RINGER-ACETAT BAXTER VIAFLO infuusioneste, liuos

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos

Vaikuttavat aineet: natriumkloridi, kaliumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, magnesiumkloridiheksahydraatti ja natriumasetaattitrihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Valmisteen nimi on Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos, mutta tässä selosteessa käytämme valmisteesta nimeä Ringer-Acetat Baxter Viaflo.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ringer-Acetat Baxter Viaflo on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen saat Ringer-Acetat Baxter Viafloa
 3. Miten Ringer-Acetat Baxter Viafloa annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ringer-Acetat Baxter Viaflon säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ringer-Acetat Baxter Viaflo on vesiliuos, joka sisältää seuraavia aineita:

 • natriumkloridi
 • kaliumkloridi
 • kalsiumklorididihydraatti
 • magnesiumkloridiheksahydraatti
 • natriumasetaattitrihydraatti.

Natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridi ja asetaatti ovat veressä olevia kemiallisia aineita.

Ringer-Acetat Baxter Viafloa voidaan käyttää:

 • korvaamaan kehon nesteitä ja veren tiettyjä suoloja (elektrolyyttejä), jos niiden määrä on alentunut sairauden tai onnettomuuden vuoksi.
 • alentuneen verivolyymin lyhytaikaiseen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle EI saa antaa Ringer-Acetat Baxter Viafloa, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista: 

 • jos olet allerginen natriumkloridille, kaliumkloridille, kalsiumkloridille, magnesiumkloridille, natriumasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • ennenaikaisesti syntyneet ja vastasyntyneet (alle 28 päivän ikäiset): lapselle ei saa antaa keftriaksoni-antibioottia laskimoon samanaikaisesti tämän lääkkeen kanssa.
 • liian paljon nestettä solujen ympärillä (ekstrasellulaarinen hyperhydraatio).
 • epätavallisen suuri veritilavuus (hypervolemia).

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on tai on ollut seuraavia sairauksia:

 • keftriaksoni-antibioottia ei saa sekoittaa ja antaa samanaikaisesti kalsiumia sisältävien liuosten kanssa laskimoon minkään ikäisille potilaille. Lääkäri tietää tämän eikä anna niitä sinulle yhtä aikaa edes eri infuusioletkujen tai infuusiokohtien kautta.
 • lääkäri voi antaa yli 28-päivän ikäisille potilaille keftriaksonia ja kalsiumia sisältäviä liuoksia peräkkäin, jos käytetään eri infuusiokohtia tai jos infuusioletku vaihdetaan tai huuhdellaan infuusioiden välissä huolellisesti fysiologisella suolaliuokselle saostumien välttämiseksi. Jos lapsesi veritilavuus on alhainen, lääkäri ei anna kalsiumia ja keftriaksonia peräkkäin.
 • sydämen vajaatoiminta (erityisesti, jos tätä hoidetaan digitaliksella)
 • hengityksen vajaatoiminta (keuhkosairaus)
 • turvotus nesteenkertymisen vuoksi (ödeema)
 • nesteenkertyminen vatsaan, eräänlaisen maksasairauden vuoksi (askiteskirroosi)
 • heikentynyt munuaisten toiminta (munuaisten vajaatoiminta)
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • nesteenkertyminen ihonalaisiin kudoksiin, erityisesti nilkkoihin (perifeerinen ödeema)
 • nesteenkertyminen keuhkoihin (pulmonaarinen ödeema)
 • korkea raskaudenaikainen verenpaine (pre-eklampsia tai eklampsia)
 • aldosteronismi (sairaus, joka aiheuttaa korkean aldosteronihormonin tason)
 • jokin muu sairaus, jossa natriumia kertyy elimistöön liian suuria määriä kuten steroidihoitojen aikana (katso myös alla: “Muut lääkevalmisteet ja Ringer-Acetat Baxter Viaflo”)
 • jokin muu sairaus, jossa on veren korkea kaliumpitoisuus (hyperkalemia) on mahdollista, kuten:
  • munuaisten vajaatoiminta
  • lisämunuaiskuoren vajaatoiminta (tämä lisämunuaiskuoren sairaus vaikuttaa hormoneihin, jotka huolehtivat elimistön kemiallisten aineiden tasapainosta)
  • akuutti kuivuminen (elimistön nestemäärän väheneminen esim. oksentelusta tai ripulista johtuen)
  • vakava kudosvaurio (kuten vakavissa palovammoissa) (tällaisissa tapauksissa veren kaliumarvojen on seurattava huolellisesti)
 • jokin sairaus, joka aiheuttaa epänormaalin korkeat D-vitamiinipitoisuudet, kuten sarkoidoosi
 • myasthenia gravis (sairaus, joka aiheuttaa etenevää lihasheikkoutta)
 • leikkauksesta toipuminen
 • jos sinulla on ongelmia aivojen nestemäärässä (esimerkiksi aivokalvontulehduksen, aivoverenvuodon tai aivovamman vuoksi)
 • jos sinulla on tila, jonka seurauksena sinulla voi olla liian paljon vasopressiinia (elimistön nestetasapainoa säätelevää hormonia) elimistössäsi, kuten:
  • äkillinen ja vakava sairaus tai vamma
  • edeltävä leikkaus
  • aivosairaus
  • käytät tiettyjä lääkkeitä (ks. kohta “Muut lääkevalmisteet ja Ringer-Acetat Baxter Viaflo”).
  • Nämä tilat voivat lisätä alhaisen veren natriumpitoisuuden riskiä mikä voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kohtauksia, letargiaa, tajuttomuutta ja aivoturvotusta.

Lääkäri ottaa infuusiota annettaessa veri- ja virtsanäytteitä määrittääkseen:

 • nestemäärän elimistössä (nestetasapaino)
 • veren ja virtsan suolojen kuten natriumin, kaliumin, kalsiumin, magnesiumin ja kloridin määrän plasmassa ja virtsassa (plasman ja virtsan elektrolyytit)
 • elimistön happo-emästasapainon (veren ja virtsan happamuus).

Tämä on erityisen tärkeää lapsilla, sillä heidän kykynsä säädellä nesteitä ja elektrolyyttejä on rajoittunut.

Jos sinulla on jokin edellä mainituista oireista tai sairauksista, on sinua tarkkailtava huolellisesti, mikäli saat suuria määriä Ringer-Acetat Baxter Viafloa.

Vaikka Ringer-Acetat Baxter Viaflo sisältää kaliumia, se ei riitä tyydyttämään kaliumin tarvetta vakavissa kaliumin puutostiloissa (erittäin matalat pitoisuudet plasmassa).

Ringer-Acetat Baxter Viaflo sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa metabolisen alkaloosin (tehdä veren liian emäksiseksi). Ringer-Acetat Baxter Viaflo ei kuitenkaan yksinään riitä hoitamaan veren liian suurta happamuutta (metabolinen asidoosi).

Jos jatkuvaa annostelua tarvitaan, lääkäri antaa myös muunlaisia infuusioita. Tämä tyydyttää/ kattaa elimistön muiden kemiallisten ja ravintoaineiden tarpeen.

Jos huomaat muutoksia voinnissasi infuusion aikana tai jälkeen, kerro siitä heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Muut lääkevalmisteet ja Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Seuraavien lääkkeiden käyttöä ei suositella, kun saat Ringer-Acetat Baxter Viaflo-infuusiota:

 • keftriaksoni (antibiootti), jota ei pidä antaa saman infuusioletkun kautta (ks. kohta “Varoitukset ja varotoimet”)
 • suksametoni, vekuroni ja tubokurariini (lihasrelaksantit, joita käytetään leikkausten aikana)
 • kalium (yksi elimistön luonnollisista suoloista).

Ringer-Acetat Baxter Viaflo voi vaikuttaa seuraaviin lääkkeisiin tai ne voivat vaikuttaa Ringer-Acetat Baxter Viafloon:

 • kortisonivalmisteet (tulehduslääkkeet)
 • muut steroidit kuten estrogeeni
 • virtsaneritystä edistävät lääkkeet (kaliumia säästävät diureetit)
 • ACE-estäjät (verenpainelääkkeet)
 • takrolimuusi, jota käytetään estämään hylkimisreaktioita ja joissakin ihosairauksissa
 • siklosporiini (käytetään estämään hylkimisreaktioita).

Nämä voivat kohottaa veren kalium- ja/tai natriumpitoisuutta.

Ringer-Acetat Baxter Viaflon kalsium voi lisätä sydänlääkkeen (digitalisvalmisteen) tehoa, mikä voi aiheuttaa erittäin vakavia sydämen lyöntitiheyden muutoksia.

Tietyt lääkkeet voivat lisätä veren kalsiumpitoisuutta. Näitä lääkkeitä voivat olla:

 • tietyt nesteenpoistolääkkeet (tiatsididiureetit)
 • D-vitamiini.

Eräiden lääkeaineiden erittyminen voi hidastua tai nopeutua, mikä vaikuttaa niiden tehoon. Näitä ovat esim. seuraavat lääkeaineet:

 • kinidiini (epäsäännölliseen sydämenrytmiin, arytmiaan)
 • salisylaatit (tulehduslääke esim. aspiriini)
 • litium (psykoosilääke esim. kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön)
 • keskushermostoa stimuloivat lääkkeet (sympatomimeetit kuten efedriini ja pseudoefedriini, joita käytetään yskä- ja vilustumislääkkeissä).

Tietyt lääkkeet voivat lisätä haittavaikutusten riskiä alhaisen veren natriumpitoisuuden vuoksi. Näitä lääkkeitä voivat olla:

 • tietyt syöpälääkkeet
 • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (käytetään masennuksen hoitoon)
 • tietyt psykiatristen sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet (psykoosilääkkeet)
 • morfiinin kaltaiset lääkkeet (opioidit)
 • kivun ja/tai tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet (nk. ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID))
 • tietyt epilepsialääkkeet
 • oksitosiini (lääke, jota käytetään naisille raskauden ja synnytyksen aikana sekä synnytyksen jälkeiseen hoitoon)
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit).

Ringer-Acetat Baxter Viaflo ruuan ja juoman kanssa

Kysy lääkäriltä, mitä voit syödä tai juoda.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ringer-Acetat Baxter Viafloa voi antaa raskauden ja imetyksen aikana

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ringer-Acetat Baxter Viaflo ei vaikuta ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

Olet itse vastuussa päättäessäsi kyvystäsi ajaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkuutta vaativaa työtä. Yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä on lääkkeiden käyttö, niiden vaikutusten ja haittavaikutusten vuoksi. Kuvaus tämän lääkkeen vaikutuksista ja haittavaikutuksista on esitetty seuraavissa kappaleissa. Lue siksi tämä pakkausseloste huolellisesti. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus

Lääkäri tai hoitaja antaa Ringer-Acetat Baxter Viaflon. Lääkäri päättää sopivan annoksen ja ajankohdan. Annokseen vaikuttavat potilaan ikä, paino, vointi ja hoidon tarkoitus. Annokseen saattaa myös vaikuttaa muu samanaikainen hoito.

Ringer-Acetat Baxter Viafloa EI saa antaa, jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.

Antotapa

Ringer-Acetat Baxter Viaflo annetaan neulan ja muoviletkun kautta laskimoon. Infuusio annetaan yleensä käsivarren laskimoon. Lääkäri voi päättää myös muunlaisesta antotavasta.

Ylimääräinen liuos on hävitettävä. Ringer-Acetat Baxter Viafloa EI pidä antaa osittain käytetystä pussista.

Jos käytät enemmän Ringer-Acetat Baxter Viaflo-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos sattuisit saamaan liikaa Ringer-Acetat Baxter Viafloa, lääkäri ja sairaanhoitohenkilöstö tietävät, mihin varotoimiin pitää ryhtyä.

Jos Ringer-Acetat Baxter Viafloa annetaan liian paljon (yliannostus) tai se annetaan liian nopeasti, se voi johtaa seuraaviin oireisiin:

 • nesteenkertyminen kudokseen (hyperhydraatio), joka näkyy kiristävänä ihona
 • veren pakkaantuminen jalkoihin (laskimotukos)
 • turvotus (ödeema), mikä mahdollisesti vaikuttaa keuhkoihin, hengitykseen, tai aivoihin, aiheuttaen päänsärkyä
 • muutokset veren happamuudessa tai suolapitoisuuksissa
 • veren suolapitoisuuden nousu (seerumin hyperosmolaarisuus).

Jos saat näitä oireita, ilmoita heti lääkärille. Infuusio keskeytetään ja saat oireenmukaista hoitoa.

Jos Ringer-Acetat Baxter Viafloon on lisätty muuta lääkettä ennen yliannostusta, myös lisätty lääke voi aiheuttaa oireita. Lue lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta mahdollisista oireista.

Jos lopetat Ringer-Acetat Baxter Viaflon käytön

Lääkärisi päättää milloin infuusio lopetetaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla on jokin seuraavista oireista, kerro heti lääkärille tai hoitajalle. Nämä voivat olla merkkejä harvinaisista, mutta erittäin vakavista tai jopa henkeä uhkaavista allergisista (yliherkkyys-) reaktioista:

 • kasvojen ihon ja huulten turvotus sekä nielun turvotus
 • hengitysvaikeudet
 • ihottuma
 • ihon punoitus (eryteema).

Hoitoa annetaan oireiden mukaan.

Muut haittavaikutukset on lueteltu esiintymistiheyden mukaisesti.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • sydämen vajaatoiminta voi kehittyä potilaille, joilla on olemassa oleva sydänsairaus
 • nesteenkertyminen keuhkoihin (pulmonaarinen ödeema)
 • kuume, infektio (punoitus, turvotus), paikallinen kipu, veritulppa, injektiokohdan laskimotulehdus tai -ärsytys
 • infuusionesteen vuoto ympäröivälle kudosalueelle (ekstravasaatio).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • paine rinnassa tai rintakipu
 • sydämen hidaslyöntisyys (bradykardia) tai nopealyöntisyys (takykardia).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • kohtaukset (kouristuskohtaukset) infuusiota annosteltaessa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyysreaktiot
 • paikallinen tai laaja-alainen nokkosihottuma (urtikaria), johon liittyy ihottumaa ja kutinaa
 • liian paljon nestettä verisuonissa (hyperhydraatio)
 • veren suola- ja/tai happo-emästasapainon muutokset
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • aivoturvotus, joka voi aiheuttaa aivovamman.

Jos lääkettä on lisätty infuusioliuokseen, myös lisätty lääke saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset riippuvat lisätystä lääkkeestä. Lue lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta mahdollisista haittavaikutuksista.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ringer-Acetat Baxter Viaflo sisältää

Vaikuttavat aineet ovat:

 • natriumkloridi 5,86 g/l
 • kaliumkloridi 0,30 g/l
 • kalsiumklorididihydraatti 0,29 g/l
 • magnesiumkloridiheksahydraatti 0,20 g/l
 • natriumasetaattitrihydraatti 4,08 g/l.

Muut aineet ovat:

 • injektionesteisiin käytettävä vesi
 • suolahappo (pH-arvon säätämiseen).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ringer-Acetat Baxter Viaflo on kirkas liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia. Liuospussit ovat polyolefiini/polyamidi muovia (Viaflo). Pussin päällä on saumattu suojaava päällyspussi.

Pussikoot:

 • 500 ml
 • 1000 ml

Liuospussit on pakattu laatikoihin. Laatikot sisältävät seuraavan määrän pusseja:

 • 20 x 500 ml
 • 10 x 1000 ml
 • 12 x 1000 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija:

Baxter Oy

PL 119

00181 Helsinki

Valmistaja

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.05.2023 

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Jos valmisteen annon kanssa samaan aikaan tehdään verensiirto, verensiirrossa ei saa käyttää samaa infuusioletkua, koska valmisteen sisältämä kalsium voi hyydyttää verta (koagulaatio).

Käyttö ja käsittely

Käytä vain, jos liuos on kirkas ja pakkaus vahingoittumaton. Annostele välittömästi, kun infuusion antovälineistö on kiinnitetty pussiin.

Ota päällyspussi pois vasta juuri ennen käyttöä.

Sisäpussi pitää valmisteen steriilinä.

Muovipusseja ei saa liittää toisiinsa. Liittäminen voi aiheuttaa ilmaembolisaatiota potilaalla, mikä johtuu ensimmäiseen pussiin jääneen ilman siirtymisestä infuusioletkustoon ennen kuin nesteen annostelu jälkimmäisestä pussista on loppunut. Pehmeissä muovipusseissa olevien laskimoon annettavien liuosten paineistaminen virtausnopeuden kasvattamiseksi voi johtaa ilmaembolisaatioon, jos pussiin jäänyt ilma ei ole kokonaan poistunut ennen annostelua. Ventiloitujen infuusion antolaitteiden käyttö ventilointireiän ollessa avoimessa asennossa voi johtaa ilmaemboliaan. Ventiloituja infuusion antolaitteita, joissa ventilointireikä on avoimessa asennossa, ei saa käyttää joustavien muovipussien kanssa.

Liuos on annettava steriilillä välineistöllä aseptiikkaa noudattaen. Antovälineistö on ensin täytettävä liuoksella, jotta estetään ilman pääsy välineistöön.

Lisäyksiä voidaan tehdä ennen infuusiota tai infuusion aikana itseumpeutuvan lääkkeenlisäysportin kautta.

Tehtäessä liuokseen lisäyksiä on liuoksen isotonisuus varmistettava ennen parenteraalista antoa. Lisäysten perusteellinen ja huolellinen aseptinen sekoittaminen on välttämätöntä. Lisäysten jälkeen liuos on käytettävä heti, eikä sitä saa säilyttää.

Muiden lääkeaineiden lisääminen valmisteeseen tai sen väärällä tavalla antaminen voi aiheuttaa kuumeilua, joka johtuu mahdollisista pyrogeeneista. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, infuusio on heti keskeytettävä.

Valmiste on hävitettävä kerta-annon jälkeen.

Käyttämättä jäänyt osuus on hävitettävä.

Osittain käytettyjä pusseja ei saa käyttää uudelleen.

1. Pakkauksen avaaminen

Ota Viaflo-pussi päällyspussista juuri ennen valmisteen käyttöä.

a. Tarkista, että Viaflo-pussi on ehjä puristelemalla sitä napakasti. Jos pussi vuotaa, se on hävitettävä, koska liuos ei enää ole steriiliä.

b. Tarkista, että liuos on kirkasta, ja ettei siinä ole ylimääräisiä hiukkasia. Jos liuos ei ole kirkasta, tai jos siinä on hiukkasia, se on hävitettävä.

2. Infuusion valmistelu

Käytä annossa ja sen valmistelussa vain steriilejä tarvikkeita ja aineita.

a. Ripusta pussi ripustussilmukasta.

b. Poista toisella kädellä muovisuojus pussin pohjassa olevasta ulostuloportista

 • tartu toisella kädellä portissa olevaan pieneen ulokkeeseen
 • kierrä toisella kädellä suojuksen isompaa uloketta
 • suojus putoaa pois.

c. Noudata huolellista aseptiikkaa infuusion valmistelussa.

d. Kiinnitä infuusiovälineistö. Noudata käytettävän infuusiovälineistön käyttöohjeita yhdistämisessä, infuusioletkuston esitäytössä (praimauksessa) ja annostelussa.

3. Injektoitavat lääkelisäykset 

Huomaa, että lisäykset voivat olla yhteensopimattomia valmisteen kanssa (katso kohta Valmisteen säilyttäminen “Lääkelisäysten vasta-aiheet” alla).

Lääkelisäykset ennen infuusiota

a. Desinfioi lääkkeenlisäysportti.

b. Pistä 19–22 gaugen (1,10–0,70 mm) neula itsestään umpeutuvan lääkkeenlisäysportin läpi ja injisoi.

c. Sekoita infuusioneste ja lääkelisäys huolellisesti. Kun infuusionesteeseen lisätään lääkkeitä, joiden tiheys on suuri kuten esim. kaliumkloridia, taputtele pystysuorassa olevia portteja kevyesti ja sekoita.

Huomautus! Älä säilytä pusseja, joihin on lisätty lääkkeitä

Lääkelisäykset infuusion aikana

a. Sulje letkuston suljin.

b. Desinfioi lääkkeenlisäysportti.

c. Pistä 19–22 gaugen (1,10–0,70 mm) neula itsestään umpeutuvan lääkkeenlisäysportin läpi ja injisoi.

d. Ota pussi pois telineestä ja/tai käännä se pystyasentoon.

e. Tyhjennä molemmista porteista ilma kevyesti taputtelemalla pussin ollessa pystyasennossa.

f. Sekoita lisättävä lääke liuokseen huolellisesti.

g. Laita pussi takaisin käyttöasentoon, avaa suljin ja jatka liuoksen antamista.

4. Pakkauksen kestoaika: Lisäykset 

Lääkelisäysten kemiallinen ja fysikaalinen stabiilius Viaflo pussin Ringer-Acetat Baxter Viaflo -infuusionesteen pH:ssa on arvioitava ennen käyttöä.

Mikrobiologiselta kannalta liuotettu valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä 24 tunnin säilytysaikaa 2–8 °C:ssa yleensä saa ylittää, jollei liuottaminen ole tapahtunut valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

5. Lääkelisäysten vasta-aiheet

Lisättävien lääkevalmisteiden yhteensopivuus Viaflo-pakkauksessa olevan liuoksen kanssa on arvioitava ennen lisäystä.

Ringer-Acetat Baxter Viafloon ei saa lisätä valmisteita, jotka sisältävät karbonaatteja, sulfaatteja tai fosfaatteja.

Kalsiumsuolat ovat yhteensopimattomia monien lääkkeiden kanssa, mikä voi johtaa saostumien muodostumiseen.

 • Samanaikainen hoito keftriaksonilla ja Ringer-Acetat Baxter Viaflolla on vasta-aiheista ennenaikaisesti syntyneille ja vastasyntyneille (alle 28 päivän ikäisillä), vaikka käytettäisiin erillisiä infuusioletkuja.
 • Keftriaksonia ei pidä sekoittaa tai antaa samanaikaisesti minkään kalsiumia sisältävän infuusionesteen kanssa minkään ikäisille potilaille, ei edes eri infuusioletkujen tai infuusiokohtien kautta.
 • Jos samaa infuusioletkua käytetään peräkkäiseen antoon, tulee infuusioletku huuhdella huolellisesti infuusioiden välillä yhteensopivalla liuoksella.

Lisättävän lääkevalmisteen pakkausselosteeseen on tutustuttava.

Ennen lääkkeen lisäystä, sen liukoisuudesta ja stabiiliudesta Ringer-Acetat Baxter Viaflo- infuusionesteen pH:ssa (5,0 –6,0) on varmistuttava.

Ohjeistuksena, seuraavat lääkeaineet ovat yhteensopimattomia Ringer-Acetat Baxter Viaflon kanssa (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • Amfoterisiini B
 • Kortisoni
 • Erytromysiinilaktobionaatti
 • Etamivaani
 • Etyylialkoholi
 • Tiopentaalinatrium
 • Dinatriumedetaatti.

Yrityksen yhteystiedot:

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111
Tukkuliike: Tamro