MOVICOL CHOCOLATE jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 04.06.2021 19:06:59)

MOVICOL Chocolate, jauhe oraaliliuosta varten, 13,9 g annospussi
Makrogoli 3350, Natriumkloridi, Natriumvetykarbonaatti, Kaliumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Movicol Chocolate on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Movicol Chocolate -valmistetta
 3. Miten Movicol Chocolate -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Movicol Chocolate -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen nimi on Movicol Chocolate, jauhe oraaliliuosta varten, 13,9 g annospussi. Se on ummetuksen hoitoon käytettävä valmiste aikuisille, nuorille ja vanhuksille. Valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Movicol Chocolate auttaa saavuttamaan miellyttävän suolen toiminnan, vaikka ummetus olisi jatkunut jo pitkään. Movicol Chocolate toimii myös ulostetukkeumaksi kutsutun, erittäin vaikean ummetuksen hoidossa.

Makrogolia, natriumkloridia, natriumvetykarbonaattia ja kaliumkloridia, joita Movicol Chocolate sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.

Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Movicol Chocolate -valmistetta, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on:

 • suolen tukos (suolentukkeuma, ileus)
 • haava suolen seinämässä
 • vakava tulehduksellinen suolistosairaus, kuten ulseratiivinen koliitti, Crohnin tauti tai toksinen megakoolon.
 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Nauti edelleen runsaasti nesteitä, kun käytät Movicol Chocolate -valmistetta. Movicol-valmisteen sisältämä neste ei korvaa normaalia nesteensaantia.

Sydänoireet
Noudata kohdassa Miten valmistetta käytetään annettuja erityisohjeita, mikäli käytät Movicol Chocolate -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Movicol Chocolate
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden, esim. epilepsialääkkeiden, teho saattaa olla tavallista heikompi Movicol Chocolate -hoidon aikana.
Älä ota muita suun kautta otettavia lääkkeitä tuntia ennen Movicol Chocolate-valmisteen ottamista, yhdessä Movicol Chocolate-valmisteen kanssa, tai tunnin sisällä Movicol Chocolate-valmisteen ottamisen jälkeen.

Jos sinun on sakeutettava  nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Movicol Chocolate - valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Raskaus ja imetys
Movicol Chocolate -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin käytät Movicol Chocolate -valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Movicol Chocolate ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Movicol Chocolate sisältää bentsyylialkoholia
Yksi Movicol Chocolate annospussi sisältää 14,1 mg bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Movicol Chocolate sisältää natriumia
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä lääkevalmistetta 3 annospussia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Movicol Chocolate sisältää 186,87 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi. Tämä vastaa 9,3 % suositellusta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Tämä lääke voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, joko ruuan kanssa tai erikseen.

Liuota 1 annospussin sisältö puoleen lasilliseen (125 ml) vettä ja juo liuos.

Ummetus
Annos Movicol Chocolate -valmistetta on yksi annospussi. Liuota 1 annospussi puoleen lasilliseen (125 ml) vettä.
Ota annospussillinen 1-3 kertaa vuorokaudessa, ummetuksen vaikeusasteesta riippuen.

Ulostetukkeuma
Ennen kun otat Movicol Chocolate -valmistetta ulostetukkeuman hoitoon, on ensin varmistettava, että sinulla on kyseinen vaiva.

Ulostetukkeuman hoitoon tarvittava päiväannos on 8 annospussia, jotka tulisi nauttia 6 tunnin kuluessa. Yksi annospussi liuotetaan puoleen lasilliseen (125 ml) vettä. Hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan. Jos sinulla on sydänoireita, älä ota Movicol Chocolate -valmistetta nopeammin kuin kaksi annosjauhetta tunnin kuluessa.

Käyttöohje
Avaa annospussi ja kaada sisältö lasiin ja lisää puoli lasillista vettä (noin 125 ml). Sekoita kunnes jauhe on liuennut ja Movicol Chocolate -liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Juo sitten liuos. Käyttäessäsi Movicol Chocolate -valmistetta ulostetukkeuman (koprostaasin) hoitoon, voit halutessasi sekoittaa kerralla 8 annospussia litraan vettä.

Hoidon kesto:

Ummetus
Movicol Chocolate -hoito kestää yleensä noin 2 viikkoa. Mikäli sinun tarvitsee käyttää Movicol Chocolate -valmistetta pidempään, ota yhteys lääkäriisi. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta esim. Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS). Jos sinun tarvitsee käyttää Movicolia pidempään kuin 2 viikkoa, ota yhteyttä lääkäriin. Pitkäaikaiskäytössä annostusta voidaan yleensä pienentää 1-2 annospussilliseen päivässä.

Ulostetukkeuma
Movicol Chocolate -hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa 3 päivän ajan.

Jos käytät enemmän Movicol Chocolate -valmistetta kuin sinun pitäisi
On mahdollista, että saat pahan ripulin, joka voi aiheuttaa nestehukkaa. Keskeytä Movicol Chocolate -valmisteen nauttiminen kunnes ripuli loppuu, ja juo paljon nesteitä. Jos tilanne huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Movicol Chocolate –valmistetta
Ota unohtamasi annos heti, kun muistat ottaa sen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Movicol Chocolate -valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos:

 • saat vakavan allergisen reaktion, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta, tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista.

Muita haittavaikutuksia ovat:
Allergiset reaktiot (voivat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihon punoitusta tai nokkosihottumaa, käsien, jalkojen tai nilkkojen turpoamista), päänsärky ja liian matala tai korkea kaliumpitoisuus veressä (hypokalemia ja hyperkalemia).

Joskus voi esiintyä ruoansulatushäiriöitä, vatsakipua tai vatsan kurinaa. Movicol Chocolate -hoidon alussa voi myös esiintyä vatsan turvotusta, ilmavaivoja, pahoinvointia tai oksentelua, kipua peräaukon seudulla sekä lievää ripulia. Nämä haittavaikutukset helpottuvat yleensä Movicol Chocolate -annosta pienentämällä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämänkin lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä annospussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kun olet sekoittanut Movicol Chocolate -liuoksen, mutta et juo sitä heti sekoittamisen jälkeen, laita se peitettynä jääkaappiin (2 °C - 8 °C). Heitä pois 6 tunnin kuluessa käyttämättä jäänyt liuos.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Movicol Chocolate sisältää
Yksi 13,9 g annospussi Movicol Chocolate -valmistetta sisältää:

Makrogoli (Polyetyleeniglykoli) 3350 13,125 g 
Natriumkloridi 0,3507 g
Natriumvetykarbonaatti (Natriumbikarbonaatti) 0,1785 g
Kaliumkloridi 0,0317 g

Movicol Chocolate sisältää lisäksi suklaa-aromia sekä makeutusaineena asesulfaamikaliumia E950. Suklaa-aromi sisältää seuraavia aineita: arabikumi/akaasiakumi E414, maltodekstriini (peruna), kasviperäisiä öljyjä ja rasvoja (kookospähkinä), propyleeniglykoli E1520 ja bentsyylialkoholi E1519 (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Movicol Chocolate sisältää bentsyylialkoholia”).

Kun annospussin sisältö liuotetaan 125 ml:aan vettä, liuoksen sisältö on seuraava:
Natriumia 65 mmol/l
Kloridia 51 mmol/l
Kaliumia 5,4 mmol/l
Vetykarbonaattia/Bikarbonaattia 17 mmol/l

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Movicol-valmistetta on saatavilla suorakaiteen muotoisena pakkauksena sekä putkimaisena (stick-pack) pakkauksena.

Movicol Chocolate on valkoinen tai vaaleanruskea jauhe.

Movicol Chocolate -valmistetta on saatavilla pakkauksissa, joissa on 20 tai 30 annospussia.

Kaikkia pakkauksia ja pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Norgine Healthcare B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam , Alankomaat

Valmistaja:
Norgine Limited., New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Iso-Britannia
tai
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat
tai
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs, Ruotsi

Markkinoija:
Sabora Pharma Oy Karkkila, Suomi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla seuraavilla kauppanimillä:

Belgia: MOVICOL Chocoladesmaak/MOVICOL Goût chocolat/MOVICOL Schokoladengeschmack
Tanska: MOVICOL Chokolade
Suomi: MOVICOL Chocolate
Ranska: MOVICOL Chocolat
Irlanti: MOVICOL Chocolate
Luxemburg: MOVICOL Goût Chocolat
Alankomaat: MOVICOLON Chocolate
Norja: MOVICOL med sjokoladesmak
Ruotsi: Movicol Choklad
Yhdistynyt kuningaskunta : MOVICOL Chocolate
(Pohjois-Irlannissa)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.04.2023

Yrityksen yhteystiedot:

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila

info@sabora.fi
www.sabora.fi
029 3700 350
Tukkuliike: Medifon