CANESTEN emätinemulsiovoide 20 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 21.11.2019 21:49:43)

Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoide

klotrimatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten emätinemulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten emätinemulsiovoidetta

3. Miten Canesten emätinemulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten emätinemulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoiteen vaikuttava aine, klotrimatsoli, on sienilääke. Se on imidatsolien ryhmään kuuluva aine, jolla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoide on tarkoitettu emättimen ja ulkoisten sukupuolielinten sienitulehdusten paikallishoitoon. Nämä tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne ja valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten emätinemulsiovoidetta:

- jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Hoitoa ei pidä aloittaa ilman lääkärin määräystä:

- jos kyseessä on ensimmäinen emätintulehdus

- kroonisissa, toistuvissa tulehduksissa (vähintään neljä tulehdusta edellisen vuoden aikana)

- jos olet alle 15-vuotias tai vaihdevuosi-iässä, jotta voidaan sulkea pois jonkin muun syyn, kuten klamydiainfektion ja syövän mahdollisuus

- jos sinulla on kuumetta (≥ 38 °C), alavatsakipuja, selkäkipua, pahanhajuista vuotoa emättimestä, pahoinvointia, verenvuotoa emättimestä ja/tai samanaikaista kipua hartioissa. Nämä oireet saattavat olla merkkejä gynekologisesta sairaudesta, kuten tulehduksesta, sukupuolitaudista tai kasvaimesta. Ota tällöin yhteys lääkäriin.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten emätinemulsiovoiteen kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.

Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Varo voiteen joutumista silmiin. Emätinemulsiovoidetta ei saa niellä.

Lapset

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten emätinemulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää suun kautta otettavaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät emättimeen annosteltavia Canesten valmisteita.

On myös mahdollista, että tiettyjen lääkkeiden pitoisuus veressä kasvaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten emätinemulsiovoiteen kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma jonkun lääkkeen käytöstä samanaikaisesti Canesten emätinemulsiovoiteen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käyttökokemusten perusteella haitallisia vaikutuksia äidille tai lapselle ei ole odotettavissa, jos Canesten emätinemulsiovoidetta käytetään raskauden kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää klotrimatsolin käyttöä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, on lääkärin kanssa kuitenkin neuvoteltava ennen hoidon aloittamista.

Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätintulehduksen hoidossa tulee käyttää klotrimatsolia sisältäviä emätinpuikkoja, sillä ne voi työntää emättimeen ilman asetinta.

Canesten 20mg/g emätinemulsiovoidetta voi käyttää raskauden aikana vain ulkoisten sukupuolielinten sienitulehdusten paikallishoitoon.

Canesten emätinvoidetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Varotoimenpiteenä suositellaan, että imetys keskeytetään hoidon ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten emätinemulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta tai on erittäin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Canesten emätinemulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 2 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Emättimen sienitulehduksessa annostellaan asettimellinen emätinemulsiovoidetta iltaisin ennen nukkumaanmenoa kolmena perättäisenä päivänä. Emätinemulsiovoide työnnetään kertakäyttöasettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen. Hoito voidaan uusia tarvittaessa.

Ulkoisten sukupuolielinten hiivasienitulehduksissa Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoidetta levitetään ohuelti 2–3 kertaa päivässä tulehtuneelle alueelle (naisilla ulkoisiin sukupuolielimiin ja peräaukkoon, miehillä terskaan ja esinahkaan). Ulkoisten sukupuolielinten hiivasienitulehdusten hoidon kestoaika naisilla ja miehillä on yleensä vähintään 1–2 viikkoa.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita, ne tulisi hoitaa samaan aikaan tulehduksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Canesten emätinemulsiovoiteen käyttöä ei suositella kuukautisten aikana, vaan hoito tulisi lopettaa juuri kuukautisten alkaessa.

Jos hiivasieni-infektion oireet eivät ole merkittävästi parantuneet seitsemän päivän kuluessa hoidon aloituksesta, on otettava yhteyttä lääkäriin, jotta taudinaiheuttaja saataisiin varmistettua. Mikäli oireet pahenevat lääkehoidon aikana, on Canesten emätinemulsiovoiteen käyttö keskeytettävä heti ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Jos olet yliherkkä setostearyylialkoholille (emätinemulsiovoiteessa oleva apuaine), tulisi tällöin käyttää emätinpuikkoja emätinemulsiovoiteen sijasta.

Canesten emätinemulsiovoide on hajuton eikä se värjää alusvaatteita.

Käyttöohje

Kertakäyttöasettimen käyttäminen:

1. Vedä kertakäyttöasettimen mäntä niin pitkälle ulospäin kuin mahdollista.

2. Aukaise voideputki, riko putken suulla oleva alumiinikalvo kierrekorkin kääntöpuolen tähän tarkoitukseen olevalla kärjellä. Kiinnitä kertakäyttöasetin putkiloon. Täytä asetin puristamalla putkiloa varovasti ja painamalla samalla asetinta kevyesti putkiloa vasten.

3. Poista kertakäyttöasetin putkilosta, vie se mahdollisimman syvälle emättimeen (parhaiten selinmakuulla) ja tyhjennä se painamalla mäntä pohjaan saakka.

4. Hävitä kertakäyttöasetin käytön jälkeen.

5. Käytön aikana ja sen jälkeen voidaan havaita ulos valunutta emätinemulsiovoidetta, joka ei värjää alusvaatteita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: allergiset reaktiot (pyörrytys, verenpaineen laskeminen, hengenahdistus, nokkosihottuma), ihon kesiminen sukupuolielimissä, kutina, ihottuma, turvotus, punoitus, epämukava tai polttava tunne, kirvely, ärsytys, lantion alueen kipu, alavatsakivut, verenvuoto emättimestä, mukaan lukien tiputteluvuoto.

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita.

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten emätinemulsiovoide sisältää

- Vaikuttava aine on klotrimatsoli. 1 g emätinemulsiovoidetta sisältää 20 mg klotrimatsolia.

- Muut aineet ovat sorbitaanistearaatti, polysorbaatti 60, setyylipalmitaatti, setostearyylialkoholi, 2-oktyylidodekanoli, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

- Valkoinen emulsiovoide alumiiniputkessa, pakkauskoko 20 g.

- Valkoinen emulsiovoide alumiiniputkessa, pakkauskoko 20 g. Pakkaus sisältää 3 asetinta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Kern Pharma S.L., E-08228 Terrassa, Espanja

ja

GP grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.12.2018

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro