PAMOL poretabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 07.07.2016 11:34:53)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Pamol ® 500 mg, poretabletti
parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
• Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
• Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Pamol 500 mg -poretabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 500 mg -poretabletteja
3. Miten Pamol 500 mg -poretabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pamol 500 mg -poretablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Pamol 500 mg -poretabletit ovat ja mihin niitä käytetään

Pamol sisältää vaikuttavana aineena parasetamolia.
Pamol-poretabletteja käytetään kivun lievittämiseen ja kuumeen alentamiseen.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 500 mg -poretabletteja

Älä käytä Pamol 500 mg -poretabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät valmistetta, jos
- sinulla on maksan vajaatoiminta
- sairastat kroonista alkoholismia
- sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
- käytät muita parasetamolia sisältäviä valmisteita (näin vältät yliannostuksen)
- ravitsemustilanteesi on huono (krooninen aliravitsemus).

Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Jos sinulla on korkea kuume, nopeasti uusiutuvan infektion merkkejä tai jos oireet kestävät yli 3 vuorokautta, ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos käytät särkylääkkeitä pitkään tai suurina annoksina, sinulle saattaa tulla päänsärkyä tai päänsärkysi saattaa tulla pahemmaksi. Tällaista päänsärkyä ei pidä hoitaa käyttämällä suurempia Pamol-annoksia. Ota yhteyttä lääkäriin.
- Samanaikainen eri särkylääkkeiden pitkään jatkuva käyttö voi aiheuttaa munuaisvaurion.

Lapset

Pamol-poretabletteja ei saa antaa alle 4-vuotiaille lapsille.

Yli 4-vuotiaat lapset saavat käyttää korkeintaan 45 mg/kg parasetamolia vuorokaudessa.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol 500 mg -poretabletit

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Pamol 500 mg -poretablettien käyttöä, jos käytät samanaikaisesti:
- probenesidiä (kihtilääke); lääkäri saattaa muuttaa Pamol-annosta
- kipua lievittävää lääkettä (salisyyliamidiä ja diflunisaalia)
- pahoinvointia ja oksentelua vähentävää lääkettä (metoklopramidia ja domperidonia; nämä lääkkeet saattavat voimistaa Pamol-poretablettien vaikutusta)
- kolestyramiinia (veren kolesterolipitoisuutta pienentävä lääke); lääkäri saattaa muuttaa Pamol-annosta
- epilepsialääkkeitä (karbamatsepiiniä ja fenytoiiniä.

Pamol 500 mg saattaa lisätä K-vitamiinin toimintaa estävien lääkkeiden, kuten varfariinin tai muiden kumariinien, vaikutusta, jos sitä käytetään toistuvasti yli viikon ajan.

Jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat maksan toimintaan tai voivat aiheuttaa maksavaurion, kysy asiasta tarkemmin lääkäriltä.

Varmista yliannostuksen välttämiseksi, että et käytä samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä valmisteita.

Pamol 500 mg -poretabletit ruuan ja alkoholin kanssa

Voit ottaa Pamol 500 mg -poretabletit aterioista riippumatta.
Älä käytä Pamol 500 mg -valmistetta samanaikaisesti alkoholin kanssa. Pamol 500 mg ei lisää alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pamol 500 mg -poretabletit eivät vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Pamol 500 mg -poretablettien sisältämistä aineista

Pamol-poretabletit sisältävät laktoosimonohydraattia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Yksi Pamol-poretabletti sisältää 390 mg natriumia. Ota tämä huomioon, jos noudatat natriumrajoitusta ruokavaliossasi.


3. Miten Pamol 500 mg -poretabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset:
1-2 poretablettia 3 kertaa vuorokaudessa, yhteensä korkeintaan 6 poretablettia (3000 mg) vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille:
Parasetamoliannos saa olla korkeintaan 45 mg/kg vuorokaudessa 3 antokertaan jaettuna. Suurin sallittu parasetamolin vuorokausiannos saadaan kertomalla lapsen paino (kg) luvulla 45:llä (mg/kg), jolloin tulos antaa milligrammamäärän, esim. 35 kg painavalle lapselle suurin sallittu vuorokausiannos on 35 x 45 = 1575 mg, eli käytännössä 1500 mg.

Paino

Ikä (noin)

Annos

17-25 kg

4-7 vuotta

½ poretablettia (250 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

25-40 kg

7-12 vuotta

½-1 poretablettia (250–500 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

yli 40 kg

12 vuotta

1 poretabletti (500 mg) korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

Huom. 1000 mg parasetamolia 3 kertaa vuorokaudessa saa antaa vain lapsille, jotka painavat ≥ 67 kg.


Pamol 500 mg -poretabletteja saa antaa alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.
Muut Pamol-valmisteet saattavat sopia lapsille paremmin; kysy asiasta lääkäriltä tai apteekista.

Tässä pakkausselosteessa olevaa annostusta ei saa ylittää ilman lääkärin määräystä.

Poretabletti liuotetaan puoleen lasilliseen vettä.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos otat Pamol 500 mg -poretabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä sairaalaan, lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos olet ottanut tai esimerkiksi lapsi on esimerkiksi ottanut Pamol 500 mg poretabletteja enemmän kuin tässä pakkausselosteessa suositellaan. Tämä on tärkeää, vaikka sinulla ei olisi oireita, sillä yliannostus voi aiheuttaa vakavan maksavaurion, ja oireita voi tulla vasta muutaman päivän kuluttua. Hoito vastalääkkeellä pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti yliannostustapauksissa.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakivut.
Yliannostuksen vaara on olemassa erityisesti, jos kyseessä ovat lapset, vanhukset, maksan vajaatoimintaa, alkoholismia tai aliravitsemusta sairastavat sekä maksaan vaikuttavia lääkkeitä käyttävät potilaat.

Älä koskaan ota suositeltua enempää Pamol 500 mg -valmistetta. Suurempi annos ei lisää kivun lievitystä.

Jos unohdat ottaa Pamol 500 mg -poretabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Älä koskaan ylitä suositeltua vuorokausiannosta.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset
Hyvin harvinaiset
(voi esiintyä korkeintaan 1 henkilöllä kymmenestätuhannesta) – tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
- Verenvuoto iholta ja limakalvoilta sekä mustelmien muodostuminen; johtuvat veren muutoksista (vähän verihiutaleita)
- Huonovointisuus, tulehdusherkkyys, erityisesti kurkkukipu ja kuume. Nämä voivat johtua veren muutoksista (vähän valkosoluja). Voi olla vakavaa. Jos sinulle nousee kuumetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Äkillinen ihottuma, kasvojen turvotus, hengitysvaikeus ja pyörtyminen (minuuteissa–tunneissa); johtuvat yliherkkyydestä (anafylaktinen reaktio). Voi johtaa kuolemaan. Soita välittömästi hätänumeroon 112.
- Hengitysvaikeudet (bronkospasmi = keuhkoputkien lihasten supistuminen). Soita hätänumeroon 112.
- Pitkään jatkuva hoito voi vaurioittaa munuaisia.

Jos sinulle tulee joitakin yllä mainituista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin tai päivystyspoliklinikkaan.

Muut haittavaikutukset
Harvinaiset (voi esiintyä 1 henkilöllä tuhannesta):
- Allerginen reaktio (yliherkkyys), mukaan lukien ihottuma (paukamat) ja turvotus. Voi olla vakavaa. Ota yhteyttä lääkäriin.
- Vaikutus maksan toimintaan, mahdollisesti myös keltaisuus. Voi olla vakavaa. Jos sinulle tulee keltaisuutta, ota yhteyttä lääkäriin.
- Ihottuma
- Paukamat
- Yksi tai useampia tarkkarajaisia, pyöreitä tai soikeita punaisia iholäiskiä samassa kohdassa aina tätä lääkettä otettaessa (toistopunoittuma)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA


5. Pamol 500 mg -poretablettien säilyttäminen

Ei lasten eikä nuorten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 ºC:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä tuubi tiukasti suljettuna. Herkkä kosteudelle

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol 500 mg -poretabletit sisältävät

Vaikuttava aine on parasetamoli.
Yksi poretabletti sisältää 500 mg parasetamolia.

Muut aineet ovat sitruunahappo (vedetön), laktoosimonohydraatti, makrogoli, povidoni, simetikoniemulsio, natriumvetykarbonaatti ja natriumsulfaatti (vedetön).
Aromiaine: sitruuna
Makeutusaine: sakkariininatrium

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pamol-poretabletit ovat valkoisia, pyöreitä poretabletteja, joissa on viistot reunat molemmilla puolilla.

Pamol-poretablettien pakkauskoot itsehoidossa ovat 10 ja 24 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Tanska

Valmistaja: Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, D-79395 Neuenburg, Saksa

Tekstin muuttamispäivämäärä 14.11.2014.


Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro