TOBREX DEPOT silmätipat, liuos 3 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 13.11.2021 19:25:52)

Tobrex Depot 3 mg/ml silmätipat, liuos

tobramysiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Tobrex Depot on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tobrex Depot -silmätippoja
 3. Miten Tobrex Depot -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tobrex Depot -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tobrex Depot sisältää vaikuttavana aineosana tobramysiiniä ja on antibiootti.

Tobrex Depot -silmätippoja käytetään silmän ulkopinnan bakteeri-infektioiden hoitoon aikuisilla ja yli 1-vuotiailla lapsilla.

Tobramysiini, jota on Tobrex Depot -silmätipoissa, voi olla hyväksytty myös muiden tässä pakkausselosteessa nimeämättömien sairauksien hoitoon. Käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoleen, jos sinulla on kysyttävää, ja noudata aina heidän ohjeitaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Tobrex Depot -silmätippoja

 • jos olet allerginen tobramysiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Tobrex Depot -silmätippoja.

 • Jos saat Tobrex Depot ‑silmätippoja käyttäessäsi allergisia reaktioita, kuten silmäluomien kutinaa tai turvotusta tai silmien punoitusta, lopeta silmätippojen käyttö ja kysy neuvoa lääkäriltä. Tällaisia allergisia reaktioita saattaa ilmetä muidenkin paikallisesti tai systeemisesti käytettävien aminoglykosidityyppisten antibioottien kanssa.
 • Jos käytät jotain muuta antibioottihoitoa Tobrex Depot -silmätippojen kanssa, kysy neuvoa lääkäriltä.
 • Jos sinulla on tai on joskus ollut lihaksiin vaikuttava sairaus kuten myastenia (sairaus, joka aiheuttaa lihasheikkoutta) tai Parkinsonin tauti, kysy neuvoa lääkäriltä. Tällaiset antibiootit voivat pahentaa lihasten heikkoutta.
 • Jos oireesi pahentuvat tai palaavat äkillisesti, käänny lääkärin puoleen. Jos käytät Tobrex Depot ‑silmätippoja pitkään, saatat altistua herkemmin silmäinfektioille.
 • Jos käytät piilolinssejä: piilolinssien (kovien tai pehmeiden) käyttöä ei suositella silmäinfektion hoidon aikana.

Lapset

 • Älä anna Tobrex Depot ‑silmätippoja alle 1-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Tobrex Depot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tobrex Depot ‑silmätippoja voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Saatat huomata, että näkösi hämärtyy joksikin aikaa heti Tobrex Depot -silmätippojen käytön jälkeen. Älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin näkösi on kirkastunut.

Tobrex Depot sisältää bentsododesiniumbromidia

Jos käytät piilolinssejä:

Poista piilolinssit (kovat tai pehmeät) ennen Tobrex Depot -silmätippojen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin laitat piilolinssit takaisin silmiin.

Tobrex Depot sisältää säilöntäainetta (bentsododesiniumbromidi), joka voi aiheuttaa silmien ärsytystä ja jonka tiedetään muuttavan pehmeiden piilolinssien väriä. Vältä sen kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa.

Piilolinssien käyttämistä ei kuitenkaan suositella silmätulehduksen hoidon aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

Aikuiset, mukaan lukien iäkkäät

Tavallinen annos on yksi tippa infektion vaivaamaan silmään tai silmiin kaksi kertaa päivässä – aamulla ja illalla. Käytä Tobrex Depot -silmätippoja molempiin silmiin vain, jos lääkäri on niin määrännyt.

Lapset

Tobrex Depot-silmätippoja voidaan käyttää 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.

Käytä Tobrex Depot -silmätippoja vain silmiin.

Ohjeet Tobrex Depot -silmätippojen käyttämiseksi oikein:

Irrota korkin ympärillä oleva kaulus, ennen kuin kierrät pullon korkin auki ensi kertaa. Pidä pullo tiukasti suljettuna, kun et käytä sitä.

 1. Ota Tobrex Depot -silmätippapullo.
 2. Pese kätesi ja istu peilin eteen.
 3. Kierrä pullon korkki auki.
 4. Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä (kuva 1).
 5. Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja silmän väliin muodostuu ”tasku”. Tippa tipautetaan tähän taskuun.
 6. Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna.
 7. Älä kosketa tiputuskärjellä silmää tai silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita tai muita pintoja, sillä niistä voi siirtyä taudinaiheuttajia silmätippoihin.
 8. Älä purista pulloa: pullo on suunniteltu siten, että vain kevyt painallus pullon pohjaan riittää (kuva 2).
 9. Paina kevyesti pullon pohjaa ja tiputa yksi tippa Tobrex Depot -silmätippoja kerrallaan (kuva 3).
 10. Kun olet tiputtanut Tobrex Depot -silmätipan, sulje silmäluomi ja paina sormella silmän sisänurkkaa kevyesti nenän vierestä kahden minuutin ajan (kuva 4).
 11. Jos käytät Tobrex Depot -silmätippoja molempiin silmiin, toista vaiheet 5–9 toiselle silmälle.
 12. Kierrä pullon korkki tiukasti kiinni heti käytön jälkeen.
 13. Käytä vain yhtä pulloa kerrallaan.

Ellei tippa osu silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät myös muita silmätippoja tai silmävoidelääkkeitä, pidä ainakin 5 minuutin tauko Tobrex Depot -silmätippojen ja muiden lääkkeiden käytön välissä. Silmävoiteet on otettava viimeisenä.

Jos käytät enemmän Tobrex Depot -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Huuhtele kaikki lääke pois lämpimällä vedellä. Älä tiputa uusia tippoja silmiin ennen kuin on aika ottaa seuraava annos.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Tobrex Depot -silmätippoja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos on melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Tobrex Depot -silmätippojen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian pian, oireesi voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

Silmään kohdistuvat haittavaikutukset: epämukava tunne silmässä, silmien kutina, silmän punoitus, lisääntynyt kyynelvuoto.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

Silmään kohdistuvat haittavaikutukset: silmän pinnan tulehdus, sarveiskalvovaurio, näön heikentyminen, näön sumentuminen, silmäluomen punoitus, silmän ja silmäluomen turvotus, silmäkipu, silmän kuivuminen, silmän vuotaminen, silmäallergia.

Yleiset haittavaikutukset: allergia (yliherkkyys), päänsärky, nokkosihottuma, ihon tulehdus, silmäripsien kasvun heikentyminen tai määrän vähentyminen, ihon pigmentin häviäminen, kutina ja ihon kuivuminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Silmään kohdistuvat haittavaikutukset: silmän ärsytys, silmäluomen kutina.

Yleiset haittavaikutukset: ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikkoa avaamisen jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei edellytä mitään erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tobrex Depot sisältää

 • Vaikuttava aine on tobramysiini. Yksi millilitra liuosta sisältää 3 mg tobramysiiniä.
 • Muut apuaineet ovat ksantaanikumi, bentsododesiniumbromidi, mannitoli, trometamoli, boorihappo, polysorbaatti 80, rikkihappo ja/tai natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tobrex Depot on kirkas neste (liuos), ja se on pakattu 5 ml:n muovipulloihin (DROPTAINER), joissa on kierrekorkki.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

Siegfried El Masnou, S.A.

Camil Fabra 58

El Masnou 08320

Barcelona

Espanja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksa

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.11.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Tamro

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com