MINIFOM kapseli, pehmeä 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,2 mt, 22.11.2019 22:12:41)

Minifom® 200 mg kapseli, pehmeä

Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Minifomia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

  • Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minifom on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin otat Minifomia

3. Miten Minifomia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minifomin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minifomia käytetään lisääntyneen kaasumäärän aiheuttamiin vaivoihin ruoansulatuskanavassa (ilmavaivat). Minifom rikkoo vaahtoa ja kuplia ruoansulatuskanavan lisääntyneessä kaasunmuodostumisessa, joka yleensä aiheutuu niellystä ilmasta.

Minifom ei imeydy, vaan se vaikuttaa paikallisesti ruoansulatuskanavassa.

Minifomin täysi vaikutus saavutetaan parissa päivässä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Minifomia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) dimetikonille, piidioksidille tai Minifomin jollekin muulle aineelle.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi ja apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Minifomia voi käyttää raskauden aikana.

Dimetikoni ei kulkeudu äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Minifomilla ei ole haitallista vaikutusta autolla ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

1 kapseli 3-4 kertaa päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Kapselit on nieltävä kokonaisina.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Dimetikonin on todettu aiheuttavan erittäin harvoin haittavaikutuksia. Yliherkkyysoireita, erityisesti ihottumaa ja nokkosihottumaa, on raportoitu. Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt ruoansulatuskanavaan ja hermostoon liittyviä oireita.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 οC). Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Vaikuttava aine on Antifoam M. 1 kapseli sisältää 200 mg Antifoam M:ää, joka vastaa 188 mg dimetikonia ja 12 mg vedetöntä kolloidista piidioksidia.

Muut aineet ovat rautaoksidi (väriaine, E172), liivate ja glyseroli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ruskeanpunainen, ovaali, pehmeä liivatekapseli.

Pakkauskoot: 100 kapselia HDPE-purkissa.

Myyntiluvan haltija: ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Ruotsi.

Valmistaja: Wasdell Packaging Ltd, Swindon, Iso-Britannia. Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08.07.2019.

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro