AVITCID emulsiovoide 0,025 %, 0,05 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 28.04.2023 12:49:07)

Avitcid 0,025 % emulsiovoide

Avitcid 0,05 % emulsiovoide

tretinoiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Avitcid on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Avitcid-emulsiovoidetta
 3. Miten Avitcid-emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Avitcid-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Avitcid-emulsiovoiteet ovat aknen, ihon kroonisten valovaurioiden ja eräiden muiden ihon liiallista sarveistumista aiheuttavien ihotautien ulkoiseen hoitoon tarkoitettuja valmisteita.

Avitcid-emulsiovoidetta käytetään tavallisimmin aknen eli finnitaudin ja ihon kroonisten valovaurioiden hoitoon.

Tretinoiinia, jota Avitcid sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Avitcid-emulsiovoidetta
 • jos olet allerginen tretinoiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on äkillisesti ilmaantunut ihottuma (akuutti ekseema) ihoalueilla, jota hoidetaan Avitcid-emulsiovoiteella
 • jos olet raskaana
 • jos suunnittelet raskautta.

Varoitukset ja varotoimet

 • Iho voi hoidon aikana ärtyä tavallista herkemmin voimakkaasta tuulesta tai pakkasesta.
 • Hoidon aikana iho palaa herkästi auringonpaisteessa ja valohoidossa. Iho on syytä suojata auringossa ja välttää valohoitoja, kuten solariumia hoidon aikana. Voidetta ei pidä levittää auringon polttamalle iholle ennen kuin iho on kunnolla parantunut.
 • Voitelua ihottumaiselle tai rikkoutuneelle iholle (esim. mekaanisen ihokarvojen poiston jälkeen) pitää välttää.
 • Valmisteen joutumista silmiin, suuhun, sieraimiin tai muille limakalvoille on varottava. Jos näin kuitenkin tapahtuu, on huuhdeltava perusteellisesti runsaalla vedellä. Kädet pitää pestä huolellisesti jokaisen voitelukerran jälkeen.
 • Riittävästä raskauden ehkäisystä on huolehdittava Avitcid-emulsiovoiteen käytön aikana.
Muut lääkevalmisteet ja Avitcid

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

 • Avitcid-emulsiovoiteen samanaikaista käyttöä paikallisen bentsoyyliperoksidin ja sisäisen isotretinoiinin kanssa tulisi välttää. Bentsoyyliperoksidi inaktivoi Avitcid-emulsiovoiteen tehon. Puolen vuorokauden – vuorokauden vuorottelukäytössä haittaa ei enää esiinny. Isotretinoiini kuivattaa ihoa itse niin voimakkaasti, ettei iho enää siedä tretinoiinin samankaltaista vaikutusta.
 • Hoidon aikana on syytä välttää voimakkaasti ihoa kuivattavia tai kuorivia kosmetiikkatuotteita.
 • Kemiallisia ihokarvanpoistoaineita tai -vahaa ei pidä käyttää hoidettavalla ihoalueella.
Raskaus ja imetys

ÄLÄ KÄYTÄ Avitcid-emulsiovoidetta, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Kysy lääkäriltä lisätietoa.

Avitcid-emulsiovoiteen käytön aikana on huolehdittava riittävästä raskauden ehkäisystä.

Tretinoiinin erittymistä rintamaitoon ei ole tutkittu. Jos imetät, kysy neuvoa lääkäriltä ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Avitcid-emulsiovoide ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Avitcid sisältää setyylialkoholia, propyleeniglykolia, metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia

Avitcid sisältää apuaineina setyylialkoholia, propyleeniglykolia, metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa), ihoärsytystä ja allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos Avitcid-emulsiovoiteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Aknen hoito

 • Ihon lievä punoitus ja kuoriutuminen ovat merkki hoidon vaikutuksesta. Liiallista ärsytystä pitää välttää.
 • Kasvojen aknen hoito aloitetaan yleensä miedolla voiteella (0,025 % emulsiovoide). Ensikokeilu voi kestää muutaman tunnin illalla, jolloin lääke pestään pois ennen nukkumaanmenoa.
 • Jos iho sietää valmistetta hyvin, siirrytään yön yli hoitoon. Sopiva hoitoväli voi olla esim. joka toinen yö parin viikon ajan siten, että valmistetta levitetään ohuelti iholle sen kuivuttua pesun jälkeen. Silmän ja suun ympärystän ohutta ihoa sekä limakalvoja pitää välttää. Hoitoväli valitaan yksilöllisesti.
 • Hilseily, punoitus ja komedojen puhkeaminen finneiksi kuuluvat hoidon alkuvaiheeseen. Ne tasaantuvat 2–3 viikon kuluessa eikä hoitoa ole syytä keskeyttää.
 • Kun iho on tottunut tretinoiiniin, voidaan siirtyä käyttämään voidetta joka ilta tai, jos teho tuntuu riittämättömältä, siirtyä vahvempaan voiteeseen (0,05 %).
 • Hoitotulos alkaa näkyä selvemmin vasta 4–6 viikon kuluttua ja kehittyy paremmaksi seuraavien kuukausien kuluessa. Hoitotulosta ylläpidetään voitelemalla 1–2 kertaa viikossa.

Ihon kroonisten valovaurioiden hoito

 • Ihon lievä punoitus ja kuoriutuminen ovat merkki hoidon vaikutuksesta. Liiallista ärsytystä pitää välttää.
 • 0.05 % emulsiovoide on useimmille potilaille sopivin valmistemuoto. Herkkäihoisilla potilailla hoito aloitetaan 0,025 % emulsiovoiteella. Iho tottuu vähitellen tretinoiiniin, jolloin pitoisuutta voidaan tarvittaessa nostaa 0,05 %:iin. Kaikkien iho ei totu tretinoiiniärsytykseen. Silloin hoito joudutaan keskeyttämään.
 • Ihoa voidellaan kerran päivässä iltaisin 6–12 kuukauden ajan, jonka jälkeen hoitotulosta ylläpidetään voitelemalla 1–3 kertaa viikossa. Jos iho ärtyy liikaa alkuvaiheessa, voidaan voitelutiheyttä harventaa.
 • Silmäluomien, suupielten ja limakalvojen voitelua tulisi välttää, niiden herkän ärtyvyyden takia.
 • Tretinoiinin ohella valovaurioita pitää estää ja hoitaa välttämällä liiallista auringonsäteilyä, sekä käyttämällä aurinkosuojavoiteita ja kosteusvoiteita.

Ihon liiallista sarveistumista aiheuttavien ihottumien hoito

 • Voidetta levitetään ohuelti puhdistetuille ja hoidettaville ihoalueille yleensä kerran vuorokaudessa.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen ohjeeksi muun kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Jos käytät enemmän Avitcid-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian tiheä käyttö tai liian vahva voide voi aiheuttaa voimakasta punoitusta ja ihon kuoriutumista. Myös turvotusta, rakkulanmuodostusta ja rupeutumista voi esiintyä. Jos sinulla ilmenee kuvattuja oireita, keskeytä Avitcid-emulsiovoiteen käyttö ja harvenna voitelukertoja ihon tilan korjaannuttua. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä):

 • Ohimenevä pistelyntunne, punoitus iholla, kutina, ihon kuivuminen, ihon lievä kuoriutuminen, lämmön tunne.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • Ohimenevät ihon värinmuutokset (pigmentaation lisääntyminen tai väheneminen).

UV-valo ärsyttää Avitcid-hoidon kuivattamaa ihoa tavallista herkemmin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Avitcid sisältää
 • Vaikuttava aine on tretinoiini, jota on 0,25 mg yhdessä grammassa Avitcid 0,025 % emulsiovoidetta ja 0,5 mg yhdessä grammassa Avitcid 0,05 % emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat α-tokoferoliasetaatti, setyylialkoholi, setyylipalmitaatti, propyleeniglykoli, natriumlauryylisulfaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216) ja puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Avitcid on valkoinen tai kellertävä, pehmeä homogeeninen emulsiovoide. Pakkauskoko: 50 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

27.9.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola