TWINRIX ADULT injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,9 mt, 01.06.2024 23:18:58)

Twinrix Adult, injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä rokote on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Twinrix Adult on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Twinrix Adultia

3. Miten Twinrix Adult annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Twinrix Adultin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Twinrix Adult on rokote, jota käytetään aikuisille ja 16 vuotta täyttäneille nuorille kahden taudin, hepatiitti A:n ja hepatiitti B:n ehkäisyyn. Rokote vaikuttaa saamalla elimistössä aikaan suojan (vasta-ainetuotannon) näitä tauteja vastaan.

 • Hepatiitti A: Hepatiitti A on tartuntatauti, joka voi vaikuttaa maksaan. Sen aiheuttaa hepatiitti A ‑virus. Hepatiitti A ‑virus voi tarttua ihmisestä toiseen ruoan ja juoman välityksellä tai uimalla jäteveden saastuttamassa vedessä. Hepatiitti A:n oireet alkavat 3 ‑ 6 viikon kuluttua viruskosketuksesta. Niitä ovat pahoinvointi (huono olo), kuume ja kipu ja kolotus. Muutaman päivän kuluttua silmänvalkuaiset ja iho voivat muuttua keltaisiksi (keltatauti). Oireiden vaikeusaste ja tyyppi voivat vaihdella. Pikkulapsilla ei keltaisuutta ehkä esiinny. Useimmat toipuvat täysin, mutta sairaus on yleensä niin vaikea, että se kestää noin kuukauden.
 • Hepatiitti B: Hepatiitti B:n aiheuttaa hepatiitti B ‑virus. Se aiheuttaa maksan turpoamista (tulehdusta). Virusta on tartunnankantajan elimistön nesteissä kuten veressä, siemennesteessä, emätineritteessä tai syljessä.

Rokotus on paras tapa suojautua näiltä taudeilta. Mikään rokotteen aineosa ei aiheuta tartuntaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Twinrix Adultia ei saa antaa, jos:

 • olet allerginen
  • vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  • neomysiinille
   Allergisen reaktion merkkejä voivat olla kutiava ihottuma, hengenahdistus ja kasvojen tai kielen turvotus.
 • sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio jollekin hepatiitti  A- ja hepatiitti B‑rokotteelle.
 • sinulla on vaikea tulehdussairaus ja korkea kuume (yli 38 °C). Lievän infektion, kuten nuhakuumeen, ei pitäisi olla ongelma, mutta puhu asiasta ensin lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Twinrix Adultia, jos:

 • sinulla on ollut joitakin terveysongelmia aiemman rokotuksen jälkeen
 • sinulla on sairaudesta tai lääkityksestä johtuva heikko immuunijärjestelmä
 • sinulla on verenvuotohäiriö tai mustelmataipumusta

Pyörtymistä voi esiintyä (enimmäkseen nuorilla) pistoksena annettavan rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen. Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos olet pyörtynyt aikaisemman pistoksena annettavan rokotuksen yhteydessä.

Lihavilla henkilöillä vasteen on todettu jäävän huonoksi ja tästä syystä joillakin henkilöillä suoja hepatiitti A:ta vastaan on mahdollisesti jäänyt saavuttamatta. Heikko vaste rokotteelle on tavallisempi myös vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkärisi saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään, onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Muut lääkevalmisteet ja Twinrix Adult

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kun saat tätä rokotetta.

Twinrix Adultin erittymisestä äidinmaitoon ei tiedetä. Rokotteen ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan haittaa imeväiselle.

Twinrix Adult sisältää neomysiiniä ja natriumia

Kerro lääkärillesi, jos olet allerginen neomysiinille (antibiootti).

Tämä rokote sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Saat kaikkiaan kolme pistosta kuuden kuukauden aikana. Kukin injektio annetaan eri käynnillä. Ensimmäinen annos annetaan sovittuna päivänä. Loput kaksi annosta annetaan kuukauden ja kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

 • Ensimmäinen annos: sovittuna päivänä
 • Toinen annos: 1 kuukauden kuluttua
 • Kolmas annos: 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

Twinrix Adult voidaan antaa myös kolmena annoksena kuukauden kuluessa. Tätä rokotusohjelmaa voidaan käyttää vain aikuisilla, jotka tarvitsevat nopean suojan (esim. kaukomaille matkustavat). Ensimmäinen annos annetaan ennalta sovittuna päivänä. Loput 2 annosta annetaan 7 ja 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Neljättä annosta suositellaan 12 kuukauden kuluttua.

 • 1. annos: sovittuna päivänä
 • 2. annos: 7 päivää myöhemmin
 • 3. annos: 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta
 • 4. annos: 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

Jos tarvitaan lisäannoksia tai tehosterokotus, lääkäri kertoo siitä.

Kuten kohdassa Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä on esitetty, heikko vaste rokotteelle on tavallisempi vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkäri saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Jos sinulta jää sovittu rokotuskerta väliin, sovi lääkärin kanssa uudesta käynnistä.

Huolehdi siitä, että saat koko kolmen pistoksen rokotussarjan. Muutoin rokotussuoja voi jäädä vaillinaiseksi.

Lääkäri antaa Twinrix Adult ‑rokotuksen pistoksena olkavarsilihakseen.

Rokotetta ei pidä antaa (syvälle) ihoon tai pakaralihakseen, sillä vaste voi olla huonompi.

Rokotetta ei saa koskaan antaa laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän rokotteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (kerran tai useammin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen): päänsärky, injektiokohdan kipu ja punoitus, väsymys.

Yleiset (harvemmin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen): ripuli, pahoinvointi, injektiokohdan turvotus, mustelmat tai kutina, huonovointisuus.

Melko harvinaiset (harvemmin kuin kerran 100 rokotuksen jälkeen): huimaus, oksentelu, vatsakipu, lihassärky, ylähengitystieinfektio, kuume 37,5ºC tai enemmän.

Harvinaiset (harvemmin kuin kerran 1000 rokotuksen jälkeen): suurentuneita imusolmukkeita niskassa, kainalokuopassa tai nivuksissa (lymfadenopatia), iho ei reagoi kipuun tai kosketukseen (hypoestesia), pistely ja kihelmöinti (parestesia), ihottuma, kutina, nivelkipu, ruokahaluttomuus, matala verenpaine, flunssankaltaiset oireet kuten korkea kuume, kurkkukipu, vuotava nenä, yskä ja vilunväristykset.

Hyvin harvinaiset (harvemmin kuin kerran 10 000 rokotuksen jälkeen): kliinisissä tutkimuksissa tai rokotteen rutiinikäytössä tai monovalenttisten hepatiitti A- ja B- rokotteiden käytössä on hyvin harvoin raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: trombosyyttien (verihiutaleiden) määrän väheneminen, mikä lisää verenvuotojen tai mustelmien riskiä (trombosytopenia), ihon läpi näkyvät violetit tai punaisenruskeat täplät (trombosytopeeninen purpura), aivojen turvotus tai infektio (enkefaliitti), aivojen degeneratiivinen sairaus (enkefalopatia), hermotulehdus (neuriitti), käsien ja jalkojen puutuminen tai heikkous (neuropatia), paralyysi, kouristuskohtaukset, kasvojen, suun tai kurkun turpoaminen (angioneuroottinen edeema), violetit tai punavioletit kuhmut iholla (lichen planus), vakavat ihottumat (erythema multiforme), nokkosihottuma, nivelten turvotus, lihasheikkous, aivokalvontulehdus, mikä voi johtaa vakavaan päänsärkyyn, niskajäykkyyteen ja valoherkkyyteen (meningiitti), eräiden verisuonten tulehdus (vaskuliitti), maksan toimintakokeiden epänormaalit arvot, MS-tauti, selkäytimen turvotus (myeliitti), riippuva silmäluomi ja toispuoleinen kasvojen lihasvelttous (kasvohalvaus), tilapäinen hermotulehdus, johon liittyy raajojen kipua, heikkoutta ja paralyysiä. Oireet esiintyvät usein myös rinnassa ja kasvoissa (Guillain−Barrén oireyhtymä). Silmähermosairaus (optikusneuriitti), injektiokohdan välitön kipu, pistely ja polttava tunne. Vakavia allergisia reaktioita (anafylaksia, anafylaktoidiset reaktiot, seerumitaudin kaltainen tila) voi esiintyä hyvin harvoin (harvemmin kuin kerran 10 000 rokotuksen jälkeen).

Vakavan allergisen reaktion merkkejä voivat olla ihottumat, jotka voivat olla kutisevia tai rakkulaisia, silmien ja kasvojen turvotus, hengitys- tai nielemisvaikeudet, verenpaineen äkillinen lasku ja tajuttomuus. Reaktiot saattavat ilmetä ennen vastaanotolta poistumista. Mikäli koet mitään edellä mainituista oireista ota kiireellisesti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei saa jäätyä. Jäätyminen tuhoaa rokotteen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Twinrix Adult sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat:
  Hepatiitti A ‑virus (inaktivoitu)1,2 720 ELISA-yksikköä
  Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4 20 mikrogrammaa
  1Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa
  2Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun) 0,05 milligrammaa Al3+
  3Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)
  rekombinantti DNA teknologian avulla
  4Adsorboitu alumiinifosfaattiin 0,4 milligrammaa Al3+
 • Twinrix Adultin muut aineet ovat: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Twinrix Adultin kuvaus ja pakkauskoko

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa.

Twinrix Adult on valkoinen, hieman maitomainen neste.

Twinrix Adult on saatavana yhden annoksen esitäytetyssä ruiskussa erillisillä neuloilla tai ilman, pakkauskoot 1, 10 ja 25.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Varastoitaessa voi muodostua hienojakoinen valkoinen sedimentti ja kirkas, väritön pintakerros.

Rokote on saatettava käyttökuntoon ennen antoa. Käyttökuntoon saatettu rokote on ulkonäöltään tasainen, samea ja valkoinen.

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen, jottamuodostuu tasainen, samea, valkoinen suspensio.

Rokote saatetaan käyttökuntoon vaiheittain noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.Pidä ruisku pystyasennossa käsi suljettuna.

2.Ravista ruiskua kääntämällä se useita kertoja ylösalaisin ja takaisin oikein päin.

3.Toista tätä liikettä voimakkaasti vähintään 15 sekunnin ajan.

4.Tarkista rokote uudestaan:

a) Rokote on valmis käytettäväksi, jos suspensio on tasainen, samea ja valkoinen – rokote ei ole kirkas.

b) Jos rokote ei vielä ole tasainen, samea, valkoinen suspensio – käännä ylösalaisin ja takaisin oikein päin vielä vähintään 15 sekunnin ajan – tarkista uudelleen.

Ennen rokottamista rokote tarkastetaan silmämääräisesti vierashiukkasten ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Jos jompaakumpaa havaitaan, rokotetta ei tule antaa.

Esitäytetyn ruiskun käyttöohje käyttökuntoon saattamisen jälkeen

Pidä kiinni ruiskun sylinteristä, ei männästä.

Poista ruiskun korkki kiertämällä vastapäivään.

Neula kiinnitetään ruiskuun yhdistämällä neulan kanta Luer Lock -adapteriin ja kiertämällä neulaa neljänneskierros myötäpäivään, kunnes neula tuntuu kiinnittyvän ruiskuun.

Älä vedä ruiskun mäntää ulos sylinteristä. Jos mäntä irtoaa sylinteristä, älä anna rokotetta.

Hävitys

Käyttämätön lääkevalmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro