VECTAVIR emulsiovoide 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 26.08.2022 19:20:45)

Vectavir 1 % emulsiovoide

(pensikloviiri)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi neljän päivän jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Vectavir-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vectavir‑emulsiovoidetta
 3. Miten Vectavir‑emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Vectavir‑emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Vectavir-emulsiovoide on tarkoitettu huuliherpeksen (Herpes labialis) hoitoon. Huuliherpes kehittyy virusinfektion seurauksena. Virus voi pysyä pitkään piilevänä, mutta jokin laukaiseva tekijä saa viruksen monistumaan, minkä seurauksena kehittyy huuliherpes. Näin voi käydä esimerkiksi, jos olet väsynyt, vilustunut tai flunssainen tai jos olet ollut voimakkaassa auringonpaisteessa. Virus aiheuttaa kivuliaiden rakkuloiden muodostumista huuliin.

Vectavir-emulsiovoide sisältää pensikloviiria, joka on viruslääke ja pysäyttää viruksen monistumisen. Vectavir-emulsiovoidetta käytettäessä huuliherpes paranee nopeammin ja sen kivulias vaihe lyhenee. Myös huuliherpeksen tarttuva vaihe lyhenee, mutta Vectavir-emulsiovoide ei estä huuliherpeksen tarttumista muihin.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi neljän päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Vectavir‑emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen pensikloviirille, famsikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Vectavir-emulsiovoidetta.

Vectavir‑emulsiovoidetta käytetään vain huulissa ja suun ympärillä esiintyvän huuliherpeksen hoitoon. Sen levittämistä limakalvoille (esim. suun tai nenän sisäpuolelle tai sukuelinten alueelle) ei suositella. Vältä voiteen levittämistä silmiin tai silmien lähelle.

Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen Vectavir‑emulsiovoiteen käyttämistä:

 • jos et ole varma, ovatko haavaumasi huuliherpestä
 • jos sinulla on immuunijärjestelmääsi heikentävä sairaus tai saat immuunijärjestelmää heikentävää hoitoa (joka heikentää elimistösi vastustuskykyä infektioita vastaan), jos esimerkiksi sairastat HIV-infektiota tai olet saanut luuydinsiirteen tai syöpähoitoja.

Lapset

Vectavir-emulsiovoidetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Vectavir-emulsiovoide

Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole tiedossa.

Kerro kuitenkin lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Haitallisia vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole havaittu.

Vectavir-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja propyleeniglykolia

Vectavir-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia, mikä voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Se sisältää myös 416 mg propyleeniglykolia per gramma emulsiovoidetta, joten se voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä emulsiovoidetta mahdollisimman pian ensimmäisten oireiden (kihelmöinti ja kutina) ilmaannuttua. Emulsiovoidetta voidaan kuitenkin käyttää vielä huuliherpeksen ensimmäisten merkkien ilmaantuessa. Pese kätesi aina ennen emulsiovoiteen levittämistä ja sen jälkeen. Purista pieni määrä voidetta sormellesi ja levitä se herpesalueelle. Jos pakkaus sisältää kertakäyttölevittimiä, voidaan haluttaessa käyttää niitä. Levitä emulsiovoidetta päivän mittaan kahden tunnin välein (noin kahdeksan kertaa vuorokaudessa) neljän peräkkäisen päivän ajan.

Mene lääkäriin, jos oireesi pitkittyvät tai pahenevat tai jos hoito ei ole neljän päivän jälkeen tehonnut huuliherpekseesi.

Käyttö lapsille

Vectaviria ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos käytät enemmän Vectavir-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos levität yhdellä kertaa runsaasti emulsiovoidetta, haitalliset vaikutukset ovat epätodennäköisiä, mutta ihoärsytystä saattaa esiintyä.

Jos unohdat käyttää Vectavir-emulsiovoidetta

Jos unohdat käyttää emulsiovoidetta, levitä sitä herpesalueelle heti, kun muistat ja jatka sen jälkeen aiempaan tapaan.

Jos epähuomiossa nielet emulsiovoidetta

Vectavir-emulsiovoide ei ole nieltynä haitallista eikä edellytä hoitoa, mutta se saattaa aiheuttaa suun ärsytystä. Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin, jos asia huolestuttaa sinua.

Mitä yleisiä varotoimia on huomioitava huuliherpeksen yhteydessä

Muista, että huuliherpes voi tarttua muihin.

Jotta voit välttää virusinfektion leviämistä muualle kehoosi tai tartuttamasta virusta muihin, huuliherpesinfektion aikana on tärkeää:

 • välttää muiden, etenkin lasten, suukottelua
 • välttää suuseksiä
 • käyttää omaa kylpy- ja kasvopyyhettä sekä välttää yhteisten ruokailuvälineiden, kuppien, juomalasien ym. käyttämistä muiden kanssa
 • välttää rakkuloiden rikkomista tai haavaumien nyppimistä, koska se saattaa viivästyttää niiden paranemista
 • välttää silmiin koskemista, koska virus saattaa silmiin tarttuessaan aiheuttaa vakavan silmäsairauden.

Älä anna emulsiovoidetta muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vectavirin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä.

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

kuumotus, pistely tai puutumisen tunne lääkkeen antokohdassa. Tällaiset vaikutukset häviävät yleensä nopeasti.

Osa voidetta käyttäneistä on ilmoittanut allergian kaltaisia reaktioita, kuten herkistysihottumaa, ihottumaa, nokkosihottumaa, kutinaa ja turvotusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vectavir-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on pensikloviiri. Yksi gramma Vectavir-emulsiovoidetta sisältää 10 mg pensikloviiria.
 • Muut aineet ovat valkovaseliini, nestemäinen parafiini, setostearyylialkoholi, propyleeniglykoli, makrogolisetostearyylieetteri 1000 ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vectavir on tasaisen valkoinen emulsiovoide. Emulsiovoidetta on saatavana 2 g:n alumiiniputkilossa tai 2 g:n muovisessa pumppuannostelijassa. Putkilon mukana voi olla 20 kertakäyttölevitintä. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan  haltija

Perrigo Sverige AB
Box 7009
SE-164 07 Kista
Ruotsi

Valmistaja

Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth,
Belgium

Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem, Belgium

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Irlanti

Vectavir cold sore cream

Belgia

Vectavir 1%, crème

Suomi

Vectavir 1% emulsiovoide

Kreikka

Fenivir

Luxemburg

Vectavir 1%, crème

Portugali

Fenivir, 10 mg/g, Creme

Espanja

Fenivir 10 mg/g crema

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.03.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

finlandinfo@perrigo.com
www.aco.fi
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro