CODETABS imeskelytabletti 25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,5 mt, 08.07.2016 03:53:01)

PAKKAUSSELOSTE

CODETABS®-imeskelytabletti

Kokillaanauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Codetabs-imeskelytabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Codetabs-imeskelytablettien käyttöä

3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ CODETABS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 25 mg kokillaanauutetta. Kokillaanauute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja

jos olet allerginen (yliherkkä) kokillaanauutteelle tai Codetabs-yskäntablettien jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Tärkeää tietoa Codetabs-imeskelytablettien sisältämistä aineista

Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN CODETABS-IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Ei alle 4-vuotiaille.

Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Codetabs-imeskelytabletteja.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Codetabs voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

5. CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä lääke huoneenlämmössä (+15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskiin. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää?

  • Vaikuttava aine on kokillaanauute.
  • Muut aineet ovat lakritsiuute, ammoniumkloridi, mentoli, anisöljy, sakkaroosi, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12

37081 Göttingen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 21.4.2016.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro