SPIRIVA RESPIMAT inhalaationeste, liuos 2,5 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 03.02.2021 19:09:37)

Spiriva Respimat 2,5 mikrog, inhalaationeste, liuos

tiotropium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Spiriva Respimat on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Spiriva Respimat -valmistetta
 3. Miten Spiriva Respimat -valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Spiriva Respimat -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Spiriva Respimat helpottaa keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) tai astmapotilaiden hengitystä. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen keuhkosairaus, joka aiheuttaa hengenahdistusta ja yskää. Taudilla on yhteys myös krooniseen keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkolaajentumaan. Astma on pitkäaikaissairaus, jolle on tyypillistä hengitysteiden tulehdustila ja ahtautuminen. Keuhkoahtaumatauti ja astma ovat pitkäaikaisia sairauksia, ja sinun pitää ottaa Spiriva Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia tai muita keuhkoahtaumataudin tai astman oireita. Jos otat Spiriva Respimat -valmistetta astman hoitoon, sinun pitää lisäksi ottaa niin kutsuttua inhaloitavaa kortikosteroidia ja pitkävaikutteista beeta-2-agonistia.

Spiriva Respimat on pitkävaikutteinen keuhkoputkia laajentava lääke, joka avaa hengitysteitä ja helpottaa ilman kulkua keuhkoihin ja niistä ulos. Spiriva Respimat -valmisteen säännöllinen käyttö voi myös helpottaa tautiin liittyvää jatkuvaa hengenahdistusta ja auttaa vähentämään sairauden vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi. Spiriva Respimat -valmisteen päivittäinen käyttö ehkäisee myös keuhkoahtaumataudin oireiden äkillisiä, lyhytaikaisia pahenemisvaiheita, jotka saattavat kestää useita päiviä.

Spiriva Respimat -valmisteen oikea annostelu, katso kohta Miten valmistetta käytetään. Miten Spiriva Respimat -valmistetta otetaan. Uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Spiriva Respimat -valmistetta

 • jos olet allerginen tiotropiumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen (yliherkkä) atropiinille tai sitä muistuttaville aineille, kuten ipratropiumille tai oksitropiumille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Spiriva Respimat -valmistetta.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma, eturauhasvaivoja tai virtsaamisvaikeuksia

Jos sinulla on munuaisvaivoja, kysy neuvoa lääkäriltä

Ottaessasi Spiriva Respimat -valmistetta, ole varovainen, ettei inhalaationestettä joudu silmiin. Tämä voi aiheuttaa silmäkipua, epämukavaa tunnetta silmässä, näön hämärtymistä, valokehien tai värikkäiden kuvien näkemistä, johon liittyy silmien punoitusta (t.s. ahdaskulmaglaukoomaa). Päänsärky, pahoinvointi tai oksentelu saattaa liittyä silmäoireisiin. Pese silmäsi lämpimällä vedellä, lopeta tiotropiumbromidin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisäohjeita.

Jos hengityksesi huononee tai jos sinulle tulee ihottumaa, turvotusta tai kutinaa heti sumuteannoksen oton jälkeen, lopeta sumuttimen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Suun kuivumista on havaittu antikolinergisen hoidon yhteydessä ja pitkällä tähtäimellä sillä saattaa olla yhteys hammaskariekseen. Kiinnitä sen vuoksi huomiota suuhygieniaan.

Spiriva Respimat on tarkoitettu keuhkoahtaumatautisi tai astmasi ylläpitohoitoon. Älä ota tätä lääkettä äkillisten hengenahdistuskohtausten hoitoon tai hengityksen vinkunan hoitoon. Lääkäri on määrännyt sinulle toisen inhaloitavan lääkkeen (”kohtauslääkkeen”) tätä tarkoitusta varten. Noudata lääkärin antamia ohjeita.

Jos Spiriva Respimat -valmiste on määrätty astmasi hoitoon, se lisätään lääkehoitoosi, joka sisältää inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta-2-agonistin. Jatka inhaloitavan kortikosteroidin ottoa kuten lääkäri on määrännyt, vaikka tuntisit olosi paremmaksi.

Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut sydänkohtaus viimeisen kuuden kuukauden aikana, tai jokin epävakaa tai henkeä uhkaava sydämen rytmihäiriö tai vaikea sydämen vajaatoiminta viimeisen vuoden aikana. Tämä tieto on tärkeä päätettäessä, onko Spiriva oikea lääke sinulle.

Älä ota Spiriva Respimat -valmistetta useammin kuin kerran päivässä.

Sinun tulee myös ottaa yhteyttä lääkäriisi, jos tunnet että hengityksesi on huononemassa.

Kerro lääkärille, jos sinulla on kystinen fibroosi, koska Spiriva Respimat -valmiste saattaa pahentaa kystisen fibroosin oireita.

Lapset ja nuoret
Spiriva Respimat -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Spiriva Respimat
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin erityisesti, jos otat tai olet ottanut antikolinergisiä lääkkeitä, kuten ipratropiumia tai oksitropiumia.

Yhteisvaikutuksia ei ole ilmoitettu, kun Spiriva Respimat -valmistetta on otettu yhdessä muiden keuhkoahtaumataudin tai astman hoitoon käytettävien valmisteiden kanssa esimerkiksi nopeavaikutteiset inhalaatiolääkkeet (esim. salbutamoli), metyyliksantiinit (esim. teofylliini), antihistamiinit, limaa irrottavat yskänlääkkeet (esim. ambroksoli), leukotrieeninsalpaajat (esim. montelukasti), kromonit, anti-IgE -hoito (esim. omalitsumabi) ja/tai inhaloitavat tai suun kautta otettavat steroidit (esim. budesonidi ja prednisoloni).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä ota tätä lääkettä, ellei lääkärisi ole sitä erityisesti suositellut.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.
Huimaus tai näön sumentuminen voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Spiriva Respimat sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia (bronkospasmi) erityisesti, jos sinulla on astma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Spiriva Respimat on tarkoitettu vain inhaloitavaksi.

Suositeltu annos yli 6-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille potilaille on:

Spiriva Respimat vaikuttaa 24 tuntia, joten sinun tarvitsee ottaa sitä vain KERRAN PÄIVÄSSÄ, jos mahdollista aina samaan aikaan päivästä. Ota aina KAKSI SUIHKETTA joka kerralla.

Koska keuhkoahtaumatauti ja astma ovat pitkäaikaisia sairauksia, ota Spiriva Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia. Suositusannosta ei saa ylittää.

Varmista, että osaat käyttää uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta oikein. Ohjeet, miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään, ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa, katso kohta ”Ohjeet miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään”.

Käyttö lapsille ja nuorille
Spiriva Respimat -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska valmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu tällä ikäryhmällä.

Jos otat enemmän Spiriva Respimat -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat Spiriva Respimat -valmistetta enemmän kuin kaksi suihketta päivässä, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Sinulla saattaa olla suurempi riski saada haittavaikutuksia kuten suun kuivumista, ummetusta, virtsaamisvaikeuksia, sydämen sykkeen lisääntymistä tai näön sumentumista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Spiriva Respimat -valmistetta
Jos unohdat ottaa annoksesi (KAKSI SUIHKETTA KERRAN VUOROKAUDESSA), ota annos heti kun muistat, mutta älä ota kahta annosta samanaikaisesti tai saman päivän aikana. Ota sitten seuraava annoksesi normaalisti.

Jos lopetat Spiriva Respimat -valmisteen oton
Ennen kuin lopetat Spiriva Respimat -valmisteen ottamisen, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos lopetat Spiriva Respimat -valmisteen ottamisen, keuhkoahtaumataudin ja astman oireet saattavat pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet perustuvat seuraaviin luokituksiin:

_________________________________________________________________________________

Yleinen: saattaa koskea enintään 1 henkilöä 10:stä
Melko harvinainen: saattaa koskea enintään 1 henkilöä 100:sta
Harvinainen: saattaa koskea enintään 1 henkilöä 1 000:sta
Tuntematon: esiintyvyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella

__________________________________________________________________________________

Valmistetta käyttäneet potilaat ovat kokeneet alla lueteltuja haittavaikutuksia ja ne on lueteltu yleisyysluokitusten mukaisesti joko yleiseksi, melko harvinaiseksi, harvinaiseksi tai tuntemattomaksi.

Haittavaikutus

Yleisyys Keuhkoahtaumatauti

Yleisyys

Astma

Suun kuivuminen

Yleinen

Melko harvinainen

Käheys

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Yskä

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Päänsärky

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Nielutulehdus

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Kivulias virtsaaminen

Melko harvinainen

Tuntematon

Huimaus

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Sienitulehdus suuontelossa ja nielussa

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Virtsaamisvaikeus (virtsaumpi)

Melko harvinainen

Tuntematon

Ummetus

Melko harvinainen

Harvinainen

Ihottuma

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Kutina

Melko harvinainen

Harvinainen

Mitatun silmänpaineen nousu

Harvinainen

Tuntematon

Vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa suun ja kasvojen tai kurkun turpoamista (angioneuroottinen edeema)

Harvinainen

Harvinainen

Unettomuus

Harvinainen

Melko harvinainen

Epäsäännöllinen sydämen rytmi (eteisvärinä, eteisperäinen tiheälyöntisyys)

Harvinainen

Tuntematon

Tuntemus omista sydämenlyönneistä (palpitaatiot)

Harvinainen

Melko harvinainen

Nenäverenvuoto

Harvinainen

Harvinainen

Kielitulehdus

Harvinainen

Tuntematon

Sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)

Harvinainen

Tuntematon

Rinnan kireys, johon liittyy yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen (bronkospasmi)

Harvinainen

Melko harvinainen

Nielemisvaikeudet

Harvinainen

Tuntematon

Värikehien tai värikkäiden kuvien näkeminen, joihin liittyy punaiset silmät (glaukooma)

Harvinainen

Tuntematon

Näön sumeneminen

Harvinainen

Tuntematon

Kurkunpään tulehdus

Harvinainen

Tuntematon

Hammaskaries

Harvinainen

Tuntematon

Ientulehdus

Harvinainen

Harvinainen

Nokkosrokko

Harvinainen

Harvinainen

Ihotulehdus tai ihohaava

Harvinainen

Tuntematon

Ihon kuivuus

Harvinainen

Tuntematon

Virtsatieinfektio

Harvinainen

Harvinainen

Närästys

Harvinainen

Tuntematon

Yliherkkyys, välitön reaktio mukaan lukien

Tuntematon

Harvinainen

Suutulehdus

Tuntematon

Harvinainen

Elimistön kuivuminen

Tuntematon

Tuntematon

Nenän sivuontelotulehdus

Tuntematon

Tuntematon

Tukkeuma suolistossa tai suolen liikkeiden puuttuminen (suolen tukkeuma, suolilama mukaan

lukien)

Tuntematon

Tuntematon

Pahoinvointi

Tuntematon

Tuntematon

Vakava allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio)

Tuntematon

Tuntematon

Nivelturvotus

Tuntematon

Tuntematon

Välittömiä allergisia reaktioita kuten ihottumaa, nokkosihottumaa (urtikaria), suun ja kasvojen turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia (angioneuroottinen edeema) tai muita yliherkkyysreaktioita (kuten verenpaineen äkillinen lasku tai huimaus), joita saattaa esiintyä yksitellen tai osana vakavaa allergista reaktiota (anafylaktinen reaktio) Spiriva Respimat lääkkeenoton jälkeen.

Lisäksi kuten kaikilla inhaloitavilla lääkkeillä, joillain potilailla saattaa lisäksi ilmetä rintakehän kireyttä, yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen.

Jos mitään näistä oireista ilmenee, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja lääkesäiliön etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa jäätyä.

Käytönaikainen säilyvyysaika: 
vaihda säiliö viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Älä käytä Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta kauemmin kuin yhden vuoden ajan.
Suositeltu käyttö: 6 säiliötä per sumutin.

Huomioitavaa: Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toiminnot on osoitettu 540 testisumutuksella (vastaa 9 säiliötä).

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Spiriva Respimat sisältää

Vaikuttava aine on tiotropium. Vapautunut annos sisältää 2,5 mikrogrammaa tiotropiumia (2 suihketta muodostaa yhden lääkeannoksen), joka vastaa 3,124 mikrogrammaa tiotropiumbromidimonohydraattia. Vapautunut annos on se annos, jonka potilas saa suukappaleen kautta.

Muut aineet ovat: bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi ja 3,6 % suolahappo pH:n säätelyyn.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Spiriva Respimat 2,5 mikrog pakkauksessa on yksi inhalaationestesäiliö ja yksi Respimat-sumutin. Säiliö pitää kiinnittää sumuttimeen ennen käyttöä.

Yksittäispakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta).

Kolmen pakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Yhden säiliön täyttöpakkaus: yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kolmen säiliön täyttöpakkaus: kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Valmistajat:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

tai

Boehringer Ingelheim España, SA
c/ Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Espanja

Lisätietoja antaa:

Boehringer Ingelheim Finland Ky,
Tammasaarenkatu 5,
00180 Helsinki
puh. 010 3102 800

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:
Spiriva Respimat, Спирива Респимат

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.08.2022

 

Ohjeet käyttäjälle

Ohjeet miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään

Respimat-sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun. Respimat-sumutin on tarkoitettu vain sinun omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Yhdestä lääkesäiliöstä saa annosteltua useita annoksia. Uudelleenkäytettävään Respimat-sumuttimeen voidaan vaihtaa lääkesäiliö ja sumutinta voidaan käyttää enintään 6 lääkesäiliön kanssa.

Lasten on käytettävä Spiriva Respimat -valmistetta aikuisten avustuksella.

Lue nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää Spiriva Respimat -sumutinta.

Käytä sumutinta ainoastaan KERRAN VUOROKAUDESSA. Ota jokaisella kerralla KAKSI SUIHKETTA.

 • Jos Spiriva Respimat -sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin itsestäsi ja vapauta yksi annos.
 • Jos Spiriva Respimat -sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.

Uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen hoito

Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään kerran viikossa.
Pienet värjäymät suukappaleessa eivät vaikuta uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen toimintaan.
Pyyhi uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.

Milloin sumutin pitää vaihtaa uuteen

Kun olet käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hanki uusi Spiriva Respimat -pakkaus, joka sisältää sumuttimen.

Valmistelu käyttöä varten:

1. Poista läpinäkyvä pohjaosa

 • Pidä korkki kiinni.
 • Paina varmistinpainiketta ja vedä samalla läpinäkyvä pohjaosa irti toisella kädellä.

2. Kiinnitä säiliö

 • Paina säiliö sumuttimeen.
 • Aseta sumutin tukevalle alustalle ja paina voimakkaasti alaspäin, kunnes säiliö napsahtaa paikoilleen.

3. Merkitse käytetyt säiliöt ja laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen

 • Merkitse rasti sumuttimen etiketin ympyrään seurataksesi käyttämiesi säiliöiden lukumäärää.
 • Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.

4. Kierrä

 • Pidä korkki kiinni.
 • Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

5. Avaa

 • Avaa korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

6. Paina

 • Suuntaa sumutin alaspäin.
 • Paina annoksenvapautuspainiketta.
 • Sulje korkki.
 • Toista kohdat neljä, viisi ja kuusi, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä.
 • Kun pilvi on näkyvä, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.

Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä saadaan 60 suihketta (30 annosta).

Päivittäinen käyttö:

KIERRÄ

 • Pidä korkki kiinni.
 • KIERRÄ läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

AVAA

 • AVAA korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

PAINA

 • Hengitä ulos hitaasti ja syvään.
 • Sulje huulet suukappaleen ympärille siten, että et peitä ilma-aukkoja. Suuntaa sumutin kohti nielun takaosaa.
 • Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään ja PAINA samalla annoksenvapautuspainiketta. Jatka sisäänhengitystä hitaasti niin pitkään kuin pystyt.
 • Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin pystyt.
 • Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA, jotta saat kaksi suihketta.
 • Sulje korkki, kunnes jälleen käytät sumutintasi.

Milloin Spiriva Respimat säiliö on vaihdettava uuteen

Annoslaskuri näyttää kuinka monta suihketta säiliössä on jäljellä.

Valkoinen nuoli punaisella pohjalla: Säiliö on käytetty loppuun. Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa, jotta se irtoaa. Sumutin on nyt lukkiutunut. Vedä säiliö pois sumuttimesta. Aseta uusi säiliö sumuttimeen, kunnes se napsahtaa paikoilleen (katso kohdasta Kiinnitä säiliö). Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö (jatka kohdasta Merkitse käytetyt säiliöt ja laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen). Muista laittaa läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen sumuttimen lukituksen avaamiseksi.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Säiliön asettaminen tarpeeksi syvälle on vaikeaa.
Käänsitkö vahingossa läpinäkyvää pohjaosaa ennen säiliön asettamista?
Avaa korkki, paina annoksen- vapautuspainiketta ja aseta sitten säiliö paikoilleen.
Oletko vaihtamassa säiliötä? Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö. Aseta säiliö sumuttimeen, kunnes se napsahtaa ja kiinnitä sitten läpinäkyvä pohjaosa.

En saa painettua annoksenvapautuspainiketta.
Asetitko läpinäkyvän pohjaosan paikoilleen?
Jos et, niin aseta läpinäkyvä pohjaosa paikoilleen sumuttimen lukituksen avaamiseksi. Uudelleenkäytettävä Respimat-sumutin toimii vain, jos läpinäkyvä pohjaosa on paikoillaan.
Kiersitkö läpinäkyvää pohjaosaa? Jos et, kierrä läpinäkyvää pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).
Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö ja laita läpinäkyvä pohjaosa paikoilleen.

Kun säiliö on käytetty loppuun, sitä on vaikea irrottaa.
Vedä ja käännä säiliötä samanaikaisesti.

Läpinäkyvä pohjaosa ei käänny tai sitä ei saa asetettua takaisin paikoilleen.
Onko läpinäkyvä pohjaosa irti ja säiliön annoslaskuri näyttää valkoista nuolta punaisella taustalla?
Säiliö on käytetty loppuun. Aseta uusi säiliö sumuttimeen.
Oletko jo kiertänyt pohjaosaa?
Jos pohjaosa on jo käännetty, seuraa kohtia ”AVAA” ja ”PAINA” kohdassa ”Päivittäinen käyttö” ottaaksesi lääkeannoksen.

Spiriva Respimat -sumutin on loppunut liian aikaisin
Oletko käyttänyt Spiriva Respimat -sumutinta ohjeen mukaan (kaksi suihketta kerran vuorokaudessa)?
Yksi lääkesäiliö riittää 30 päivää, jos siitä on otettu kaksi suihketta kerran vuorokaudessa.
Sumutitko suihkeita usein ilmaan testataksesi, toimiiko Spiriva Respimat -sumutin? Kun Spiriva Respimat -sumutin on kerran valmisteltu käyttökuntoon, testisumutuksia ei tarvita, jos sumutinta käytetään päivittäin.
Oletko irrottanut ja asettanut läpinäkyvän pohjaosan takaisin paikoilleen useita kertoja? Älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa, ennen kuin säiliö on käytetty loppuun. Joka kerta, kun irrotat läpinäkyvän pohjaosan pois paikoiltaan, ilman että vaihdat säiliötä, annoslaskuri laskee yhden annoksen otetuksi ja säiliössä jäljellä olevien annosten määrä vähenee.

Spiriva Respimat -sumuttimesta ei tule suihkeita.
Oletko asettanut säiliön paikoilleen?
Jos et, aseta säiliö sumuttimeen. Kun olet koonnut Spiriva Respimat -sumuttimen, älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa tai säiliötä ennen kuin säiliö on käytetty loppuun.
Toistitko kohdat KIERRÄ, AVAA, PAINA vähemmän kuin kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen? Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen, kuten otsikon ” Valmistelu käyttöä varten” alla kohdissa neljä, viisi ja kuusi on neuvottu.
Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.

Spiriva Respimat -sumuttimestani tulee suihkeita itsestään.
Oliko korkki auki, kun kiersit pohjaosaa?
Sulje korkki ja kierrä sitten pohjaosaa.
Painoitko annoksenvapautuspainiketta samalla kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki, jolloin annoksenvapautuspainike on korkin alla, ja kierrä sitten pohjaosaa.
Lopetitko pohjaosan kiertämisen ennen kuin se napsahti? Kierrä pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta). Annoslaskuri laskee jokaisen epätäydellisesti tehdyn pohjaosan kierron yhdeksi otetuksi annokseksi ja säiliössä jäljellä olevien annosten määrä vähenee.
Oliko korkki auki, kun vaihdoit säiliön? Sulje korkki ja vaihda sitten säiliö.

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola