SEREVENT DISKUS inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,4 mt, 15.12.2020 19:06:24)

Serevent Diskus 50 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

salmeteroliksinafoaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Serevent Diskus on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Serevent Diskusta
 3. Miten Serevent Diskusta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Serevent Diskuksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sereventin vaikuttava aine salmeteroliksinafoaatti kuuluu ns. bronkodilataattoreihin. Se rentouttaa keuhkojen pienten ilmateiden seinämälihaksia, jolloin ilmatiet avautuvat ja sisään- ja uloshengitys helpottuu. Salmeteroliksinafoaatin vaikutukset kestävät vähintään 12 tuntia. Sen vaikutus alkaa 10–20 minuutin kuluessa, ja huippuvaikutus saavutetaan 2–3 tunnin kuluttua. Säännöllisesti käytettynä tämä lääke auttaa pitämään pienet ilmatiet avoimina ja oireet poissa.

Serevent Diskusta käytetään keuhkoastmassa ylläpitohoitoon yhdessä sisäänhengitettävien kortikosteroidivalmisteiden kanssa.

Serevent ei tuo välitöntä lievitystä äkilliseen hengityksen vinkunaan tai hengenahdistukseen, vaan ne on hoidettava nopeavaikutteisella ns. avaavalla astmalääkkeellä (esim. salbutamolilla). Jos sinusta tuntuu, että kärsit hengenahdistuksesta tai hengityksen vinkunasta tavallista enemmän, käänny lääkärin puoleen.

Serevent Diskusta käytetään myös ylläpitohoitoon aikuisten keuhkoahtaumataudissa, esim. kroonisessa keuhkoputkitulehduksessa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Serevent Diskusta

 • jos olet allerginen salmeteroliksinafoaatille, laktoosimonohydraatille tai laktoosimonohydraatin sisältämälle maitovalkuaiselle (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Serevent Diskus sisältää laktoosia”).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Serevent Diskusta

 • jos sinulla on sydän- ja/tai verisuonisairaus
 • jos sinulla on kohonnut verenpaine
 • jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa
 • jos veren kaliumarvo on pieni.
 • jos sinulla on diabetes.

Joskus hengenahdistus tai hengityksen vinkuna lisääntyy heti lääkkeen ottamisen jälkeen (ns. paradoksaalinen bronkospasmi). Tarvitset tällöin heti ns. avaavaa astmalääkettä. Lopeta Serevent Diskuksen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Jos käytät Sereventiä astman hoitoon, lääkäri haluaa seurata oireitasi säännöllisesti. Jos käytön aikana ilmenee hengityksen vaikeutumista tai vinkumista, jatka lääkkeen käyttöä, mutta ota yhteys lääkäriin pian, sillä voit tarvita lisälääkitystä.

Muut lääkevalmisteet ja Serevent Diskus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden muiden lääkeaineiden samanaikaisella käytöllä saattaa olla vaikutusta Serevent Diskus ‑hoidon tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi

 • ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)
 • verenpainelääkkeet (beetasalpaajat). Nämä saattavat heikentää Sereventin tehoa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemukset lääkkeen käytöstä raskauden aikana ovat vähäiset.

Valmisteen vaikuttava aine erittyy äidinmaitoon vain hyvin pieninä määrinä. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin imetät lastasi Serevent Diskus -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Serevent Diskuksella ei ole ilmoitettu vaikutuksia kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Serevent Diskus sisältää laktoosia

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet allerginen laktoosimonohydraatille tai laktoosimonohydraatin sisältämälle maitovalkuaiselle.

Yksi annos sisältää enintään 12,5 mg laktoosia (monohydraattina). Tämä määrä ei tavallisesti aiheuta ongelmia henkilöille, joilla on laktoosi-intoleranssi. Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jotta Sereventillä saadaan täysi teho, on sitä käytettävä säännöllisesti. Sereventiä ei pidä käyttää useammin kuin kaksi kertaa vuorokaudessa.

Jos lääkäri on määrännyt Serevent Diskuksen astman hoitoon, jatka myös muiden mahdollisesti jo käyttämiesi astmalääkkeiden ottamista. Lääkehoitoon pitäisi kuulua kortikosteroidi-inhalaattori tai ‑tabletit. Jatka kortikosteroidivalmisteen käyttöä samalla annostuksella kuin ennenkin, jollei lääkäri toisin määrää. Tee näin, vaikka vointisi kohentuisikin huomattavasti.

Tärkeää

Jos hengityksesi vaikeutuu tai hengityksen vinkuna pahenee heti tämän lääkkeen käytön jälkeen, lopeta heti lääkkeen käyttö ja ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin.

Jos hengityksen vinkuna tai puristava tunne rinnassa ei lievity yhtä tehokkaasti kuin tavallisesti tai lääkkeen vaikutus loppuu nopeammin kuin tavallisesti, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin. Sairautesi voi olla pahenemassa, ja saatat tarvita lisälääkitystä.

Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain sisäänhengitettynä eli inhaloituna suun kautta.

Aikuiset

Suositeltu annos on yksi annos kaksi kertaa vuorokaudessa. Lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan kaksi annosta (2 x 50 mikrogrammaa) kahdesti vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Yli 4‑vuotiaat lapset

Suositeltu annos on yksi annos (1 x 50 mikrogrammaa) kaksi kertaa vuorokaudessa.

Alle 4‑vuotiaat lapset

Tämän lääkkeen käyttöä alle 4‑vuotiaille lapsille ei tavallisesti suositella.

Diskuksen käyttöohje on tämän osion lopussa.

Jos käytät enemmän Serevent Diskusta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä pakkausseloste tai lääke mukaasi ja näytä hoitohenkilökunnalle.

Oireita voivat olla sydämen lyöminen tavallista tiheämmin ja vapiseva ja/tai pyörryttävä olo. Myös päänsärky, lihasheikkous ja nivelsäryt ovat mahdollisia.

Jos unohdat ottaa Serevent Diskusta

Jos olet unohtanut ottaa yhden lääkeannoksen ajallaan, jatka hoitoa tavalliseen tapaan, kun on aika ottaa seuraava annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Serevent Diskuksen käytön

Älä koskaan lopeta hoitoa äkillisesti, sillä oireesi voivat tällöin pahentua. Keskustele lääkärin kanssa, jos jostain syystä haluat lopettaa hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Diskus-inhalaatiolaitteen käyttöohje

Lue käyttöohje läpi huolellisesti, ennen kuin käytät Diskus-inhalaatiolaitetta. Noudata siinä annettuja neuvoja ja ohjeita.

Diskus on suljettuna, kun otat sen kotelosta. Diskus on foliopakkauksen sisällä.

Diskus sisältää 60 yksittäispakattua inhalaatiojauheannosta.

Jokainen annos on tarkasti mitattu ja hygieenisesti suojattu. Diskusta ei tarvitse huoltaa eikä täyttää.

Kun työnnät Diskuksen annosvipua, suukappaleen pieni aukko tulee näkyviin ja kerta-annoksen suojus avautuu annoksen inhaloimiseksi. Kun suljet Diskuksen, annosvipu palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoon ja Diskus on jälleen käyttövalmis seuraavaa annostasi varten.

Annoslaskin ilmoittaa, kuinka monta annosta on jäljellä. Luvut 5–0 on merkitty PUNAISELLA varoitukseksi siitä, että Diskus tyhjenee pian.

1. Avaa Diskus

Pidä Diskusta kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä peukalonsijaa nuolen suuntaan niin pitkälle kuin mahdollista.

2. Saata Diskus käyttövalmiiksi

Pidä Diskusta siten, että suukappale on itseesi päin. Työnnä annosvipua itsestäsi poispäin niin pitkälle kuin mahdollista, kunnes kuulet naksahduksen (’klik’). Diskus on nyt valmis käytettäväksi.

3. Inhaloi (hengitä sisään)

 • Lue tämä kohta huolellisesti ennen kuin aloitat annoksen inhaloimisen.
 • Pidä Diskus poissa suun edestä ja hengitä ulos niin pitkään kuin vaivatta pystyt. Älä hengitä Diskukseen.
 • Aseta Diskus huulillesi ja sulje huulet suukappaleen ympärille. Hengitä sisään tasaisesti ja syvään Diskuksen kautta, ei nenän kautta.
 • Ota Diskus pois suusta.
 • Pidätä hengitystä noin 10 sekuntia tai niin pitkään kuin mahdollista.
 • Hengitä hitaasti ulos.
 • Lääke ei välttämättä tunnu tai maistu miltään, vaikka laitetta käytetään oikein.

4. Sulje Diskus

Sulje Diskus työntämällä peukalonsijaa itseesi päin niin pitkälle kuin mahdollista. Kun kuulet naksahduksen (’klik’), Diskus on suljettu. Annosvipu on nyt palannut alkuasentoonsa. Diskus on valmis käytettäväksi uudelleen.

Jos sinulle on määrätty kaksi inhalaatioannosta, sulje Diskus ja toista vaiheet 1–4.

Muista

Pidä Diskus kuivana.

Pidä Diskus suljettuna silloin, kun et käytä sitä.

Älä koskaan hengitä ulos Diskuksen kautta.

Työnnä annosvipua ainoastaan silloin, kun olet valmis inhaloimaan (hengittämään sisään).

Älä ylitä suositusannosta.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Diskusta ei tarvitse puhdistaa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Joillakin potilailla, etenkin suuria annoksia käyttävillä, saattaa ajoittain ilmetä lievää vapisevaa oloa, päänsärkyä tai sydämensykkeen lievää nopeutumista. Tällaiset vaikutukset häviävät kuitenkin yleensä hoidon jatkuessa. Kerro oireista lääkärille, mutta jatka hoitoa, jollei lääkäri toisin kehota.

Jos sinulla ilmenee seuraavia hyvin harvinaisia oireita, mene heti lääkäriin: silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotus, keuhkoputkien supistelu, henkeä uhkaava allerginen reaktio (anafylaktinen sokki).

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • päänsärky, vapina
 • sydämentykytys
 • lihaskouristelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • ihottuma
 • hermostuneisuus
 • sydämen tiheälyöntisyys.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • veren liian pieni kaliumpitoisuus
 • unihäiriöt
 • heitehuimaus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • veren liikasokerisuus
 • rytmihäiriöt
 • suunielun ärsytys, kurkunpään kipu, hengityksen vinkuna lääkkeen käytön jälkeen (ns. paradoksaalinen bronkospasmi)
 • pahoinvointi
 • nivelsärky
 • rintakipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä Serevent Diskus -inhalaatiojauhe kuivassa paikassa huoneenlämmössä (+15 - 25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Serevent Diskus sisältää

 • Vaikuttava aine on salmeteroli, jota yhdessä annoksessa on 50 mikrogrammaa salmeteroliksinafoaattina.
 • Muu aine on laktoosimonohydraatti, jota yhdessä annoksessa on 12,5 mg (sisältää maitovalkuaista).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakkauksessa on vihreä muovinen Diskus-inhalaatiolaite, jonka folionauha sisältää 60 yksittäispakattua inhalaatiojauheannosta. Folio suojaa inhalaatiojauhetta ilman vaikutuksilta. Diskuksessa on annoslaskin, joka ilmoittaa jäljellä olevien annosten määrän.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 303030

Valmistaja

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.12.2021

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro