • päänsärky
 • yskä
 • alhainen verenpaine (hypotensio)
 • hengenahdistus (dyspnoea)
 • vatsakipu, tulehdus mahalaukun limakalvolla, vatsan turvotus, ummetus, ruuansulatushäiriö, ilmavaivat, löysät ulosteet, pahoinvointi, oksentelu
 • väsymys, kuume
 • epänormaalit arvot maksan tai munuaisten toimintakokeista
 • hengitystieinfektiot
 • akne
 • voimattomuus (astenia)
 • lihaskivut (ns. myalgia)
 • turvonneet kädet, nilkat tai jalkaterät (perifeerinen turvotus)
 • kutina.

Melko harvinainen (alle 1 potilaalla 100:sta)

 • nopea sydämen syke (takykardia) tai epäsäännöllinen sydämen syke (kammiolisälyönti), nestettä keuhkoissa (keuhkoedeema)
 • kasvain joka näyttää pussilta (kysta) joka on täynnä nestettä (lymfa) (lymfoseele)
 • vapina, univaikeuksia
 • punaiset ja turvonneet silmät (konjunktiviitti), hämärtynyt näkö
 • hengityksen vinkuminen
 • röyhtäily, pahanhajuinen hengitys, suolitukos (ileus), suun haavaumat, närästys, kielen värjäytyminen, kuiva suu, ientulehdus, haimatulehdus johtaen kovaan ylävatsakipuun (pankreatiitti), sylkirauhasten tukos, vatsakalvontulehdus (peritoniitti)
 • tulehdus luissa, veressä ja iholla
 • verta virtsassa, munuaisvaurio, polttava tunne virtsatessa ja virtsaamisvaikeuksia
 • hiustenlähtö, mustelmia iholla
 • niveltulehdus (artriitti), selkäkipuja, lihaskramppeja
 • ruokahaluttomuus, kohonneet veren rasva- (hyperlipidemia), sokeri- (diabetes) ja kolesteroliarvot (hyperkolesterolemia), tai alentunut veren fosfaattipitoisuus (hypofosfatemia)
 • flunssankaltaiset oireet (kuten väsymys, vilunväristykset, kurkkukipua, nivel- tai lihaskivut), turvonneet nilkat ja jalat, kipu, jäykkyyttä, jano, heikotus
 • outoja unia, harhaluulot
 • kyvyttömyys saavuttaa tai ylläpitää erektiota
 • yskä, hengitysvaikeudet, kivulias hengitys (mahdollisia interstitiaalisen keuhkosairauden oireita).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • ihottuma
 • kuume, kurkkukipu, tiheään toistuvat infektiot (mahdollisia veren valkosolujen puutteesta johtuvia oireita) (agranulosytoosi).

Muita haittavaikutuksia, jotka on raportoitu samankaltaisten valmisteiden kohdalla

Muita haittavaikutuksia, jotka on raportoitu lääkeaineryhmään johon Myfortic kuuluu: paksusuolitulehdus, sytomegaloviruksen aiheuttama tulehdus mahalaukun limakalvolla; suolen seinämään kehittyvä reikä, johon liittyy ankaraa vatsakipua ja mahdollisesti verenvuotoa; mahahaava tai pohjukaissuolihaava, tiettyjen valkosolujen tai kaikkien verisolujen määrän väheneminen; vakavat infektiot, kuten sydämen ja sen läppien sekä aivokalvon- että selkäydinkalvontulehdus; hengenahdistus ja yskä, jotka saattavat johtua bronkiektasiasta (tila, jossa keuhkoputket ovat epänormaalin laajentuneet); sekä muut vähemmän yleiset bakteeritulehdukset, jotka yleensä johtavat vakavaan keuhkotautiin (tuberkuloosi ja atyyppinen mykobakteeri-infektio). Keskustele lääkärin kanssa, mikäli saat pitkittyneen yskän tai hengästyneisyyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä vahingoittunutta pakkausta tai pakkausta, johon on kajottu.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Myfortic sisältää

 • Vaikuttava aine on mykofenolihappo (mykofenolaattinatriumina). Myfortic 180 mg enterotabletti sisältää 180 mg mykofenolihappoa.Myfortic 360 mg enterotabletti sisältää 360 mg mykofenolihappoa
 • Muut aineet ovat:
  • Tabletin ydin: maissitärkkelys, povidoni, krospovidoni, laktoosi, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.
  • Päällyste: 180 mg tabletti: hypromelloosiftalaatti, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132) 360 mg tabletti: hypromelloosiftalaatti, titaanidioksidi (E171), keltainen ja punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Myfortic 180 mg on vaaleanvihreä, viistoreunainen pyöreä enterotabletti, toisella puolella merkintä ”C”.

Myfortic 360 mg on vaalean oranssinpunainen, ovaalinmuotoinen enterotabletti, toisella puolella merkintä ”CT”.

Myfortic 180 mg enterotabletit ovat saatavilla 20, 50, 100, 120 tai 250 tabletin läpipainopakkauksissa.

Myfortic 360 mg enterotabletit ovat saatavilla 50, 100, 120 tai 250 tabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Saksa

tai

Lek d.d., PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D, Lendava, 9220

Slovenia

tai

Novartis Pharmaceutical Manufacturing LLC

Verovskova Ulica 57

Ljubljana, 1000

Slovenia

tai

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

24.1.2024

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com