OFTAN STARINE silmätipat, liuos 0,5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 23.11.2019 00:03:18)

OFTAN® STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

Tetrytsoliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Oftan Starine -silmätippoja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja
 • Ota yhteyttä lääkäriin puoleen, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkauselosteessa mainittu tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftan Starine -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Oftan Starine -silmätippoja
 3. Miten Oftan Starine -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Starine -silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftan Starine -silmätipat sisältävät tetrytsoliinia, joka vaikuttaa paikallisesti ja supistaa mm. silmän sidekalvon verisuonia. Punoitus silmässä lievittyy, luomien turvotus heikkenee ja kyyneleritys vähenee.

Oftan Starine -silmätippoja käytetään silmän ärsytystiloihin ja punoitukseen, joiden syynä voi olla esim. tuuli, pöly tai savu. Niitä käytetään myös heinänuhan tai muun siitepölyallergian aiheuttamaan sidekalvon ärsytystilan hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftan Starine -silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) tetrytsoliinille tai Oftan Starine -silmätippojen jollekin muulle aineelle
 • jos olet allerginen (yliherkkä) imidatsoliinijohdoksille
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma

Ole erityisen varovainen Oftan Starine -silmätippojen suhteen

Neuvottele ennen lääkityksen aloittamista lääkärin kanssa, jos sinulla on bakteerin aiheuttama silmätulehdus tai krooninen silmäsairaus (esim. glaukooma).

Oftan Starine -silmätipat on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön.

Jos oireet eivät lievity kolmen päivän aikana tai ne pahenevat, keskeytä hoito ja ota yhteys lääkäriin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö


Oftan Starine -silmätipat voivat vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden tehoon. Neuvottele lääkärin

kanssa, jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa, verenpainetauti, vakava sydänsairaus tai

diabetes.Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt

muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Starine -silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä tarkkuutta vaativien tehtävien

suorittamiseen.

Tärkeää tietoa Oftan Starine -silmätippojen sisältämistä aineista

Säilytysaineena käytetty bentsalkoniumkloridi saattaa värjätä pehmeitä piilolinssejä. Poista linssit

silmistä ennen tipan tiputtamista ja laita ne takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua tiputtamisesta.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmän ärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Aikuisille 1–2 tippaa silmään/silmiin tarvittaessa 2–4 kertaa vuorokaudessa (enintään joka 6. tunti). Lapsille yksi tippa 2–3 kertaa vuorokaudessa. Valmistetta ei suositella alle 2-vuotiaille. Silmätippapullo on aina henkilökohtainen

Ennen tiputtamista:

- pese kädet

- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputusohje, kuva 3

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Älä käytä liuosta, jos se on sameaa.

Jos käytät enemmän Oftan Starine -silmätippoja kuin sinun pitäisi


Lääkkeen yliannostuksen jälkeen voi esiintyä päänsärkyä, verenpaineen nousua, sydämen tykytystä,

hikoilua, väsymystä, heikotusta tai huimausta. Muita mahdollisia oireita ovat levottomuus, uni- ja

näköhäiriöt sekä hidastunut tai epäsäännöllinen syke. Yliannostusoireet ovat lapsilla ja iäkkäillä

henkilöillä todennäköisempiä kuin muilla.

Jos unohdat käyttää Oftan Starine -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Starine -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät

kuitenkaan niitä saa.

Jos Oftan Starine -silmätippoja käytetään suositeltuina annoksina ja lyhytaikaisesti, haittavaikutukset

ovat epätodennäköisiä. Tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä. Pitkäaikainen käyttö

voi lisätä silmien ärsytysoireita ja kuivasilmäisyyttä.

Oftan Starinen sisältämä säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, voi aiheuttaa silmän ärsytysoireita.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Oftan Starine -silmätipat

on tarkoitettu vain silmiin. Jos olet vahingossa niellyt Oftan Starine -silmätippoja, ota välittömästi

yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä huoneenlämmössä (15°C - 25°C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen
  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää. Säilytä pullo tiiviisti suljettuna.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
  lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Starine -silmätipat sisältävät
- Vaikuttava aine on tetrahydrotsoliinihydrokloridi (tetrytsoliini) 0,5 mg/ml.

- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 40 mikrog/ml, boorihappo, booraksi, glyseroli,

natriumkloridi, natriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Silmätipat, liuos. Kirkas, väritön liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen korkki.

Pakkauskoko: 10 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
SANTEN OY

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Tämä pakkauseloste on hyväksytty viimeksi

2.2.2011

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro