LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION tabletti, kalvopäällysteinen 50/12,5 mg, 100/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 14.11.2020 19:08:50)

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit

losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Losartan/Hydrochlorothiazide Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja
 3. Miten Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion on angiotensiini II ‑reseptorin salpaajan (losartaanin) ja nesteenpoistolääkkeen (hydroklooritiatsidin) yhdistelmä. Angiotensiini II on elimistössä muodostuva aine, joka sitoutuu verisuonten reseptoreihin ja aiheuttaa verisuonten supistumista. Tämä johtaa verenpaineen kohoamiseen. Losartaani estää angiotensiini II:n sitoutumista näihin reseptoreihin ja vähentää siten verisuonten supistumista, minkä seurauksena verenpaine alenee. Hydroklooritiatsidi lisää veden ja suolan erittymistä munuaisten kautta ja auttaa siten myös verenpaineen alentamisessa.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion on tarkoitettu essentiaalisen hypertension (korkean verenpaineen) hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen losartaanille, hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen muille sulfonamidijohdannaisille (esim. muille tiatsideille, joillekin bakteerilääkkeille, kuten sulfametoksatsoli-trimetopriimi -yhdistelmävalmisteelle, kysy lääkäriltäsi, jos olet epävarma)
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta ”Raskaus ja imetys”)
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti
 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti tai munuaisesi eivät muodosta virtsaa
 • jos kalium- tai natriumarvosi ovat matalat tai kalsiumarvosi ovat korkeat eivätkä ne korjaannu hoidon avulla
 • jos sairastat kihtiä
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja.

Jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai kohonneesta silmänpaineesta ja voivat ilmetä tuntien tai viikkojen kuluessa Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien ottamisesta. Hoitamattomana tämä saattaa johtaa pysyvään näön menetykseen. Jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia, riskisi tämän saamiseen voi olla korkeampi.

On tärkeää kertoa lääkärille ennen Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien ottamista:

 • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • jos sinulla on aiemmin esiintynyt kasvojen, huulten, nielun tai kielen turpoamista
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota
 • jos sinulla on tai on ollut vaikeaa oksentelua ja/tai ripulia
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja”)
 • jos munuaisvaltimosi ovat ahtautuneet (munuaisvaltimon ahtauma) tai sinulla on vain yksi toimiva munuainen tai olet äskettäin saanut munuaissiirteen
 • jos valtimosi ovat ahtautuneet (ateroskleroosi) tai sairastat rasitusrintakipua (angina pectoris, heikentyneestä sydämen toiminnasta johtuvaa rintakipua)
 • jos sinulla on aortta- tai mitraaliläpän ahtauma (sydänläppien ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttava sairaus)
 • jos olet diabeetikko
 • jos olet sairastanut kihtiä
 • jos sinulla on tai on ollut allerginen tila, astma tai nivelkipuja, ihottumaa ja kuumetta aiheuttava sairaus (SLE-tauti, systeeminen lupus erythematosus)
 • jos kalsiumarvosi ovat korkeat tai kaliumarvosi ovat alhaiset tai noudatat vähän kaliumia sisältävää ruokavaliota
 • jos tarvitset puudutusta (esim. hammaslääkärissä tai) ennen leikkausta tai jos sinulle tehdään lisäkilpirauhasen toimintakokeet. Kerro tällöin lääkärille tai hoitohenkilöstölle, että käytät losartaanikaliumia ja hydroklooritiatsidia sisältäviä tabletteja.
 • jos sairastat primaarista hyperaldosteronismia (oireyhtymä, johon liittyy lisämunuaisten tuottaman aldosteronihormonin erityksen lisääntymistä lisämunuaisten toiminnan poikkeavuuksien seurauksena)
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni
   Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.
   Katso myös kohdassa ”Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja” olevat tiedot.
 • jos käytät muita valmisteita, jotka voivat nostaa seerumin kaliumpitoisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Muut lääkevalmisteet ja Losartan/Hydrochlorothiazide Orion”)
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun otat Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Lapset ja nuoret

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien käytöstä lapsipotilaiden hoidossa ei ole kokemusta. Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja ei siksi saa antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Losartan/Hydrochlorothiazide Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita, kaliumia säästäviä lääkkeitä tai muita seerumin kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavia valmisteita (esim. trimetopriimiä sisältävät valmisteet), koska samanaikaista käyttöä Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien kanssa ei suositella.

Nesteenpoistolääkkeillä, kuten Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien sisältämällä hydroklooritiatsidilla, voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Litiumia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien kanssa ilman lääkärin tarkkaa seurantaa.

Erityiset varotoimenpiteet (esim. verikokeet) voivat olla tarpeen, jos käytät muita nesteenpoistolääkkeitä, tiettyjä ulostuslääkkeitä, lääkkeitä kihdin hoitoon, sydämen rytmihäiriölääkkeitä tai diabeteslääkkeitä (suun kautta otettavia lääkkeitä tai insuliineja).

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä ota Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

On tärkeää, että kerrot lääkärille myös, jos käytät

 • muita verenpainetta alentavia lääkkeitä
 • steroideja
 • syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä
 • särkylääkkeitä
 • sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä
 • reumalääkkeitä
 • korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettäviä resiinejä, kuten kolestyramiinia
 • lihaksia rentouttavia lääkkeitä
 • unilääkkeitä
 • opioidilääkkeitä, kuten morfiinia
 • katekoliamiineja, kuten adrenaliinia, tai muita samaan lääkeryhmään kuuluvia lääkkeitä
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliineja.
 • lakritsia sisältävien tuotteiden (esim. jotkut rohdosvalmisteet ja makeiset) nauttiminen suurina määrinä yhdessä Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien kanssa saattaa voimistaa elimistön elektrolyyttiepätasapainoa, erityisesti kaliumin vajausta (hypokalemiaa).

Kerro lääkärille, että käytät Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja, jos olet menossa kuvantamistoimenpiteeseen ja sinulle annetaan jodia sisältävää varjoainetta.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Sinun on vältettävä alkoholin käyttöä näiden tablettien käytön aikana: alkoholi ja Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletit saattavat voimistaa toistensa vaikutusta.

Ruuan sisältämä liiallinen suola voi kumota Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien vaikutuksen.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien käytön aikana on vältettävä greippimehun nauttimista.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien sijasta. Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Iäkkäät potilaat

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien teho ja siedettävyys on yhtä hyvä ikääntyneiden kuin nuorempienkin aikuispotilaiden hoidossa. Useimmat ikääntyneet potilaat tarvitsevat yhtä suuren annoksen kuin nuoremmatkin potilaat.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kun aloitat hoidon tällä lääkkeellä, et saa ryhtyä toimiin, jotka edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta (esim. auton ajaminen tai vaarallisten koneiden käyttäminen), ennen kuin tiedät, miten siedät lääkettä.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää laktoosia

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 50 mg/12,5 mg -tabletit sisältävät 56,90 mg laktoosia ja 100 mg/25 mg -tabletit sisältävät 113,80 mg laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää sinulle sopivan Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑annoksen sairautesi ja muiden käyttämiesi lääkkeiden perusteella. On tärkeää, että jatkat Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkärisi määrää niitä sinulle, jotta verenpaineesi pysyy hyvin hallinnassa.

Korkea verenpaine

Suositeltu Losartan/Hydrochlorothiazide Orion ‑annos useimmille verenpainepotilaille on yksi Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 50 mg/12,5 mg -tabletti vuorokaudessa. Tämä annos pitää verenpaineen hallinnassa koko vuorokauden ajan. Annosta voidaan suurentaa kahteen losartaania 50 mg/hydroklooritiatsidia 12,5 mg sisältävään kalvopäällysteiseen tablettiin kerran vuorokaudessa tai siirtyä ottamaan yksi losartaania 100 mg/hydroklooritiatsidia 25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti vuorokaudessa. Enimmäisannos vuorokaudessa on kaksi losartaania 50 mg/hydroklooritiatsidia 12,5 mg sisältävää kalvopäällysteistä tablettia kerran vuorokaudessa tai yksi losartaania 100 mg/hydroklooritiatsidia 25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat alhainen verenpaine, sydämentykytys, sykkeen hidastuminen, muutokset veren koostumuksessa ja nestehukka.

Jos unohdat ottaa Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletteja

Pyri ottamaan Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tabletit päivittäin lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos kuitenkin unohdat ottaa annoksen, älä ota ylimääräistä annosta, vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Losartan/Hydrochlorothiazide Orion -tablettien ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan:

Vaikea allerginen reaktio (ihottumaa, kutinaa, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mistä aiheutuu hengitys- tai nielemisvaikeuksia). Tämä on vakava, mutta harvinainen haittavaikutus, jota esiintyy yli yhdellä potilaalla 10 000:sta, mutta alle yhdellä potilaalla 1 000:sta. Saatat tarvita kiireellisesti lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • yskä, ylempien hengitysteiden infektio, nenän tukkoisuus, sivuontelotulehdus, sivuontelosairaus
 • ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt
 • lihassärky tai ‑kouristukset, alaraajakipu, selkäkipu
 • unettomuus, päänsärky, huimaus
 • heikotus, väsymys, rintakipu
 • kaliumarvojen suureneminen (mikä voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä), hemoglobiiniarvojen aleneminen
 • munuaisten toiminnan muutokset mukaan lukien munuaisten vajaatoiminta
 • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • anemia, punaiset tai ruskehtavat pilkut iholla (toisinaan etenkin jalkaterissä, säärissä, käsivarsissa ja pakaroissa ja niihin liittyy nivelkipua, käsien ja jalkaterien turvotusta sekä vatsakipua), mustelmat, veren valkosolujen väheneminen, hyytymishäiriöt, verihiutaleiden määrän väheneminen
 • ruokahaluttomuus, virtsahappopitoisuuden suureneminen tai ilmeinen kihti, verensokeriarvojen kohoaminen, veren elektrolyyttitasapainon häiriöt
 • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, paniikkihäiriö (toistuvat paniikkikohtaukset), sekavuus, masennus, poikkeavat unet, unihäiriöt, unisuus, muistin heikkeneminen
 • pistely ja kihelmöinti tai sen kaltaiset tuntemukset, raajakipu, vapina, migreeni, pyörtyminen
 • näön hämärtyminen, polttava tai kirvelevä tunne silmissä, sidekalvotulehdus, näkökyvyn heikkeneminen, keltaisena näkeminen
 • korvien soiminen, surina, kohina tai napsuminen, kiertohuimaus
 • alhainen verenpaine, joka saattaa olla asentoon liittyvä (sekava epätodellinen olo tai heikotus seistäessä), rasitusrintakipu (angina pectoris), sydämen rytmihäiriöt, aivohalvaus (TIA-kohtaus, aivojen verenkiertohäiriö), sydänkohtaus, sydämentykytys
 • verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa tai mustelmia
 • kurkkukipu, hengenahdistus, keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, neste keuhkoissa (mistä aiheutuu hengitysvaikeuksia), nenäverenvuoto, nenän vuotaminen, nenän tukkoisuus
 • ummetus, vaikea ummetus, ilmavaivat, vatsavaivat, vatsan kouristelu, oksentelu, suun kuivuminen, sylkirauhasten tulehdus, hammassärky
 • keltaisuus (silmien ja ihon keltaisuus), haimatulehdus
 • nokkosihottuma, kutina, ihotulehdus, ihottuma, ihon punoitus, valoherkkyys, ihon kuivuminen, punastelu, hikoilu, hiustenlähtö
 • käsivarsien, hartioiden, lonkan, polvien tai muiden nivelten kipu, nivelten turpoaminen, jäykkyys, lihasheikkous
 • tiheä virtsaamistarve öisin, munuaisten toiminnan poikkeavuudet, myös munuaistulehdus, virtsatieinfektio, sokerivirtsaisuus
 • sukupuolisen halukkuuden väheneminen, impotenssi
 • kasvojen turpoaminen, paikallinen turvotus (edeema), kuume.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • maksatulehdus (hepatiitti), maksan toimintakokeiden poikkeavuudet.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • flunssan kaltaiset oireet
 • selittämätön lihaskipu, johon liittyy tumma (teen värinen) virtsa (rabdomyolyysi)
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • yleinen huononolontunne (huonovointisuus)
 • makuhäiriö (dysgeusia)
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

PVC/LDPE/PVdC-alumiiniläpipainopakkaus:

Säilytä alle 25 °C.

OPA/Al/PVC-alumiiniläpipainopakkaus:

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Losartan/Hydrochlorothiazide Orion sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi.
 • Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia ja 12,5 mg tai 25 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat tablettiytimessä mikrokiteinen selluloosa, laktoosi, esigelatinoitu maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia (6 cps), hydroksipropyyliselluloosaa, titaanidioksidia (E171) ja Spectracol-kinoliinikeltaista LK (E104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

50 mg/12,5 mg: Vaaleankeltainen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Mitat noin 6,1 x 11,4 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

100 mg/25 mg: Keltainen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Mitat noin 8,8 x 15,6 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 50 mg/12,5 mg ‑tabletteja on saatavana 28 tai 98 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksina.

Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 100 mg/25 mg ‑tabletteja on saatavana 28 tai 98 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.7.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola