PAMOL oraalisuspensio 24 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 23.11.2019 01:08:25)

Pamol® 24 mg/ml oraalisuspensio

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset lapsella haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensio on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota
 3. Miten Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pamol 24 mg/ml -oraalisuspension säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääke sisältää parasetamolia, joka kuuluu kipu- ja kuumelääkkeiden ryhmään. Tällaiset lääkkeet lievittävät kipua ja alentavat kuumetta.

Pamol-oraalisuspensiota käytetään kivun ja kuumeen tilapäiseen hoitoon. Hoidettavia kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeaminen ja siihen liittyvät kivut, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset kiputilat, flunssa, influenssarokotus ja siitä aiheutuvat reaktiot.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota

 • jos lapsi on allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos lapsella on jokin sokeri-intoleranssi (tämä valmiste sisältää maltitolia ja sorbitolia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen Pamol-oraalisuspension käyttöä

 • jos lapsella on maksa- tai munuaisvaivoja.

Muita kipulääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.

Jos kuume jatkuu yli 3 vuorokautta tai sen aiheuttaja on epäselvä, ota yhteyttä lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos kuumeeseen liittyy vaikeaa kipua.

Pamol-oraalisuspensio on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä on usein, ota yhteyttä lääkäriin.

Mahdollisesti henkeä uhkaavia ihoreaktioita on raportoitu parasetamolia sisältävien tuotteiden käytön yhteydessä. Jos lapsellelle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita ja limakalvovaurioita, lopeta Pamol-oraalisuspension käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensio

Kerro lääkärille, jos lapsi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä.

Jos lapsi käyttää metoklopramidia, kolestyramiinia, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariinia) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, kysy lääkäriltä neuvoa parasetamolin käytöstä.

Muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus ja imetys

Tarvittaessa Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensio sisältää maltitolia ja sorbitolia.

Maltitolilla voi olla lievä laksatiivinen vaikutus. Kaloriarvo 2,3 kcal/g maltitolia (tai isomaltitolia).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pamol-oraalisuspensio on tarkoitettu lasten käyttöön.

Alle 3 kuukauden ikäisille lapsille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin määräyksestä.

Ravista pulloa hyvin ennen jokaista antokertaa.

Vain suun kautta.

Yleiset annossuositukset

Paino (kg)

Lääkeannos

Ottokerrat/vuorokausi

3–4 kg

1–2 ml

3 kertaa

5–8 kg

3–5 ml

3 kertaa

9–12 kg

5,5–7,5 ml

3 kertaa

13–16 kg

8–10 ml

3 kertaa

17–20 kg

10,5–12,5 ml

3 kertaa

21–24 kg

13–15 ml

3 kertaa

25–30 kg

15,5–18,5 ml

3 kertaa

 • Annosten välillä pitää olla vähintään 4 tuntia.
 • Parasetamolin annos lapsille (ikä yli 3 kk) on 15 mg painokiloa kohden, korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.
 • Tämän vuoksi suurin vuorokausiannos saa olla korkeintaan 45 mg/kg.

Jos käytät enemmän Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireet alkavat yleensä ensimmäisen 24 tunnin aikana ja niitä ovat mm. pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakipu.

Yliannostustapauksissa on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin, vaikka potilas näyttäisikin voivan hyvin, sillä on olemassa viivästyneen, vakavan ja parantumattoman maksavaurion vaara.

Jos unohdat käyttää Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensiota

Älä anna lapselle kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Parasetamolivalmisteet ovat yleisesti hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta) haittavaikutuksia saattaa esiintyä.

Lääkkeen käyttö pitää lopettaa ja lääkärille pitää kertoa välittömästi, jos ilmenee

 • allergisia reaktioita
 • hengitysvaikeuksia, joiden esiintyminen on todennäköisempää, jos niitä on ollut aiemmin muiden särkylääkkeiden, kuten ibuprofeenin ja aspiriinin, käytön yhteydessä
 • selittämättömiä mustelmia tai verenvuotoa
 • pahoinvointia, äkillistä painonlaskua, ruokahaluttomuutta ja silmien ja ihon keltaisuutta
 • hyvin harvinaisia vakavia ihoreaktioita:
  • ihoreaktioita, jotka voivat olla vaikeita, kuten ihottumaa ja kutinaa, joihin voi joskus liittyä suun tai kasvojen turvotusta, tai hengästyneisyyttä
  • ihottumia, johon voi liittyä rakkuloita ja limakalvovaurioita

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Kestoaika pakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeen: 6 kuukautta.

Säilytä pakkaus avaamisen jälkeen alle 25 °C:ssa, alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamol 24 mg/ml -oraalisuspensio sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli. 1 ml oraalisuspensiota sisältää 24 mg parasetamolia.
 • Muut aineet ovat:nestemäinen maltitoli, nestemäinen sorbitoli (E420), glyseroli, ksantaanikumi, hydroksietyyliselluloosa, natriumbentsoaatti (E211), natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, sakkariininatrium, aromiaine ananas (propyleeniglykoli, glyserolitriasetaatti, butyylihydroksianisoli, aromiaineosat), luonnollinen aromiaine (maissimaltodekstriini, propyleeniglykoli, glyseroli, aromiaineosat), simetikoniemulsio 30 % ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pamol-oraalisuspensio on melkein valkoista tai ruskehtavaa suspensiota, jossa on hedelmäinen tuoksu.

100 ml oraalisuspensiota on pakattu 125 ml:n ruskeaan lasipulloon. Pullossa on muovinen kierrekorkki, jossa on PE-tiiviste, tai vaihtoehtoinen muovinen kierrekorkki, jossa on lapsiturvallinen varmuusrengas, kohokuviointi ja PE-tiiviste.

Pahvikotelo sisältää yhden (1) pullon, yhden muovisen 5 ml:n annostelupipetin, jossa on mittataulukko sekä käyttöohjeen. Annostelupipetin mittataulukossa on 0,5 ml:n välit annosten mittaamisen helpottamiseksi.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy,

PL 1406,

00101 Helsinki,

puh. 020 746 5000

Valmistaja

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

​​​​​​​1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.5.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro