CANESTEN emätinpuikko, tabletti 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 21.11.2019 21:50:09)

Canesten 200 mg emätinpuikko, tabletti

klotrimatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten emätinpuikot ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten emätinpuikkoja

3. Miten Canesten emätinpuikkoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten emätinpuikkojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sienilääke Canesten emätinpuikkojen vaikuttava aine on klotrimatsoli. Imidatsolien ryhmään kuuluvalla klotrimatsolilla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Canesten-emätinpuikkoja käytetään klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien emätintulehdusten ja ulkoisten sukupuolielinten tulehduksien hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne ja valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten emätinpuikkoja

- jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Hoitoa ei pidä aloittaa ilman lääkärin määräystä

- jos kyseessä on ensimmäinen emätintulehdus

- kroonisissa, toistuvissa tulehduksissa (vähintään neljä tulehdusta edellisen vuoden aikana)

- jos olet alle 15-vuotias tai vaihdevuosi-iässä, jotta voidaan sulkea pois jonkin muun syyn, kuten klamydiainfektion ja syövän mahdollisuus

- jos sinulla on kuumetta (≥ 38 °C), alavatsakipuja, selkäkipua, pahanhajuista vuotoa emättimestä, pahoinvointia, verenvuotoa emättimestä ja/tai samanaikaista kipua hartioissa. Nämä oireet saattavat olla merkkejä gynekologisesta sairaudesta, kuten tulehduksesta, sukupuolitaudista tai kasvaimesta. Ota tällöin yhteys lääkäriin.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten-emätinpuikkojen kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.

Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Emätinpuikkoja ei saa niellä.

Lapset

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten emätinpuikot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää suun kautta otettavaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät emättimeen annosteltavia Canesten -valmisteita.

On myös mahdollista, että tiettyjen lääkkeiden pitoisuus veressä kasvaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten emätinpuikkojen kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma jonkun lääkkeen käytöstä samanaikaisesti Canesten emätinpuikkojen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käyttökokemusten perusteella haitallisia vaikutuksia äidille tai lapselle ei ole odotettavissa, jos Canesten emätinpuikkoja käytetään raskauden kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää klotrimatsolin käyttöä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, on lääkärin kanssa kuitenkin neuvoteltava ennen hoidon aloittamista. Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätinpuikot työnnetään sormella emättimeen ilman asetinta, ettei kohdunkaula vahingoittuisi.

Canesten emätinpuikkoja ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Varotoimenpiteenä suositellaan, että imetys keskeytetään hoidon ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten emätinpuikoilla ei ole haitallista vaikutusta tai on erittäin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

200 mg:n emätinpuikko: yksi emätinpuikko asetetaan syvälle emättimeen iltaisin kolmena perättäisenä päivänä.

Emätinpuikko työnnetään pakkauksessa olevan asettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen nukkumaan mennessä. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla, jalat hieman kohotettuina.

Emättimessä on oltava kosteutta, jotta puikot sulaisivat kokonaan. Muutoin on mahdollista, että liukenemattomia puikon kappaleita tulee ulos emättimestä. Jos puikko ei ole sulanut täydellisesti seuraavaan iltaan mennessä, on harkittava Canesten emätinvoiteen käyttöä.

Canesten emätinpuikkojen käyttöä ei suositella kuukautisten aikana, vaan hoito tulisi lopettaa juuri kuukautisten alkaessa.

Yleensä tulehdus on sekä emättimessä että ulkoisissa sukupuolielimissä. Jos hiivasienitulehdus on levinnyt ulkoisiin sukupuolielimiin, tulisi emätinpuikkohoitoa täydentää paikallishoitovalmisteilla (Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoide tai Canesten Kombi tai Canesten Soft Kombi -yhdistelmäpakkaus, jotka sisältävät Canesten 10 mg/g emulsiovoiteen ja yhden Canesten 500 mg emätinpuikon). Ulkoisten sukupuolielinten hoidossa emulsiovoidetta/emätinemulsiovoidetta levitetään ohuelti hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa päivässä, kunnes oireita ei enää ole ollut 3 päivään, yleensä yhteensä 1–2 viikon ajan.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita, ne tulisi hoitaa samaan aikaan tulehduksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Jos tulehduksen oireet eivät ole merkittävästi parantuneet seitsemän päivän kuluessa hoidon aloituksesta, on otettava yhteyttä lääkäriin, jotta taudinaiheuttaja saataisiin varmistettua. Mikäli oireet pahenevat lääkehoidon aikana, on Canesten emätinpuikkojen käyttö keskeytettävä heti ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Canesten emätinpuikot ovat hajuttomia eivätkä ne värjää alusvaatteita.

Käyttöohje

200 mg emätinpuikot:

image1.png

1. Purista asettimen (B) päätä kevyesti yhteen niin, että suuaukosta tulee soikea. Paina emätinpuikko asettimeen (B) kärki ulospäin.

2. Työnnä asetin puikkoineen syvälle emättimeen. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla jalat hieman kohotettuina.

3. Työnnä sauva (A) kokonaan asettimen sisään. Poista asetin sauva sisään painettuna.

4. Sauva (A) vedetään ulos asettimesta. Osat pestään lämpimällä (ei kiehuvalla) saippuavedellä, huuhdellaan juoksevalla vedellä ja kuivataan huolellisesti.

Asetinta voidaan käyttää uudelleen.

Emätinpuikon asettaminen ilman asetinta:

Emätinpuikko asetetaan emättimeen sormin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: allergiset reaktiot (pyörrytys, verenpaineen laskeminen, hengenahdistus, nokkosihottuma), ihon kesiminen sukupuolielimissä, kutina, ihottuma, turvotus, punoitus, epämukava tai polttava tunne, kirvely, ärsytys, lantion alueen kipu, alavatsakivut, verenvuoto emättimestä, mukaan lukien tiputteluvuoto.

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita.

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten emätinpuikot sisältävät

  1. Vaikuttava aine on klotrimatsoli. Yksi emätinpuikko sisältää 200 mg klotrimatsolia.
  2. Muut aineet: kalsiumlaktaattipentahydraatti, krospovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa ja maitohappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Canesten 200 mg emätinpuikko, tabletti: 3 emätinpuikkoa (valkoinen puikko, merkinnät NR ja Bayer) foliopakkauksessa ja asetin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Saksa

ja

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.10.2018

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro