ELONVA injektioneste, liuos 100 mikrog, 150 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,5 mt, 24.10.2018 19:57:22)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Elonva 100 mikrogrammaa injektioneste, liuos

Elonva 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos

korifollitropiini alfa

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Elonva on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Elonvaa
3. Miten Elonvaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Elonvan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Elonva on ja mihin sitä käytetään

Elonva sisältää vaikuttavana aineena korifollitropiini alfaa, ja se kuuluu gonadotrooppisten hormonien eli gonadotropiinien lääkeaineryhmään. Gonadotropiineilla on merkittävä asema ihmisen hedelmällisyyden ja lisääntymisen säätelyssä. Yksi tällainen gonadotropiini on follikkelia stimuloiva hormoni (FSH), joka edistää munarakkuloiden eli follikkelien kasvua ja kehittymistä naisen munasarjoissa (munarakkulat ovat munasarjoissa olevia pieniä pyöreitä rakkuloita, joiden sisällä on munasolu).

Elonvaa käytetään apuna naisten hedelmöityshoidoissa raskauden aikaansaamiseksi, esimerkiksi koeputkihedelmöityksessä. Koeputkihedelmöityksessä munasolut kerätään munasarjoista, minkä jälkeen ne hedelmöitetään laboratoriossa, ja näin syntyneet alkiot siirretään muutaman päivän kuluttua kohtuun. Elonva saa aikaan hallitun munasarjojen stimulaation, joka johtaa useiden munarakkuloiden kasvuun ja kehittymiseen samanaikaisesti.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Elonvaa

Älä käytä Elonvaa:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) korifollitropiini alfalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on munasarja-, rinta- tai kohtusyöpä tai aivokasvain (aivolisäkkeen tai hypotalamuksen)
 • jos sinulla on ollut hiljattain poikkeuksellista emätinverenvuotoa, muu kuin kuukautisvuoto, minkä syytä ei tiedetä
 • jos sinulla on niin kutsuttu primaarinen munasarjojen toimimattomuus, jonka vuoksi munasarjasi eivät toimi
 • jos sinulla on munasarjakystoja tai suurentuneet munasarjat
 • jos sinulla on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS)
 • jos sinulla on ollut munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS). OHSS on vakava sairaus, joka voi kehittyä munasarjojen liiallisen stimulaation seurauksena. Katso lisätiedot jäljempänä
 • jos sinulla on aikaisemmassa munasarjojen kontrolloidussa hyperstimulaatio hoitojaksossa muodostunut yli 30 munarakkulaa, joiden koko on ollut 11 mm tai enemmän
 • jos antraalisten munarakkuloiden määrä (pienien munarakkuloiden määrä munasarjoissa kuukautiskierron alussa) on suurempi kuin 20
 • jos sinulla on lisääntymiselinten epämuodostumia, joiden vuoksi normaali raskaus on mahdoton
 • jos sinulla on kohdun lihaskasvaimia (myoomia), joiden vuoksi normaali raskaus on mahdoton

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Elonvaa.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)
Gonadotropiinihoito, esimerkiksi Elonva, voi aiheuttaa munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS). Se on vakava sairaus, jossa munasarjojen toiminta kiihtyy liikaa ja sen seurauksena munarakkulat kasvavat normaalia suuremmiksi. Vaikea OHSS voi joissakin harvinaisissa tapauksissa olla hengenvaarallinen. Siksi on erittäin tärkeää, että lääkäri seuraa tarkoin terveydentilaasi. Hoidon vaikutuksia seurataan munasarjojen ultraäänitutkimusten avulla. Myös veren hormonipitoisuuksia saatetaan seurata. (Ks. myös kohta 4.)

OHSS aiheuttaa äkillistä nesteen kertymistä vatsan ja rintakehän alueelle, ja se voi johtaa veritulppien muodostumiseen. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on:

 • voimakasta vatsan turpoamista ja vatsakipua
 • huonovointisuutta (pahoinvointia)
 • oksentelua
 • äkillistä painonnousua, joka johtuu nesteen kertymisestä
 • ripulia
 • virtsanerityksen vähenemistä
 • hengitysvaikeuksia

Voit käyttää Elonvaa vain yhden kerran saman hoitokierron aikana, muutoin OHSS:n vaara saattaa suurentua.

Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkärille, jos sinulla on joskus ollut munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS).

Munasarjan kiertyminen
Munasarjan kiertymisellä tarkoitetaan tilaa, jossa munasarja on kiertynyt akselinsa ympäri. Munasarjan kiertyminen voi estää verenvirtauksen munasarjaan.

Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkärille, jos:

 • sinulla on joskus ollut munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS).
 • olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.
 • sinulle on joskus tehty jokin vatsan alueen leikkaus.
 • sinulla on joskus ollut munasarjan kiertymä.
 • sinulla on tai on joskus ollut munasarjakysta toisessa tai molemmissa munasarjoissa.

Veritulpat (tromboosi)
Gonadotropiinihoito, kuten Elonva, (samoin kuin myös raskaus) voi lisätä veritulppien (tromboosin) vaaraa. Tromboosi tarkoittaa veritulppien muodostumista verisuoniin.

Veritulpat voivat aiheuttaa vakavia jälkiseurauksia, joita voivat olla:

 • keuhkovaltimon tukos (keuhkoveritulppa)
 • aivohalvaus
 • sydänkohtaus
 • laskimontukkotulehdus (tromboflebiitti)
 • käsivarren tai säären laskimotukos (syvä laskimotromboosi), joka voi johtaa raajan menetykseen.

Keskustele tästä lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista, erityisesti:

 • jos tiedät, että sinulla on suurentunut veritulppariski
 • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on joskus ollut veritulppa
 • jos olet huomattavasti ylipainoinen.

Monisikiöraskaudet tai synnynnäiset epämuodostumat
Vaikka kohtuun siirrettäisiin vain yksi alkio, kaksosraskauden tai muun monisikiöisen raskauden todennäköisyys on suurempi. Monisikiöraskauksissa sekä äidin että lasten terveysongelmien riski on tavanomaista suurempi. Monisikiöraskauksiin ja tiettyihin lapsettomien parien erityispiirteisiin (esim. naisen ikään, tiettyihin siittiöiden häiriöihin, molempien vanhempien geneettiseen taustaan) voi liittyä myös suurentunut synnynnäisten epämuodostumien vaara.

Raskauskomplikaatiot
Jos Elonva-hoito johtaa raskauden alkamiseen, kohdunulkoisen raskauden riski on keskimääräistä suurempi. Siksi lääkärin tulisi tehdä ultraäänitutkimus jo varhaisessa vaiheessa, jotta kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus voidaan sulkea pois.

Munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimet
Hedelmöityshoitoa saaneilla naisilla on todettu munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia. Ei tiedetä, lisäävätkö hedelmöityshoidoissa käytettävät lääkkeet näiden kasvainten riskiä hedelmättömillä naisilla.

Muut sairaudet
Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkärille myös, jos:

 • sinulla on munuaissairaus.
 • sinulla on huonossa hoitotasapainossa olevia aivolisäkkeen tai hypotalamuksen ongelmia.
 • sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi).
 • sinulla on lisämunuaiskuoren vajaatoiminta.
 • sinulla on korkea veren prolaktiinipitoisuus (hyperprolaktinemia).
 • sinulla on jokin muu sairaus (esimerkiksi sokeritauti eli diabetes, sydänsairaus tai muu pitkäaikaissairaus).
 • lääkäri on kertonut, että raskaus olisi sinulle vaarallinen.

Muut lääkevalmisteet ja Elonva
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos teet raskaustestin Elonva-hedelmöityshoidon aikana, testi saattaa näyttää virheellisesti, että olet raskaana. Lääkäri kertoo sinulle, milloin voit aloittaa raskaustestien tekemisen. Jos saat positiivisen testituloksen, ota yhteys lääkäriin.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Elonvaa, jos olet jo raskaana tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Elonva voi aiheuttaa huimausta. Älä aja tai käytä koneita, jos sinulla esiintyy huimausta.

Elonva sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhtä pistosta kohden eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten Elonvaa käytetään

Käytä Elonvaa juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Elonvaa käytetään naisten hedelmöityshoidossa, esimerkiksi koeputkihedelmöityksen yhteydessä. Tällaisessa hoidossa Elonvaa käytetään yhdessä toisen lääkkeen kanssa (GnRH-antagonisti), minkä tarkoituksena on estää liian aikainen munasolun irtoaminen munasarjasta. Hoito GnRH-antagonistilla aloitetaan yleensä 5–6 vuorokauden kuluttua Elonva-pistoksen antamisesta.

Elonvan käyttöä ei suositella yhdessä GnRH-agonistin (toinen lääke, joka ehkäisee liian aikaisen munasolun irtoamisen munasarjasta) kanssa.

Annos

Hedelmällisessä iässä olevien naisten Elonva-annos määräytyy painon ja iän mukaan.

 • 100 mikrogramman kerta-annosta suositellaan enintään 60 kg painaville ja enintään 36-vuotiaille naisille.
 • 150 mikrogramman kerta-annosta suositellaan:
  - yli 60 kg painaville naisille iästä riippumatta
  - vähintään 50 kg painaville yli 36-vuotiaille naisille.

Yli 36-vuotiaita alle 50 kg painavia naisia ei tutkittu.

Paino
  Alle 50 kg 50-60 kg Yli 60 kg
Ikä Enintään 36 vuotta 100 mikrogrammaa 100 mikrogrammaa 150 mikrogrammaa
Yli 36 vuotta Ei tutkittu 150 mikrogrammaa 150 mikrogrammaa

Elonva-pistoksen jälkeen et saa seuraavien seitsemän päivän aikana käyttää (rekombinanttia) follikkelia stimuloivaa hormonia (rFSH:ta). Kun Elonva-annoksen pistämisestä on kulunut seitsemän vuorokautta, lääkäri voi päättää jatkaa stimulaatiosykliä toisella gonadotropiinilla, esimerkiksi rFSH-valmisteella. Tätä hoitoa voidaan jatkaa muutaman päivän ajan, kunnes on kehittynyt riittävä määrä sopivankokoisia munarakkuloita. Tämä voidaan tarkistaa ultraäänitutkimuksen avulla. Tämän jälkeen rFSH-hoito lopetetaan ja munasolut kypsytetään antamalla hCG:tä (istukkagonadotropiinia). Munasolut kerätään munasarjoista 34–36 tunnin kuluttua.

Kuinka Elonva annetaan
Elonva-hoito on toteutettava lapsettomuuden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Elonva annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisesti), ihopoimuun (jonka puristat peukalon ja etusormen väliin), mieluiten aivan navan alapuolelle. Pistoksen voi antaa terveydenhoitohenkilökunta (esimerkiksi sairaanhoitaja), kumppanisi tai sinä itse, jos lääkäri on antanut tarkat ohjeet pistämisestä. Käytä Elonvaa juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa.
Älä pistä Elonva-annosta lihakseen.

Elonva on esitäytetyssä ruiskussa, jossa on automaattinen turvamekanismi. Se auttaa estämään neulanpistovammat käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän Elonvaa tai rFSH:ta kuin sinun pitäisi
Jos epäilet, että olet käyttänyt Elonvaa tai rFSH:ta enemmän kuin sinun pitäisi, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Elonvaa
Jos olet unohtanut pistää Elonva-annoksen oikeana päivänä, ota heti yhteyttä lääkäriin. Älä pistä Elonvaa neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Gonadotropiinien, kuten Elonvan, käyttöön voi liittyä ei-toivottuna vaikutuksena liiallinen munasarjojen stimulaatio. Tämän ongelman vaaraa voidaan vähentää seuraamalla tarkoin kypsyvien munarakkuloiden lukumäärää. Lääkäri seuraa tarkoin kypsyvien munarakkuloiden määrää munasarjojen ultraäänitutkimusten avulla. Myös veren hormonipitoisuuksia saatetaan seurata. Munasarjojen liiallisen stimulaation ensimmäisiä oireita voivat olla vatsakipu, pahoinvointi tai ripuli. Munasarjojen liiallinen stimulaatio voi johtaa mahdollisesti vakavaan tilaan, munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään (OHSS). Vaikeammissa tapauksissa siihen voi liittyä munasarjojen suureneminen, nesteen kertyminen vatsa- ja/tai rintaonteloon (nesteen kertyminen voi aiheuttaa äkillistä painonnousua) tai veritulppien muodostuminen.
Ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on vatsakipua tai muita munasarjojen hyperstimulaation oireita, vaikka ne ilmaantuisivat vasta muutaman päivän kuluttua pistoksesta.

Haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti:

Yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä naisella kymmenestä)

 • Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)
 • Alavatsakipu
 • Pahoinvointi
 • Päänsärky
 • Alavatsavaivat
 • Rintojen aristus
 • Väsymys

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä naisella sadasta)

 • Munasarjan kiertyminen
 • Maksaentsyymiarvojen kohoaminen
 • Keskenmeno
 • Kipu munasolujen keräämisen jälkeen
 • Toimenpidekipu
 • Munasolun liian varhainen irtoaminen
 • Vatsan turvotus
 • Oksentelu
 • Ripuli
 • Ummetus
 • Selkäkipu
 • Rintojen kipu
 • Mustelmat tai kipu pistoskohdassa
 • Ärtyisyys
 • Mielialan vaihtelut
 • Huimaus
 • Kuumat aallot

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Allergiset reaktiot (yliherkkyysreaktiot, sekä paikalliset että yleistyneet, myös ihottuma)

Kohdunulkoinen raskaus ja monisikiöraskauksia on myös raportoitu. Näiden haittavaikutusten ei katsota johtuvan Elonvan käytöstä, vaan hedelmöityshoito-ohjelmasta tai sen seurauksena alkaneesta raskaudesta.

Elonva-hoidon aikana, kuten myös muilla gonadotropiineilla on harvinaisina tapauksina esiintynyt veritulppia (tromboosi), jotka muodostuvat verisuonissa, irtoavat ja liikkuvat verenkierrossa tukkien muita verisuonia (tromboembolia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Elonvan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytys apteekissa
Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.

Säilytys potilaalla
On olemassa kaksi vaihtoehtoa:
1. Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.
2. Säilytä alle 25°C, enintään yhden kuukauden ajan. Kirjoita muistiin päivämäärä, josta alkaen säilytät valmistetta huoneenlämmössä. Käytä valmiste kuukauden kuluessa tästä päivämäärästä.

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä Elonvaa

 • jos valmistetta on säilytetty huoneenlämmössä yli kuukauden ajan.
 • jos valmistetta on säilytetty huoneenlämmössä ja lämpötila on ollut yli 25°C.
 • jos huomaat, että liuos ei ole kirkas.
 • jos huomaat, että ruisku tai neula on vahingoittunut.

Tyhjää tai käyttämätöntä ruiskua ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Elonva sisältää

 • Vaikuttava aine on korifollitropiini alfa. Yksi esitäytetty ruisku Elonva 100 mikrogrammaa injektioneste, liuosta sisältää 100 mikrogrammaa korifollitropiini alfaa 0,5 millilitrassa (ml) injektionestettä. Yksi esitäytetty ruisku Elonva 150 mikrogrammaa injektioneste, liuosta sisältää 150 mikrogrammaa korifollitropiini alfaa 0,5 millilitrassa (ml) injektionestettä.
 • Muut aineet ovat: natriumsitraatti, sakkaroosi, polysorbaatti 20, metioniini ja injektionesteisiin käytettävä vesi. pH:n säätämiseen on voitu käyttää natriumhydroksidia ja /tai kloorivetyhappoa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Elonva on kirkas ja väritön vesiliuos injektiota varten (injektioneste), joka on esitäytetyssä ruiskussa. Ruiskussa on automaattinen turvamekanismi, joka estää neulan piston aiheuttamat vammat käytön jälkeen. Pakkaus sisältää steriilin injektioneulan. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 0,5 ml injektionestettä.
Elonva on saatavana yhden esitäytetyn ruiskun sisältävänä pakkauksena.
Elonvaa on saatavana kahden eri vahvuisena: 100 mikrogrammaa ja 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos.

Myyntiluvan haltija
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem

Alankomaat

Valmistaja
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

MSD Finland Oy
Puh/Tel: + 358 (0)9 804650
info@msd.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8/2018

Muut tiedonlähteet
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ohjeet lääkkeen käytöstä

Elonva- ruiskun ja neulan osat


Pistoksen valmistelu

1.

 • Ennen kuin käytät Elonvaa, pese kädet saippualla ja vedellä ja kuivaa ne.
 • Pyyhi pistoskohta (aivan navan alapuolella oleva alue) desinfiointiaineella (esimerkiksi alkoholilla) ihon pinnalla olevien bakteerien poistamiseksi.
 • Puhdista noin 5 cm:n alue pistoskohdan ympäriltä ja anna desinfiointiaineen kuivua vähintään minuutin ajan ennen kuin jatkat.


2.

 • Sillä välin kun desinfiointiaine kuivuu, katkaise repäisykohta ja vedä neulan kannan suojakorkki pois.
 • Jätä neulan suojakorkki neulan päälle.
 • Aseta neulan suojakorkki (sisältää neulan) puhtaalle ja kuivalle tasolle ruiskun valmistelun ajaksi.

3.

 • Pidä ruiskua kiinni niin, että harmaa korkki osoittaa ylöspäin.
 • Napauta ruiskua kevyesti sormella auttaaksesi ilmakuplien nousemista ylös.

4.

 • Pidä ruiskua pystyasennossa.
 • Kierrä ruiskun korkki auki kiertämällä vastapäivään.

5.

 • Pidä ruiskua pystyasennossa.
 • Kierrä neulan suojakorkkia (sisältää neulan) myötäpäivään ruiskua vasten.

6.

 • Pidä ruiskua pystyasennossa.
 • Poista neulan suojakorkki suoraan ylöspäin ja heitä se pois.
 • OLE VAROVAINEN neulan kanssa.

 

 

Pistäminen

7.

 • Aseta ruisku etusormen ja keskisormen väliin pystyasentoon.
 • Aseta peukalo männän pään päälle.
 • Työnnä mäntää varovasti ylöspäin kunnes pieni pisara on muodostunut neulan kärkeen.

8.

 • Purista ihopoimu peukalon ja etusormen väliin.
 • Aseta koko neula 90 asteen kulmassa ihopoimua vasten.
 • Paina mäntää VAROVASTI siihen asti, kunnes sitä ei voi painaa pidemmälle, ja pidä mäntä alhaalla.
 • LASKE VIITEEN varmistaaksesi, että kaikki liuos on pistetty.

9.

 • Vapauta peukalosi männän päältä.
 • Neula vetäytyy automaattisesti ruiskun sisään ja lukkiutuu sinne pysyvästi.

 

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola