ADENOSIN LIFE MEDICAL injektio/infuusioneste, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 04.10.2016 05:11:03)

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle

Adenosin Life Medical 5 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos (Adenosiini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Se sisältää sinulle tärkeää tietoa

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
 3. Jos haittavaikutuksia esiintyy, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia joita ei mainita tässä selosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Adenosin Life Medical on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun kuuluu tietää ennen kuin käytät Adenosin Life Medical -valmistetta

3. Miten Adenosin Life Medical -valmiste käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Adenosin Life Medical -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MITÄ ADENOSIN LIFE MEDICAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Adenosin Life Medical on rytmihäiriölääke. Sitä käytetään poikkeavan sydämen rytmin määrittämiseen ja hoitoon. Lisäksi se toimii diagnostisena apuvälineenä laajentaen sydämen verisuonia rasituskokeen yhteydessä (sydämen kuvauksessa).

2. MITÄ SINUN KUULUU TIETÄÄ ENNEN KUIN KÄYTÄT ADENOSIN LIFE MEDICAL VALMISTETTA

Sinulle annetaan Adenosin Life Medical -valmistetta joko injektiona tai infuusiona (tiputus). Ennen kuin sinulle annetaan Adenosin Life Medical -valmistetta, lääkärisi kysyy sairaushistoriastasi (aikaisemmat sairaudet).

Älä käytä Adenosin Life Medical -valmistetta

 1. jos olet allerginen (yliherkkä) adenosiinille tai mannitolille
 2. jos sinulla on ollut vakavia sydänvaivoja
 3. jos sinulla on vaihtelevasti nopea ja hidas sydämen syke, jota ei ole korjattu tahdistimela
 4. jos sinulla on matala verenpaine
 5. jos sinulla on puristavaa kipua rinnan keskiosassa
 6. jos sinulla on ollut sydämen vajaatoimintaa

Älä käytä Adenosin Life Medical -valmistetta infuusiona:

 1. jos sinulla on kohonnut kallonsisäinen paine
 2. jos sinulla on veren epänormaalin pieni tilavuus (hypovolemia)
 3. jos käytät dipyridamolia (käytetään estämään veritulppia)

Kerro hoitavalle lääkärillesi jos jokin edellämainituista koskee sinua.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä

Lääke toimii tavalla, joka voi vaikuttaa sydämesi toimintaan. Hoidon aikana lääkärisi tarkkailee lääkkeen vaikutusta sydämeesi.

Kerro lääkärillesi:

 1. Jos sinulle on tehty sydämensiirto, koska voit olla herkempi lääkkeen vaikutukselle.
 2. Jos sinulla on ollut sydänvaivoja, sydänkohtaus mukaan lukien.
 3. Jos kärsit hengenahdistuksesta, hengityksen vinkumisesta tai jostain muusta sairaudesta, joka vaikuttaa keuhkoihisi.
 4. Jos käytät teofylliiniä (käytetään astmaan ja keuhkoputkentulehdukseen).
 5. Jos käytät joitakin muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämesi rytmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Adenosin Life Medical

Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Adenosin Life Medical -valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa

Kerro lääkärillesi, jos olet nauttinut kofeiinia sisältävää ruokaa tai juomaa viimeisen 12 tunnin aikana.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärillesi jos luulet olevasi raskaana. Adenosin Life Medical -valmisteen käytöstä raskauden aikana on hyvin vähän tietoa.

Adenosin Life Medical -valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei erityisiä varotoimenpiteitä.

3. MITEN ADENOSIN LIFE MEDICAL:IA KÄYTETÄÄN

Erikoislääkäri antaa sinulle Adenosin Life Medical –valmisteen suoraan laskimoon.

Kun Adenosin Life Medical -valmistetta annetaan määrittäessä- tai hoidettaessa epänormaalia sydämen rytmiä, se annetaan nopeana laskimonsisäisenä injektiona, ja normaali annos on:

Aikuiset: Alkuannos on tavallisesti 5 mg. Jos vaadittavaa tulosta ei saavuteta, annetaan tarvittaessa 10 mg ja vielä 15 mg.

Imeväisikäiset, lapset ja nuoret: Annostus tulee suhteuttaa potilaan painoon ja alkuannos on 50µg painokiloa kohden.

Kun Adenosin Life Medical -valmistetta käytetään diagnostisena apuvälineenä (rasituskoe), se annetaan infuusiona (tiputus). Normaali infuusionopeus on 140µg/kg/min, jota annetaan 4-6 minuutin ajan.

Sydäntäsi tarkkaillaan Adenosin Life Medical -hoidon ajan. Jos sinusta tuntuu, että Adenosin Life Medical -valmisteen teho on liian voimakas tai heikko, kerro tästä lääkärillesi.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Adenosin Life Medical voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä.

Kun Adenosin Life Medical -valmiste annetaan injektiona, oireet menevät tavallisesti ohi 30 sekunnissa.

Yleiset (voi esiintyä 1:llä 10:sta käyttäjästä): hengenahdistus, kasvojen punoitus, puristus rinnassa, päänsärky, huimaus, rintakipu, nopea sydämensyke, pahoinvointi, tuntoharhat.

Melko harvinaiset (voi esiintyä 1:llä 100:sta käyttäjästä): hikoilu, sydämentykytys, matala verenpaine, metallinmaku suussa, puristus nivuksissa, tihentynyt hengitysfrekvenssi, levottomuus, näön sumeneminen.

Harvinaiset (voi esiintyä 1:llä 1000:sta käyttäjästä): keuhkoastman paheneminen, ja sydämen toiminta voi häiriintyä.

Kun lääke annetaan laskimoinfuusiona, haittavaikutuksia ilmentyy useammin, mutta ne ovat tässäkin tapauksessa lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Haittavaikutuksia voidaan vähentää liittämällä infuusioon kevyttä liikuntaa.

Yleiset (voi esiintyä 1:llä 10:sta käyttäjästä): pää-, rinta- ja leukakipu, huimaus, kasvojen punoitus, sydänrytmin muutos kuten harvemmat tai ylimääräiset sydämenlyönnit. Epäsäännölliset tai hitaat sydämenlyönnit., pahoinvointi, ylävatsakipu, hengenahdistus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä 1:llä 100:sta käyttäjästä): Sydämentykytys, matala verenpaine, tihentynyt hengitysfrekvenssi.

Harvinaiset (voi esiintyä 1:llä 1000:sta käyttäjästä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen.

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia niin keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia joita ei mainita tässä selosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista alla olevalla osoitteella. Ilmoittamalla haittavaikutuksista lisäät lääkevalmisteen käyttöturvallisuutta.

Fimea,

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55,

00034 FIMEA.

Kotisivu: www.fimea.fi

5. ADENOSIN LIFE MEDICAL VALMISTEEN SÄILYTYS

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Älä säilytä kylmässä, äläkä pakasta.

Lääke, jota ei käytetä välittömästi tulee hävittää.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Adenosin Life Medical sisältää

 1. Vaikuttava aine on adenosiini 5 mg/ml.
 2. Muut aineet ovat mannitoli 50 mg/ml ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Adenosin Life Medical on adenosiiniliuos injektioon tai infuusioon (tiputus).

Se toimitetaan kirkkaana ja värittömänä liuoksena, 10 tai 50 ml injektiopulloissa tai 2 ml lasiampulleissa.

Pakkauskoot: 10x2ml, 1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Life Medical Sweden AB, Brahegatan 29, SE-114 37 Tukholma, Ruotsi.

Valmistaja: Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) Umeå, Formvägen 5 B; Box 3076, SE-903 03 UMEÅ, Ruotsi.

Tämä pakkausseloste ei sisällä kaiken kattavaa tietoa lääkkeestäsi. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

10.11.2015

Yrityksen yhteystiedot:

WANSÅR CORPORATION OY
Uudenmaantie 100, Piispanristi
20760 Turku

wansarfi@wansar-corp.fi
www.wansar-corp.fi
040 055 5076
Tukkuliike: Oriola