MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 4 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 11.12.2019 19:01:28)

Pakkauseloste: Tietoa potilaalle

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

oksibuprokaiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätipat on ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippoja

3. Miten Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride sisältää puudutusainetta. Sitä käytetään silmän pinnan tilapäiseen puuduttamiseen.

 

Sitä käytetään erilaisten silmätutkimusten ja -toimenpiteiden yhteydessä.

 

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippoja

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (oksibuprokaiinihydrokloridille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippoja.

Puudutettu silmä tulee suojata pölyltä ja bakteereilta. Saat lääkäriltäsi ohjeita silmän suojaamisesta.

Muut lääkevalmisteet ja Minims Oxybuprocaine Hydrochloride

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri tai silmälääkäri saattaa käyttää näitä tippoja tai määrätä sinulle vaihtoehtoista lääkettä.

Piilolinssit

Lääkäri pyytää sinua poistamaan piilolinssit silmistäsi ennen tippojen käyttöä. Tämän valmisteen vaikutuksesta piilolinsseihin ei ole tietoa. Siksi voit käyttää piilolinssejä vasta, kun tippojen vaikutus on hävinnyt.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten kaikkien silmätippojen käytön yhteydessä, näkösi voi sumentua tippojen tiputtamisen jälkeen. Älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin näkösi on kirkas.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai silmälääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai silmälääkäriltä, jos olet epävarma.

Tipat ovat erityisessä kertakäyttöisessä “Minims”-säiliössä, jolla voidaan tarvittaessa hoitaa kummatkin silmät. Käytön jälkeen säiliö on hävitettävä.

Annostus

Annettava määrä vaihtelee lääkärin tai silmälääkärin tekemän toimenpiteen mukaan:

• Yksi tippa liuosta on riittävä lääkärin tai silmälääkärin suorittamaan silmänpaineen mittaukseen.

• Kaksi tippaa 1,5 minuutin välein on riittävä piilolinssien sovitusta varten.

• Kolme tippaa 1,5 minuutin välein on riittävä puuduttamiseen pienemmissä toimenpiteissä.

Antotapa

Lääkäri tai silmälääkäri tiputtaa yleensä tipat silmiisi.

Sinua voidaan pyytää painamaan silmän sisänurkkaa varovasti sormella 3 minuutin ajan. Tämä estää liuosta valumasta nenään ja nieluun.

Puudutuksen vaikutus kestää noin tunnin riippuen siitä, kuinka monta tippaa on laitettu. Vältä silmän koskettelua, kunnes puudutus on hävinnyt.

Käytä tätä lääkettä tämän pakkausselosteen ohjeiden mukaan ja juuri siten kuin lääkäri tai silmälääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai silmälääkäriltä, jos olet epävarma.

Jos käytät enemmän Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätippoja kuin sinun pitäisi, yliannostus on hyvin epätodennäköinen. Jos sinulle ilmaantuu äkillistä huonovointisuutta tippojen käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin, silmälääkäriin tai lähimmän sairaalaan ensiapuun.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisissa tapauksissa paikallinen puudutusainevalmiste on yhdistetty allergisiin reaktioihin (vakavimmissa tapauksissa anafylaktinen sokki).

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

• ohimenevä kirvely tiputtamisen jälkeen

• näön hämärtyminen

• silmien allergia

• allerginen blefariitti

• yliherkkyys

• anafylaktinen reaktio / sokki

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, silmälääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tipat ovat kertakäyttöisessä “Minims”-säiliössä, jolla voidaan tarvittaessa hoitaa kummatkin silmät. Yksittäiset avatut kerta-annossäiliöt tulee käyttää välittömästi ja hävittää jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minims Oxybuprocaine Hydrochloride sisältää

- Vaikuttava aine on oksibuprokaiinihydrokloridi 4 mg/ml.

- Muut aineet ovat kloorivetyhappo ja steriili vesi.

Lääke ei sisällä säilytysaineita, sillä se on pakattu steriileihin kerta-annossäiliöihin.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride silmätipat on pakattu muovisiin kerta-annospakkauksiin joissa on kierrettävä vetokorkki.

Pakkauskoko: 20 x 0,5 ml

Myyntiluvan haltija

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24 - D24PPT3 – Irlanti

Valmistaja

Laboratoire Chauvin S.A.

Z.I. Ripotier

07200 Aubenas - Ranska

Edustaja

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

SE-118 25 Tukholma

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.07.2019

Yrityksen yhteystiedot:

BAUSCH + LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

customerservice.nordic@bausch.com
www.bausch.se
+46 8 6169500
Tukkuliike: Tamro