CANESTEN KOMBI emulsiovoide + emätinpuikko, tabletti 500 mg + 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 22.11.2019 20:13:24)

Canesten Kombi

500 mg emätinpuikko, tabletti + 10 mg/g emulsiovoide

klotrimatsoli

Canesten Kombi on yhdistelmäpakkaus, joka sisältää Canesten 500 mg emätinpuikon ja Canesten 10 mg/g emulsiovoiteen.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten Kombi valmiste on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten Kombi valmistetta

3. Miten Canesten Kombi valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten Kombi valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sienilääke Canesten Kombi valmisteen vaikuttava aine on klotrimatsoli. Imidatsolien ryhmään kuuluvalla klotrimatsolilla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Lääkettä käytetään klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien emätintulehdusten ja ulkoisten sukupuolielinten tulehduksien hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne ja valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten Kombi valmistetta

- jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Hoitoa ei pidä aloittaa ilman lääkärin määräystä:

- jos kyseessä on ensimmäinen emätintulehdus

- kroonisissa, toistuvissa tulehduksissa (vähintään neljä edellisen vuoden aikana)

- jos olet alle 15-vuotias tai vaihdevuosi-iässä, jotta voidaan sulkea pois jonkin muun syyn, kuten klamydiainfektion ja syövän mahdollisuus

- jos sinulla on kuumetta (≥ 38 °C), alavatsakipuja, selkäkipua, pahanhajuista vuotoa emättimestä, pahoinvointia, verenvuotoa emättimestä ja/tai samanaikaista kipua hartioissa. Nämä oireet saattavat olla merkkejä gynekologisesta sairaudesta, kuten tulehduksesta, sukupuolitaudista tai kasvaimesta. Ota tällöin yhteys lääkäriin.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten emätinpuikkojen kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.

Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Emätinpuikkoja tai emulsiovoidetta ei saa niellä.

Lapset

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten Kombi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää suun kautta otettavaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät emättimeen annosteltavia Canesten valmisteita.

On myös mahdollista, että tiettyjen lääkkeiden pitoisuus veressä kasvaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten Kombi valmisteessa olevien emätinpuikkojen ja/tai emulsiovoiteen kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma jonkun lääkkeen käytöstä samanaikaisesti Canesten Kombi valmisteen aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käyttökokemusten perusteella haitallisia vaikutuksia äidille tai lapselle ei ole odotettavissa, jos tätä lääkevalmistetta käytetään raskauden kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää klotrimatsolin käyttöä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, on lääkärin kanssa kuitenkin neuvoteltava ennen hoidon aloittamista. Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätintulehduksen hoidossa tulee käyttää klotrimatsolia sisältäviä emätinpuikkoja, sillä ne voi työntää emättimeen ilman asetinta.

Canesten Kombi valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Varotoimenpiteenä suositellaan, että imetys keskeytetään hoidon ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten Kombi valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on erittäin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Canesten Kombi valmisteen emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Canesten Kombi valmisteen emulsiovoide sisältää 2 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

500 mg:n emätinpuikko: yksi emätinpuikko asetetaan syvälle emättimeen kerta-annoksena illalla.

Emätinpuikko työnnetään pakkauksessa olevan asettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen nukkumaan mennessä. Tämä tapahtuu helpoimmin selinmakuulla, jalat hieman kohotettuina.

Emättimessä on oltava kosteutta, jotta puikko liukenisi kokonaan. Muutoin on mahdollista, että liukenemattomia puikon kappaleita tulee ulos emättimestä. Jos puikko ei ole sulanut täydellisesti seuraavaan iltaan mennessä, on harkittava Canesten emätinvoiteen käyttöä.

Canesten-emätinpuikkojen käyttöä ei suositella kuukautisten aikana, vaan hoito tulisi lopettaa juuri kuukautisten alkaessa.

Yleensä tulehdus on sekä emättimessä että ulkoisissa sukupuolielimissä. Ulkoisten sukupuolielinten hoidossa tulee käyttää Canesten 10 mg/g emulsiovoidetta, jota levitetään ohuelti hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa vuorokaudessa, kunnes oireita ei enää ole ollut 3 vuorokauteen eli yleensä yhteensä 1–2 viikon ajan.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita, ne tulisi hoitaa samaan aikaan tulehduksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Jos tulehduksen oireet eivät ole merkittävästi parantuneet seitsemän päivän kuluessa hoidon aloituksesta, on otettava yhteyttä lääkäriin, jotta taudinaiheuttaja saataisiin varmistettua. Mikäli oireet pahenevat lääkehoidon aikana, on Canesten Kombi valmisteen käyttö keskeytettävä heti ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Canesten Kombi valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Canesten emätinpuikot ja emulsiovoide ovat hajuttomia, eivätkä ne värjää alusvaatteita.

Käyttöohje

500 mg emätinpuikko:

image1.png

1. Purista asettimen (B) päätä kevyesti yhteen niin, että suuaukosta tulee soikea. Paina emätinpuikko asettimeen (B) kärki ulospäin.

2. Työnnä asetin puikkoineen syvälle emättimeen. Tämä tapahtuu helpoimmin selinmakuulla jalat hieman kohotettuina.

3. Työnnä sauva (A) kokonaan asettimen sisään. Poista asetin sauva sisäänpainettuna.

Emätinpuikon asettaminen ilman asetinta:

Emätinpuikko asetetaan emättimeen sormin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: allergiset reaktiot (pyörrytys, verenpaineen laskeminen, hengenahdistus, nokkosihottuma), ihon kesiminen sukupuolielimissä, kutina, ihottuma, turvotus, punoitus, rakkulat, epämukava tai polttava tunne, kirvely, ärsytys, lantion alueen kipu, verenvuoto emättimestä, mukaan lukien tiputteluvuoto.

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita.

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten Kombi sisältää

  1. Vaikuttavat aine on klotrimatsoli. Emätinpuikko: Yksi emätinpuikko sisältää 500 mg klotrimatsolia. Emulsiovoide: Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg klotrimatsolia.
  2. Muut aineet ovat: Emätinpuikko: kalsiumlaktaattipentahydraatti, krospovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa ja maitohappo. Emulsiovoide: sorbitaanistearaatti, polysorbaatti 60, setyylipalmitaatti, setostearyylialkoholi, oktyylidodekanoli, bentsyylialkoholi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Canesten 500 mg emätinpuikko, tabletti: Valkoinen emätinpuikko (merkinnät MU ja Bayer) foliopakkauksessa.

Canesten 10 mg/g emulsiovoide: Valkoinen emulsiovoide.

Pakkauksessa on yksi 500 mg:n emätinpuikko ja 20 g emulsiovoidetta. Pakkaus sisältää asettimen emätinpuikkoa varten.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja

Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Saksa,

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

ja

Kern Pharma S.L., E-08228 Terrassa, Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.5.2019

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro