PAMOL tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 12.05.2020 19:08:20)

Pamol®500 mg -tabletti, kalvopäällysteinen

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pamol 500 mg on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 500 mg -valmistetta

3. Miten Pamol 500 mg -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pamol 500 mg -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pamol sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia.

Pamol-tabletteja käytetään kivun lievittämiseen ja kuumeen alentamiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pamol 500 mg -valmistetta

- jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

- sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät valmistetta, jos

- sinulla on maksan vajaatoiminta

- sairastat kroonista alkoholismia

- sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

- käytät muita parasetamolia sisältäviä valmisteita (näin vältät yliannostuksen)

- ravitsemustilanteesi on huono (krooninen aliravitsemus).

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Jos sinulla on korkea kuume, nopeasti uusiutuvan infektion merkkejä tai jos oireet kestävät yli 3 vuorokautta, ota yhteyttä lääkäriin.

- Jos käytät särkylääkkeitä pitkään tai suurina annoksina, sinulle saattaa tulla päänsärkyä tai päänsärkysi saattaa tulla pahemmaksi. Tällaista päänsärkyä ei pidä hoitaa käyttämällä suurempia Pamol-annoksia. Ota yhteyttä lääkäriin.

- Samanaikainen eri särkylääkkeiden pitkään jatkuva käyttö voi aiheuttaa munuaisvaurion.

Lapset

Pamol-tabletteja ei saa antaa alle 4-vuotiaille lapsille.

Yli 4-vuotiaat lapset saavat käyttää korkeintaan 45 mg/kg parasetamolia vuorokaudessa.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol 500 mg

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Pamol 500 mg -valmisteen käyttöä, jos käytät samanaikaisesti

- probenesidiä (kihtilääke); lääkäri saattaa muuttaa Pamol-annosta

- kipua lievittävää lääkettä (salisyyliamidiä ja diflunisaalia)

- pahoinvointia ja oksentelua vähentävää lääkettä (metoklopramidia ja domperidonia); nämä lääkkeet saattavat voimistaa Pamol-tablettien vaikutusta

- kolestyramiinia (veren kolesterolipitoisuutta pienentävä lääke); lääkäri saattaa muuttaa Pamol-annosta

- epilepsialääkkeitä (karbamatsepiiniä ja fenytoiiniä).

Pamol 500 mg saattaa lisätä K-vitamiinin toimintaa estävien lääkkeiden, kuten varfariinin tai muiden kumariinien, vaikutusta jos sitä käytetään toistuvasti yli viikon ajan.

Jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat maksan toimintaan tai voivat aiheuttaa maksavaurion, kysy asiasta tarkemmin lääkäriltä.

Varmista yliannostuksen välttämiseksi, että et käytä samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä valmisteita.

Pamol 500 mg ruuan ja alkoholin kanssa

Voit ottaa Pamol 500 mg -tabletit aterioista riippumatta.

Älä käytä Pamol 500 mg -valmistetta samanaikaisesti alkoholin kanssa. Pamol 500 mg ei lisää alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Pamol 500 mg-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pamol 500 mg ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset:

1 - 2 tablettia 3 kertaa vuorokaudessa, yhteensä korkeintaan 6 tablettia (3000 mg) vuorokaudessa.
Käyttö lapsille ja nuorille:

Parasetamoliannos saa olla korkeintaan 45 mg/kg vuorokaudessa 3 antokertaan jaettuna. Suurin sallittu parasetamolin vuorokausiannos saadaan kertomalla lapsen paino (kg) luvulla 45 (mg/kg), jolloin tulos antaa milligrammamäärän, esim. 35 kg painavalle lapselle suurin sallittu vuorokausiannos on 35 x 45 = 1575 mg, eli käytännössä 1500 mg.

Paino Ikä (noin) Annos
17–25 kg 4–7 vuotta ½ tablettia (250 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
25–40 kg 7–12 vuotta ½–1 tablettia (250–500 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
yli 40 kg yli 12 vuotta

1 tabletti (500 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

Huom. 1000 mg parasetamolia 3 kertaa vuorokaudessa saa antaa vain lapsille, jotka painavat ≥ 67 kg.

Pamol 500 mg -tabletteja saa antaa alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Muut Pamol-valmisteet saattavat sopia lapsille paremmin; kysy asiasta lääkäriltä tai apteekista.

Tässä pakkausselosteessa olevaa annostusta ei saa ylittää ilman lääkärin määräystä.

Niele tabletit vesilasillisen kera.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin osiin.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos otat enemmän Pamol 500 mg -valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä sairaalaan, lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan , jos olet ottanut tai esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut Pamol 500 mg tabletteja enemmän kuin tässä pakkausselosteessa suositellaan. Tämä on tärkeää, vaikka sinulla ei olisi oireita, sillä yliannostus voi aiheuttaa vakavan maksavaurion, ja oireita voi tulla vasta muutaman päivän kuluttua. Hoito vastalääkkeellä pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti yliannostustapauksissa.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakivut.

Yliannostuksen vaara on olemassa erityisesti, jos kyseessä ovat lapset, vanhukset, maksan vajaatoimintaa, alkoholismia tai aliravitsemusta sairastavat sekä maksaan vaikuttavia lääkkeitä käyttävät potilaat.

Älä koskaan ota suositeltua enempää Pamol 500 mg -valmistetta. Suurempi annos ei lisää kivun lievitystä.

Jos unohdat ottaa Pamol 500 mg -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Älä koskaan ylitä suositeltua vuorokausiannosta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä kymmenestätuhannesta) – tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- Verenvuoto iholta ja limakalvoilta sekä mustelmien muodostuminen; johtuvat veren muutoksista (vähän verihiutaleita)

- Huonovointisuus, tulehdusherkkyys, erityisesti kurkkukipu ja kuume. Nämä voivat johtua veren muutoksista (vähän valkosoluja). Voi olla vakavaa. Jos sinulla on kuumetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

- Äkillinen ihottuma, kasvojen turvotus, hengitysvaikeus ja pyörtyminen (minuuteissa–tunneissa); johtuvat yliherkkyydestä (anafylaktinen reaktio). Voi johtaa kuolemaan. Soita välittömästi hätänumeroon 112.

- Hengitysvaikeudet (bronkospasmi = keuhkoputkien lihasten supistuminen). Soita hätänumeroon 112.

- Pitkään jatkuva hoito voi vaurioittaa munuaisia.

Jos sinulle tulee joitakin yllä mainituista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin tai päivystyspoliklinikkaan.

Muut haittavaikutukset

Harvinaiset (voi esiintyä 1 henkilöllä tuhannesta):

- Allerginen reaktio (yliherkkyys), mukaan lukien ihottuma (paukamat) ja turvotus. Voi olla vakavaa. Ota yhteyttä lääkäriin.

- Vaikutus maksan toimintaan, mahdollisesti myös keltaisuus. Voi olla vakavaa. Jos sinulle tulee keltaisuutta, ota yhteyttä lääkäriin.

- Ihottuma

- Paukamat

- Yksi tai useampia tarkkarajaisia, pyöreitä tai soikeita punaisia iholäiskiä samassa kohdassa aina tätä lääkettä otettaessa (toistopunoittuma)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol 500 mg sisältää

Vaikuttava aine on parasetamoli.

Yksi tabletti sisältää 500 mg parasetamolia.

Muut aineet ovat povidoni, perunatärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, propyleeniglykoli ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pamol 500 mg -tabletit ovat valkoisia, soikeita, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on jakoura yhdellä puolella ja toiselle puolelle on painettu PAMOL.

Pamol 500 mg -valmisteen pakkauskoot itsehoidossa ovat 10, 20 ja 30 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Tanska

Valmistajat

Takeda GmbH, Plant Oranienburg, Lehnitzstrasse 70–98, 16515 Oranienburg, Saksa tai

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tekstin muuttamispäivämäärä 29.1.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro