ALVESCO inhalaatiosumute, liuos 80 mikrog/annos, 160 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (8 mt, 23.09.2021 19:01:03)

Alvesco 80 ja 160 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos Siklesonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Alvesco on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Alvesco-valmistetta
 3. Miten Alvesco-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Alvesco-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

 1.  

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Alvesco on

Alvesco on kirkas ja väritön aerosolisumute, jota sinun on tarkoitus hengittää suun kautta sisään keuhkoihisi. Se on ehkäisevä lääke (kortikosteroidi), jota on käytettävä päivittäin. Se aktivoituu vasta, kun se on hengitetty keuhkoihin.

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on siklesonidi. (Apuaineet, ks. kohta 6.)

Mihin Alvescoa käytetään

Tätä lääkettä käytetään aikuisten ja nuorten (vähintään 12-vuotiaiden) kroonisen astman hallintaan.

Se auttaa sinua hengittämään helpommin vähentämällä astmasi oireita ja astmakohtausten esiintyvyyttä. Koska suojavaikutus muodostuu ajan kanssa, tätä lääkettä on käytettävä päivittäin, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.

Tämä lääke ei sovi käytettäväksi akuutin hengenahdistuskohtauksen yhteydessä. Käytä sellaisen kohtauksen nopeaan lievitykseen ainoastaan erillistä kohtausinhalaattoria.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Alvescoa

jos olet allerginen (yliherkkä) siklesonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Alvescon suhteen Ennen kuin aloitat hoidon, kerro lääkärillesi, jos

 • olet aiemmin saanut lääkitystä tai saat parhaillaan lääkitystä keuhkotuberkuloosiin tai sieni-, virus- tai bakteeri-infektioon.

Tarkista lääkäriltäsi, mikäli olet epävarma. On tärkeää varmistua siitä, että Alvesco on oikea lääke sinulle.

Ota Alvesco-hoidon aikana välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos

 • hengityksesi vaikeutuu ja oireesi, kuten yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa, lisääntyvät äänet (rahina) tai muut hengitysteiden ahtauman oireet, pahenevat

(Käytä kohtausinhalaattoria, joka normaalisti lievittää nopeasti.)

 • heräät öisin oireidesi takia
 • kohtausinhalaattorisi ei lievitä oireitasi. Lääkärisi päättää lisätoimenpiteistä.

Erityiset potilasryhmät

Vaikeaa astmaa sairastavilla potilailla on riski saada akuutteja astmakohtauksia. Lääkäri tekee säännöllisesti astmakontrollitestejä, mm. keuhkojen toimintakokeita, tällaisille potilaille.

Kortikosteroiditabletteja käyttävät potilaat:

Alvescoa voidaan käyttää tablettien sijasta tai vähentämään tarvitsemiesi tablettien määrää. Noudata lääkärisi ohjeita huolellisesti.

 • Tämä aloitetaan noin viikon kuluttua Alvesco-inhalaatioiden aloittamisesta.
 • Ottamiesi tablettien määrää vähennetään harkiten tietyllä aikavälillä.
 • Saatat joskus tänä aikana tuntea yleistä huonovointisuutta.
 • Tästä huolimatta on tärkeää jatkaa Alvesco-inhalaatioiden käyttämistä ja ottamiesi tablettien määrän vähittäistä vähentämistä.
 • Jos sinulla esiintyy vakavia oireita, kuten pahoinvointia (sairauden tunnetta), oksentelua (huonovointisuutta), ripulia tai korkeaa kuumetta, ota yhteyttä lääkäriisi.
 • Tässä yhteydessä voi joskus paljastua lieviä allergioita, kuten riniittia (nenän sisäosan tulehdus) tai ekseemaa (kutiava ja punoittava iho).
 • Jos olet siirtynyt käyttämästä tabletteja, sinulla on edelleen jonkin aikaa lisämunuaisten vajaatoiminnan riski, mikä liittyy ottamiisi kortikosteroiditabletteihin. Lisämunuaisten vajaatoiminnan oireet (kuten huimaus, pyörtyminen, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, mielialojen vaihtelu, karvoituksen väheneminen, kyvyttömyys sietää stressiä, heikkous, päänsärky, huonomuistisuus, allergiat, ruokahimot ja verensokeriin liittyvät häiriöt) saattavat myös jatkua jonkin aikaa.
 • Erikoislääkärin saattaa myös olla tarpeen määrittää lisämunuaisten vajaatoiminnan laajuus.
 • Lääkärisi seuraa myös säännöllisesti lisämunuaistesi toimintaa.
 • Astmakohtauksia pahentavien stressiä aiheuttavien tilanteiden, kuten esimerkiksi kirurgisen toimenpiteen, yhteydessä on mahdollista, että tarvitset lisäkortikosteroiditabletteja. Jos näin on kohdallasi, sinun on pidettävä ”steroidivaroituskorttia” mukanasi, josta tämä käy ilmi.

Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Siklesonidiannosta ei tarvitse muuttaa, jos sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja. Jos sairastat vaikeaa maksasairautta, lääkärisi tarkkailee tilaasi erityisen huolellisesti normaalin steroidituotannon häiriöstä aiheutuvien mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Alle 12-vuotiaat lapset:

Tätä lääkettä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, sillä tiedot sen mahdollisista haittavaikutuksista ovat puutteelliset.

Muut lääkevalmisteet ja Alvesco

Kerro lääkärillesi ennen Alvescon käyttöä, mikäli sinua hoidetaan parhaillaan sieni- tai virustulehduksen vuoksi lääkkeellä, joka sisältää

 • ketokonatsolia
 • itrakonatsolia
 • ritonaviiria
 • nelfinaviiria

Ne saattavat tehostaa Alvescon vaikutusta niin, että haittavaikutusten todennäköisyyttä ei voida kokonaan sulkea pois.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tämän lääkkeen käyttö ruuan ja juoman kanssa

Alvescoa sekä ruokaa ja juomaa voi käyttää toisistaan riippumatta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana, haluat tulla raskaaksi tai imetät.

 • Koska Alvescon vaikutuksista raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa, lääkärisi keskustelee kanssasi Alvescon käytön riskeistä ja hyödyistä.
 • Siklesonidia (Alvescon vaikuttavaa ainetta) saa ottaa raskauden aikana ainoastaan silloin, kun mahdollinen hyöty äidille ylittää kehittyvälle sikiölle mahdollisesti aiheutuvan riskin. Jos lääkärisi päättää, että voit jatkaa Alvescon käyttöä, astman hoitotasapainon ylläpitoon käytetään pienintä mahdollista siklesonidiannosta.
 • Raskauden aikana kortikosteroideja saaneiden äitien lapsien lisämunuaisten toimintaa seurataan tarkkaan.
 • Kerro lääkärillesi, jos haluat käyttää Alvescoa imetyksen aikana.
 • Inhaloitavan siklesonidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.
 • Alvescon antoa imettäville naisille tulee harkita vain, jos odotettu hyöty äidille ylittää mahdollisen riskin lapselle.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Alvesco ja sen aineet eivät vaikuta tai eivät merkittävästi vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

 • Jos olet juuri aloittanut tämän lääkkeen käyttämisen kortikosteroiditablettien sijasta tai niiden lisäksi, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Kortikosteroiditabletteja käyttävät potilaat .

Miten paljon Alvescoa minun tulee ottaa päivittäin?

Lääkärisi on kertonut sinulle, kuinka paljon lääkettä Sinun tulee ottaa päivittäin. Tämä riippuu yksilöllisestä tarpeestasi.

 • Alvescon suositeltu annos on 160 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa, millä saavutetaan astman hoitotasapaino suurimmalle osalle potilaista.
 • Joillakin potilailla annoksen vähentäminen 80 mikrogrammaan kerran vuorokaudessa, saattaa olla sopiva annos astman hoitotasapainon tehokkaaseen ylläpitoon.
 • Alvesco-annoksen lisääminen saattaa olla tarpeen vaikeaa astmaa sairastavilla potilailla. Annos voi olla korkeintaan 640 mikrogrammaa vuorokaudessa, kahtena 320 mikrogramman osa- annoksena, mutta ei ole olemassa tietoa, joka vahvistaisi näiden suurempien annosten lisätehon kolmen kuukauden jälkeen.

Tarvittaessa lääkärisi määrää sinulle myös kortikosteroiditabletteja ja/tai tulehduksen yhteydessä antibiootin.

 • Lääkärisi sovittaa annoksesi niin, että käyttämäsi määrä on pienin mahdollinen pitämään astmasi hallinnassa.
 • Sinun tulisi alkaa huomata oireidesi (hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa ja yskä) helpottumista 24 tunnin kuluttua.

Milloin käytän Alvesco-inhalaattoriani?

Useimmissa tapauksissa inhalaattoria käytetään joko aamulla tai illalla – yksi tai kaksi suihkeannosta kerran vuorokaudessa. Noudata lääkärisi ohjeita hyvin huolellisesti. On tärkeää ottaa Alvescoa säännöllisesti joka päivä, vaikka vointisi olisi parempi.

Jos joudut käyttämään kohtausinhalaattoria useammin kuin 2–3 kertaa viikossa, sinun tulee ottaa yhteys lääkäriisi lääkityksesi tarkistamista varten.

Miten käytän Alvesco-inhalaattoriani?

On tärkeää, että lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää sinulle, miten Alvesco- inhalaattoria käytetään oikein. Oikea tekniikka varmistaa, että saat oikean määrän lääkettä keuhkoihisi. Tämän selosteen ohjeita tulisi käyttää, kun haluat muistuttaa asian mieleesi.

Saattaa olla hyödyksi harjoitella peilin edessä muutaman kerran, kunnes olet varma, että osaat käyttää Alvesco-inhalaattoria oikein. Varmista, ettei lääkettä karkaa inhalaattorin yläosasta tai suupielistäsi.

Jos kyseessä on uusi inhalaattori tai ellet ole käyttänyt inhalaattoriasi vähintään viikkoon, se on testattava ennen käyttöä. Poista suukappaleen suojus ja paina inhalaattorin sisällä olevaa säiliötä kolme kertaa vapauttaaksesi kolme suihketta ilmaan, itsestäsi poispäin.

Sinun ei tarvitse ravistaa Alvesco-inhalaattoriasi ennen käyttöä. Lääke on jo valmiiksi sekoitettu erittäin hienojakoiseksi liuokseksi, jotta varmistutaan, että saat jokaisesta suihkeesta oikean annoksen.

Lääkkeen inhalaation aikana voit joko istua tai seistä.

Noudata näitä ohjeita tarkasti ja käytä kuvia apunasi.

1. Poista suukappaleen suojus ja tarkista, että suukappale on puhdas ja kuiva sekä sisä- että ulkopuolelta.

2.Pidä inhalaattoria ylösalaisin (säiliön pohja ylöspäin) asettamalla etusormesi säiliön pohjalle ja peukalosi suukappaleen alapuolelle.

3. Hengitä ulos niin pitkään kuin tuntuu miellyttävältä. Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.

4. Vie suukappale suuhusi ja sulje huulesi tiiviisti suukappaleen ympäri.

5. Heti kun olet aloittanut sisäänhengityksen suun kautta, paina inhalaattorin yläosaa alaspäin etusormellasi, jolloin suihkeannos vapautuu samalla, kun edelleen hengität sisään hitaasti ja syvään. Varmista, ettei lääkesuihketta karkaa inhalaattorin ylä- tai alaosasta eikä suupielistäsi.

6. Pidätä hengitystä, ota inhalaattori pois suustasi ja poista sormesi inhalaattorin yläosan päältä. Pidätä hengitystäsi edelleen noin kymmenen sekuntia tai niin kauan kuin tuntuu miellyttävältä. Hengitä ulos hitaasti suun kautta. Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.

On tärkeää, ettet hätiköi vaiheissa 3–6.

7. Jos sinua on neuvottu ottamaan toinen suihke, odota noin puoli minuuttia ja toista vaiheet 3–6. 

8. Aseta suukappaleen suojus inhalaattoriin aina käytön jälkeen pölyyntymisen välttämiseksi. Paina se tiiviisti kiinni niin, että se naksahtaa paikalleen.

 

9. Hygienian ylläpitämiseksi

 • puhdista suukappale viikoittain kuivalla liinalla sekä sisä- että ulkopuolelta.
 • pyyhi kuivalla taitetulla liinalla lääkkeen ulostuloon tarkoitetun pienen reiän etuosa.
 • älä käytä vettä tai muita nesteitä.

Oikea tekniikka varmistaa, että oikea määrä Alvescoa kulkeutuu keuhkoihisi aina, kun käytät inhalaattoriasi. Lääkärisi tarkistaa inhalaatiotekniikkasi säännöllisesti varmistuakseen siitä, että hoitosi vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun säiliö on täysin tyhjä, et tunne etkä kuule ponneaineen vapautumista.

Jos hengityksesi alkaa vinkua tai tunnet puristavaa tunnetta rinnassasi Alvesco-inhalaattorin käytön jälkeen,

 • älä ota enempää suihkeita.
 • käytä kohtausinhalaattoria hengityksen helpottamiseksi.
 • ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Lääkärisi saattaa suositella tilanjatkeen käyttöä, jos inhalaattorin käyttö tuntuu vaikealta. AeroChamberTM Plus on Alvesco-inhalaattoriin sopiva tilanjatke. Jos käytössäsi on AeroChamber PlusTM-laite, noudata sen mukana seuraavia ohjeita. Lääkärisi tai apteekkihenkilökunta voi neuvoa sinua laitteen käytössä.

Jos käytät enemmän Alvescoa kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksen lääkärin ohjeen mukaan. Älä suurenna tai pienennä annosta kysymättä ensin neuvoa hoitohenkilökunnalta.

Mitään erityistä hoitoa ei tarvita, jos olet käyttänyt liikaa Alvescoa, mutta sinun tulisi ilmoittaa asiasta lääkärillesi. Jos korkeita annoksia käytetään pitkään, lisämunuaisen vajaatoiminta on mahdollinen.

Lisämunuaistoiminnan seuranta saattaa olla tarpeen.

Jos unohdat käyttää Alvescoa

Jos olet unohtanut käyttää Alvescoa, ota seuraava annos ajallaan. Älä kaksinkertaista suihkeiden määrää korvataksesi unohtamasi kerta-annosta.

Jos lopetat Alvescon käytön

Älä lopeta Alvesco-inhalaattorin käyttöä, vaikka olosi tuntuisikin paremmalta.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, kerro siitä välittömästi lääkärillesi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset seuraavia vakavia haittavaikutuksia, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriisi:

 • vaikeat allergiset reaktiot, kuten huulten, kielen ja kurkun turvotus (voi esiintyä korkeintaan yhdellä tuhannesta hoidetusta potilaasta)
 • allergiset reaktiot: ihottumat, punoitus, kutina ja nokkosihottuman kaltaiset paukamat (voi esiintyä korkeintaan yhdellä sadasta hoidetusta potilaasta)
 • yskä tai hengityksen vinkuminen, joka pahenee nopeasti inhalaation ottamisen jälkeen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä sadasta hoidetusta potilaasta).

Muut Alvescolla todetut haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Useimmissa tapauksissa voit jatkaa hoitoasi. Haittavaikutukset, joita voit kokea, ovat:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä sadasta hoidetusta potilaasta):

 • käheys
 • kirvely, tulehdus, suun tai kurkun ärsytys
 • sammas
 • päänsärky
 • paha maku suussa
 • suun tai kurkun kuivuus
 • pahoinvointi tai oksentelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä tuhannesta potilaasta):

 • sydämentykytys (palpitaatiot)
 • vatsavaiva tai vatsakipu
 • korkea verenpaine.

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa myös esiintyä (esiintymistiheys tuntematon):

 • Univaikeudet, masennus, huolestuneisuus, rauhattomuus, hermostuneisuus, yli-innostuneisuus tai ärtyneisyys. Näitä esiintyy todennäköisemmin lapsilla.

Alvesco saattaa vaikuttaa elimistön normaaliin kortikosteroidituotantoon. Tätä todetaan yleensä potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia pitkään. Näihin vaikutuksiin saattaa kuulua

 • nuorten kasvun hidastuminen
 • luuston haurastuminen
 • silmän mykiön mahdollisen sumenemisen (harmaakaihi) aiheuttama näön hämärtyminen
 • normaalia korkeamman silmäpaineen (viherkaihi) aiheuttama näön heikkeneminen
 • kuukasvot, yläkehon lihominen sekä käsivarsien ja jalkojen oheneminen (Cushingin oireyhtymän kaltaiset piirteet tai Cushingin oireyhtymä).

Lääkärin tulisi seurata säännöllisesti pitkäaikaista hoitoa saavien nuorten pituutta. Jos kasvu hidastuu, lääkärisi varmistaa, että käytät pienintä mahdollista annosta, jolla astma pysyy tehokkaasti hallinnassa.

Kortikosteroiditabletit voivat aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia kuin kortikosteroidi-inhalaattori, kuten Alvesco. Jos olet ottanut steroiditabletteja ennen Alvescoa tai sen kanssa, näiden haittavaikutusten riski säilyy jonkin aikaa. Säännöllisin lääkärintarkastuksin voidaan varmistaa, että käytät sinulle oikeaa Alvesco-annosta. Säännöllisin lääkärintarkastuksin pitäisi myös tunnistaa mahdolliset haittavaikutukset varhaisessa vaiheessa ja estää niiden pahenemista.

Muista:

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

 1.  

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä inhalaattoriasi myyntipäällysmerkinnöissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säiliö sisältää paineistettua nestettä. Älä altista yli 50 °C:n lämpötiloille.

Säiliötä ei saa puhkaista, rikkoa eikä polttaa vaikka se vaikuttaisikin tyhjältä.

Useimpien sumutemuotoisten painesäiliössä säilytettävien lääkevalmisteiden tavoin tämän lääkevalmisteen terapeuttinen vaikutus saattaa heiketä säiliön ollessa kylmä. Alvesco vapauttaa kuitenkin yhtäläisiä annoksia miinus 10 ºC–+40 ºC:n lämpötilassa.

Jos lääkärisi päättää lopettaa hoidon tai jos inhalaattori on tyhjä, palauta se apteekkiin turvallista hävittämistä varten. Tämä on tärkeää, sillä säiliöön saattaa jäädä lääkejäämiä, vaikka se vaikuttaisikin tyhjältä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Alvesco sisältää

 • Vaikuttava aine on siklesonidi. Yhden painalluksen vapauttama suihke (suukappaleesta vapautuva annos) sisältää 80 tai 160 mikrogrammaa siklesonidia.
 • Muut aineet ovat vedetön etanoli ja ponneaine (HFA-134a, norfluraani).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Alvesco käsittää kirkasta ja väritöntä nestettä sisältävän alumiinista valmistetun paineilmasäiliön, joka vapauttaa suukappaleen kautta tarkasti mitatun annoksen siklesonidia suihkeen muodossa.

Pakkauskoot:

Inhalaattori 30 tarkasti mitatulla suihkeella. Inhalaattori 60 tarkasti mitatulla suihkeella. Inhalaattori 120 tarkasti mitatulla suihkeella.

Kaikkien inhalaattorikokojen voimakkuus riittää 30, 60 tai 120 suihkeeseen. Vuorokausikohtaisesta suihkemäärästä riippuen lääkärisi on suositellut Sinua käyttämään:

 • 30 suihketta sisältävä inhalaattori riittää 2–4 viikon lääkitykseen
 • 60 suihketta sisältävä inhalaattori riittää 1–2 kuukauden lääkitykseen
 • 120 suihketta sisältävä inhalaattori riittää 2–4 kuukauden lääkitykseen.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Covis Pharma

Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 2

1082MA Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja

AstraZeneca AB

Global External Sourcing (GES)

Astraallén, Gärtunaporten

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Austria Alvesco 160, 80 Mikrogramm –Dosieraerosol

Alvesco 160, 80 Mikrogramm, Druckgasinhalation, L Lckg Bulgaria Alvesco 160, 80micrograms pressurised inhalation, solution Cyprus Alvesco 160, 80micrograms, pressurised inhalation solution Croatia Alvesco 160, 80mikrograma stlačeni inhalat otopina

Czech Republic Alvesco 160 Inhaler

Denmark Alvesco 160, 80 mikrogram, inhalationsspray, oplalatio Finland Alvesco 160, 80 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos

France Alvesco 160,80, microgrammes/dose solution pour inhalation en flacon pressurisé

Germany Alvesco 160,80 Mikrogramm, Druckgasinhalation, Lösung

Greece Alvesco 80 και 160 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση

Hungary Alvesco 160, 80 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat Ireland Alvesco 160, 80 micrograms pressurised inhalation solution Italy Alvesco 160, 80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione

Latvia Alvesco 160, 80 aerosols inhalols in, zem spiediena, šķīedie Lithuania Alvesco 160, 80 mikrogramų/dozėje suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas

Netherlands Alvesco 160, 80 Inhalator

Norway Alvesco 160, 80 micrograms/dose inhalasjonsaerosol, oppløsing Poland Alvesco 160, 80

Romania Alvesco 160, 80 Inhaler, solutie de inhalat presurizata 160 micrograme

/ doza

Slovakia Alvesco 160, 80 Inhalátor

Slovenia Alvesco 160, 80 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom Spain Alvesco160 microgramos/ inhalación solución para inhalación en

envase a presión

Sweden Alvesco 160,80 microgram/dos inhalationsspray, lösning United Kingdom Alvesco 160,80 Inhaler

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.03.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ZENTIVA Denmark ApS
Høffdingsvej 34
2500 Valby
Denmark

www.zentiva.com
Tukkuliike: Tamro