GLUCOSAMIN ORION tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,7 mt, 06.07.2016 18:21:01)

PAKKAUSSELOSTE

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Glukosamiini

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Glucosamin Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Glucosamin Orion –tabletteja
 3. Miten Glucosamin Orion – tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Glucosamin Orion –tablettien säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ GLUCOSAMIN ORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Glukosamiini on luonnostaan elimistössä esiintyvä aine, jota muodostuu glukoosista (elimistössä esiintyvästä sokerista). Elimistö tarvitsee glukosamiinia suurten molekyylien rakennusaineeksi. Tällaisia suuria molekyylejä esiintyy mm. nivelnesteessä ja rustossa.

Glucosamin Orion -tabletteja käytetään nivelrikon (osteoartroosin) oireiden lievitykseen.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GLUCOSAMIN ORION -TABLETTEJA

Älä käytä Glucosamin Orion –tabletteja, jos:

 • olet allerginen (yliherkkä) glukosamiinille tai valmisteen jollekin muulle aineelle
 • olet allerginen (yliherkkä) äyriäisille, sillä valmisteen vaikuttava aine on valmistettu äyriäisistä

Ole erityisen varovainen Glucosamin Orion –tablettien suhteen, jos:

 • sairastat diabetesta. Hoidon alussa voi olla tarpeen mitata verensokeria normaalia useammin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Älä käytä Glucosamin Orion -tabletteja yhdessä muiden lääkkeiden kanssa ilman, että olet ensin keskustellut tästä lääkärin kanssa tai apteekissa.

Raskaus ja imetys

Koska kokemuksia raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole, valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Glucosamin Orion –tabletit eivät vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita, mutta vältä autolla ajoa, jos tunnet itsesi väsyneeksi tai saat tableteista päänsärkyä.

Tärkeää tietoa Glucosamin Orion -tablettien sisältämistä aineista

Tämä lääke sisältää kaliumia 2,2 mmol (87 mg) per tabletti, mikä vastaa 6,6 mmol (262 mg) kaliumia suositellussa kolmen tabletin päiväannoksessa. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai ruokavalion kaliumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.


3. MITEN GLUCOSAMIN ORION –TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Tavanomainen annos on yksi tabletti kolme kertaa päivässä. Vaihtoehtoisesti päiväannos voidaan ottaa myös yhdellä kertaa.

Glucosamin Orion -tabletteja ei pidä antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostukseksi muun kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää!

Glucosamin Orion -tabletteja ei ole tarkoitettu äkillisten kiputilojen hoitoon.

Jos otat enemmän Glucosamin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.

Jos unohdat ottaa Glucosamin Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Glucosamin Orion -tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: päänsärky, väsymys, vatsavaivat, ihottuma, kutina ja punoitus.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.


5. GLUCOSAMIN ORION –TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Glucosamin Orion -tabletti sisältää

 • Vaikuttava aine on kaliumsuolana oleva glukosamiinisulfaatti sisältäen 400 mg glukosamiinia.
 • Muut aineet ovat povidoni, sorbiinihappo, makrogoli 6000, vedetön kolloidaalinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, etyyliselluloosa, glyseroli (85 %), talkki ja methocel E5.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat pyöreitä, kuperapintaisia, melkein valkoisia kalvopäällysteisiä tabletteja.
Glucosamin Orion –tabletteja myydään 100 ja 300 tabletin pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
Tanska

Valmistaja
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1
4780 Stege
Tanska

Markkinoija
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

9.4.2008

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola