METALAX peräpuikko 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,6 mt, 22.11.2019 22:10:37)

METALAX® 10 mg -peräpuikko

Bisakodyyli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Metalax-peräpuikkoja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene viikon käytön jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Metalax-peräpuikot ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Metalax-peräpuikkojen käyttöä

3. Miten Metalax-peräpuikkoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Metalax-peräpuikkojen säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Metalax on ulostuslääke (laksatiivi), jonka vaikuttava aine bisakodyyli voimistaa suolen supistustoimintaa sekä lisää veden ja elektrolyyttien eritystä suoleen ja estää niiden imeytymistä paksusuolesta ja lisää näin suolen sisällön määrää.

Metalax 10 mg -peräpuikkoa käytetään aikuisten ummetuksen tilapäisessä hoidossa sekä suolen tyhjentämiseen ennen röntgentutkimuksia ja paksusuolen alueen tähystyksiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Metalax-peräpuikkoja
- jos olet allerginen (yliherkkä) bisakodyylille tai peräpuikkojen jollekin muulle aineelle

- jos sinulla on äkillisiä vatsakipuja, joiden syytä ei ole selvitetty.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Metalax-peräpuikkojen käyttöön raskauden aikana ei liity tunnettuja riskejä. Bisakodyyli ei erity äidinmaitoon.

3. Miten valmistetta käytetään

Tavanomainen annostus:
Aikuisille 1–2 peräpuikkoa ja

8–14-vuotiaille lapsille 1 peräpuikko tarvittaessa tilapäiseen ummetuksen hoitoon.

Puikko työnnetään mahdollisimman syvälle peräsuoleen.

Lääkkeen vaikutus alkaa yleensä 20–30 minuutin kuluessa.

Ummetuslääkkeiden jatkuva säännöllinen käyttö saattaa häiritä ja heikentää suoliston normaalia toimintaa. Metalax-valmisteita ei suositella yli viikon kestävään yhtäjaksoiseen käyttöön.

Jos käytät Metalax-peräpuikkoja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut yliannostuksen lääkkeitä.

Jos unohdat ottaa Metalax-peräpuikot
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Metalax voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Metalax-valmisteiden aiheuttamat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Peräpuikot voivat aiheuttaa paikallisia ärsytysoireita. Pitkäaikainen käyttö voi johtaa ripuliin tai ummetuksen vaikeutumiseen.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 oC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Metalax-peräpuikot sisältävät?
- Vaikuttava aine on bisakodyyli (10 mg).

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti ja kovarasva (Novata BC).

Lääkevalmisteen kuvaus: Valkoinen, torpedonmuotoinen peräpuikko. Metalax 10 mg peräpuikon paino on 2,16 g.

Pakkauskoot: 10 tai 50 peräpuikkoa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 4.12.2014.


Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro