REQUIP DEPOT depottabletti 2 mg, 4 mg, 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 03.06.2024 00:58:35)

Requip Depot 2 mg depottabletti

Requip Depot 4 mg depottabletti

Requip Depot 8 mg depottabletti

ropiniroli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Requip Depot -lääkevalmiste on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Requip Depot ‑lääkevalmistetta

3. Miten Requip Depot ‑lääkevalmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Requip Depot ‑lääkevalmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Requip Depot ‑lääkevalmisteen vaikuttava aine on ropiniroli, joka kuuluu dopamiiniagonisteiksi kutsuttuun lääkeryhmään. Dopamiiniagonistit vaikuttavat aivoihin samalla tavalla kuin luonnollinen dopamiiniksi kutsuttu aine.

Requip Depot ‑depottabletteja käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Ihmisillä, joilla on Parkinsonin tauti, on liian vähän dopamiinia joissakin aivojen osissa. Ropinirolin vaikutukset ovat samanlaisia kuin luonnollisen dopamiinin, joten se helpottaa Parkinsonin taudin oireita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Requip Depot ‑lääkevalmistetta:

 • jos olet allerginen ropinirolille tai tämän lääkevalmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on jokin maksasairaus.

→ Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Requip Depot -lääkevalmistetta:

 • jos olet raskaana tai luulet, että voit olla raskaana
 • jos imetät
 • jos olet alle 18-vuotias
 • jos sinulla on jokin vaikea sydänsairaus
 • jos sinulla on vakavia mielenterveysongelmia
 • jos sinulla on ollut poikkeavia haluja ja/tai poikkeavaa käytöstä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • jos tietyt sokerit (esim. laktoosi) eivät sovi sinulle.

Kerro lääkärille, jos sinulla on ropinirolihoidon lopettamisen tai annoksen pienentämisen jälkeen oireita kuten masennusta, apatiaa, ahdistuneisuutta, väsymystä, hikoilua tai kipua (dopamiiniagonistien lopetusoireyhtymä tai DAWS). Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin muutaman viikon ajan, lääkärin voi olla tarpeen muuttaa hoitoasi.

Kerro lääkärille, jos itse huomaat tai perheesi tai sinua hoitava henkilö huomaa, että sinulle on kehittymässä voimakas tarve tai halua käyttäytyä itsellesi epätavallisilla tavoilla tai et pysty vastustamaan impulssia, tarvetta tai houkutusta tiettyihin toimintoihin, jotka voisivat vahingoittaa sinua tai muita. Tällöin puhutaan hillitsemishäiriöistä, joita ovat mm. peliriippuvuus, ylensyöminen, liikakuluttaminen, poikkeavan voimakas seksuaalinen halu tai seksuaalisten ajatusten tai tunteiden lisääntyminen. Lääkärin on ehkä muutettava annostasi tai lopetettava hoito.

Kerro lääkärille, jos itse huomaat tai perheesi tai sinua hoitava henkilö huomaa, että sinulla ilmenee jaksoittaista yliaktiivisuutta, mielialan kohoamista tai ärtyisyyttä (manian oireita). Näihin voi liittyä impulssikontrollin häiriöiden oireita (ks. edellä). Lääkärin on ehkä muutettava annostasi tai lopetettava hoito.

 Kerro lääkärille, jos jokin ylläolevista voi koskea sinua. Lääkäri voi päättää, että Requip Depot ‑lääkevalmiste ei sovi sinulle tai että tarvitset ylimääräisiä tarkistuskäyntejä hoitosi aikana.

Kun otat Requip Depot -lääkevalmistetta

Kerro lääkärille, jos itse huomaat tai perheesi huomaa, että alat käyttäytyä poikkeuksellisesti (kuten poikkeava uhkapelaaminen tai lisääntynyt seksuaalinen vietti ja/tai käyttäytyminen) Requip Depot -hoidon aikana. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi muuttaa annostasi tai lopettaa lääkkeen käytön.

Tupakointi ja Requip Depot ‑lääkevalmiste

Kerro lääkärille, jos aloitat tai lopetat tupakoinnin Requip Depot ‑hoidon aikana. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi muuttaa annostasi.

Muut lääkevalmisteet ja Requip Depot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös kasvirohdosvalmisteita tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Muista kertoa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos alat käyttää jotain uutta lääkettä Requip Depot ‑hoidon aikana.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Requip Depot ‑lääkevalmiste vaikuttaa tai ne voivat lisätä haittavaikutusten mahdollisuutta. Requip Depot ‑lääkevalmiste voi myös vaikuttaa siihen, miten muut lääkkeet vaikuttavat.

Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • depressiolääke fluvoksamiini
 • muihin psyykkisiin ongelmiin käytetyt lääkkeet, esim. sulpiridi
 • hormonikorvaushoito
 • metoklopramidi, jota käytetään pahoinvoinnin ja närästyksen hoitoon
 • antibiootit siprofloksasiini tai enoksasiini
 • muut Parkinsonin taudin hoitoon käytetyt lääkkeet.

 Kerro lääkärille, jos otat tai olet äskettäin ottanut jotain näistä lääkevalmisteista.

Voit tarvita ylimääräisiä verikokeita, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita yhdessä Requip Depot -lääkevalmisteen kanssa:

 • K-vitamiinisalpaajia (estävät veren hyytymistä) kuten varfariinia.

Requip Depot -lääkevalmiste ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa Requip Depot -lääkevalmisteen ruuan kanssa tai tyhjään mahaan, miten haluat.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Requip Depot -lääkevalmistetta ei suositella, jos olet raskaana, ellei lääkäri ole sitä mieltä, että sinulle koituva hyöty on suurempi kuin syntymättömälle lapsellesi aiheutuva riski.

Requip Depot ‑lääkevalmistetta ei suositella imetyksen aikana, koska sillä voi olla vaikutusta maidontuotantoon.

Kerro heti lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Lääkäri neuvoo sinua myös, jos imetät tai suunnittelet imettäväsi. Lääkäri voi neuvoa sinua lopettamaan Requip Depot -lääkevalmisteen oton.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Requip Depot -lääkevalmiste voi aiheuttaa väsymystä. Se voi tehdä erittäin uneliaaksi ja joskus se saa nukahtamaan äkillisesti ilman ennakko-oireita.

Requip Depot voi aiheuttaa aistiharhoja (näkö-, kuulo- tai tuntohäiriöitä). Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Jos saat tällaisia oireita, älä aja autoa tai käytä koneita tai tee sellaista, missä uneliaisuus tai nukahtaminen voi altistaa sinut (tai muut ihmiset) vakaville haitoille tai hengenvaaralle. Älä osallistu tällaiseen toimintaan, ennen kuin oireet ovat menneet ohi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

 Keskustele lääkärin kanssa, jos tämä aiheuttaa sinulle ongelmia.

Tärkeää tietoa Requip Depot -lääkevalmisteen sisältämistä aineista

Requip Depot ‑depottabletit sisältävät laktoosia. Jos et siedä joitakin sokerilajeja, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

4 mg depottableteissa on paraoranssi-FCF väriainetta (E110), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Requip Depot ‑depottabletit sisältävät alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä anna Requip Depot -lääkevalmistetta lapsille. Yleensä sitä ei määrätä alle 18-vuotiaille.

Sinulle voidaan määrätä Requip Depot -lääkevalmistetta yksinään Parkinsonin taudin oireiden hoitamiseen. Tai voit saada Requip Depot -lääkevalmistetta toisen, levodopa-nimisen, lääkkeen kanssa. Jos otat levodopaa, voit kokea hallitsemattomia nykimisliikkeitä Requip Depot ‑hoidon alussa. Kerro lääkärille, jos näin käy, sillä lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi tarkistaa lääkeannostusta.

Requip Depot -depottabletit on kehitetty vapauttamaan vaikuttavaa ainetta 24 tunnin ajan. Jos lääke kulkeutuu maha-suolikanavan läpi liian nopeasti, esim. ripulin vuoksi, tabletit eivät ehkä liukene täydellisesti ja täysi teho jää saavuttamatta. Tabletteja saattaa näkyä ulosteessa. Kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista, jos näin käy.

Kuinka paljon Requip Depot -lääkevalmistetta otetaan?

Voi viedä jonkin aikaa ennen kuin varmistuu, mikä on paras Requip Depot -annos juuri sinulle.

Suositeltu Requip Depot -depottablettien aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan. Lääkäri voi nostaa annoksen 4 mg:aan Requip Depot -depottabletteja kerran vuorokaudessa toisesta hoitoviikosta alkaen. Jos olet hyvin iäkäs, lääkäri voi nostaa annoksen hitaammin. Tämän jälkeen lääkäri voi muuttaa annosta, kunnes saat sinulle parhaiten sopivaa annosta. Jotkut potilaat saavat 24 mg Requip Depot -depottabletteja joka päivä.

Jos saat hoidon alussa sellaisia haittavaikutuksia, joita on mielestäsi vaikea kestää, keskustele asiasta lääkärin kanssa. Lääkäri voi pienentää annosta tavallisiin kalvopäällysteisiin ropinirolitabletteihin (joista lääkeaine vapautuu elimistöön nopeammin). Näitä tabletteja otetaan kolme kertaa vuorokaudessa.

Älä ota enempää Requip Depot -lääkevalmistetta kuin lääkäri on määrännyt.

Voi viedä joitakin viikkoja ennen kuin Requip Depot ‑lääkevalmiste alkaa tehota.

Requip Depot ‑lääkevalmisteen ottaminen

Ota Requip Depot ‑lääkevalmiste kerran vuorokaudessa, samaan aikaan joka päivä.

Niele Requip Depot -depottabletit kokonaisina, vesilasillisen kera.

Älä murra, pureskele tai murskaa depottabletteja – jos teet näin, voit saada yliannoksen lääkettä, koska lääke vapautuu elimistöösi liian nopeasti.

image1.png

Jos siirryt depottabletteihin käytettyäsi kalvopäällysteisiä ropinirolitabletteja (joista lääkeaine vapautuu elimistöön nopeammin)

Lääkäri määrää Requip Depot -depottablettien annoksen sen perusteella, mikä oli annos, kun käytit kalvopäällysteisiä ropinirolitabletteja (joista lääkeaine vapautuu elimistöön nopeammin).

Ota kalvopäällysteisiä ropinorolitabletteja (joista lääkeaine vapautuu elimistöön nopeammin) tavalliseen tapaan vaihtoa edeltävänä päivänä. Ota sitten Requip Depot -depottabletit seuraavana aamuna, äläkä ota enää yhtään kalvopäällysteistä ropinirolitablettia (joista lääkeaine vapautuu elimistöön nopeammin).

Jos otat enemmän Requip Depot -lääkevalmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos mahdollista, näytä heille Requip Depot ‑pakkaus.

Jos on ottanut yliannoksen Requip Depot -lääkevalmistetta, voi saada seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu, pyörrytys, uupumus, henkinen tai fyysinen väsymys, pyörtyminen, aistiharhat.

Jos unohdat ottaa Requip Depot -lääkevalmistetta

Älä ota ylimääräisiä depottabletteja tai kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet unohtanut ottaa Requip Depot -lääkevalmisteen yhtenä tai useampana päivänä, kysy lääkäriltä ohjeita, miten lääkitys aloitetaan uudestaan.

Jos lopetat Requip Depot -lääkevalmisteen käytön

Älä lopeta Requip Depot -lääkevalmisteen käyttöä ilman lääkärin ohjetta.

Ota Requip Depot -lääkevalmistetta niin kauan kuin lääkäri on suositellut sinulle. Älä lopeta, ellei lääkäri määrää sinua lopettamaan.

Jos lopetat Requip Depot -lääkevalmisteen käytön äkillisesti, Parkinsonin taudin oireet voivat pahentua nopeasti huomattavasti. Lääkityksen äkillinen keskeytys saattaa johtaa pahanlaatuiseen neuroleptioireyhtymään, joka saattaa olla huomattava terveysriski. Sen oireita ovat: lihasten liikkumattomuus, lihasjäykkyys, kuume, verenpaineen vaihtelu, sydämen tiheälyöntisyys, sekavuus, tajunnan heikkeneminen (jopa tajuttomuus).

Jos sinun on lopetettava Requip Depot -lääkevalmisteen käyttö, lääkäri pienentää annosta vähitellen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

On todennäköisempää saada Requip Depot -lääkevalmisteesta haittavaikutuksia, kun hoito aloitetaan ja/tai kun annosta suurennetaan. Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ne voivat lieventyä, kun olet käyttänyt lääkettä jonkin aikaa. Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Voi ilmetä yli 1 potilaalla kymmenestä Requip Depot -lääkevalmistetta saavista potilaista:

 • pyörtyminen
 • tokkuraisuus
 • pahoinvointi.

Yleiset haittavaikutukset

Voi ilmetä alle 1 potilaalla kymmenestä Requip Depot -lääkevalmistetta saavista potilaista:

 • äkillinen nukahtaminen ilman että tuntee itsensä uniseksi (äkilliset unikohtaukset)
 • aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen)
 • oksentelu
 • pyörrytys
 • närästys
 • mahakipu
 • ummetus
 • jalkojen, jalkaterien tai käsien turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Voi ilmetä alle 1 potilaalla sadasta Requip Depot -lääkevalmistetta saavista potilaista:

 • pyörrytys tai heikkouden tunne, erityisesti, kun nousee äkkiä ylös (tämä johtuu verenpaineen laskusta)
 • matala verenpaine
 • voimakas väsymys päivällä (äärettömän voimakas uneliaisuus)
 • psyykkiset haittavaikutukset, kuten delirium (huomattava sekavuus), harhaluulot tai vainoharhaisuus
 • hikka.

Joillakin potilailla voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • allergisia reaktioita, kuten punaiset, kutiavat paukamat iholla (nokkosihottuma), kasvojen, huulten, suun, kielen tai kurkun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia sekä ihottuma tai voimakas kutina (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • muutoksia maksan toiminnassa, mikä on havaittu verikokeissa
 • aggressiivisuutta
 • Requip Depot -lääkevalmisteen liikakäyttö (halu ottaa dopaminergistä lääkettä suurempia annoksia kuin liikehäiriöiden hoitamiseksi on tarpeellista eli dopamiinin säätelyhäiriöoireyhtymä).
 • kyvyttömyys vastustaa impulssia, tarvetta tai houkutusta tehdä jotakin mahdollisesti vahingollista. Esimerkiksi:
  • voimakas impulssi liialliseen uhkapelaamiseen, vaikka tästä koituu vakavia seurauksia itselle tai perheelle
  • seksuaalisen kiinnostuksen tai käyttäytymisen muuttuminen tai lisääntyminen tavalla, joka aiheuttaa merkittävää huolta sinulle tai muille, esimerkiksi sukupuolivietin voimistuminen
  • hallitsematon liiallinen ostosten tekeminen tai rahan käyttö
  • ahmiminen (suuren ruokamäärän syöminen lyhyessä ajassa) tai ylensyöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin nälän tyydyttäminen vaatii).
 • jaksoittainen yliaktiivisuus, mielialan kohoaminen tai ärtyisyys
 • Requip Depot -hoidon lopettamisen tai annoksen pienentämisen jälkeen: masennusta, apatiaa, ahdistuneisuutta, väsymystä, hikoilua tai kipua voi esiintyä (ns. dopamiiniagonistihoidon vieroitusoireyhtymä)
 • spontaani peniksen erektio.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee edellä mainitun kaltaista käyttäytymistä. Hän keskustelee kanssasi eri tavoista hallita tai vähentää näitä oireita.

Jos otat Requip Depot -lääkevalmistetta yhdessä levodopan kanssa

Henkilöille, jotka ottavat Requip Depot -lääkevalmistetta levodopan kanssa, voi kehittyä ajan myötä muita haittavaikutuksia:

 • hallitsemattomat liikkeet (dyskinesia) ovat hyvin yleinen haittavaikutus. Jos otat levodopaa, voit kokea hallitsemattomia liikkeitä (dyskinesiaa), kun alat ottaa Requip Depot -lääkevalmistetta. Kerro lääkärille, jos näin käy, koska lääkärin voi olla tarpeen tarkistaa ottamiesi lääkkeiden annostuksia.
 • sekavuus on yleinen haittavaikutus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Requip Depot ‑lääkevalmiste sisältää

Requip Depot -lääkevalmisteen vaikuttava aine on ropiniroli.

Yksi depottabletti sisältää 2 mg, 4 mg tai 8 mg ropinirolia (hydrokloridina).

Muut aineet ovat:

Depottablettien ydin:

hypromelloosi, hydrattu risiiniöljy, karmelloosinatrium, povidoni (K29-32), maltodekstriini, magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, mannitoli (E421), keltainen rautaoksidi (E172), glyserolidibehenaatti.

Kalvopäällyste:

2 mg depottabletit: OPADRY vaaleanpunainen OY-S-24900 (hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, punainen rautaoksidi (E172)).

4 mg depottabletit: OPADRY vaaleanruskea OY-27207 (hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, paraoranssi FCF alumiinilakka (E110), indigokarmiinialumiinilakka (E132)).

8 mg depottabletit: OPADRY punainen 03B25227 (hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), musta rautaoksidi (E172), makrogoli 400, punainen rautaoksidi (E172)).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Requip Depot ‑depottabletit (kaikki vahvuudet) ovat kapselinmallisia depottabletteja, ja niissä on toisella puolella merkintä "GS".

Requip Depot 2 mg: vaaleanpunainen depottabletti, jossa merkintä "3V2" toisella puolella.

Requip Depot 4 mg: vaaleanruskea depottabletti, jossa merkintä "WXG" toisella puolella

Requip Depot 8 mg: punainen depottabletti, jossa merkintä "5CC" toisella puolella.

Kaikki vahvuudet: 28 tai 84 depottabletin läpipainopakkaukset.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistajat

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

Valmistaja

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.8.2023

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro