MAREVAN tabletti 3 mg, MAREVAN FORTE tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 31.05.2024 21:00:35)

Marevan 3 mg tabletit

Marevan forte 5 mg tabletit

varfariininatrium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Marevan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Marevania

3. Miten Marevania käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Marevanin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Marevanin vaikuttava aine on varfariininatrium. Marevania käytetään ehkäisemään veritulppia sekä veritulppien hoidossa. Marevan vaikuttaa vähentämällä veren luonnollista hyytymistaipumusta.

Lääkärisi kertoo sinulle, mihin sairauteen tai minkä sairauden ehkäisyyn Marevan on sinulle määrätty. Tavallisimmin Marevania käytetään:

 • alaraajojen syvien laskimotukosten ja keuhkoveritukosten ehkäisyyn ja hoitoon
 • sydämen eteisvärinän yhteydessä ehkäisemään veritukosten syntymistä
 • sydäninfarktin jälkihoidossa ehkäisemään veritukosten syntymistä tai uusiutumista
 • sydämen keinoläppäleikkausten jälkeen ehkäisemään veritukosten syntymistä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Marevania, jos:

 • sairastat verenvuototautia (hemofilia, von Willebrandin tauti, verihiutaleiden eli trombosyyttien vähäisyys tai niiden toimintahäiriö)
 • sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa tai maksakirroosia
 • sairastat hoitamatonta verenpainetautia
 • sinulla on äskettäin ollut aivoverenvuoto
 • sinulla on taipumusta kaatuilla
 • sinulle on tehty keskushermosto- tai silmäleikkaus äskettäin, tai jos olet menossa tällaiseen leikkaukseen lähitulevaisuudessa
 • sairastat sydämen sisäkalvontulehdusta, sydänpussintulehdusta, tai jos sinulla on sydänpussissa nestekertymä
 • sinulla on aiemmin ollut ruuansulatuskanavan vakavia verenvuotoja (esimerkiksi vuotava mahahaava, mustia ulosteita tai verioksennuksia) tai virtsateiden verenvuotoja (selittämätön verivirtsaisuus), tai jos sairastat paksusuolen divertikkelitautia
 • olet allerginen varfariininatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Marevania, jos

 • olet raskaana tai suunnittelet raskautta
 • sairastat kilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaa
 • sairastat sydämen vajaatoimintaa, johon liittyy äkillisiä pahenemisvaiheita (turvotusten lisääntyminen tai hengenahdistus)
 • sairastat muuta kuin edellä mainittua maksan vajaatoimintaa tai hepatiittia
 • sairastat munuaisten vajaatoimintaa
 • olet lähiaikoina menossa leikkaukseen

Kuume, ripuli, oksentelu ja ruoansulatuskanavan imeytymishäiriöt voivat vaikuttaa Marevanin hoitotasapainoon.

Muut lääkevalmisteet ja Marevan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Lääkkeet

Hyvin monet lääkkeet vaikuttavat Marevanin tehoon sitä joko nostavasti tai heikentävästi. Uusia lääkityksiä ei pidä aloittaa eikä vanhoja lääkityksiä lopettaa omatoimisesti. Uusien lääkkeiden aloituksen yhteydessä tai vanhojen lääkkeiden käytön lopettamisen yhteydessä Marevan-hoitosi tasapaino saattaa muuttua ja tarvitaan tavallista tiheämpiä INR-määrityksiä (laboratoriotutkimus) hoitoannosten säätämiseksi kohdalleen.

Jos tarvitset kipulääkkeitä, käänny lääkärin puoleen. Useimmat ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet eivät sovi Marevanin kanssa käytettäviksi. Voit kuitenkin tilapäisesti käyttää parasetamolia sisältäviä kipu- ja kuumelääkkeitä.

Glukosamiini (nivelrikon hoitoon) saattaa voimistaa Marevanin vaikutusta.

Rohdosvalmisteet ja luontaistuotteet

Jos jo käytät jotain seuraavista rohdosvalmisteista, neuvottele lääkärin kanssa ennen rohdosvalmisteen käytön lopettamista. Neidonhiuspuu-uute (Ginkgo biloba), valkosipuliuute (Allium sativum), dong quai -valmiste (Angelica sinensis), papaijauute (Carica papaya) ja danshen (Salvia miltiorrhiza) saattavat voimistaa Marevanin vaikutusta. Mäkikuismauute (Hypericum perforatum) ja ginseng (Panax spp.) puolestaan saattavat heikentää Marevanin vaikutusta. Näiden rohdosvalmisteiden käyttöä ei tästä syystä pidä aloittaa eikä lopettaa Marevan-hoidon aikana ilman lääkärin neuvoa.

Marevan ruuan ja juoman kanssa

K-vitamiinin saanti vaikuttaa Marevanin hoitotasapainoon. Tämän vuoksi K-vitamiinin saannin tulisi olla mahdollisimman tasaista. On vältettävä äkillisiä ruokavalion muutoksia. K-vitamiinia sisältävät runsaimmin vihreät kasvikset, lehdet ja yrtit.

Alla on listattuna joitakin runsaasti K-vitamiinia sisältäviä ruoka-aineita. Näiden käyttöä ei tarvitse välttää, mutta päivittäisten saantimäärien tulee olla mahdollisimman tasaisia: teelehdet (mutta ei haudutettu tee), amarantuslehdet, avokado, endiivi, herneet, kajottikurpitsa, keräkaali, kevätsipuli, kiivihedelmä, korianteri, kurkun kuori (mutta ei kuorittu kurkku), lehtikaali, lehtisalaatti, nauris, mintunlehdet, oliiviöljy, parsakaali, persilja, pinaatti, pistaasipähkinät, punainen merilevä, ruohosipuli, ruusukaali, rypsiöljy, sinapinlehdet, soijapavut, soijaöljy, vesikrassi.

Karpalomehu ja muut karpaloa sisältävät valmisteet voivat voimistaa Marevanin vaikutusta, joten yhteiskäyttöä tulee välttää.

Tupakointi voi vaikuttaa varfariinin tehoon. Jos olet tupakoinut pitkään ja lopetat Marevan-hoidon aikana tupakoinnin, saatat tarvita tiheämpää INR-seurantaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Marevanin käytöstä raskauden aikana päättää lääkäri. Marevan voi olla haitallista sikiölle.

Marevanin sisältämä varfariininatrium ei erity rintamaitoon, joten Marevan-hoidon aikana voi hyvin imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta.

Marevan sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää noin 85 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Saat yksityiskohtaiset Marevan-hoitoasi koskevat ohjeet lääkäriltä, sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoito edellyttää säännöllisin väliajoin tapahtuvaa laboratorioseurantaa. Lääkeannokset sovitetaan sinulle yksilöllisesti ja päiväannokset saattavat vaihdella. Annostusohjeet ja päiväannokset kirjataan hoitokorttiisi, josta ilmenevät myös hoitosi tarkoitus, tavoitehoitotaso (esim. INR 2,0–3,0 tai INR 2,5–3,5) sekä seuraavan INR-määrityksen (laboratoriotutkimus) ajankohta. On ehdottoman tärkeää noudattaa annettuja annostusohjeita ja käydä määrätyissä INR-määrityksissä.

Tabletit voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tärkeää!

Jos Marevan-hoidon aikana ilmaantuu lisääntynyttä mustelmataipumusta tai mustelmaherkkyyttä, nenä- tai ienverenvuotoa, verivirtsaisuutta, mustia ulosteita, veriulosteita, verioksentelua, tavallista runsaampia tai pitkittyneempiä kuukautisvuotoja, on otettava yhteyttä lääkäriin. Nämä voivat olla merkkejä liiallisesta varfariinivaikutuksesta.

Jos otat enemmän Marevania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Huomattavan yliannostuksen jälkeen ensiavuksi voidaan antaa lääkehiiltä, mutta tästä huolimatta on hakeuduttava viipymättä lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Marevania

Jos unohdat yhden lääkeannoksen ja huomaat tuon unohduksen 12 tunnin sisällä, voit ottaa tuon annoksen heti. Seuraavan päivän lääke otetaan normaalisti. Jos unohduksesta on kulunut yli 12 tuntia, unohtunut lääke jaetaan kahteen tai kolmeen osaan, jotka otetaan seuraavien päivien annosten yhteydessä tasaisesti niin, että viikkoannos pysyy muuttumattomana. Jos unohdat ottaa useamman kuin yhden lääkeannoksen, on otettava yhteyttä lääkäriin jatkohoito-ohjeiden saamiseksi. Älä ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääkkeenotosta on hyvä pitää kirjaa muistin tukena.

Jos lopetat Marevanin käytön

Jos Marevanin käyttö lopetetaan, veren hyytymistä estävä vaikutus saattaa jatkua 2–5 päivän ajan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on kivulias ihottuma. Varfariini voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavia ihosairauksia, mukaan lukien kalsifylaksian, joka voi alkaa kivuliaana ihottumana ja voi johtaa muihin vakaviin komplikaatioihin. Tätä haittavaikutusta esiintyy enemmän potilailla, joilla on krooninen munuaissairaus.

Marevan voi aiheuttaa myös seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

Lievät verenvuodot (nenä- tai ienverenvuodot, mustelmat), myös virtsan verisyys, mustat tai veriset ulosteet, runsas tai pitkittynyt kuukautisvuoto tai muu verenvuoto. Pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Kumariininekroosi, ”sininen varvas” -oireyhtymä (jalkaterien ja varpaiden kuumottavat, sinipunaiset ihottuma-alueet).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

Allergiset reaktiot (yleensä ihottumia), palautuva maksaentsyymien nousu, sappivaivat, verisuonitulehdukset, palautuva hiusten lähtö, kestoerektio (yleensä heti hoidon alussa), henkitorven kalkkeutuminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Verisuonen seinämään kertyneestä kolesterolista irtoaa palasia, jotka tukkivat pieniä verisuonia.

Munuaisten toiminnan heikkeneminen yhdessä liiallisen hyytymisenestohoidon ja verivirtsaisuuden kanssa (antikoagulanttiin liittyvä nefropatia).

Jos näitä tai muita poikkeavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Pidä tölkki tiiviisti suljettuna ja säilytä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle. Muovitölkki sisältää kuiva-ainekapselin, joka suojaa tabletteja kostumiselta, ja siksi sitä ei saa poistaa tölkistä. Kuiva-ainekapselia ei saa niellä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Marevan sisältää

 • Vaikuttava aine on varfariininatrium, jota on 3 mg tai 5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, magnesiumstearaatti ja väriaineet: indigokarmiini (E 132) 3 mg:n tableteissa (vaaleansininen) tai erytrosiini (E 127) 5 mg:n tableteissa (vaaleanpunainen).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Marevan 3 mg tabl.: vaaleansininen (voi olla pilkullinen), pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm, koodi ORN 17.

Marevan Forte 5 mg tabl.: vaaleanpunainen (voi olla pilkullinen), pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti halkaisija 7 mm, koodi ORN 18.

Muovitölkki (HDPE), joka sisältää kuiva-ainekapselin.

Pakkauskoko: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2021.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola