MOVICOL PLAIN jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 04.06.2021 19:08:01)

Movicol Plain, jauhe oraaliliuosta varten, 13,7 g annospussi
Makrogoli 3350, Natriumkloridi, Natriumvetykarbonaatti, Kaliumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Movicol Plain on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol Plain -valmistetta
 3. Miten Movicol Plain -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Movicol Plain -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen nimi on Movicol Plain, jauhe oraaliliuosta varten, 13,7 g annospussi. Se on ummetuksen hoitoon käytettävä valmiste aikuisille, nuorille ja vanhuksille. Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Movicol Plain auttaa saavuttamaan miellyttävän suolen toiminnan, vaikka ummetus olisi jatkunut jo pitkään. Movicol Plain toimii myös ulostetukkeumaksi kutsutun, erittäin vaikean ummetuksen hoidossa.

Makrogolia, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Movicol Plain sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.
Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Movicol Plain -valmistetta, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on:

 • suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
 • haava suolen seinämässä
 • vakava tulehduksellinen suolistosairaus, kuten ulseratiivinen koliitti, Crohnin tauti tai toksinen megakoolon
 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Movicol Plain -valmistetta. Movicol-valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalia nesteensaantia.

Sydänoireet
Noudata kohdassa Miten valmistetta käytetään annettuja erityisohjeita, mikäli käytät Movicol Plain -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Movicol Plain
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esim. epilepsialääkkeiden, teho saattaa olla tavallista heikompi Movicol Plain ‑hoidon aikana.
Äla ota muita suun kautta otettavia lääkkeitä tuntia ennen Movicol Plain-valmisteen ottamista, yhdessä Movicol Plain-valmisteen kanssa, tai tunnin sisällä Movicol Plain-valmisteen ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava  nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Movicol Plain - valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys
Movicol Plain -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin käytät Movicol Plain -valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Movicol Plain ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Movicol Plain sisältää natriumia
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä lääkevalmistetta 3 annospussia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Movicol Plain sisältää 186,87 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi. Tämä vastaa 9,3 % suositellusta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämä lääke voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, joko ruuan kanssa tai erikseen.

Liuota 1 annospussin sisältö puoleen lasilliseen (125 ml) vettä ja juo liuos.

Ummetus
Annos Movicol Plain -valmistetta on yksi annospussi liuotettuna puoleen lasilliseen (125 ml) vettä.
Ota annospussillinen 1-3 kertaa vuorokaudessa, ummetuksen vaikeusasteesta riippuen.

Ulostetukkeuma
Ennen kuin käytät Movicol Plain -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon, on ensin varmistettava, että sinulla on kyseinen vaiva.

Ulostetukkeuman hoitoon tarvittava päiväannos on 8 annospussia, jotka tulisi nauttia 6 tunnin kuluessa. Yksi annospussi liuotetaan puoleen lasilliseen (125 ml) vettä. Hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan. Jos sinulla on sydänoireita, älä ota Movicol Plain -valmistetta enempää kuin kaksi annosjauhetta tunnin kuluessa.

Käyttöohje
Avaa annospussi ja kaada sisältö lasiin ja lisää puoli lasillista vettä (noin 125 ml). Sekoita kunnes jauhe on liuennut ja Movicol Plain -liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Juo sitten liuos. Käyttäessäsi Movicol Plain -valmistetta ulostetukkeuman (koprostaasin) hoitoon, voit halutessasi sekoittaa kerralla 8 annospussia litraan vettä.

Hoidon kesto:

Ummetus
Movicol Plain -hoito kestää yleensä noin 2 viikkoa. Mikäli sinun tarvitsee käyttää Movicol Plain -valmistetta pidempään, ota yhteys lääkäriisi. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS). Pitkäaikaiskäytössä annostusta voidaan yleensä pienentää 1-2 annospussilliseen päivässä.

Ulostetukkeuma
Movicol Plain -hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan.

Jos käytät enemmän Movicol Plain -valmistetta kuin sinun pitäisi
On mahdollista, että saat pahan ripulin, joka voi aiheuttaa nestehukkaa. Keskeytä Movicolin nauttiminen kunnes ripuli loppuu ja juo paljon nesteitä. Jos tilanne huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Movicol Plain -valmistetta
Ota unohtamasi annos heti, kun muistat ottaa sen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Movicol Plain -valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos:

 • saat vakavan allergisen reaktion, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, huimausta tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista.

Muita haittavaikutuksia ovat:
Allergiset reaktiot (voivat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihon punoitusta tai nokkosihottumaa, käsien, jalkojen tai nilkkojen turpoamista), päänsärky ja liian matala tai korkea kaliumpitoisuus veressä (hypokalemia ja hyperkalemia).

Joskus voi esiintyä vatsakipua tai vatsan kurinaa. Movicol Plain -hoidon alussa voi myös esiintyä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua peräaukon seudulla sekä lievää ripulia. Nämä haittavaikutukset helpottuvat yleensä Movicol Plain -annosta pienentämällä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä annospussissa tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kun olet sekoittanut Movicol Plain -liuoksen, mutta et juo sitä heti sekoittamisen jälkeen, niin laita se peitettynä jääkaappiin (2 °C - 8 °C). Heitä pois 24 tunnin kuluessa käyttämättä jäänyt liuos.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Movicol Plain sisältää
Yksi 13,7 g annospussi Movicol Plain -valmistetta sisältää:

Makrogoli 3350 13,125 g
Natriumkloridi 0,3508 g
Natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti) 0,1786 g
Kaliumkloridi 0,0502 g

Kun annospussin sisältö liuotetaan 125 ml:aan vettä, liuoksen sisältö on seuraava:
Natriumia 65 mmol/l
Kloridia 53 mmol/l
Kaliumia 5,4 mmol/l
Vetykarbonaattia/Bikarbonaattia 17 mmol/l

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Movicol-valmistetta on saatavilla suorakaiteen muotoisena pakkauksena sekä putkimaisena (stick-pack) pakkauksena.

Movicol Plain on valkoinen jauhe.

Movicol Plain -valmistetta on saatavilla pakkauksissa, joissa on 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tai 100 annospussia.

Kaikkia pakkauksia ja pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Norgine Healthcare B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Alankomaat

Valmistaja:
Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Iso-Britannia
tai
SOPHARTEX, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Ranska
tai
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat

Markkinoija:
Sabora Pharma Oy
PL 20, 03601 Karkkila, Suomi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa  ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Belgia: MOVICOL Neutral
Tanska: MOVICOL Neutral
Suomi: MOVICOL Plain
Ranska: MOVICOL Sans Arôme
Irlanti: MOVICOL Plain
Italia: MOVICOL 13,7 g polvere per soluzione orale, Senza Aroma
Luxemburg: MOVICOL Neutral
Alankomaat: Movicolon Naturel
Espanja: MOVICOL Sabor Neutro
Ruotsi: Movicol Neutral
Yhdistynyt kuningaskunta : MOVICOL Plain
(Pohjois-Irlannissa)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.04.2023

Yrityksen yhteystiedot:

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila

info@sabora.fi
www.sabora.fi
029 3700 350
Tukkuliike: Medifon