MELOXICAM ORION tabletti 15 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,7 mt, 05.02.2021 19:08:34)

Meloxicam Orion 15 mg tabletti

meloksikaami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Meloxicam Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Meloxicam Orion -tabletteja

3. Miten Meloxicam Orion -tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Meloxicam Orion -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Meloxicam Orion -tablettien vaikuttava aine on meloksikaami. Meloksikaami kuuluu ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden ryhmään. Näitä lääkkeitä käytetään vähentämään tulehdusta ja kipua nivelissä ja lihaksissa.

Meloxicam Orion -tabletteja käytetään:

 • lyhytaikaiseen hoitoon nivelrikon pahenemisvaiheessa
 • pitkäaikaiseen hoitoon
  • nivelreumassa
  • selkärankareumassa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Meloxicam Orion -tabletteja

 • viimeisen raskauskolmanneksen aikana
 • jos olet lapsi tai alle 16‑vuotias nuori
 • jos olet allerginen meloksikaamille, asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille
 • jos olet allerginen tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on ollut seuraavia haittavaikutuksia asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden oton yhteydessä:
  • vinkuvaa hengitystä, kiristystä rinnassa, hengenahdistusta (astmaa)
  • nenän limakalvojen turvotuksen aiheuttamaa nenän tukkoisuutta (nenäpolyypit)
  • ihottumaa tai nokkosihottumaa (urtikaria)
  • ihon tai limakalvojen äkillistä turpoamista, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä (angioneuroottinen edeema)
 • jos sinulla on aikaisemman tulehduskipulääkityksen jälkeen ilmennyt
  • verenvuotoa vatsassa tai suolistossa
  • haavauma vatsassa tai suolistossa
 • jos sinulla on haavauma tai verenvuoto vatsassa tai suolistossa
 • jos sinulla on tai on toistuvasti ollut mahan tai maha-suolikanavan haavauma tai verenvuoto
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, jota ei hoideta dialyysillä
 • jos sinulla on äskettäin ollut verenvuoto aivoissa
 • jos sinulla on jokin verenvuotohäiriö
 • jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Jos olet epävarma, koskeeko mikään yllämainituista sinua, ota yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet

Varoitukset

Meloxicam Orion –tablettien kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja lääkettä pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta. Älä käytä Meloxicam Orion -tabletteja pidempään kuin lääkärisi on määrännyt (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Meloxicam Orion -tabletteja otetaan”).

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Esimerkiksi jos:

 • sinulla on korkea verenpaine
 • sinulla on korkeat veren sokeriarvot (diabetes)
 • sinulla on korkea veren kolesteroli (hyperkolesterolemia)
 • tupakoit.

Lopeta Meloxicam Orion -tablettien käyttö välittömästi, jos huomaat verenvuotoja (aiheuttaa ulosteen tummumista) tai ruuansulatuskanavan verenvuotoja (aiheuttaa vatsakipuja).

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu Meloxicam Orion -tablettien käytön yhteydessä. Ne ilmenevät aluksi punertavina, rengasmaisina tai pyöreinä laikkuina vartalolla ja niiden keskellä on usein rakkuloita. Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus). Nämä mahdolliset hengenvaaralliset ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihon pinnan kuoriutumiseksi.

Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos sinulle on kehittynyt Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi Meloxicam Orion -tablettien käytön yhteydessä, et saa koskaan aloittaa Meloxicam Orion -tablettien käyttöä enää uudelleen.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai edellä mainittuja iho-oireita, lopeta Meloxicam Orion -tablettien käyttö, hakeudu nopeasti lääkärin vastaanotolle ja kerro, että käytät tätä lääkettä.

Meloxicam Orion -tabletit eivät sovi äkillisen kivun hoitoon.

Meloxicam Orion -tabletit voivat peittää taustalla olevan tulehduksen oireita (esim. kuume). Jos epäilet, että sinulla on tulehdus, ota yhteys lääkäriisi.

Ole erityisen varovainen Meloxicam Orion -tablettien suhteen ja keskustele lääkärin kanssa:

 • jos sinulla on aiemmin ollut astma
 • jos sinulta otetaan veri- tai virtsakoe, kerro meloksikaamihoidostasi
 • jos sinulla on joskus esiintynyt toistopunoittumaa (pyöreitä tai soikeita punoittavia läiskiä ja ihoturvotusta, jotka ilmestyvät yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, rakkulanmuodostusta, nokkosihottumaa ja kutinaa) meloksikaamin tai muiden oksikaamien (esim. piroksikaamin) ottamisen jälkeen.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Koska hoidon muuttaminen on tarpeen, on tärkeää, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin otat Meloxicam Orion -tabletteja seuraavissa tapauksissa:

 • aikaisemmin sairastettu ruokatorvitulehdus (esofagiitti), mahatulehdus (gastriitti) tai joku muu aiemmin sairastettu ruuansulatuskanavan sairaus, esim. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • korkea ikä
 • sydän-, maksa- tai munuaissairaus
 • korkeat veren sokeriarvot (diabetes)
 • pienentynyt verimäärä (hypovolemia), mikä voi johtua vakavasta verenhukasta tai palovammasta, leikkauksesta tai vähäisestä nesteensaannista
 • lääkäri on diagnosoinut, ettet siedä joitain sokereita, koska tämä lääke sisältää laktoosia
 • lääkärin aiemmin toteama korkea kaliumpitoisuus veressä

Lääkäri tarkkailee vointiasi hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Meloxicam Orion

Koska Meloxicam Orion -tabletit voivat vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai toisinpäin, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Kerro erityisesti lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos otat/olet ottanut tai käytät joitakin seuraavista:

 • muut tulehduskipulääkkeet
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • verihyytymiä hajottavat lääkkeet
 • sydän- ja munuaissairauksiin käytettävät lääkkeet
 • kortikosteroidit – käytetään esim. tulehdukseen tai allergisiin reaktioihin
 • siklosporiini/takrolimuusi – käytetään elinsiirtojen jälkeen, tai vakavissa ihosairauksissa, nivelreumassa tai munuaissairaudessa
 • diureetti (nesteenpoistolääke) Lääkärisi saattaa tarkkailla munuaistesi toimintaa, jos käytät diureetteja.
 • korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. beetasalpaajat)
 • litium – käytetään mielialahäiriöiden hoidossa
 • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) – käytetään masennuksen hoidossa
 • metotreksaatti – kasvainten tai vakavien hallitsemattomien ihosairauksien hoitoon ja akuuttiin nivelreumaan
 • kolestyramiini – kolesterolitasojen alentamiseen
 • deferasiroksi – käytetään kehon korkean rautapitoisuuden hoidossa
 • pemetreksedi – käytetään kasvainten hoidossa
 • suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (sulfonyyliureat, nateglinidi) – käytetään diabeteksen hoidossa.
  Lääkärin tulee seurata tarkasti verensokeriarvojasi hypoglykemian varalta.

Meloksikaamin käyttö samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa korkeaa kaliumpitoisuutta (K+) veressä:

 • kaliumsuolat
 • kaliumia säästävät diureetit
 • angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjät, angiotensiini II -reseptorin salpaajat
 • tulehduskipulääkkeet
 • (pienimolekyyliset tai fraktioimattomat) hepariinit
 • siklosporiini, takrolimuusi
 • trimetopriimi

Haittavaikutusten kehittyminen saattaa riippua muista riskitekijöistä.

Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Mikäli tulet raskaaksi Meloxicam Orion -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin.

Älä ota Meloxicam Orion -tabletteja, jos olet viimeisellä raskauskolmanneksella, sillä ne voivat vahingoittaa syntymätöntä lastasi tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Se voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmia syntymättömälle lapsellesi. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuototaipumukseen ja aiheuttaa sen, että synnytys viivästyy tai pitkittyy. Sinun ei pidä ottaa Meloxicam Orion -tabletteja raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja lääkärin ohjeistamaa. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Meloxicam Orion ‑tabletteja käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, ne voivat aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, jotka voivat johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden vähäiseen määrään (oligohydramnion) tai vauvan sydämessä olevan ductus arteriosus ‑nimisen verisuonen kaventumiseen. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

Imetys 

Tätä lääkettä ei suositella käytettävän imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttö.

Hedelmällisyys

Meloxicam Orion voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Sinun tulee kertoa lääkärillesi, jos suunnittelet raskaaksi tulemista tai jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näköhäiriöitä, kuten näön hämärtymistä, heitehuimausta, uneliaisuutta, kiertohuimausta tai muita keskushermostohäiriöitä saattaa ilmetä käytettäessä tätä valmistetta. Jos huomaat tällaisia vaikutuksia, älä aja autoa tai käytä koneita.

Meloxicam Orion sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Nivelrikon pahenemisvaihe

7,5 mg (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa yhteen 15 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa.

Nivelreuma

Yksi 15 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan vähentää 7,5 mg:aan (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa.

Selkärankareuma

Yksi 15 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan vähentää 7,5 mg:aan (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa.

Antotapa

Suun kautta.

Tabletti on nieltävä veden tai muun juoman kanssa, ruokailun yhteydessä.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Älä ylitä suositeltua maksimiannosta 15 mg/vuorokausi.

Jos joku kohdassa ”Varoitukset ja varotoimet” mainittu asia koskee sinua, lääkäri voi rajoittaa annostasi 7,5 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Iäkkäät

Pitkäaikaishoidossa suositeltu annos iäkkäillä nivelreuma- ja selkärankareumapotilailla on 7,5 mg (puolikas 15 mg:n tabletti) vuorokaudessa.

Potilaat, joilla haittavaikutusten riski on lisääntynyt

Potilailla, joilla on ollut maha-suolikanavan sairaus tai joilla on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, lääkäri aloittaa hoidon 7,5 mg:n (puolikas 15 mg:n tabletti) vuorokausiannoksella.

Munuaisten vajaatoiminta

Dialyysihoitoa saavilla potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta, annos ei saisi ylittää 7,5 mg/vuorokausi (puolikas 15 mg:n tabletti). Annoksen pienentämistä ei vaadita lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Maksan vajaatoiminta

Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse pienentää.

Käyttö lapsille ja nuorille

Meloxicam Orion –tabletteja ei saa antaa lapsille ja alle 16‑vuotiaille nuorille

Jos tunnet, että Meloxicam Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, tai et usean päivän jälkeen huomaa mitään kohentumista kunnossasi, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Jos otat enemmän Meloxicam Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Tavallisia akuutista tulehduskipulääkeyliannostuksesta seuraavia oireita ovat:

 • voimattomuus
 • väsymys
 • pahoinvointi ja oksentelu
 • vatsan alueen kipu.

Nämä oireet paranevat yleensä, kun lopetat Meloxicam Orion -tablettien käytön. Sinulle voi tulla mahan tai suoliston verenvuotoa (ruuansulatuskanavan verenvuodot).

Vakava myrkytys voi aiheuttaa seuraavia vakavia haittavaikutuksia (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset):

 • korkea verenpaine
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • maksan toiminnan häiriö
 • heikentynyt/pinnallinen hengitys tai hengityksen pysähtyminen (hengityslama)
 • tajuttomuus
 • kouristukset
 • verenkierron romahtaminen
 • sydämenpysähdys
 • allergiset (yliherkkyys-) reaktiot, jotka voivat aiheuttaa:
 • pyörtymistä
 • hengenahdistusta
 • ihoreaktioita.

Jos unohdat ottaa Meloxicam Orion -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Meloxicam Orion -tablettien otto ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai lähimpään sairaalaan, jos huomaat:

Allergisia reaktioita, jotka saattavat aiheuttaa seuraavia oireita:

 • ihoreaktiot, kuten kutina, rakkulamuodostus tai ihon hilseileminen, jotka voivat olla hengenvaarallisia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), pehmytkudosvauriot (limakalvovauriot) tai punavihoittuma (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä). Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
 • ihon tai limakalvojen yhtäkkinen turpoaminen, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoaminen, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä, turvonneet nilkat tai jalat (alaraajojen turpoaminen)
 • hengenahdistus tai astmakohtaus
 • maksatulehdus (hepatiitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
 • ihon tai silmämunien keltaisuus
 • vatsakipu
 • ruokahaluttomuus

Ruuansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, erityisesti:

 • verenvuotoja (aiheuttaa ulosteen tummumista)
 • ruuansulatuskanavan haavaumia (aiheuttaa vatsakipuja)

Ruuansulatuskanavan verenvuodot, haavaumat ja puhkeamat voivat joskus olla vakavia ja jopa kuolemaan johtavia, erityisesti iäkkäillä.

Jos sinulla on aiemmin ollut ruuansulatuskanavan oireita pitkäaikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön takia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, etenkin jos olet iäkäs. Lääkäri saattaa tarkkailla sinua hoidon aikana.

Jos sinulla ilmenee näköhäiriöitä, älä aja autoa tai käytä koneita.

Yleiset tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset

Joidenkin tulehduskipulääkkeiden käyttöön voi liittyä suurentunut valtimoverisuonitukoksen riski, esim. sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski, etenkin suurina annoksina ja pitkäaikaisessa käytössä.

Nesteen kertymistä, korkeaa verenpainetta ja sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset kohdistuvat ruuansulatuskanavaan:

 • mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
 • mahasuolikanavan puhkeama tai ruuansulatuskanavan verenvuoto (joskus kuolemaan johtava, erityisesti iäkkäillä)

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä:

 • pahoinvointi ja oksentelu
 • ripuli
 • ilmavaivat
 • ummetus
 • ruuansulatushäiriöt
 • mahakipu
 • tummuneet ulosteet johtuen verenvuodosta ruuansulatuskanavaan
 • verioksennus
 • tulehdus, johon liittyy haavaumia suussa
 • ruuansulatuskanavan tulehduksen paheneminen (koliitin tai Crohnin taudin paheneminen)

Joissain tapauksissa on havaittu mahatulehdusta.

Meloxicam Orion -tablettien sisältämän meloksikaamin haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ruuansulatuskanavan haittavaikutukset, kuten ruuansulatushäiriöt (dyspepsia), pahoinvointi ja oksentelu, vatsakipu, ummetus, ilmavaivat, löysät ulosteet (ripuli)

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • huimaus (heitehuimaus)
 • kiertohuimaus
 • uneliaisuus
 • anemia (veren hemoglobiinipitoisuuden lasku)
 • verenpaineen nousu
 • punastuminen (kasvojen ja kaulan väliaikainen punoitus)
 • natriumin ja veden kertyminen elimistöön
 • veren kaliumpitoisuuden kohoaminen.
  Tämä voi aiheuttaa oireita, kuten:
  • muutoksia sydämen rytmissä
  • sydämen tykytystä
  • lihasheikkoutta
 • röyhtäily
 • mahatulehdus
 • ruuansulatuskanavan verenvuoto
 • suutulehdus
 • allergiset (yliherkkyys-) reaktiot
 • kutina
 • ihottuma
 • nesteen kertymisen aiheuttama turpoaminen, mukaan lukien turvonneet nilkat/jalat (alaraajojen edeema)
 • ihon tai limakalvojen äkillinen turpoaminen, kuten silmän ympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoaminen, mahdollisesti vaikeuttaen hengittämistä (angioneuroottinen edeema)
 • maksa-arvojen muutokset (esim. kohonneet maksan entsyymit, kuten transaminaasit tai sappiväriaine bilirubiinin nousu). Lääkäri voi huomata nämä verikokeiden avulla.
 • munuaisarvojen häiriöt laboratoriokokeissa (esim. kohonnut kreatiniini tai urea)

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • mielialahäiriöt
 • painajaisunet
 • muuttuneet veriarvot, kuten:
 • verisolujen epänormaalit arvot erittelylaskennassa
 • valkosolujen lukumäärän väheneminen (leukosytopenia)
 • verihiutaleiden lukumäärän väheneminen (trombosytopenia)
  Nämä haittavaikutukset voivat lisätä tulehduksen ja oireiden, kuten mustelmien ja nenäverenvuodon, riskiä.
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • sydämentykytys (palpitaatio)
 • mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
 • ruokatorvitulehdus
 • astmakohtaus (esiintyy potilailla, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille)
 • vakava ihon rakkulamuodostus tai hilseily (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • nokkosihottuma
 • näköhäiriöt, kuten:
 • hämärtynyt näkökyky
 • sidekalvotulehdus (silmämunan tai –luomen tulehdus)
 • paksusuolitulehdus (koliitti)

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • ihon rakkulareaktiot (vesikelloreaktiot) ja punavihoittuma. Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
 • maksatulehdus (hepatiitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
 • ihon tai silmämunien keltaisuutta
 • vatsakipua
 • ruokahaluttomuutta
 • munuaisten äkillinen vajaatoiminta erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä, kuten sydänsairaus, diabetes tai munuaissairaus.
 • maha-suolikanavan puhkeama

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • pankreatiitti (haimatulehdus)
 • sekavuus
 • ajan ja paikan tajun hämärtyminen
 • hengenahdistus ja ihoreaktiot, auringonvalon aiheuttamat ihottumat (valonherkkyysreaktiot)
 • sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
 • tiettyjen valkosolutyyppien täydellinen katoaminen (agranulosytoosi), erityisesti potilailla, jotka käyttävät Meloxicam Orion -tabletteja yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, jotka mahdollisesti vaikuttavat luuytimeen. Tämä voi aiheuttaa:
  • äkillistä kuumetta
  • kurkkukipua
  • tulehduksia
 • naisten hedelmättömyys, ovulaation viivästyminen
 • Selvästi erottuva allerginen ihoreaktio, jota kutsutaan toistopunoittumaksi ja joka ilmestyy yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, kun altistut lääkkeelle uudelleen. Se voi ilmetä pyöreinä tai soikeina punoittavina läiskinä ja ihoturvotuksena, rakkulanmuodostuksena (nokkosihottumana) ja kutinana.

Tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset, joita ei ole vielä havaittu Meloxicam Orion -tablettien ottamisen jälkeen 

Munuaisten rakenteen muutokset, jotka johtavat äkilliseen munuaisten vajaatoimintaan:

 • erittäin harvinaisissa tapauksissa munuaistulehdus
 • joidenkin munuaissolujen kuolema
 • valkuaisen erittyminen virtsaan

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Meloxicam Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on meloksikaami. Yksi tabletti sisältää meloksikaamia 15 mg.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, natriumsitraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleankeltainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 tai 1 000 tablettia (kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2023.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola