AMPIKYY tabletti 50 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 31.05.2024 17:11:40)

AMPIKYY 50 mg -tabletti

Hydrokortisoni

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää AMPIKYY 50 mg -tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai jos kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Ennen kuin käytät AMPIKYY 50 mg -tabletteja

3. Miten AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. AMPIKYY 50 mg -tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

AMPIKYY 50 mg –tabletti vaikuttaa tulehdusta välittäviin aineisiin, jonka avulla

kipu lievittyy ja kuumotus, punoitus sekä turvotus vähenevät.

AMPIKYY 50 mg -tabletteja käytetään ensiapuna kyykäärmeenpureman sekä ampiaisen- ja mehiläisenpiston aiheuttamiin reaktioihin. Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä AMPIKYY 50 mg –tabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai AMPIKYY 50 mg –tabletin jollekin muulle aineelle.

Ole varovainen AMPIKYY 50 mg -tablettien kanssa

Lääkettä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön eikä tavallisten allergiaoireiden hoitoon.

Jos hydrokortisonia annetaan keskoselle, sydämen toiminnan ja rakenteen seuranta voi olla tarpeen.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Hydrokortisoni voi aiheuttaa lihasheikkoutta antikoliiniesteraasin kanssa myasthenia gravis-potilailla. Hydrokortisonin kerta-annoksella ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imettäminen

Kerta-annoksesta lääkettä ei ole haittaa sikiölle tai imeväiselle raskauden ja imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

AMPIKYY 50 mg -tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Aikuisille ja yli 15-vuotiaille lapsille: 3 tablettia.

Lapset:

0-5 vuotta: 1 tabletti.

5-15 vuotta 2 tablettia.

Kerta-annos otetaan mahdollisimman pian pureman/piston tapahduttua pienen nestemäärän kera. Ylimääräisen nesteen antamista tulee välttää seuraavan puolen tunnin ajan, koska osa potilaista voi tuntea pahoinvointia ja oksentaa.

Kyykäärmeenpureman saanut potilas kuuluu lääkärin jatkohoitoon. Ota viipymättä yhteys lääkäriin.

Ei pitkäaikaiseen käyttöön.

Jos käytät enemmän AMPIKYY 50 mg –tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111). Tarvittaessa voi antaa lääkehiiltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, AMPIKYY 50 mg –tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia.

Hydrokortisonin kerta-annos on yleensä haitaton. Joillakin henkilöillä hydrokortisoni voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.

Tutkimukset:

Esiintyvyys tuntematon: painon nousu

Muut haittavaikutukset lapsilla

Esiintyvyys tuntematon: Sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia) keskosilla.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei erityisiä säilytysohjeita. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä AMPIKYY 50 mg –tabletti sisältää

Vaikuttava aine on hydrokortisoni.

Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, glyseroli 85 %, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

AMPIKYY 50 mg -tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 11 mm.

3 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 1.7.2020

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro