BUDESONID EASYHALER inhalaatiojauhe 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos, 400 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,4 mt, 15.09.2021 19:05:10)

QR Code to URL: www.oeh.fi/bufi

Easyhalerin käyttöohjeet löytyvät pakkausselosteen lopusta, skannaamalla QR-koodi tai osoitteesta www.oeh.fi/bufi

Budesonid Easyhaler 100 mikrogrammaa/annos

Budesonid Easyhaler 200 mikrogrammaa/annos

Budesonid Easyhaler 400 mikrogrammaa/annos

inhalaatiojauhe

budesonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Budesonid Easyhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Budesonid Easyhaler -valmistetta
 3. Miten Budesonid Easyhaler -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Budesonid Easyhaler -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Budesonid Easyhaler -valmisteen vaikuttava aine on budesonidi. Budesonidijauhe on pakattu inhalaattoriin. Jauhe hengitetään keuhkoihin inhalaattorin suukappaleen kautta. Budesonidi vähentää ja ehkäisee keuhkojen turvotusta ja tulehdusreaktiota.

Budesonid Easyhaler on tulehdusta hoitava lääke, jota käytetään astman oireiden ennaltaehkäisemiseen. Se kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään.

Budesonidi EI pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia).

Budesonidin vaikutus voi olla havaittavissa jo muutaman hoitopäivän kuluttua, mutta se on suurimmillaan vasta muutaman viikon kuluttua. Budesonid Easyhaler -valmistetta on käytettävä säännöllisesti astmaan liittyvän tulehdusreaktion ehkäisemiseksi. Jatka tämän lääkkeen käyttöä ohjeiden mukaan, vaikkei sinulla olisikaan oireita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Budesonid Easyhaler -valmistetta, jos olet allerginen

 • budesonidille
 • tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Budesonid Easyhaler -valmistetta, jos sinulla on:

 • keuhkotuberkuloosi
 • hoitamaton bakteeri-, virus- tai sieni-infektio suussa, hengitysteissä tai keuhkoissa
 • vaikea maksasairaus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Huuhtele suu annoksen ottamisen jälkeen suun sieni-infektion välttämiseksi.

Budesonid Easyhaler -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Budesonid Easyhaler

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Budesonid Easyhaler -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Kerro lääkärille, jos käytät:

 • nenään annosteltavia kortikosteroidivalmisteita
 • kortikosteroiditabletteja
 • itrakonatsolia tai ketokonatsolia sisältäviä sienilääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sekä äidin ja sikiön kannalta on tärkeää pitää astman hoito riittävällä tasolla raskauden aikana. Kuten muidenkin raskauden aikana käytettävien lääkkeiden osalta, budesonidin käytöstä saatava hyöty äidille täytyy arvioida sikiölle mahdollisesti kohdistuvia riskejä vastaan. Ylläpitohoitoon tulee käyttää pienintä mahdollista annosta, jolla astmaoireet saadaan riittävästi hallituksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Budesonid Easyhaler -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Budesonid Easyhaler sisältää pienen määrän laktoosia, mutta laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan lääkevahvuuden ja hoitoannoksen. Noudata huolellisesti lääkärisi antamia ohjeita.

Kortikosteroiditablettien korvaaminen Budesonid Easyhaler -valmisteella:

Kerro lääkärillesi, jos käytät kortikosteroiditabletteja (esim. kortisonitabletteja) astman hoitoon. Lääkärisi voi pyytää sinua lopettamaan tablettihoidon asteittain annosta pienentäen muutaman viikon kuluessa. Jos olosi on huono tämän siirtymävaiheen aikana, ota yhteys lääkäriin, mutta älä lopeta Budesonid Easyhaler -valmisteen käyttöä.

Käyttö aikuisilla (mukaan lukien iäkkäät potilaat) ja nuorilla (12–17-vuotiaat):

 • 1–2 annosta keuhkoihin hengitettynä aamuin illoin tai kerran päivässä iltaisin.

Käyttö 6–11-vuotiailla lapsilla

 • 1–2 annosta keuhkoihin hengitettynä aamuin illoin tai kerran vuorokaudessa iltaisin.

Hoidon jatkuessa lääkärisi saattaa aika ajoin muuttaa annostustasi, jotta löydetään pienin mahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa (ylläpitoannos).

Jos Budesonid Easyhaler on määrätty lapsellesi, varmista, että hän osaa käyttää sitä oikein.

Hoitavan Budesonid Easyhaler -valmisteen lisäksi tarvitset myös keuhkoputkia avaavaa lääkettä:

Budesonidi EI pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia).

Jos käytät säännöllisesti keuhkoputkia avaavaa lääkettä, ota se ennen hoitavaa Budesonid Easyhaler -valmistetta.

Astman oireiden paheneminen hoidon aikana:

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos:

 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana
 • joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin
 • avaava lääkkeesi ei auta yhtä hyvin kuin aiemmin.

Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

Jos käytät enemmän Budesonid Easyhaler -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos unohdat käyttää Budesonid Easyhaler -valmistetta

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin voit tai voit myös ottaa seuraavan annoksen sen normaalina ottoajankohtana. Lääke on parasta ottaa aina samaan vuorokauden aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Budesonid Easyhaler -valmisteen käytön

Älä lopeta Budesonid Easyhaler -valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärisi kanssa. Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, astmasi saattaa pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, känny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteen lopussa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

Kurkun ärsytys, nielemisvaikeudet, yskä sekä suun tai nielun sieni-infektiot (sammas). Jos saat jonkun näistä haittavaikutuksista, älä keskeytä Budesonid Easyhaler -valmisteen käyttöä. Ota yhteys lääkäriin.

Voit ennalta ehkäistä yllämainittuja haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi hyvin vedellä tai harjaamalla hampaasi jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

Ahdistuneisuus, masentuneisuus, harmaakaihi, näön hämärtyminen, lihaskouristus ja vapina.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Liikaa tai liian vähän kortisolia veressä. Lisämunuaisen (munuaisen vieressä oleva rauhanen) vajaatoiminta. Ihottuma, kutina, mustelmanmuodostus ja äänen käheys, levottomuus ja hermostuneisuus. Kasvun hidastuminen lapsilla. Käyttäytymismuutokset erityisesti lapsilla.

Harvinainen vakava allerginen reaktio :

Jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, hengityksen vinkumista, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä toimi seuraavasti:

 • lopeta Budesonid Easyhaler -valmisteen käyttö
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Hengenahdistus välittömästi lääkkeen oton jälkeen:

Keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy:

 • lopeta Budesonid Easyhaler -valmisteen käyttö
 • ota nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä
 • hakeudu välittömästi lääkäriin.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

Silmänpainetauti. Luun mineraalitiheyden väheneminen (luiden heikkeneminen).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Unihäiriöitä, aggressiivisuutta, motorisen aktiivisuuden lisääntymistä (vaikeus pysyä paikallaan) ja ärtyisyyttä. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.

Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin näistä harvinaisista tai hyvin harvinaisista haittavaikutuksista tai jos niiden mahdollisuus huolestuttaa sinua, keskustele lääkärisi kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa: säilytä avaamattomassa foliopussissa.

Foliopussin avaamisen jälkeen: säilytä alle 30 °C suojassa kosteudelta. Easyhalerin säilyttämistä suojakotelossa suositellaan.

Vaihda Budesonid Easyhaler uuteen viimeistään 6 kuukautta foliopussin avaamisen jälkeen. Kirjoita foliopussin avaamispäivämäärä muistiin, jotta muistat sen myöhemmin.

Jos Budesonid Easyhaler kastuu, vaihda se uuteen.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Budesonid Easyhaler sisältää

 • Vaikuttava aine on budesonidi
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti (joka sisältää maitovalkuaista).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Budesonid Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta
 • 2 x 200 annosta
 • 600 annosta (3 x 200 annosta)

Budesonid Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 120 annosta
 • 200 annosta + suojakotelo
 • 200 annosta
 • 2 x 200 annosta
 • 600 annosta (3 x 200 annosta)

Budesonid Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe

 • 100 annosta + suojakotelo
 • 100 annosta
 • 2 x 100 annosta
 • 3 x 100 annosta

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.7.2021

Yksityiskohtaista ja päivitettyä tietoa tuotteen käytöstä saa skannaamalla QR-koodin (joka on myös ulkopakkauksessa ja inhalaattorin etiketissä) älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavilla myös seuraavassa osoitteessa: www.oeh.fi/bufi

QR Code to URL: www.oeh.fi/bufi

Ohjeet käyttäjälle

Tietoa Easyhaler-inhalaattorista

Budesonid Easyhaler voi olla erilainen kuin aiemmin käyttämäsi inhalaattorit. Tästä syystä on erittäin tärkeää käyttää inhalaattoria oikein, sillä inhalaattorista ei välttämättä saa oikeaa lääkeannosta, jos sitä käytetään virheellisesti. Jos näin käy, vointisi saattaa heikentyä huomattavasti tai astman hoitoa ei välttämättä saada riittävälle tasolle.

Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää, miten inhalaattoria käytetään oikein. Varmista, että ymmärrät, miten inhalaattoria kuuluu käyttää. Jos olet epävarma, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Kuten muidenkin inhalaattorien kohdalla, huoltajien on varmistettava, että Budesonid Easyhaleria käyttävät lapset noudattavat oikeaa, jäljempänä kuvattua inhalaatiotekniikkaa. Voit myös katsoa opastusvideon osoitteessa www.oeh.fi/bufi

Easyhalerin käyttöönotto

NÄIN KÄYTÄT INHALAATTORIA OIKEIN

Jos tarvitset toisen annoksen, toista kohdat yksi-kolme Ravista-Lataa-Hengitä sisään.

Inhalaattorin käytön jälkeen:

 • Aseta suojus takaisin suukappaleen päälle. Se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.
 • Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois ja/tai harjaa hampaat. Tämä voi estää sammaksen kehittymistä ja äänen käheytymistä.

Easyhalerin puhdistaminen

Pidä inhalaattori kuivana ja puhtaana. Voit pyyhkiä inhalaattorin suukappaleen tarvittaessa kuivalla kankaalla tai paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä, sillä Easyhalerin jauhe on herkkä kosteudelle.

Muista

 • 1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.
 • Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois ja/tai harjaa hampaat.
 • Älä kastele inhalaattoria. Suojaa inhalaattori kosteudelta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola