CODETABS imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 12.11.2020 19:01:31)

Codetabs®-imeskelytabletit

kokillaanankuoriuute

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Codetabs-imeskelytabletteja
 3. Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon.

1 imeskelytabletti sisältää 2 mg kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi (Britton) Rusby) valmistettua nesteuutetta kuivana. Kokillaanankuoriuute vaikuttaa liman koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se hillitsee yskänärsytystä.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja

jos olet allerginen kokillaanankuoriuutteelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja Codetabs

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai ravintolisiä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen eikä koneiden käyttöön.

Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia, natriumbentsoaattia ja glukoosisiirappia

Yksi imeskelytabletti sisältää sakkaroosia 453,5 mg, bentsoaattia 2,7 mg, natriumia 4,68 mg ja glukoosia 2,7 mg.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Ei alle 4-vuotiaille.

Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi , Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C:ssa, kuivassa paikassa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä läpipainopakkaus roskiin. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää

 • Vaikuttava aine on kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi, (Britton) Rusby) valmistettu etanolinesteuute (2:1), 27 mg/tabletti. Tämä vastaa 2 mg:aa kuivattuna. Uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, ammoniumkloridi, talkki, natriumsyklamaatti (E 952), sokerikulööri (E 150a), magnesiumstearaatti, sakkariininatrium (E 954), mentoli (raseeminen), anisöljy ja lakritsiaromi (vesi, glyseroli (E 422), glukoosisiirappi, natriumbentsoaatti (E 211) ja kaliumsorbaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti

Tabletin halkaisija on 13 mm ja paksuus 4,3 mm.

Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12

37081 Göttingen, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.10.2020

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro