FLUCONAZOL KRKA kapseli, kova 50 mg, 100 mg, 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,8 mt, 03.05.2019 19:03:41)

Fluconazol Krka 50 mg kovat kapselit

Fluconazol Krka 100 mg kovat kapselit

Fluconazol Krka 150 mg kovat kapselit

Fluconazol Krka 200 mg, kovat kapselit

flukonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fluconazol Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Krka -kapseleita

3. Miten Fluconazol Krka -kapseleita otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fluconazol Krka -kapselien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fluconazol Krka kuuluu sienilääkkeiden lääkeryhmään. Vaikuttava aine on flukonatsoli.

Fluconazol Krka ‑kapseleita käytetään sienten aiheuttamien infektioiden hoitoon sekä sieni-infektioiden estämiseen. Sieni-infektion tavallisin aiheuttaja on Candida-niminen hiiva.

Aikuiset

Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

 • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus - sieni-infektio aivoissa
 • koksidioidomykoosi - keuhkoputkien-keuhkojen sairaus
 • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä
 • limakalvon sammas - suun, kurkun limakalvoinfektio ja hammasproteeseihin liittyvät suun haavaumat
 • sukupuolielinten hiivatulehdus - emättimen tai siittimen infektio
 • iho-infektiot - esim. jalkasilsa, silsa, nivustaipeen silsa, kynsisilsa

Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Krka ‑kapseleita myös:

 • kryptokokkiaivokalvontulehduksen uusiutumisen estoon
 • limakalvon sammaksen uusiutumisen estoon
 • vähentämään sukupuolielinten hiivatulehdusten uusiutumista
 • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla).

Lapset ja nuoret (0–17-vuotiaat)

Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

 • limakalvon sammas - suun, kurkun limakalvoinfektio
 • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä
 • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus - sieni-infektio aivoissa.

Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Krka ‑kapseleita myös:

 • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla)
 • kryptokokkiaivokalvontulehduksen uusiutumisen estoon.

Fluconazol Krka -kapseleiden käyttö voi myös olla hyväksytty sellaisten sairauksien hoidossa, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Kysy lääkäriltä, apteekki- tai muulta hoitohenkilökunnalta, jos sinulla on muita kysymyksiä ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Fluconazol Krka -kapseleita

 • jos olet allerginen flukonatsolille, jollekin muulle sieni-infektion hoitoon aiemmin käyttämällesi lääkkeelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Oireita voivat olla kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet.
 • käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon)
 • käytät sisapridia (mahavaivojen hoitoon)
 • käytät pimotsidia (psyykkisen sairauden hoitoon)
 • käytät kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
 • käytät erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fluconazol Krka –kapseleita, jos:

 • sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä.
 • sinulla on sydänsairaus, sydämen rytmihäiriöt mukaan lukien.
 • veresi kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuus on poikkeava

Kerro lääkärille, jos:

 • sinulle ilmaantuu vaikeita ihoreaktioita (kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet).
 • jos sinulle ilmaantuu lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita (jatkuva tai pitkäkestoinen väsymys,
 • lihasheikkous, ruokahaluttomuus, painonlasku, vatsakipu). Lisämunuaisten vajaatoiminnassa
 • lisämunuaiset eivät tuota riittävästi tiettyjä steroidihormoneja, kuten kortisolia.

Muut lääkevalmisteet ja Fluconazol Krka

Kerro lääkärille välittömästi, jos käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon) tai sisapridia (mahavaivojen hoitoon) tai pimotsidia (psyykkisten sairauksien hoitoon), kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon) tai erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon), koska niitä ei saa käyttää samanaikaisesti Fluconazol Krka -kapseleiden kanssa (katso kohta ”Älä ota Fluconazol Krka ‑kapseleita”).

Joillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Fluconazol Krka ‑valmisteen kanssa. Varmista, että lääkäri on tietoinen siitä, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • rifampisiini tai rifabutiini (antibiootteja infektioiden hoitoon)
 • alfentaniili, fentanyyli (anestesia-aineita)
 • amitriptyliini, nortriptyliini (masennuslääkkeitä)
 • amfoterisiini B, vorikonatsoli (sienilääkkeitä)
 • verenohennuslääke verisuonitukosten estämiseen (varfariini tai samankaltaiset lääkkeet)
 • bentsodiatsepiinit (midatsolaami, triatsolaami tai samankaltaiset lääkkeet), joita käytetään unilääkkeenä tai ahdistuneisuuden hoitoon
 • karbamatsepiini, fenytoiini (kouristuskohtausten hoitoon)
 • nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, felodipiini ja losartaani (verenpainetaudin eli korkean verenpaineen hoitoon)
 • siklosporiini, everolimuusi, sirolimuusi tai takrolimuusi (elinsiirteen hylkimisen estämiseen)
 • syklosfosfamidi, vinka-alkaloidit (vinkristiini, vinblastiini tai samankaltaiset lääkkeet) syövän hoitoon
 • halofantriini (malarialääke)
 • statiinit (atrovastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini tai samankaltaiset lääkkeet) veren korkeiden kolesterolipitoisuuksien pienentämiseen
 • metadoni (kipulääke)
 • selekoksibi, flurbiprofeeni, naprokseeni, ibuprofeeni, lornoksikaami, meloksikaami, diklofenaakki (tulehduskipulääkkeitä eli NSAIDeja)
 • ehkäisytabletit
 • prednisoni (steroidi)
 • tsidovudiini, tunnetaan myös nimellä AZT; sakinaviiri (HIV-lääke)
 • diabeteslääkkeet, kuten klooripropamidi, glibenklamidi, glipitsidi tai tolbutamidi
 • teofylliini (astmalääke)
 • A-vitamiini (ravintolisä)
 • ivakaftori (kystisen fibroosin hoitoon)
 • amiodaroni (epäsäännöllisten sydämenlyöntien eli rytmihäiriöiden hoitoon)
 • hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Fluconazol Krka ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa lääkkeen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Fluconazol Krka ‑kapseleita raskauden, ellei lääkäri ole toisin määrännyt.

Voit jatkaa imetystä, jos olet ottanut enintään 200 mg:n kerta-annoksen Fluconazol Krka ‑kapseleita.

Jos otat toistuvasti Fluconazol Krka ‑kapseleita, et saa imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajaessa ja koneita käytettäessä on otettava huomioon, että huimausta tai kouristuskohtauksia saattaa esiintyä satunnaisesti.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fluconazol Krka sisältää laktoosia ja atsorubiinia (vain 200 mg)

Nämä kapselit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Fluconazol Krka 200 mg kapselit sisältävät myös atsorubiinia (E 122), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kanssa. Kapselit on parasta ottaa joka päivä samaan aikaan.

Tämän lääkkeen tavanomaiset annokset eri infektioiden hoitoon on esitetty seuraavassa:

Aikuiset

Sairaus

Annos

Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen hoito

400 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 200–400 mg kerran päivässä 6–8 viikon ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen uusiutumisen estohoito

200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

Koksidioidomykoosin hoito

200–400 mg kerran päivässä 11–24 kuukauden ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

Sisäelinten Candida-infektioiden hoito

800 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 400 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon.

Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden ja hammasproteeseihin liittyvien haavaumien hoito

200–400 mg ensimmäisenä päivänä, sen jälkeen 100–200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

Limakalvon sammaksen hoito - infektion sijainti vaikuttaa annoksen suuruuteen

50–400 mg kerran päivässä 7–30 päivän ajan, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon.

Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden uusiutumisen estohoito

100–200 mg kerran päivässä tai 200 mg 3 kertaa viikossa, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

Sukupuolielinten hiivatulehdus

150 mg kerta-annoksena

Sukupuolielinten infektioiden uusiutumisten vähentäminen

150 mg joka kolmas päivä, yhteensä kolme annosta (päivinä 1, 4 ja 7) ja sen jälkeen 150 mg kerran viikossa, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

Ihon ja kynsien sieni-infektiot

Infektion paikasta riippuen 50 mg kerran päivässä, 150 mg kerran viikossa, 300-400 mg kerran viikossa 1–4 viikon ajan (jalkasilsan hoito voi kestää enimmillään 6 viikkoa, kynsi-infektion hoito, kunnes kynsi on uusiutunut)

Candida-infektioiden estohoito (jos immuunijärjestelmä on heikko eikä toimi kunnolla)

200–400 mg kerran päivässä, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

12–17-vuotiaat nuoret

Noudata lääkärin antamaa annostusohjetta (joko aikuisten tai lasten annostus).

Alle 12-vuotiaat lapset

Enimmäisannos lapsille on 400 mg päivässä.

Annos perustuu lapsen painoon (kilogrammoina).

Sairaus

Vuorokausiannos

Limakalvon sammas ja kurkun Candida-infektio – annos ja hoidon kesto määräytyvät infektion vaikeusasteen ja sijainnin mukaan

3 mg painokiloa kohden (mg/kg) (ensimmäisenä hoitopäivänä voidaan antaa 6 mg/kg)

Kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus tai sisäelinten Candida-infektiot

6–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)

Sieni-infektioiden estohoito lapsille (jos lapsen immuunijärjestelmä ei toimi kunnolla)

3–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)

0–4 viikon ikäiset lapset

3–4 viikon ikäisten lasten hoito:

Sama annos kuin edellä, mutta vain joka toinen päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 48 tunnin välein.

Alle 2 viikon ikäisten lasten hoito:

Sama annos kuin edellä, mutta vain joka kolmas päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 72 tunnin välein.

Lääkäri määrää toisinaan eri annostuksen kuin edellä on mainittu. Ota lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Jos olet vielä epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Iäkkäät

Tavanomainen aikuisten annos, ellei sinulla ole munuaisten toimintahäiriöitä.

Potilaat, joilla on munuaisten toimintahäiriöitä

Lääkäri saattaa muuttaa annostasi munuaisten toiminnan mukaan.

Jos otat enemmän Fluconazol Krka -kapseleita kuin sinun pitäisi

Liian suuren kapselimäärän ottaminen yhdellä kertaa voi aiheuttaa huonovointisuutta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa ja puh. 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Mahdollisen yliannostuksen oireina saattaa esiintyä kuulo-, näkö-, tunto ja ajatteluharhoja (hallusinaatiot ja harhainen käytös). Oireenmukainen hoito (elintoimintoja tukevat toimenpiteet ja tarvittaessa mahahuuhtelu) saattaa olla tarpeen.

Jos unohdat käyttää Fluconazol Krka -kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos pian on jo aika ottaa seuraava annos, älä ota unohtamaasi annosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pienelle osalle potilaita ilmaantuu allergisia reaktioita, mutta vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota heti yhteys lääkäriin.

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa
 • silmäluomien, kasvojen tai huulten turpoaminen
 • koko kehon kutina, ihon punoitus tai kutisevat punoittavat laikut
 • ihottuma
 • vaikeat ihoreaktiot, kuten ihottuma, johon liittyy rakkuloita (joita voi esiintyä myös suussa ja kielessä).

Fluconazol Krka ‑kapseleilla voi olla maksavaikutuksia. Maksahäiriöiden oireita ovat:

 • väsymys
 • ruokahaluttomuus
 • oksentelu
 • ihon tai silmävalkuaisten kellertyminen (keltaisuus).

Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Fluconazol Krka -kapseleilla voi olla vaikutuksia lisämunuaisiin ja niiden tuottamiin

steroidihormonipitoisuuksiin. Lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita ovat:

 • väsymys
 • lihasheikkous
 • ruokahaluttomuus
 • painonlasku
 • vatsakipu.

Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Muita haittavaikutuksia:

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • päänsärky
 • vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu
 • maksan toimintakokeisiin liittyvien verikoetulosten muutokset
 • ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

 • punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa ihon kalpenemista, heikotusta ja hengenahdistusta
 • alentunut ruokahalu
 • unettomuus, uneliaisuuden tunne
 • kouristuskohtaukset, huimaus, kihelmöinti, pistely tai puutuminen, makuaistin muutokset
 • ummetus, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen
 • lihaskipu
 • maksavaurio sekä ihon ja silmien keltaisuus
 • lääkkeestä johtuva ihottuma, nokkosihottuma, kutina, lisääntynyt hikoilu
 • väsymys, yleinen huonovointisuus, kuume.

Harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta

 • veren valkosolujen (verisoluja, jotka vaikuttavat puolustuskykyyn infektioita vastaan ja edistävät verenvuodon tyrehtymistä) normaalia pienempi määrä
 • ihon värin muuttuminen punaiseksi tai purppuranväriseksi, mikä saattaa aiheutua verihiutaleiden vähyydestä, muiden verisolujen muutokset
 • veren pieni kaliumpitoisuus,
 • veren kemiallisten ominaisuuksien muutokset (korkea veren kolesterolipitoisuus ja rasvapitoisuus)
 • vapina
 • poikkeavuudet sydänsähkökäyrässä (EKG-käyrässä), sydämen syketaajuuden tai rytmin muutokset
 • maksan vajaatoiminta
 • allergiset reaktiot (jotka voivat toisinaan olla vakavia), mukaan lukien ihon laaja-alainen rakkulainen ihottuma ja ihon kesiminen, vaikeat ihoreaktiot, huulten tai kasvojen turpoaminen
 • hiustenlähtö.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fluconazol Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on flukonatsoli: 50 mg, 100 mg, 150 mg tai 200 mg.
 • Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja maissitärkkelys.

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg ja 150 mg kapselikuoret sisältävät seuraavia aineita: patenttisininen V (E131), titaanidioksidi (E171) ja liivate.

Fluconazol Krka 200 mg kapselikuoret sisältävät seuraavia aineita: titaanidioksidi (E171), atsorubiini (E122), indigokarmiini (E132) ja liivate.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

50 mg: kapselin yläosa on sininen ja alaosa valkoinen

100 mg: kapselin yläosa on sininen ja alaosa valkoinen

150 mg: kapselin ylä- ja alaosa ovat siniset

200 mg: kapselin yläosa on violetti ja alaosa valkoinen

Läpipainopakkaus:

50 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50 ja 98 kapselia.

100 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50 ja 60 kapselia.

150 mg: 1, 2, 4, 6 ja 12 kapselia.

200 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 30 ja 50 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.6.2016

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Oriola